Δικόγραφα

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΔΩ!!!http://www.publees.com/content/ypodeigmata-dimosieyseon

ΕΔΩ!!http://www.ethemis.gr/ipodigmata/ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΔΩ !!!! ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

Κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4055/2012 σχετικά με την μεταφορά της ύλης εκούσιας δικαιοδοσίας στα Ειρηνοδικεία από 1ης Μαρτίου 2013, σας παραθέτουμε τα σχετικά με την διαδικασία υποδείγματα – έγγραφα, προς διευκόλυνση των συναδέλφων :

Α. ΔΙΑΘΗΚΕΣ
1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ
docΥπόδειγμα 1 - Ακούσια νοσηλεία
docΥπόδειγμα 2 - Κήρυξη Αφάνειας
docΥπόδειγμα 2α - Άδεια ανηλίκου
docΥπόδειγμα 3 - Δικαστική συμπαράσταση
docΥπόδειγμα 3α - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΚ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ
docΥπόδειγμα 4 - Διορισμός επιτρόπου ανηλίκου
docΥπόδειγμα 4α - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
docΥπόδειγμα 5 - Αφαίρεση γονικής μέριμνας
docΥπόδειγμα 6 - Παρένθετη μητρότητα
docΥπόδειγμα 7 - Γενικό αντικείμενο με καθού
docΥπόδειγμα 8 - Γενικό αντικείμενο χωρίς καθού
docΥπόδειγμα 9 - Διορισμός κηδεμόνος σχολάζουσας κληρονομίας
docΥπόδειγμα 11 - Υιοθεσία

 

  


Έντυπο κτηματολογίου Δ1 (ηλεκτρονική μορφή)
Το παραπάνω έντυπο (Δ1) ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί!!!

Έντυπο κτηματολογίου Δ2 (ηλεκτρονική μορφή)
Συμπληρώνεται στον υπολογιστή. Το έντυπο έχει τις σωστές διαστάσεις και ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιηθεί

Εντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους (ηλεκτρονική μορφή)
Συμπληρώνεται στον υπολογιστή

Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για εγγραφή δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο
Συμπληρώνεται στον υπολογιστή

Έντυπα Κτηματολογίου Μόνο για εκτύπωση (μορφή PDF). Δεν συμπληρώνονται σε υπολογιστή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95  (ΑΠΟΦΑΣΗ 11.03.2008 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Κ.Χ.Ε.) Απλή μορφή για εκτύπωση και συμπλήρωση στο χέρι

 

Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης σε κυρία - Εκουσία Ειρηνοδικείου - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Ν.4055/2012 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ - STAGE ΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

==========

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ 25-2-2013 - ΒΑΣΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙ ΑΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

===========

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

=========== 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SOS ΕΑΝΔΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SOS ΒΑΣΙΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΕΝ 

ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ 

ΚΑΙ ΕΔΩ!!

Υποδείγματα Δικογράφων 24-4-2012

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΧΑΡΑΤΣΙ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΔΕ

Ίδρυση Αθλητικού Σωματείου

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΕΑΝΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

======================================= =====

 

Υποδείγματα & Πρότυπα Εντύπων.

Γενικά


Αίτηση Γενική


Αίτηση & Υπεύθυνη δήλωσηΥπεύθυνη δήλωση


Εξουσιοδότηση


Υπεύθυνη δήλωση (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - ΓΥΣ)


Λήψη αντιγράφου αεροφωτογραφίας (ΓΥΣ)


Λήψη αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος (ΓΥΣ)


Χαρακτηρισμός ακινήτου ως δασικού ή μη (Δασάρχης)


Αίτηση για Βιοτεχνικό Επιμελητήριο


Μισθωτήριο κατοικίαςΑπαιτούμενα για συμβολαιογραφικές πράξεις


(επικαιροποιημένο απόσπασμα από βιβλίο του δικηγόρου Ιωάννη Αδαμόπουλου)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πωλητήριο συμβόλαιο


Δήλωση του Νόμου 4014/2011 για ιδιοκτήτη


Βεβαίωση του Νόμου 4014/2011 για μηχανικό


Αίτηση για επίσημη μετάφραση εγγράφων (Υπουργείο Εξωτερικών)


Καταγγελία για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΙΚΑ)Δικαστήρια (Γενικό Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών)


Αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Δικαστικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση ένορκης εξέτασης μηνυτή (Εισαγγελέας Αθηνών)
Χορήγηση εγγράφων από ποινική δικογραφία
(Εισαγγελέας Αθηνών)


