Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ  ΕΝΝΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ - ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ «Η ΔΙΑΘΕΣΗ» - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-8-1955 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ – ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «…Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ (ά...

ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΟΣ «…Από τη διάταξη...

ΕφΛαρ 183/2004 Διεκδικητική αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Κτηματολόγιο - Ομοδικία απλή -. Για το ορισμένο διεκδικητικής αγωγής δεν απαιτείται να αναφέρονται οι πλευρικές διαστάσεις του επιδίκου ακινήτου, ούτε ο προσανατολισμός αυτού. Προσκόμιση κτηματογραφικού αποσπάσματος για τη συζήτηση εμπράγματης αγωγής. Αν το επίδικο ακίνητο κατέχουν πολλοί, η αγωγή ασκείται νόμιμα και εναντίον μερικών μόνον από αυτούς, αφού η ομοδικία πολλών εναγομένων στη διεκδικητική αγωγή είναι απλή

Info Post

ΕφΛαρ 183/2004 Διεκδικητική αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Κτηματολόγιο - Ομοδικία απλή -....

ΜΠρ Θεσσ 11637/2012 – Δεν είναι νόμιμη η σώρευση διεκδικητικής αγωγής με αρνητική αγωγή λόγω αντίφασης μεταξύ τους

Info Post

Περίληψη: Διεκδικητική αγωγή – Σώρευση αγωγών – Σώρευση διεκδικητικής-αρνητικής αγωγής -....

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016
Aγωγή αποζημίωσης για απάτη και καταδολίευση δανειστών AΠ 996/2012: "Από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 386 του ΠΚ, προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζημίωση

Info Post

Aγωγή αποζημίωσης για απάτη και καταδολίευση δανειστών AΠ 996/2012: Aγωγή αποζημίωσης για απάτη...

Πρωτοδικείο Μεσολογγίου - Απόφαση 63/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ΑσΜ 482/2012) (Size: 0 bytes) Η ρύθμιση περί διαθεσιμότητας υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (βάσει του ν. 4093/2012) κρίνεται αντισυνταγματική λόγω παραβίασης των αρχών της αναλογικότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής διάθρωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου καθώς και λόγω απουσίας εμπεριστατωμένης μελέτης για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα λόγω βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας.

Info Post

Πρωτοδικείο Μεσολογγίου - Απόφαση 63/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, ΑσΜ 482/2012) (Size: 0...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ, ΔΙΑΤΡΟΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΙΚΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ  Αριθμός Αποφάσεως 759/2006

Info Post

Αριθμός Αποφάσεως 759/2006 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗ...

ΜΠρΑθ 13446/2014: Νόμιμη η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής αποκλειστικής αναθέσεως της επιμέλειας ανήλικου τέκνου κατά την εκδίκαση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο

Info Post

ΜΠρΑθ 13446/2014: Νόμιμη η προφορική άσκηση ανταιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής αποκλεισ...

Ασφαλιστικά διατροφής - επιμέλειας - απειλή προστίμου στη μητέρα Αριθμός Απόφασης 11048/2012 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Info Post

Ασφαλιστικά διατροφής - επιμέλειας - απειλή προστίμου στη μητέρα Αριθμός Απόφασης 11048/2012 ΜΟ...

Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας και διατροφής ανηλίκου (απόφαση υπ’ αριθ. 5203/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) Με την υπ’ αριθ. 5203/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος ασφαλιστικών μέτρων), ρυθμίστηκε το ζήτημα της επιμέλειας στο πρόσωπο του πενταετούς αγοριού των σε διάσταση γονέων του και το παιδί παραδόθηκε στη μητέρα του μετά τη συνεκδίκαση δύο αντίθετων αιτήσεων (καθενός από τους σε διάσταση συζύγων) και την απόρριψη των ισχυρισμών του πατέρα πως έπρεπε να αναλάβει αυτός το δικαίωμα επιμέλειας, λόγω ακαταλληλότητας της μητέρας.

