Διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή. Διορθώνει.ΑΠ 136 / 2012

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit 
ΑΠ 136 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)
Θέμα
Αποφάσεως διόρθωση.

Περίληψη:
Διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή. Διορθώνει.ΑΡΙΘΜΟΣ 136/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2011, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να αποφανθεί σχετικά με τη διόρθωση της υπ' αριθμ. 1260/2011 απόφασης του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με κατηγορούμενους τους: 1) Α. Ν. του Β. συζύγου Δ., κατοίκου ..., 2)Α. Τ. του Χ., κατοίκου ..., 3) Δ. Ν. του Χ., κατοίκου ... και με πολιτικώς ενάγοντα τον Χρήστο Π. του Σ., κατοίκου ... .

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν και ζητείται η διόρθωση της πιο πάνω απόφασης μετά την 163/26.10.11.πράξη του Προέδρου του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος Αρείου Πάγου, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1231/2011.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή με αριθμό 232/16.11.2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγουμε την υπ' αριθμ. 163/2011 Πράξη του Προέδρου του ΣΤ' ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου για διόρθωση της υπ' αριθμ. 1260/2011 ποινικής αποφάσεως του Αρείου Πάγου -σε Συμβούλιο- και προτείνουμε όπως διορθωθεί η άνω απόφαση και συγκεκριμένα στο σκεπτικό της και στη σελίδα 16 στο ορθό "το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης" από το εκ παραδρομής αναφερόμενο "στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών" και στη σελίδα 22 στον 4ο και 13ο στίχο, στο ορθό "του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Κακουργημάτων)" από το εκ παραδρομής αναφερόμενο "Τριμελές Εφετείο (Κακ) Αθηνών". Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής"
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε την διόρθωση της απόφασης αυτής.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, η από 16.11.2011 αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για διόρθωση της 1260/2011 ποινικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, είναι νόμιμη κατ1 άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ερευνητέα. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, επί των από 25.6.2010 αιτήσεων των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων Α. Ν., Α. Τ. και Δ. Ν. για αναίρεση του 505/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε η 1260/2011 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (σε συμβούλιο) με την οποία απορρίφθηκαν οι ως άνω αιτήσεις αναιρέσεως αυτών. Όμως στο σκεπτικό της παραπάνω αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου αναφέρεται στη σελίδα 16 από παραδρομή "στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών" αντί του ορθού "το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης" και στη σελίδα 22 στον 4° και 13° στίχο από παραδρομή αναφέρεται "Τριμελούς Εφετείου (Κακ.) Αθηνών" αντί του ορθού "Του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Κακουργημάτων)". Επομένως, συντρέχει κατά νόμο περίπτωση διορθώσεως των λαθών αυτών, δεδομένου ότι από τη διόρθωση αυτή δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η απόφαση, ούτε αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πραγματικά συνέβησαν στο ακροατήριο και η σχετική αίτηση πρέπει να γίνει κατ' ουσίαν δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει το σκεπτικό της 1260/2011 ποινικής αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου (σε Συμβούλιο), ως προς την εσφαλμένη αναγραφή στη σελίδα 16 "το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών" στο ορθό "το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης" και ως προς την εσφαλμένη αναγραφή στη σελίδα 22 στον 4° και 13° στίχο, "του Τριμελούς Εφετείου (Κακ.) Αθηνών στο ορθό "του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Κακουργημάτων)".
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2011. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια