Αγωγή διανομής κατά συγκληρονόμου που δεν αποδέχεται - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit
Αγωγή διανομής κατά συγκληρονόμου που δεν αποδέχεται
Κατά την βασική αρχή που ισχύει στο ελληνικό δίκαιο, όταν περισσότεροι έχουν συγκυριότητα επί του αυτού ακινήτου, έκαστος των συγκυρίων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο διανομή του κοινού ακινήτου, ώστε είτε αυτό να χωρισθεί σε τόσα τμήματα, όσοι είναι και οι ....
συγκύριοι και μάλιστα έκαστο τμήμα αξίας αναλόγου της μερίδος εκάστου συγκυρίου, είτε, εάν η αυτούσια διανομή δεν είναι δυνατή, να πωληθεί σε πλειστηριασμό και οι συγκύριοι να λάβουν εις χρήμα την αξία της μερίδος τους.
Διανομή δύναται να αξιώσει δικαστικώς ακόμα και ο συγκύριος που έχει μερίδα μικρότερη του 50%, ακόμα και εκείνος που έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό του ακινήτου. Η αγωγή διανομής στρέφεται κατά όλων των συγκυρίων, ή τουλάχιστον στην δίκη της διανομή όλοι οι συγκύριοι πρέπει να είναι διάδικοι, δηλαδή είτε στην πλευρά του ενάγοντος, είτε σε εκείνη του εναγομένου. Εάν ο συγκύριος ασκήσει αγωγή διανομής που δεν έχει συμπεριλάβει, είτε στους ενάγοντες, είτε στους εναγομένους, κάποιον εκ των συγκυρίων, η αγωγή θα απορριφθεί.
Ερώτημα ανακύπτει όταν κάποιος εκ των δικαιουμένων να αποδεχθούν μία κληρονομία, παραλείπει να προβεί στις ενέργειες της αποδοχής κληρονομίας, δηλαδή δεν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομίας, εάν απαιτείται, ούτε υπογράφει πράξη αποδοχής σε συμβολαιογράφο, ούτε την μεταγράφει στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο.
Σε μία τέτοια περίπτωση ο συγκύριος που έχει αποδεχθεί το δικό του μερίδιο από την κληρονομία δικαιούται να προβεί αυτός, για λογαριασμό του άλλου συγκληρονόμου, που δεν αποδέχεται το κληρονομικό μερίδιό του, σε αναγκαστική αποδοχή κληρονομίας, ώστε να γίνει κι εκείνος συγκύριος του κοινού κληρονομιαίου ακινήτου και να καταστεί ακολούθως δικονομικώς εφικτή η άσκηση της αγωγής διανομής.
Η αναγκαστική αυτή αποδοχή γίνεται με την έκδοση από το δικαστήριο πιστοποιητικού περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης, από τον Δήμο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και κυρίως, πιστοποιητικού περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας.
Αυτά τα έγγραφα δύνανται να μεταγραφούν στο υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, με αποτέλεσμα ο συγκληρονόμος που μέχρι τώρα απέφευγε να αποδεχθεί το μερίδιό του, να καταστεί συγκύριος του ακινήτου και να δύναται πλέον να ασκηθεί εναντίον του η αγωγή διανομής του κοινού ακινήτου.
Στην υπ’ αριθ. 10/1994 απόφασή του το Εφετείο Θεσσαλονίκης είχε μάλιστα κρίνει ότι ο ενάγων, που είχε ασκήσει αγωγή διανομής κοινού ακινήτου κατά συγκληρονόμου του, ισχυριζόμενος στην αγωγή ότι η αντίδικος έχει μερίδιο επί του ακινήτου, χωρίς να έχει ακόμα μεταγράψει το πιστοποιητικό ότι η αντίδικος δεν έχει αποποιηθεί της κληρονομίας, δικαιούται να προβεί σ’ αυτήν την μεταγραφή μετά την έκδοση οριστικής αποφάσεως και πριν την συζήτηση της κατ’ εφεσιν δίκης.
Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι: «Η αγωγή [διανομής] είναι ορισμένη, διότι για την παθητική νομιμοποίηση της αγωγής αρκεί το ότι ο ενάγων, με την αγωγή του, ομολογεί τη συγκυριότητα της εναγομένης, ενώ, στην παρούσα δευτοροβάθμια δίκη, εξαιτίας της άρνησης της αγωγής, επιτρεπτώς, με τις προτάσεις του, βελτιώνει την ιστορική βάση της αγωγής του, διευκρινίζοντας ότι μετά την πρωτόδικη δίκη αυτός μετέγραψε το πιστοποιητικό του αρμοδίου γραμματέα για μη αποποίηση της κληρονομίας από την εναγομένη και επομένως η μεταγραφή ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, από τον οποίο θεωρείται η εναγομένη ως συγκύρια του ακινήτου της κληρονομίας».ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ


ροφορίες στην πρόσφατη κρίσιμη πενταετία : 54
Σελίδα 1 από 20 
1
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος. Συγκυριότητα. Ο επικαρπωτής δεν είναι συγκύριος του κοινού πράγματος. 
Δικαστική διανομή. Αίτημα και περιεχόμενο αγωγής. Υποχρεωτική η προσεπίκληση του επικαρπωτή 
στη δίκη της διανομής, εκτός και αν ασκεί από κοινού με τον ψιλό κύριο την εν λόγω αγωγή. Πότε 
είναι δυνατή η αυτούσια διανομή. Περίπτωση επίκοινων οριζόντιων ιδιοκτησιών (κατάστημα και 
αποθήκη). Πολιτική δικονομία. Τα έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα. Δεν θεωρούνται τέτοια εκείνα τα 
έγγραφα που αποτυπώνουν στο περιεχόμενο τους άλλα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει την 
αναίρεση της υπ’αρ. 2840/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 
2
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Συγκυριότητα επί οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή. Δικαίωμα έκαστου συγκύριου να 
αιτηθεί της αυτούσιας διανομής του με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους. Ευχέρεια του 
δικαστηρίου να αποφασίσει την κατά τον τρόπο αυτό διανομή, εφόσον αυτή είναι εφικτή και δεν 
αντιβαίνει στο συμφέρον των λοιπών συγκυρίων. Πώληση του επίδικου οικοπέδου με 
πλειστηριασμό, καθώς η αυτούσια διανομή του δεν είναι δυνατή επειδή θα οδηγήσει σε 
ανεπίτρεπτο σχηματισμό μη αρτίων οικοπέδων. Η παραδοχή του Εφετείου ότι το επίδικο οικόπεδο 
δεν είναι ακάλυπτο, δεν διατυπώθηκε ως προϋπόθεση που θέτει ο νόμος για τη δυνατότητα της 
αυτούσιας διανομής του επίκοινου με τη σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών, αλλά ως επιχείρημα ότι το 
οικόπεδο αφού δεν είναι ακάλυπτο, δεν μπορεί να συσταθούν επ` αυτού κάθετες ιδιοκτησίες, 
ενόψει του εμβαδού της κείμενης σε αυτό μοναδικής οικίας. Το δικαστήριο απορρίπτει την 
αναίρεση της υπ` αριθμ. 5250/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. 
 