Info Post

Ασφαλιστικά μέτρα επιμέλειας και διατροφής ανηλίκου (απόφαση υπ’ αριθ. 5203/2012 του Μονομελούς...

ΜΠρΑλεξ (ΑσφΜ) 23/2014 Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων βάσει 1536 ΑΚ και 696 παρ. 3 ΚΠολΔ που χορηγούσε δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα των ανηλίκων με αίτημα προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος επικοινωνίας λόγω άσκησης ποινικής δίωξης στον πατέρα για διενέργεια ασελγών πράξεων στα ανήλικα τέκνα του με σωρευόμενο αίτημα αφαίρεσης της γονικής μέριμνας του πατέρα - Ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το Δικαστήριο στην περίπτωση κακής άσκησής της (1532 ΑΚ)

Info Post

ΜΠρΑλεξ (ΑσφΜ) 23/2014 Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων βάσει 1536 ΑΚ και 696 παρ....

Ασφαλιστικά μέτρα και η προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής

Ασφαλιστικά μέτρα και η προθεσμία για την άσκηση κύριας αγωγής Το άρθρο 693 του ΚΠολΔ, όπως έχε...

Ανάθεση επιμέλειας τέκνου στον πατέρα Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 7352/2002 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, δημοσιευμένης στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ

Info Post

  Ανάθεση επιμέλειας τέκνου στον πατέρα Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 7352/2002 απ...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΟΜΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (134/2015 Ειρηνοδικείου Κομοτηνής)

Info Post

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΟΜΕ...

Νομολογία - Αφαίρεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων από τη μητέρα τους λόγω κακής άσκησής της  Με την παρατιθέμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (184/2013) ,  κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση της επιμέλειας ανήλικων τέκνων από τη μητέρα λόγω κακής άσκησής της και η ανάθεσή της,   στην πραγματικά επιμελούσα αυτά , γιαγιά τους

Info Post

Νομολογία - Αφαίρεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων από τη μητέρα τους λόγω κακής άσκησής της Με τη...

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013 - Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -. Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα και διατηρήθηκε η λήψη κοινών αποφάσεων των γονέων για θέματα υγείας και εκπαίδευσης, δεν είναι αναγκαίο να μεταρρυθμισθεί συνολικά, όταν προκύψει διαφωνία των γονέων για τα θέματα αυτά, αλλά μπορεί μόνο να επιλυθεί από το δικαστήριο η διαφωνία βάσει του άρθρου 1512 ΑΚ

Info Post

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013 Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -. Απόφα...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - Ανάθεση γονικής μέριμνας- 4374/2016 ΠρωτΑθ -  Ανάθεση γονικής μέριμνας στον πατέρα αιτούντα, λόγω αλλαγής συνθηκών, δηλαδή μετακόμισης της μητέρας στο εξωτερικό  (Αυστραλίας), παρά την υπογραφή συμφωνητικού για την επιμέλεια μετά απο συναινετικό διαζύγιο...

Info Post

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4374/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚ...

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016
Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου από το δικαστήριο για να εκπροσωπήσει το τέκνο στη δίκη περί προσβολής της πατρότητάς του

Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου από το δικαστήριο για να εκπροσωπήσει το τέκνο στη δίκη πε...

ΕιρΧαν 808/2013 Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου γέννησης κατά τη διάρκεια γάμου -.  Εκούσια δικαιοδοσία. Δεκτή η αίτηση για διορισμό προσώπου ως ειδικού επιτρόπου ανηλίκου προκειμένου να το εκπροσωπήσει σε δίκη προσβολής της πατρότητας που ασκείται από τον σύζυγο της μητέρας. Έννομο συμφέρον του αιτούντος συζύγου της μητέρας για την άσκηση αγωγής με αντικείμενο την ανατροπή του τεκμηρίου γέννησης τέκνου κατά τη διάρκεια γάμου και την προσβολή της πατρότητας του ως άνω τέκνου. Κατόπιν των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του εν λόγω τέκνου

Info Post

ΕιρΧαν 808/2013 Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου...