Εισαγγελική παραγγελία λύσης γάμου (Εισαγγελέας Αθηνών)


Αίτηση για λήψη ένορκης βεβαίωσης (Ειρηνοδίκης Αθηνών)


Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Αίτηση για δημοσίευση εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Πιστοποιητικό περί μη λύσης Α.Ε. (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή pdf)


Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή rtf)


Πιστοποιητικό περί αναβολής αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δήλωσης παύσης πληρωμών (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή φυσικού προσώπου/εταιρίας(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)


Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα με δικηγόρο(Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο Αθηνών)


Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα (Πρωτοδικείο Αθηνών)


ΔΟΥ (Εφορίες)


Χρήσιμα έντυπα (από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ)


Αίτηση γενική


Αίτηση για αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για έξωση μισθωτή


Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς


Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς-γονικής παροχής-δωρεάς


Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου


Δήλωση εισοδημάτων άρθρου 81 Ν. 2238/1994


Δήλωση εκχώρησης στο Δημόσιο των ανείσπρακτων μισθωμάτων


Δήλωση καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων


Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω αγοράς Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση άγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας


Υπεύθυνη δήλωση έγγαμου για απαλλαγή φόρου λόγω κληρονομιάς-δωρεάς-γονικής παροχής Α' κατοικίας


Δήμοι - Κοινότητες 


Αντιστοιχία ΟΤΑ Καλλικρατικών - ΚαποδιστριακώνΒεβαίωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ - Δήμος ή Κοινότητα)


Δήλωση ιδιοκτησίας (Δήμος ή Κοινότητα)


Αίτηση για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος Αθηναίων)


Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος ή Κοινότητα)


Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης μαρτύρων για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών (Δήμος ή Κοινότητα)


Κτηματολόγια - Υποθηκοφυλακεία


Πίνακας Γραφείων Κτηματογράφησης & Κτηματολογίων Ελλάδας


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Αττικής


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Περιοχής Θεσσαλονίκης


Χρόνος - ΦΕΚ έναρξης Κτηματολογικών Γραφείων Λοιπής Ελλάδας


Πίνακας Υποθηκοφυλακείων Αθηνών - Πειραιώς


Πίνακας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ελλάδας (της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος)


Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για πιστοποιητικό μεταγραφής (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για αντίγραφο μερίδας ή πιστοποιητικό ακτημοσύνης(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για αντίγραφο μερίδας (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για αντίγραφο συμβολαίου (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για πιστοποιητικό εγγραφής υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης(Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)


Αίτηση για άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη υποθήκης (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)


Δήλωση φυσικών προσώπων Δ-1 (Κτηματολόγιο)


Δήλωση νομικών προσώπων & φυσικών προσώπων ειδικών περιπτώσεων Δ-2 (Κτηματολόγιο)


Συνυποβαλλόμενα έγγραφα με τις δηλώσεις Δ-1 & Δ-2(Κτηματολόγιο)


Έντυπο πληρωμής παγίου τέλους κτηματογράφησης(Κτηματολόγιο)


Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-1 (Κτηματολόγιο)


Οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης Δ-2 (Κτηματολόγιο)


Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας(Κτηματολόγιο)


Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων(Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης αντιγράφων (Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση χορήγησης αντιγράφου/αποσπάσματος/διαγράμματος(Κτηματολόγιο)


Αίτηση καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)


Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος (Κτηματολόγιο)


Περίληψη εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)

=====

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ 

Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων προσβολής οιονεί νομής δουλείας ...

PARAXORHS_DIODOU.doc (29 kB)
ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.doc (40 kB)
ΑΓΩΓΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.doc (28 kB)
Αγωγή κανονισμού ορίων.doc (28,5 kB)
ΑΓΩΓΗ ΝΟΜΗΣ (παρακώλυση διόδου).doc (42,5 kB)
Αγωγή παραχώρησης διόδου.doc (32,5 kB)
ΑΝΑΓΝΩΡ ΑΓΩΓΗ ΑΚΙΝΗΤ (ΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ).doc (28 kB)
Αρνητική αγωγή.doc (29,5 kB)
ΟΜΟΛΟΓ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ.doc (22,5 kB)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ.doc (25 kB)
Προτάσεις διεκδικητικής αγωγής.doc (27,5 kB)
Προτάσεις εναγομένου.doc (25,5 kB)
Προτάσεις ενάγοντος.doc (27,5 kB)
Προτάσεις ενάγοντος1.doc (28 kB)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΗΣ (παρακώλυση διόδου).doc (31,5 kB)
 

===================================

ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Αντιρρήσεις Κατά Πράξης Δασάρχη Χαρακτηρισμού Έκτασης ως Δασικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΕΦΕΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΣΤΕ

ΕΚΟΥΣΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Υπόδειγμα Αγωγής Καταβολής Μισθωμάτων και Αποζημίωσης Χρήσεως

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

======================================

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΑΓΩΓΕΣ
 ΑΓΩΓΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 ΑΓΩΓΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
 ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ
 ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΩΓΗ (ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ) (Ν.733/77, Αυτοκίνητα)

 
 ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΗΘΈΝΤΑ
 ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΆ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ


ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Π`ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αίτηση Ασφαλιστικών μέτρων προσβολής οιονεί νομής δουλείας ...

 DOMAIN_NAME ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΑΞΕΩΣ
 ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ
 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΕΓΓΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
 ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ
 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΉΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
 ΑΙΤΗΣΗ 232ΚΠΟΛΔ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 632 ΠΑΡ 2 ΚΠΟΛΔ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 938 ΚΠΟΛΔ
 ΑΝΑΚΟΠΗ 954ΠΑΡ 4ΚΠΟΛΔ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
 κατάσχεση εις χείρας τρίτου
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ


ΔΙΑΖΥΓΙΑΚΑΤ΄ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
 ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
 Α_ΦΑΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ
 ΑΡΘΡΟ 1441 ΑΚ_ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
 β φαση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 ΑΚΥΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
 ΠΙΣΤΟΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
 ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ


ΔΙΚΑΣΤΗΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΚΟΥΣΙΑ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠ_ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΠ_ΜΕΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑΦΗΣ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ _ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ
 ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 ΠΡΟΣΦΥΓΗ


ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
 ΑΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΗΡΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ
 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ


ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρίας
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ


ΕΞΩΔΙΚΑ
 ΕΞΩΔΙΚΟ 1


ΕΡΓΑΤΙΚΑ
 ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
 ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ
 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ


ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣIΟ


ΕΦΕΣΕΙΣ
 ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δήλωσης για συζήτηση έφεσης


ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
 IΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΥ*
 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ*


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕΛΔΕ
 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΕ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
 ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 IΔΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ


ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ


ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ


ΠΟΙΝΙΚΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ_430ΚΠΔ
 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ
 ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
 ΕΓΚΛΗΣΗ_ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ
 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ_510 ΠΑΡ1Δ ΚΠΔ
 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ
 ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
 ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΣΗΣ


ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΕΦΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 -------

ΓΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 DEPOT D'UNE PLAINTE POUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
 MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ - MISE EN DEMEURE
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΣΗΣ 2
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΣΗΣ 3
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΣΗΣ

---------- 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
BASIC AGREEMENTS - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 AGREEMENT TO SELL PERSONAL PROPERTY - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 CONSUMER LOAN AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
 CONTRACTOR AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
 GENERAL AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ
 INDEMNITY AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
 SALES REPRESENTATIVES AGREEMENT - ΣΥΜΒ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ


BUYING AND SELLING - ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ
 AGREEMENT TO SELL BUSINESS - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 BILL OF SALE OF BUSINESS - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 BILL OF SALE - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
 DEMAND OF DELIVERY - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 EXCLUSIVE RIGHT TO SELL - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ
 NOTICE OF C.O.D. TERMS
 OPEN LISTING REALTY AGREEMENT - ΜΕΣΙΤΕΙΑ
 PRODUCT DEFECT NOTICE - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
 QUITCLAIM BILL OF SALE - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ...
 QUITCLAIM DEED - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
 WARRANTY BILL OF SALE - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
 WARRANTY DEED - ΕΓΓΥΗΣΗ


CASE INFORMATION - ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
 CASE INFORMATION - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
 MOTIONS - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
 WITNESS LITIGATION PRACTICE FORM


EMPLOYMENT - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ASSIGNMENT OF PRE-EMPLOYMENT WORKS - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 CONSENT FOR DRUG-ALCOHOL TESTING - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΙΜΑ
 DISCIPLINARY NOTICE - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 EMPLOYEE NON-COMPETE AGREEMENT - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 EMPLOYEE NON-DISCLOSURE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
 EMPLOYMENT AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 NOTICE OF DISMISSAL - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
 NOTICE OF TERMINATION DUE TO WORK RULES VIOLATION
 PAYROLL DEDUCTION AUTHORIZATION - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ...
 POLYGRAPH CONSENT - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 RESIGNATION - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 Separation Agreement & General Release - Συμφωνία καταγγελίας...
 WARNING NOTICE
 WARNING NOTICE - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