3
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος. Λύση αυτής. Κριτήρια επιλογής από το δικαστήριο. Αυτούσια διανομή. Η 
κρίση του δικαστηρίου σε κάθε περίπτωση δεν ελέγχεται αναιρετικά, ως αναγόμενη σε πραγματικά 
περιστατικά. Εξαιρέσεις.  Συγκυριότητα επί ακινήτου χαρακτηριζομένου ως διατηρητέου. Μη 
εφικτή η αυτούσια διανομή αυτού διότι αυτή δεν συμβιβάζεται με την ιδιαίτερη φύση του εν λόγω 
ακινήτου. Μοναδικός τρόπος διανομής του επίκοινου διατηρητέου ακινήτου είναι η πώλησή του με 
πλειστηριασμό ώστε καθένας από τους συγκυρίους να λάβει από το εκπλειστηρίασμα που θα 
επιτευχθεί ποσό ανάλογο προς την εξ αδιαιρέτου μερίδα του επί αυτού. Πολιτική δικονομία. Ένδικα 
μέσα. Αναίρεση. Λόγοι. Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως λόγος αναίρεσης. Σφάλμα του 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που δέχθηκε ότι είναι δυνατή η αυτουσία διανομή του επίκοινου 
ακινήτου σε δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, παρά τον χαρακτηρισμό αυτού ως διατηρητέο 
σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση. το δικαστήριο αναιρεί την υπ` αριθμ. 2783/2009 
απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 
4
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δουλεία διόδου. Η υποχρέωση του κυρίου του περίκλειστου ακινήτου προς καταβολή στον κύριο 
του γειτονικού ακινήτου ανάλογης αποζημίωσης για την παροχή της διόδου. Περιεχόμενο αυτής 
αποτελεί κάθε ζημία που προκαλείται στον κύριο του γειτονικού ακινήτου από την παροχή της 
διόδου, κατά τις γενικές διατάξεις. Διάκριση της αποζημίωσης αυτής από την αξία του 
καταλαμβανόμενου από τη δίοδο μέρους του ακινήτου ή των βλαπτόμενων υπολοίπων μερών 
του. Υλική αρμοδιότητα για την άσκηση της σχετικής αγωγής. Καταχρηστική άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος. Τέτοια υφίσταται και στη περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου παραιτήθηκε από 
δουλεία διόδου την οποία είχε κατά τρίτου ιδιοκτήτη ή από ενοχικό δικαίωμα που είχε προς 
σύσταση τέτοιας δουλείας, όχι όμως και όταν μετά από δίκη διανομής κοινού ακινήτου αποδέχεται 
το περίκλειστο τμήμα του ακινήτου που προέρχεται από τη διανομή και κληρώνεται σ` αυτόν ή και 
όταν συμβιβάζεται για τον κανονισμό των ορίων του περικλείστου με τον κύριο γειτονικού 
τμήματος που περιήλθε στον τελευταίο με τη διανομή χωρίς να αξιώνει συγχρόνως και σύσταση 
δουλείας διόδου για το περίκλειστο τμήμα του, η οποία και δεν συνέχεται με τις ανωτέρω ενέργειές 
του. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 35/2008 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
 
5
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας. Τηρητέος τύπος. Προϋποθέσεις. Μορφές αυτής. Εφαρμοστέες οι 
διατάξεις του Ν. 3741/1929. Θεμελίωση κυρίως χωριστής κυριότητας στο αυτοτελές οικοδόμημα ή 
σε όροφο ή διαμέρισμα αυτού, παρεπομένως αναγκαστικής συγκυριότητας κατ` ανάλογη μερίδα 
επί των κοινών μερών του όλου ενιαίου οικοπέδου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το 
έδαφος αυτού. Λύση οροφοκτησίας. Δικαστική διανομή της οροφοκτησίας που έχει ήδη νόμιμα 
συσταθεί δεν υφίσταται πλην των προβλεπόμενων περιπτώσεων. Αγωγή διανομής του επίδικου 
ακινήτου με τη δια πλειστηριασμού πώληση αυτού. Νομιμοποίηση στην άσκηση της αγωγής 
διανομής. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 3382/2012 
απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 
6
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Αυθαίρετες κατασκευές. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
7
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή κληροτεμαχίου. Ανέφικτο αυτούσιας. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
8
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Αγωγή διανομής ακινήτου. Προσεπίκληση επικαρπωτή. Δικαιώματα επικαρπωτή. Παραδεκτά 
ασκείται ή στρέφεται η αγωγή από ψιλό κύριο και επικαρπωτή ποσοστού ακινήτου. Ενσταση ιδίας 
κυριότητας πρώτου εναγομένου. Απορρίπτεται. Εχει γίνει κοινή αποδοχή κληρονομιάς. Ο 
ενιστάμενος μεταβίβασε στον γιό του την ψιλή κυριότητα μόνο του ποσοστού του. Δήλωση σε 
δημόσια αρχή. Ενσταση καταχρηστικής άσκησης αγωγής. Δεν είναι καταχρηστική η αγωγή που 
ασκείται σε ακατάλληλο χρόνο και είναι επιζήμια για τους κοινωνούς. Ο εναγόμενος δεν θα χάσει 
την οικία του αλλά θα λάβει το πλειστηρίασμα που του αναλογεί και θα το επενδύσει. Αίτημα για 
αυτούσια διανομή. Διατάσσει πραγματογνωμοσύνη για να κριθεί η αξία του οικοπέδου, της 
οικοδομής και των μεριδίων που θα προκύψουν, την δυνατότητα αυτούσιας διανομής με σύσταση 
οριζόντια ή και κάθετης συνιδιοκτησίας και αν τα μερίδια είναι άνισα το ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί.
 
