Σταματάει η άσκηση στα δικαστήρια (;) επιστολές ασκουμένων από τη Θεσσαλονίκη και από Δικαστήρια των Αθηνών

fgfgfg
Με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι στιγμής δεν προχωρά σε παράταση των ασκουμένων στα δικαστήρια που το εξάμηνο της άσκησής τους λήγει στις 14 Μαρτίου. Επίσης μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται ακόμα αν και με ποιες διαδικασίες και μορφή θα συνεχιστεί η άσκηση σε χώρους των Δικαστηρίων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μιας και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που καλύπτουν το πρόγραμμα διακόπτονται, ενώ νέα κονδύλια ακόμα δεν έχουν εγκριθεί.
Παρακάτω επιστολές ασκουμένων από.....
τη Θεσσαλονίκη και από Δικαστήρια των Αθηνών.
Επιμέλεια: Τασιόπουλος Σταύρος

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Λ. Μεσογείων 96
Τ.Κ. 11527
Αθήνα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 10 Μαρτίου 2014.
Κύριοι,
Με το παρόν έγγραφό μας προς εσάς, ως υπεύθυνους του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι :
Όλοι εμείς που υπογράφουμε την παρούσα επιστολή είμαστε ασκούμενοι δικηγόροι στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, άλλοι εξ ημών από τις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ενώ οι υπόλοιποι από τις 16 Ιανουαρίου 2014.
Συγκεκριμένα, βάσει του προγράμματος ΕΣΠΑ η άσκηση στα Δικαστήρια και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες είναι εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα ένα εξάμηνο, ανάλογα με τις θέσεις που προκηρύσσονται από τον εκάστοτε σύλλογο. Όσοι εξ ημών ξεκινήσαμε το πρόγραμμα στις 16 Σεπτεμβρίου 2013, ολοκληρώνουμε το απαραίτητο εξάμηνο άσκησης στις 15 Μαρτίου 2014.
Στις 26 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση της άσκησης στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2014 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014. Αμέσως μόλις λάβαμε γνώση της ως άνω ανακοίνωσης, πολλοί από εμάς σπεύσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα να καταθέσουμε την αίτησή μας για την ανανέωση της άσκησής μας. Την επομένη όμως ημέρα, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι δεν είχαμε την δυνατότητα να παρατείνουμε την άσκησή μας, καθώς, όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο γραφείο του Συλλόγου, τους είχε αποσταλεί, αιφνιδίως, έγγραφο από εσάς σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το εξάμηνο 16/03/2014 με 15/09/2014 (παράταση άσκησης) λόγω αδυναμίας, όπως αναφέρεται, χρηματοδότησης του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη ανακοίνωση δημιούργησε αναστάτωση στις τάξεις των ασκουμένων στα Δικαστήρια, καθώς η απασχόληση στα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας για όλους εμάς, τόσο επαγγελματική όσο και οικονομική, δεδομένου ότι η εύρεση εργασίας και η έμμισθη απασχόληση ασκουμένων σε δικηγορικά γραφεία είναι πλέον δυσεύρετες περιπτώσεις, πόσο μάλλον όταν η ενημέρωση για τη μη συνέχιση του προγράμματος γίνεται 15 μέρες προτού λήξει η περίοδος άσκησής μας στα Δικαστήρια. Το γεγονός αυτό, πέραν της καταχρηστικότητάς του, δεν μας δίνει τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια ώστε να αναζητήσουμε το Δικηγορικό Γραφείο στο οποίο θα συνεχίσουμε την άσκησή μας, και μάλιστα σε μια εποχή όπου λιγοστεύουν όλο και περισσότερο οι δικηγόροι οι οποίοι απασχολούν ασκούμενους στα γραφεία τους, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης.
Είναι επίσης άξιο απορίας, πως γίνεται ένα πρόγραμμα καθ’ όλα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόπτεται στο μέσον της χρονιάς και μάλιστα πριν συμπληρωθεί η συμφωνηθείσα διάρκεια, η οποία θα ολοκληρωνόταν το Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε την αιτιολογία σας περί αδυναμίας χρηματοδότησης του προγράμματος, όταν το σύνολο των εξόδων του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος έχουν καλυφθεί από το ΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο σκοπό.
Επειδή, θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεστε πόσο καθοριστική και συγχρόνως καταστροφική θα είναι για όλους εμάς η διακοπή του προγράμματος αυτού, λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και των δυσχερειών στην εύρεση εργασίας και επαγγελματικής στέγης για τη συνέχιση της άσκησής μας.
Επειδή, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν το επιθυμεί ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, συμπέρασμα που εξήχθη από την συζήτηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ κ. Βαλεργάκη, αλλά ούτε και τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, τα οποία πλήττονται βαρύτατα, καθώς οι ασκούμενοι συμπλήρωναν, χρόνια τώρα, τα κενά που υπάρχουν από την έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων.
Επειδή πιστεύουμε ότι θα δείξετε τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, δεδομένου ότι η διακοπή του προγράμματος θα πλήξει και τους ασκούμενους των επόμενων ετών και μπορεί να οδηγήσει και τους ήδη υπάρχοντες στην επ’ αόριστο διακοπή της άσκησής τους λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας.
Επειδή πιστεύουμε ότι με την παρούσα θα συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση εκ μέρους σας του προβλήματος που θα δημιουργηθεί στην απευκτέα περίπτωση που ήθελε επιμείνει το Υπουργείο στη διακοπή του προγράμματος.
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να αρθεί η διακοπή του επιχειρησιακού προγράμματος και να διενεργηθεί κανονικά η παράταση άσκησης στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την περίοδο από 16 Μαρτίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2014.
Να συνεχισθεί το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ μέχρι τη συμφωνηθείσα προθεσμία, ήτοι μέχρι το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.
Να διασφαλισθεί η πληρωμή των δεδουλευμένων ΟΛΩΝ των ασκουμένων τόσο αυτών που η εξάμηνη άσκησή τους στα Δικαστήρια λήγει στις 15 Μαρτίου όσο και αυτών που θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2014.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ                                              Για το ΔΣ του ΣΑΔΘ
Ο Πρόεδρος Μήττας Μιχάλης                             Ο Πρόεδρος Γαβαθόπουλος Θράσος
Η Γραμματέας Φουλίδου Ανδριάνα                   Η Γραμματέας Πολυχρονίου Στεφανία