FAMILY AGREEMENTS - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 GENERAL POWER OF ATTORNEY - ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT - ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
 LAST WILL - ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ
 LIVING WILL DECLARATION - ΔΙΑΘΗΚΗ
 Living Will - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
 POWER OF ATTORNEY REVOCATION - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ
 PRE-MARITAL AGREEMENT - ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
 REQUEST UNDER FREEDOM OF INFORMATION ACT
 REVOCABLE LIVING TRUST - ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
 TRIP PERMISSION - ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ


LEASE AGREEMENTS - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 COMMERCIAL LEASE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 EQUIPMENT LEASE - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ
 LANDLORD'S NOTICE TO VACATE - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ...
 LEASE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
 LEASE OF PERSONAL PROPERTY - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 RESIDENTIAL RENTAL APPLICATION - ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 TENANT'S NOTICE TO EXERCISE PURCHASE OPTION
 THREE DAY NOTICE TO VACATE FOR NON-PAYMENT OF RENT


LOANS AND BORROWING.ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 BALLOON NOTE - ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
 DEMAND NOTE - ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
 DEMAND PROMISSORY NOTE - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 GUARANTY - ΕΓΓΥΗΣΗ
 NOTICE OF DEFAULT IN PAYMENT - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
 PLEDGE OF SHARES OF STOCK - ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ
 PROMISSORY NOTE - ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 RECEIPT - ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 SECURITY AGREEMENT - ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΟΥ


OTHER AGREEMENTS - ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 ADVERTISING AGENCY AGREEMENT
 AFFIDAVIT - ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 BAD CHECK NOTICE FORM - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
 CLAIM OF LIEN FORM - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ
 CONDUCT OF BUSINESS UNDER FICTITIOUS OR ASSUMED NAMED
 CONFIDENTIALITY AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
 COVENANT NOT TO SUE - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 DIRECT DEPOSIT AUTHORIZATION - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 FINAL NOTICE BEFORE LEGAL ACTION - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ...
 FRANCHISE AGREEMENT - ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
 GENERAL RELEASE - ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
 JOINT VENTURE2
 JOINT VENTURE AGREEMENT - ΣΥΜΦΩΝΙΑ JOINT VENTURE
 Licence Agreement
 MORTGAGE DEED - ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 MUTUAL RELEASE - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
 PARTNERSHIP AGREEMENT - ΕΤΑΙΡΙΚΟ
 RELEASE - INDIVIDUAL - ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
 RELEASE OF MORTGAGE - ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ


TRANSFERS AND ASSIGNMENTS - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΣΗΣΕΙΣ
 ASSIGNMENT OF CONTRACT - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ASSIGNMENT OF MORTGAGE - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
 GENERAL ASSIGNMENT - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
 NOTICE OF ASSIGNMENT - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
 ΣΥΝΑΝΙΝΕΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

--------

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

--------

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
 Franchise Agreement - Ελληνικό

------

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.
 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

------

 

 

Υποδείγματα & Πρότυπα - netlaw.gr

Γενικά

Υπεύθυνη δήλωση (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - ΓΥΣ)
(επικαιροποιημένο απόσπασμα από βιβλίο του δικηγόρου Ιωάννη Αδαμόπουλου)

Δικαστήρια

Αίτηση γενική (Γενικό Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Αίτηση για δημοσίευση εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Πιστοποιητικό περί μη λύσης Α.Ε. (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή pdf)
Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή rtf)
Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα (Πρωτοδικείο Αθηνών)

ΔΟΥ (Εφορίες)

Χρήσιμα έντυπα (από την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ)

Δήμοι - Κοινότητες

Δήλωση ιδιοκτησίας (Δήμος ή Κοινότητα)

Κτηματολόγια - Υποθηκοφυλακεία

Πίνακας Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ελλάδας (της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος)
Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για πιστοποιητικό μεταγραφής (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για αντίγραφο μερίδας (Υποθηκοφυλακείο Πειραιώς)
Αίτηση για αντίγραφο συμβολαίου (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)
Περίληψη εγγραπτέας πράξης (Κτηματολόγιο)


*******************88
ΑΙΤΗΣΕΙΣ στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Κ.Υ.Α αριθμ. 67506/8.8.2012 (ΦΕΚ β΄ 2333/17.8.2012).Α Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ΝΑ ΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ!!!!!!!
**********************************************************

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΣ ΕΔΩ!!!!
****************************************************