9
(ΑΡΜ 2013/276)
Διανομή: η αυτούσια διανομή είναι πρόδηλα αδύνατη ή ασύμφορη, όταν το διανεμητέο ακίνητο 
δεν μπορεί να διανεμηθεί σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνών χωρίς να μειωθεί η αξία 
του ή όταν τα μέρη καθίστανται άχρηστα στο κοινωνικό σύλλογο ως οικονομικές μονάδες ή η αξία 
τους, λόγω ακριβώς της αδυναμίας τους να χρησιμεύσουν ως τέτοιες, μειώνεται σε τέτοιο βαθμό 
ώστε το σύνολο των μερών να υστερεί της αξίας του ενιαίου ακινήτου. Η επιδίκαση σε ορισμένους 
κοινωνούς των ποσοστών τους σε μία κοινή μερίδα προϋποθέτει αίτημα αυτών ή έστω ενός απ΄ 
αυτούς, που υποβάλλεται παραδεκτά κατά την πρώτη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή, 
αν ο διάδικος δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αυτούσια 
διανομή οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδομή είναι δυνατή μόνο με τη σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους. Αυτούσια διανομή με τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε 
διακεκριμένα 
μέρη του οικοπέδου είναι δυνατή σε ακάλυπτο οικόπεδο ή σε οικόπεδο στο οποίο έχουν ήδη 
ανεγερθεί περισσότερες της μίας χωριστές οικοδομές. Το αίτημα για αυτούσια διανομή με σύσταση 
χωριστής ιδιοκτησίας, είτε κατ΄ορόφους, είτε σε διακεκριμένα τμήματα οικοπέδου, μπορεί να 
υποβληθεί και με τις προτάσεις κατά την πρώτη συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή, αν ο 
διάδικος δικάστηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Για την αυτούσια 
διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα τμήματά του 
απαιτείται, με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων, η μη αντίθεση του τρόπου αυτού 
διανομής στο συμφέρον των λοιπών συγκυρίων δυνατή, αλλά όχι συμφέρουσα, η διανομή 
ακάλυπτου οικοπέδου μικρού εμβαδού με τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε μικρότερα 
διακεκριμένα τμήματά του, διότι το καθαρό εμβαδόν κάθε οικοδομής θα μειωθεί ακόμη 
περισσότερο από την κατασκευή κοινόχρηστων χώρων ενώ το κόστος κατασκευής θα αυξηθεί 
από την έλλειψη κοινών εγκαταστάσεων, όπως είσοδος, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, 
λεβητοστάσιο κλπ. 
(Σημείωση Α.Ν.Α.Λ. στον ΑΡΜ 2013/279).
Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης. 
 
10
(Δ/ΝΗ 2012/1066)
Αγωγή διανομής κοινού πράγματος. Βάση της αγωγής αποτελεί η συγκυριότητα των διαδίκων. Δεν 
χωρεί δικαστική διανομή της οροφοκτησίας που έχει συσταθεί, διότι δεν υπάρχει συγκυριότητα 
στους χωριστούς ορόφους. Καταστροφή της οικοδομής. Αν κανένας συνιδιοκτήτης δεν επιθυμεί 
την ανοικοδόμησή της, κάθε οροφοκτήτης μπορεί να ζητήσει διανομή. 
 
11
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Αγροτικός κλήρος. Ποιος λογίζεται ως νομέας του κλήρου. Κτήση κυριότητας σε ακίνητο που 
κείται σε παραμεθόριο περιοχή, όπως η περιοχή της Θεσπρωτίας. Κοινωνία δικαιώματος. Η 
γνωστοποίηση άσκησης της νομής ολόκληρου του κοινού, εκ μέρους του ενός εκ των κοινωνών, 
ως προϋπόθεση για να αντιτάξει κατά των λοιπών έκτακτη χρησικτησία αυτού. Πότε η 
γνωστοποίηση δεν είναι απαραίτητη. Αγωγή διανομής ακινήτων εκ κληρονομίας. Αρμόδιο κατά 
τόπον δικαστήριο για την υπαγωγή της αγωγή διανομής στην δωσιδικία της κληρονομίας. 
Προϋποθέσεις. 
Διανομή ακινήτων που αποτελούν αγροτικό κλήρο που παραχωρήθηκε από το Δημόσιο στον 
κληρονομούμενο. Επωφελείς δαπάνες που τείνουν στην αύξηση της αξίας του ακινήτου. Πώς 
μπορούν να ζητηθούν. Αξίωση συνεισφοράς έναντι των συγκληρονόμων. Προϋποθέσεις για την 
νόμιμη έγερσή της. Απορριπτέα η ένσταση ιδίας κυριότητας τμήματος αγροτικού κλήρου κι όχι 
ολόκληρου, εφόσον η κατάτμηση αγροτικών κλήρων απαγορεύεται. Στην δίκη διανομής δεν 
επιτρέπεται να προβληθεί ένσταση επίσχεσης απαίτησης για το λόγο ότι το κοινό πράγμα έχει 
αγοραστεί με δαπάνες του ενιστάμενου, ούτε οι δαπάνες για την ανέγερση κτίσματος επί ακινήτου 
που στη συνέχεια κατέστη επίκοινο. Μεταβίβαση επίκοινου εν επιδικία. Στην περίπτωση αυτή 
καλείται ο νέος δικαιούχος κοινωνός. Ελλείψει αποδείξεως κατάρτισης σχετικής συμφωνίας 
διανομής της κοινής περιουσίας μεταξύ των συγκληρονόμων, καθώς και γνωστοποιήσεως εκ 
μέρους μερικών από αυτών περί της πρόθεσής τους να νέμονται το όλο κοινό, απορρίπτεται η 
ένσταση ιδίας κυριότητας αυτών του επιδίκου. Μόνη η εκμίσθωση του κοινού δεν αποτελεί 
γνωστοποίηση της εν λόγω προθέσεως. Ενόψει όμως της άτυπης δωρεάς του κληρονομούμενο 
προς έναν συγκληρονόμο επί συγκεκριμένου ακινήτου, το οποίο νέμεται χωρίς αντιρρήσεις από 
τους λοιπούς για πενήντα και πλέον έτη, θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά εκ μέρους των 
λοιπών το δικαίωμα έγερσης αγωγής διανομής. Πλειστηριασμός των ακινήτων, ενόψει του 
ανέφικτου της αυτούσιας διανομής τους.
 
