Τρόποι κτήσεως κυριότητας - Εύρεση θησαυρού .... Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιουστινιανού, εάν ήταν δυνατή η επαναφορά του είδους στην πρώτη του μορφή, κύριος θεωρείτο...

Τρόποι κτήσεως κυριότητας

Θεωρείτο ότι μεταβιβάζεται το ίδιο το πράγμα και όχι το δικαίωμα επί της κυριότητας. .... Εύρεση θησαυρού .... Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ιουστινιανού, εάν ήταν δυνατή η επαναφορά του είδους στην πρώτη του μορφή, κύριος θεωρείτο ο ..

ΠΗΓΗ:users.uoa.gr/~adimopoul/Tropoi_ktisseos_Kyriotitas.pptx

Σχόλια