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ - Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισμού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου, προς εκπροσώπηση του σε δίκη προσβολής πατρότητας. Αποκλειστική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου υπέρ του οποίου....

Info Post

979/2015 ΕΙΡ ΑΘ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 648121) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση διορισ...

245/2015 ΜΠΡ ΡΟΔΟΥ - Υιοθεσία ενηλίκου. Διαφοροποίησή της ως προς την υιοθεσία του ανηλίκου, ως προς το ότι ο υιοθετούμενος είναι πλήρως δικαιοπρακτικά ικανός, ως προς το ότι η γονική μέριμνα του φυσικού γονέα έχει παύσει στο σύνολο της για τους φυσικούς γονείς, από την ενηλικίωση του τέκνου και ως προς τα αποτελέσματά της. Δεν απαιτείται στην υιοθεσία ενηλίκου η χορήγηση συναίνεσης των φυσικών γονέων του υιοθετουμένου, ως προϋπόθεση για τη συντέλεση της υιοθεσίας ανηλίκου, ενώ δεν τυγχάνει εφαρμογής...

Info Post

245/2015 ΜΠΡ ΡΟΔΟΥ ( 669632) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υιοθεσία ενηλίκου. Διαφοροποίησή της ως...

44/2015 ΕΦ ΔΩΔ - Συμμετοχή στ’ αποκτήματα. Παραγραφή. Η παραγραφή είναι διετής και αρχίζει από την λύση ή ακύρωση του γάμου, τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης. Νέος ισχυρισμός. Παραδεκτή προβολή με ειδικό λόγο εφέσεως της διετούς παραγραφής εφόσον ο εκκαλών ισχυρίζεται ότι αποδεικνύεται εγγράφως. Μετά την άσκηση νέας αγωγής πριν την πάροδο εξαμήνου...

Info Post

  44/2015 ΕΦ ΔΩΔ ( 680960) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Συμμετοχή στ’ αποκτήματα. Παραγραφή. Η παραγ...

383/2015 ΑΠ - Αγροτικός κλήρος. Ο αποκαθιστάμενος κληρούχος, από την εγκατάσταση αυτού στον κλήρο ως την ισχύ του α.ν. 431/1968, θεωρείται ως μόνος καλής πίστεως νομέας και αν ακόμη δεν προέβη σε κατοχή αυτού, και συνεπώς ο κλήρος που του παραχωρήθηκε ήταν ανεπίδεκτος νομής από άλλον. Ως «εγκατάσταση» νοείται, η παραχώρηση με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ορισμένου κλήρου, σε πρόσωπο δικαιούμενο αποκατάστασης

Info Post

383/2015 ΑΠ ( 651671) (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αγροτικός κλήρος. Ο αποκαθιστάμενος κληρούχος, α...

αίτησης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "... ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για αναίρεση της 660/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο εσφαλμένα εφάρμοσε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 492 παρ. 3 ΚΠολΔ με το να μη δεχτεί ότι, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυόντων επί αυτούσιας διανομής ακινήτου, θα έπρεπε, και επί πώλησης αυτού με πλειστηριασμό λόγω του ανέφικτου ή του ασύμφορου της αυτούσιας διανομής, να υποχρεωθεί ο υπάλληλος επί του πλειστηριασμού να παρακαταθέσει υπέρ της προσεπικληθείσας και αναγκαστικά παρεμβάσας προσημειούχου δανείστριας τράπεζας (αναιρεσείουσας) στοΑριθμός 1/2016  ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ασφαλιζόμενο ποσό από το εκπλειστηρίασμα των βεβαρημένων επίκοινων ακινήτων, ώστε αυτή να ικανοποιηθεί μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησής της

Info Post

Αριθμός 1/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές...

no image

Info Post

15.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση από τ...

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016