12
(ΕΦΑΔ 2013/141)
Διαθήκη. Προσφυγή στις διατάξεις περί ερμηνείας των διαθηκών. Ισχυρή η εγκατάσταση 
κληρονόμου επί δήλου πράγματος. Αποτελέσματα από τον χαρακτηρισμό αυτού ως κληρονόμου. 
Συνδρομή προϋποθέσεων για την επέλευση παράλληλα και της εξ αδιαθέτου κληρονομικής 
διαδοχής. Η μικρή αξία του δήλου σε σχέση με την αξία της υπόλοιπης κληρονομίας υποδηλώνει 
βούληση εγκαταστάσεως κληροδόχου. Αποδοχή κληρονομίας. Περιεχόμενο. Περιπτώσεις 
ακυρότητας αυτής. Αρμοδιότητα δικαστηρίου για την αγωγή ακυρώσεως αυτής. Αγωγή περί 
κλήρου. Παθητικώς νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Αντικείμενο απόδειξης από τον ενάγοντα.  
Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις. Περιεχόμενο της συστατικής πράξης. Επί συστάσεως 
διαιρεμένης ιδιοκτησίας με διαθήκη, η σύσταση ολοκληρώνεται από και με την μεταγραφή της 
δηλώσεως αποδοχής της κληρονομίας ή της κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου. Εν μέρει βάσιμη 
κατ’ουσίαν η αγωγή της ενάγουσας κατά το αίτημα αυτής περί αναγνώρισης της κατά 50% εξ 
αδιαιρέτου συγκυριότητας της ενάγουσας εφ’ όλου του ακινήτου και της εντός αυτού ισόγειας 
οικίας. 
(Παρατηρήσεις Κατερίνας Βούλγαρη, ΕφΑΔ 2013/155).
 
13
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2013/279)
Οικογενειακή στέγη: Η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης δημιουργεί μία 
ιδιόρρυθμη σχέση, η οποία δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις έννομων σχέσεων που 
καταστρώνονται στον Αστικό Κώδικα, οι οποίες έχουν τη μορφή συμβάσεων και στηρίζονται στην 
αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Η σχέση αυτή δεν στερεί από τον υπόχρεο σύζυγο την 
εξουσία διάθεσης του ακινήτου, το οποίο μπορεί να εκποιηθεί σε τρίτο, με μοναδικό κίνδυνο την 
ενδεχόμενο ευθύνη του τρίτου για αποζημίωση του δικαιούχου συζύγου, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των άρθρων 919 και 914 ΑΚ. Διανομή ακινήτου: Ο εναγόμενος μπορεί να προτείνει 
την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος για διανομή του κοινού πράγματος, όταν ο 
ενάγων δημιούργησε, όχι μόνο με την αδράνειά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και με την 
εν γένει συμπεριφορά του, την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμά του, ώστε η 
μεταγενέστερη άσκησή του να έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις αρχές που καθιερώνονται με τη 
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Δεν κρίνεται καταχρηστική η άσκηση αγωγής διανομής οικογενειακής 
στέγης, καθώς η αποχώρηση του συζύγου απ΄ αυτήν δεν υποδηλώνει τη βούλησή του να μην 
κάνει χρήση του δικαιώματός του για διανομή του κοινού ακινήτου. Στο μέτρο που η παραχώρηση 
της οικογενειακής στέγης συνιστά μερική εξόφληση της υποχρέωσης για διατροφή, η άσκηση της 
αγωγής διανομής και τα αυξημένα έξοδα που θα προκληθούν για τη στέγαση του δικαιούχου 
συζύγου σε μισθωμένη κατοικία αποτελούν λόγους για τη μεταρρύθμιση της μηνιαίας διατροφής. 
Το γεγονός ότι τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα πωλούνται σε τιμές κατώτερες της πραγματικής αξίας 
αποτελεί τον κανόνα στις υποθέσεις διανομής και δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση της 
σχετικής αγωγής. Ούτε η άτυπη συμφωνία για μεταβίβαση της οικογενειακής στέγης στο ανήλικο 
τέκνο καθιστά καταχρηστική την άσκηση της αγωγής διανομής. Η κύρια παρέμβαση του 
ενυποθήκου δανειστή, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο υπάλληλος του πλειστηριασμού να 
καταβάλει σ΄ αυτόν το ποσό που του οφείλεται από το πλειστηρίασμα, απορρίπτεται ως μη νόμιμη 
καθώς δεν είναι βέβαιο, ποιο θα είναι το ποσό που θα του οφείλεται κατά το χρόνο του 
πλειστηριασμού και της διανομής του πλειστηριάσματος. Ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να 
ικανοποιηθεί κατάσχοντας στα χέρια του συμβολαιογράφου ως τρίτου το ποσό που δικαιούται από 
το πλειστηρίασμα. 
(Παρατηρήσεις Α.Ν.Α.Λ στον ΑΡΜ 2013/282). 
 
14
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή οικοπέδου. Σύσταση καθέτου. 
 