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
Προς
Τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Αναφερόμαστε σε εσάς εν όψει του ζητήματος που προέκυψε σχετικά με την αδυναμία χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα όσον αφορά τη δυνατότητα παράτασης της άσκησής μας στα δικαστήρια, όπως χαρακτηριστικά ανεφέρετο και στην προκήρυξη του Αυγούστου του 2013, βάσει της οποίας θεωρήσαμε δεδομένη τη δυνατότητα δωδεκάμηνης παραμονής μας στις θέσεις που τοποθετηθήκαμε.
Πράγματι, στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και 20 μέρες πριν λήξει το πρώτο εξάμηνο της άσκησης μας, αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση από τον ΔΣΑ, η οποία μας καλούσε να υποβάλλουμε τις αιτήσεις μας για την παράταση της άσκησής μας έως το Σεπτέμβριο του 2014. Προς μεγάλη μας έκπληξη στις 4 Μαρτίου 2014 και μόλις 10 μέρες πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της άσκησής μας, διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω ανακοίνωση είχε αποσυρθεί, παρά το γεγονός ότι κάποιοι συνάδελφοί μας είχαν ήδη υποβάλει τις αιτήσεις τους.
Παρά τις επισταμένες προσπάθειές μας να πληροφορηθούμε τι ακριβώς συνέβη, δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, είτε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είτε από οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα.
Με βάση τα προαναφερθέντα, σήμερα, μόλις τέσσερις (4) μέρες πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της άσκησής μας στα δικαστήρια, βρισκόμαστε μετέωροι καθώς καλούμαστε να βρούμε κάποιο δικηγορικό γραφείο εντός ενός ελάχιστου, άκρως πιεστικού και ανεπαρκούς χρονικού περιθωρίου, δεδομένων και των δυσχερών συνθηκών ανεύρεσης εργασίας.
Συνεπώς,βασιζόμενοι στους ανωτέρω λόγους, αιτούμεθα συνάντηση με εσάς, ως τον πλέον αρμόδιο ώστε να εξευρεθεί άμεσα λύση στο ως άνω πρόβλημα.
Με εκτίμηση,
Οι ασκούμενοι Δικηγόροι
της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών
και του Εφετείου Αθηνών

http://curia.gr/stamataei-i-askisi-sta-dikastiria/

Σχόλια