15
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Προσεπίκληση επικαρπωτή. Ανέφικτο αυτούσιας. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή οικοπέδου. Πραγματογνωμοσύνη για το εφικτό της αυτούσιας. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
17
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Προσεπίκληση επικαρπωτή. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
18
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή αγροτεμαχίου. Κατάχρηση δικαιώματος. Εκκρεμής πράξη εφαρμογής μετά από έγκριση 
ρυμοτομικού σχεδίου. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
19
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Οικόπεδο και αγροτικός κλήρος. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
20
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή διαμερίσματος. Πραγματογνωμοσύνη για το εφικτό της αυτούσιας. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
21
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή διαμερίσματος. Ασύμφορο αυτούσια. Πώληση με πλειστηριασμό. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
22
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Κατάχρηση δικαιώματος. Αυτούσια διανομή ακινήτων. Εξίσωση άνισων μερών. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
23
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). 
Διανομή. Η αυτούσια διανομή ακινήτου σε μέρη κατά τρόπο ώστε να δημιουργούνται μη άρτια 
οικόπεδα είναι αδύνατη και ασύμφορη, όπως εν προκειμένω η ΖΟΕ εκτός ορίων οικισμού είναι 
τέσσερα στρέμματα και το επίδικο ακίνητο περίπου το ήμισυ. Λύση κοινωνίας. Δεν προβλέπεται 
λύση της κοινωνίας με την καταβολή στους ενάγοντες συγκυρίους της αξίας του μεριδίου τους από 
τους εναγόμενους, ώστε οι τελευταίοι να αποκτήσουν κυριότητα ολόκληρου του ακινήτου. 
Ενσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος διανομής. Συμβολαιογράφος. Τον 
Συμβολαιογράφο στην περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού διορίζει ο επισπεύδων συγκύριος και 
όχι το δικαστήριο με την απόφαση περί πλειστηριασμού. Έξοδα. Πώς υπολογίζονται δικαστικά και 
εξώδικα έξοδα και η αμοιβή δικηγόρου.
 
24
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αναιρετική δίκη. Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζητήσεως 
της αναιρέσεως. Ειδικότερα οι προϋποθέσεις κατόπιν αναβολής της συζητήσεως. 
Κοινωνία δικαιώματος. Αίτηση για δικαστική διανομή του κοινού από κάποιον 
κοινωνό, εφόσον δεν συμφωνούν όλοι οι κοινωνοί στη διανομή. Προϋποθέσεις 
αυτούσιας διανομής. Ειδικότερα οι προϋποθέσεις αυτούσιας διανομής ανίσων 
μερών. Αυτούσια διανομή με απονέμηση (χωρίς κλήρωση). Αναιρετικοί λόγοι. 
Εννοια "πραγμάτων" κατ΄ άρ. 559 περ. 8 ΚΠολΔ. Ελλειψη νομίμου βάσεως. 
Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου αυτού. Παραβίαση περιεχομένου εγγράφου. 
Προϋποθέσεις παραδεκτού αυτού. Αίτηση αδίκαστη. Προϋποθέσεις ορισμένου του 
λόγου αυτού. (Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 264/2007 ΕφΚέρκυρας). 
 
25
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Εννοια "πραγμάτων", κατ΄ αρ. 559 περ. 8 ΚΠολΔ. Η 
εκτίμηση 
των αποδείξεων δεν ελέγχεται αναιρετικά. Η διενέργεια ή μη αυτοψίας δεν ελέγχεται αναιρετικά. 
Πραγματογνωμοσύνη. Πότε το δικαστήριο δικαιούται και πότε υποχρεούται να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη. Υποχρέωση του δικαστηρίου να λαμβάνει υπόψη του τα επικληθέντα και 
προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα. Προϋποθέσεις ορισμένου του λόγου περί ελλείψεως νομίμου 
βάσεως. (Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 465/2007 ΕφΚρήτης). 
 
26
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΠΟΛΔ 2012/171)
Διανομή κοινού πράγματος. Αν οι κοινωνοί του κοινού πράγματος δεν συμφωνούν στη λύση της 
κοινωνίας, τότε κάθε κοινωνός μπορεί να ζητήσει δικαστική διανομή. Αίτημα της αγωγής είναι η 
λύση της κοινωνίας χωρίς να απαιτείται να αναφέρει αν αυτή θα γίνει με αυτούσια διανομή ή με 
εκούσιο πλειστηριασμό. Δυνατότητα διανομής κοινού οικοπέδου για σύσταση χωριστών 
ιδιοκτησιών. 
Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί παραβίασε τις σχετικές με τη διανομή διατάξεις. 
(Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 77/2008 απόφαση ΠΠρΑμφισ.). (Παρατηρήσεις Λ. Πίψου ΕΠολΔ 2012/172).
 
27
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικαστική διανομή κληρονομητέων ακινήτων. Κληρονομία. Συνεισφορά ως στοιχείο για την 
αντίστοιχη μείωση του ποσοστού της κληρονομικής μερίδας. Υπολογισμός της αξίας της. Κρίσιμος 
χρόνος, τρόπος υπολογισμού της. Δυνατότητα διαταγής πραγματογνωμοσύνης για τον 
υπολογισμό. Ένσταση συνεισφοράς σε δίκη επί διανομής προς απόκρουση του δικαιώματος του 
συγκληρονόμου για συμμετοχή στην διανομή. Επανάληψη της συζητήσεως προκειμένου να 
διεξαχθεί πραγματογνωμοσύνη για τον ακριβή υπολογισμό της αξίας της συνεισφοράς. 
 
28
(Δ/ΝΗ 2011/1663)
Κληρονομητήριο. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την έκδοσή του. Τέτοιο δικαίωμα έχει και ο 
δανειστής της κληρονομίας ή του κληρονόμου, που ασκεί το σχετικό δικαίωμα πλαγιαστικώς. 
Αυτός δεν μπορεί όμως να προβεί πλαγιαστικά σε δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, διότι 
πρόκειται για προσωπικό δικαίωμα του κληρονόμου. Δανειστής του κληρονόμου είναι και αυτός 
που έχει εναντίον αξίωση για λύση, με δικαστική διανομή, της κοινωνίας επί κληρονομιαίου 
ακινήτου. Απόδειξη από το δανειστή της αποδοχής της κληρονομίας από τον κληρονόμο. 
 
29
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Οικόπεδο άρτιο - μη οικοδομήσιμο. Πώληση με πλειστηριασμό. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 
30
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Αγρός και αποθήκη σε πολυκατοικία. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς).
 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή οικοπέδου. Πραγματογνωμοσύνη για το εφικτό της αυτούσιας. 
(Η αναλυτική περίληψη θα εισαχθεί προσεχώς)
 
32
           
(ΝΟΒ 2011/523)
Παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού στον πλειστηριασμό για τη δικαστική 
διανομή ακινήτου.
Μελέτη της Πελαγίας Γέσιου - Φαλτσή, Ομ.Καθηγήτριας στο Τμήμα Νομικής ΑΠΘ, 
Αντ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, δημοσιευμένη στο ΝΟΒ 2011, 523.
 
33
(Δ/ΝΗ 2011/35)  
Ανεφάρμοστο του λόγου ανακοπής για την παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού 
στον πλειστηριασμό για τη δικαστική διανομή ακινήτου-Προϋποθέσεις προσβολής 
της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως για πλαστότητα.
Γνωμοδότηση της Πελαγίας Γέσσιου - Φαλτσή, ομ.Καθηγήτριας της Πολιτικής 
Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αντεπ.Μέλους της 
Ακαδημίας Αθηνών, δημοσιευμένη στη Δ/ΝΗ 2011, 35.
 
34
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΔ 2010/829, ΝΟΒ 2011/71)
Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Επιφύλαξη του δικαιώματος στη συστατική πράξη υπέρ κάποιου 
κυρίου για επέκταση της οικοδομής. Η μελλοντική οικοδομή θα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα 
στον κύριο υπέρ του οποίου έγινε η επιφύλαξη. Φύση του δικαιώματος αυτού. Ως περιουσιακό 
δικαίωμα είναι μεταβιβαστό. Δικαστική διανομή. Πότε διατάσσεται εκούσιος πλειστηριασμός του 
επικοίνου ακινήτου. Το δικαίωμα επεκτάσεως, ως αυτοτελές, δεν υπόκειται σε διανομή και όταν 
αιτείται η διανομή του κοινού ακινήτου δεν περιλαμβάνει αυτοδίκαια και το δικαίωμα επεκτάσεως. 
Κατάχρηση δικαιώματος. Προϋποθέσεις καταχρηστικής ασκήσεως αυτού. (Επικυρώνει την υπ΄ 
αριθμ. 1193/2007 απόφαση ΕφΠατρών).
 
35
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αποδεικτικά μέσα. Υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας 
να 
λάβει υπόψη του όλα τα επικληθέντα και προσκομισθέντα μέσα, διαφορετικά 
ιδρύεται σχετικός αναιρετικός λόγος. Ιδιωτικά έγγραφα. Αποδεικτική ισχύς 
αυτών. Τεκμήριο γνησιότητας αυτών. Αμφισβήτηση και ανατροπή από τον 
αντίδικο. 
Χρονικό σημείο στο οποίο παραδεκτά προτείνεται η αμφισβήτηση της γνησιότητας 
του εγγράφου. Αν αμφισβητηθεί η γνησιότητα του εγγράφου, τότε δεν εκτιμάται 
ούτε ως δικαστικό τεκμήριο. Αχαρτοσήμαντα έγγραφα. Συνιστούν μη επιτρεπόμενα 
αποδεικτικά μέσα. Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου περί παραβίασης της 
αποδεικτικής ισχύος των αποδεικτικών μέσων. Παραμόρφωση περιεχομένου 
εγγράφου. Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου αυτού. Διεκδικητική ή 
αναγνωριστική της κυριότητας αγωγή. Ισχυρισμός του εναγομένου ότι έχει 
αποκτήσει το επίδικο με έκτακτη χρησικτησία. Πότε ο ισχυρισμός αυτός συνιστά 
ένσταση και πότε αιτιολογημένη άρνηση. Συνέπειες της διάκρισης αυτής. 
Συννομή. Προϋποθέσεις με τις οποίες ο ένας συννομέας μπορεί να αντιτάξει 
κτητική παραγραφή έναντι των λοιπών. (Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 553/2007 
ΕφΠατρών). 
 
36
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή ακινήτου. Προϋποθέσεις αυτούσιας διανομής με σύσταση αυτοτελούς 
ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους. Διανομή μελλοντικού ακινήτου απαγορεύεται. Συνεπώς 
απαγορεύεται η δικαστική διανομή μέλλοντος ανεγερθησομένου ορόφου ή 
διαμερίσματος. (Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 4792/2007 ΕφΑθ). 
 
37
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Σχέδια πόλεων. Διαδικασιά έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Δημιουργία 
κοινοχρήστων μερών. Υποχρέωση εισφοράς σε γη εκ μέρους των ιδιοκτητών. Η 
εισφορά σε γη πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής. Μεταγραφή της 
συγκεκριμένης πράξης. Συνέπειες. Ενοχική αξίωση του δικαιούχου για αποζημίωση 
σε περίπτωση που δεν του αναγνωρίσθηκαν εμπράγματα δικαιώματα από την πράξη 
εφαρμογής. Ποσοστά προσδιορισμού εισφοράς σε γη. Τεκμήριο νομιμότητας των 
διοικητικών πράξεων. Συνέπειες. Παρεμπίπτων έλεγχος των διοικητικών πράξεων 
από τα πολιτικά δικαστήρια.  Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. 
Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου του λόγου περί παραβίασης των 
ερμηνευτικών των δικαιοπραξιών κανόνων και των διδαγμάτων της κοινής πείρας. 
Εννοια "πραγμάτων" κατ΄ αρ. 559 περ. 8 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού του 
λόγου περί ελλείψεως νομίμου βάσεως. Ειδικότερα η έννοια του "ζητήματος"¨που 
ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Προϋποθέσεις σύστασης κάθετης 
ιδιοκτησίας. Τρόποι με τους οποίους καταργείται αυτή. (Επικυρώνει την υπ΄ 
αριθμ. 1468/2008 ΕφΘεσ/κης). 
 
38
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , Δ/ΝΗ 2011/1028) 
Κατάχρηση δικαιώματος. Πότε ασκείται καταχρηστικά ένα δικαίωμα. Κοινό πράγμα. Η κατάχρηση 
δικαιώματος μπορεί να εφαρμοστεί και επί της διανομής του κοινού πράγματος. Κρίση ότι η επίδικη 
αγωγή διανομής δεν ασκήθηκε καταχρηστικά. Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Εννοια 
"πραγμάτων" κατ΄ αρ. 559 περ. 8 ΚΠολΔ. Οι αρνήσεις δεν συνιστούν "πράγματα". Αξίωση 
αποζημίωσης υπέρ του καλόπιστου νομέα για τις επωφελείς δαπάνες. Ενωση κινητού πράγματος με 
ακίνητο. Ο κύριος του ακινήτου γίνεται και κύριος του κινητού. Ο προηγούμενος κύριος του 
κινητού έχει αξίωση για αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από αδικοπραξία. Ρύθμιση δικαιωμάτων επί 
υλικών από τα οποία ανηγέρθη οικοδομή. Ο κάθε κοινωνός ενέχεται αναλόγως της συμμετοχής 
του στα έξοδα του κοινού πράγματος. Προϋποθέσεις αξίωσης αδικαιολογήτου πλουτισμού. 
Ενσταση επισχέσεως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί έκρινε την ένσταση επισχέσεως 
ως αόριστη, ενώ ήταν πλήρως ορισμένη. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 2537/2007 απόφαση ΕφΘεσ/κης).
 
39
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)  
Δικονομία πολιτική. Αναίρεση. Αποφάσεις που προσβάλλονται παραδεκτά με 
αναίρεση. Διακοπή της δίκης λόγω θανάτου κάποιου διαδίκου. Πότε επέρχεται 
αυτή και πώς επαναλαμβάνεται η συζήτησή της. Η πρόσκληση του αντιδίκου για 
επανάληψη προϋποθέτει ότι αυτός έχει αποδεχθεί την κληρονομία. Προϋποθέσεις 
κτήσεως κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Εννοια της ασκήσεως της νομής. Ο 
νομέας συνυπολογίζει στο χρόνο της νομής του και το χρόνο νομής του 
δικαιοπαρόχου του. Διάκριση της διαδοχής της νομής από τη διαδοχή της 
κυριότητας. Η αποδοχή της κληρονομίας δεν αποτελεί προϋπόθεση της διαδοχής 
στη νομή. Αναιρετικοί λόγοι. Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου της 
παραμόρφωσης του περιεχομένου εγγράφου. Δεδικασμένο. Θετική και αρνητική 
ενέργεια αυτού. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου. (Επικυρώνει την υπ΄ 
αριθμ. 521/2003 ΕφΘεσ/κης). 
 
40
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΔ 2011/548)
Ακίνητα. Δικαστική διανομή. Ενσταση ιδίας κυριότητας λόγω άτυπης διανομής. Απαραίτητα 
στοιχεία. Αρκεί να αναφέρεται πότε έγινε η διανομή και ότι το ακίνητο περιήλθε στον ενιστάμενο 
βάσει αυτής. Πράξεις νομής από συγκύριο. Ανέγερση οικιών στο κοινό οικόπεδο. Πραγματικά 
περιστατικά. Πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη κρίση της απόφασης που δέχθηκε την ένσταση των 
εναγομένων περί ιδίας κυριότητας λόγω άτυπης διανομής της κληρονομιαίας περιουσίας Νομική και 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής. Πότε συντρέχουν και ποιους λόγους αναίρεσης 
θεμελιώνουν. Λόγοι αναίρεσης. "Πράγματα", σύμφωνα με τη διάταξη του αριθ. 8 του άρθρου 559 
ΚΠολΔ. Παραμόρφωση εγγράφου. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της υπ΄ αριθ. 1316/2007 
απόφασης του Εφετείου Πατρών.
 
41
(ΑΡΜ 2011/764)
Διανομή. Κοινωνία δικαιώματος. Η αξίωση διανομής αποτελεί μορφή άσκησης του 
δικαιώματος συγκυριότητας επί του ακινήτου. Αξιώσεις από τη λειτουργία της 
σχέσης κοινωνίας, που αφορούν ιδίως τη συντήρηση, τη διοίκηση και τη χρήση 
του κοινού ασκούνται νόμιμα στη δίκη της διανομής. Ενδεικτικές περιπτώσεις.  
αξίωση για δαπάνες που έγιναν πριν από τη γένεση της κοινωνίας ή μετά από τη 
λήξη αυτής δεν μπορούν να αξιωθούν στη δίκη της διανομής. Ενδεικτικές 
περιπτώσεις. Ειδικά στην αγωγή διανομής κοινού κλήρου μπορούν να ασκηθούν και 
αξιώσεις από συνεισφορά. Οι αξιώσεις αυτές δεν εγείρονται νόμιμα στη δίκη 
διανομής κοινού πράγματος που δεν αποτελεί κοινό κλήρο. Περιστατικά που 
αναφέρονται στον τρόπο κτήσης του κοινού πράγματος δεν θεμελιώνουν την 
καταχρηστική άσκηση της αξίωσης διανομής. Αξιώσεις που αναφέρονται στον τρόπο 
κτήσης του κοινού δεν μπορούν να ασκηθούν στη δίκη της διανομής. 
Με παρατηρήσεις του Σταμάτη Ι. Κουμάνη στον Αρμενόπουλο σελ. 767.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης. 
 
42
(ΑΡΜ 2011/418)
Μεταγραφή. Η μεταγραφή των άκυρων πράξεων δεν θεραπεύει την ακυρότητα. Ο 
μεταγραφοφύλακας μπορεί να αρνηθεί τη μεταγραφή άκυρης πράξης. Η άρνηση 
δικαιολογείται μόνον αν δεν προσκομίζονται τα αναγκαία έγγραφα ή αν η 
ακυρότητα της πράξης είναι τυπικά εμφανής. Ο μεταγραφοφύλακας δεν μπορεί να 
προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο του τρόπου κτήσης της κυριότητας εκείνου που 
μεταβιβάζει το ακίνητο, αποφαινόμενος ότι δεν προκύπτει παράγωγος τρόπος 
κτήσης. Ειδική περίπτωση ακυρότητας που επιτρέπει την άρνηση μεταγραφής 
αποτελεί η μεταβίβαση, με την οποία επιδιώκεται η δημιουργία κοινοχρήστων 
χώρων, ιδιωτικών οδών και γενικώς η εφαρμογή ιδιωτικού δικαίου ρυμοτομίας 
κατά παράβαση ειδικής διάταξης. Αρμόδιος για να αποφανθεί για την παράβαση 
της ειδικής διάταξης είναι ήδη ο Νομάρχης, ο οποίος πρέπει να εκδώσει 
διαπιστωτική πράξη. Χωρίς την πράξη αυτή δεν μπορεί να υπάρξει κρίση περί 
ακυρότητας ούτε από τα δικαστήρια, εκτός αν ο λόγος ακυρότητας συνομολογείται 
από τους διαδίκους. Κατά μείζονα λόγο, κρίση περί της εν λόγω ακυρότητας δεν 
μπορεί να εκφράσει ούτε ο μεταγραφοφύλακας. Αρνηση της μεταγραφοφύλακος να 
μεταγράψει απόφαση Ειρηνοδικείου που επικυρώνει ανώμαλη δικαιοπραξία, με την 
αιτιολογία ότι η μεταβίβαση είναι άκυρη, αφενός διότι παραβιάζει την ειδική 
διάταξη που απαγορεύει τη μεταβίβαση ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία 
ιδιωτικών οδών, αφετέρου διότι οι συμβαλλόμενοι δεν απέκτησαν νόμιμα την 
κυριότητα επί του ακινήτου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τη μεταβιβάσουν. 
Μη σύννομη η άρνηση. Η μεταγραφοφύλακας προέβη, καθ΄ υπέρβαση της εξουσίας 
της, σε ουσιαστικό έλεγχο του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος, η έγκυρη κτήση του 
οποίου κρίνεται από τα τακτικά δικαστήρια σε περίπτωση αμφισβήτησης. Η άρνηση 
δεν δικαιολογείται ούτε ουσιαστικά, καθώς η επικύρωση της δικαιοπραξίας ήταν 
και ουσιαστικά έγκυρη. 
Με παρατηρήσεις του Σταμάτη Ι. Κουμάνη στον Αρμενόπουλο σελ. 424. 
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης. 
 
43
(ΕΦΑΔ 2011/521)
Κοινωνία. Λύση αυτής. Πώληση των επιδίκων ακινήτων με πλειστηριασμό. Διανομή του 
πλειστηριάσματος στους συγκυρίους αναλόγως της εξ αδιαθέτου μερίδας του καθενός. Υποβολή 
της ένστασης εκ του αρ. 796 παρ. 2 ΑΚ. Απορρίπτεται η ένσταση, γιατί η αγωγή διανομής 
ασκήθηκε μετά την πάροδο δεκαετίας από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας. 
 
44
(ΕΔΙΚΠΟΛ 2010/232)
Ακίνητα. Αγωγή διανομής και αίτημα για ακυρότητα της συστατικής πράξης της 
οροφοκτησίας. Νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας 
(ν.δ. 1024/1971). Αν η σύσταση της κάθετης ιδιοκτησίας έγινε πριν την έναρξη 
ισχύος του ως άνω ν.δ., τότε καθίσταται έγκυρη από τότε που ισχύει. Οταν 
υπάρχει έγκυρη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας δεν χωρεί δικαστική διανομή. (βλ. 
Σημ. Ι. Κατρά, ΕΔΙΚΠΟΛ 2010/234). 
 
45
(ΕΔΙΚΠΟΛ 2010/343)
Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Δικαστική διανομή. Προϋποθέσεις αυτούσιας 
διανομής ορόφου ή διαμερίσματος. Απαιτείται σχετική συμβατική ρύθμιση. 
Αυτούσια διανομή με διαίρεση δύο χωριστών ιδιοκτησιών. Προσδιορισμός 
δικαστικών εξόδων. 
 
1063/2010 ΠΠΡ ΑΘ ( 603050)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος επί κληρονομιαίων ακινήτων. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  Λύση της 
κοινωνίας με αυτούσια διανομή των επίκοινων. Μη επιτρεπτή η εκ μέρους ενός κοινωνού 
απόκτηση μερίδας σε χρήμα, καθώς έτσι αφαιρείται ο χαρακτήρας αυτής ως αυτούσιας. Το 
δικαστήριο δέχεται την αγωγή. 
 
47
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική δικονομία. Δεδικασμένο. Δικαστικές αποφάσεις που παράγουν δεδικασμένο. Λειτουργία 
δεδικασμένου. Αποτελέσματα αυτού. Καλύπτει όχι μόνο την έννομη σχέση που τέθηκε υπό 
διάγνωση, αλλά και τα περιστατικά που ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της έννομης σχέσης, 
καθώς και τον νομικό χαρακτηρισμό που έδωσε το δικαστήριο στα πραγματικά περιστατικά. 
Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου. Κοινωνία δικαιώματος. Συγκυριότητα επί ακινήτων. Αγωγή 
διανομής. Βάσιμη η ένσταση δεδικασμένου των εναγομένων, λόγω της τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης που εκδόθηκε επί προγενέστερης άσκησης αγωγής του ενάγοντα για τη λύση της 
κοινωνίας μέσω της δικαστικής διανομής των ιδίων επίκοινων ακινήτων. Το δεδικασμένο δεσμεύει 
και τους ειδικούς διαδόχους - εναγόμενους του εναγόμενου που είχε εναχθεί με τη προηγούμενη 
αγωγή του ενάγοντα. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή.     
 
48
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή κοινού ακινήτου. Περιορισμός του δικαιώματος της λύσης της κοινωνίας. Τύπος της 
σχετικής συμφωνίας και χρονικός περιορισμός. Αμφισβήτηση της συγκυριότητας από την 
εναγομένη. Εικονικότητα συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς του ακινήτου. Ισχυρισμός της 
εναγομένης περί εικονικών ποσοστών συγκυριότητας επί του ακινήτου. Η εμμάρτυρη απόδειξη 
επιτρέπεται διότι αφορά στο περιεχόμενο και όχι στο κύρος της σύμβασης. ‘Ενσταση περί 
καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του ενάγοντος. Δεν αποδείχθηκε η εικονικότητα ούτε η 
παραίτηση του ενάγοντος από το δικαίωμά του για λύση της κοινωνίας. Συμφωνητικό περί 
αξιώσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών - πρώην συζύγων. Αγορά μεζονέτας από τους πρώην 
συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου τους. 
Διατάζει την πώληση του ακινήτου δια πλειστηριασμού και επιβάλλει τα έξοδα της δίκης της 
διανομής εις βάρος της διανεμητέας περιουσίας με βάση την αξία της ιδανικής μερίδας των 
διαδίκων.
Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Γιάννη Καλτάκη, 
δικηγόρου Σάμου. 
 
49
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος επί ακινήτου. Αποκλειστική χρήση του κοινού πράγματος από έναν εκ των 
κοινωνών. Προϋποθέσεις. Δικαιώματα των συγκοινωνών. Αδικοπραξία. Η αποκλειστική χρήση του 
επίκοινου από τον κοινωνό με αντιποίηση της εξουσίας των υπόλοιπων κοινωνών επί του 
πράγματος. Ζημία. Το δικαίωμα αποζημίωσης των βλαπτόμενων κοινωνών. Περιεχόμενο αυτής. 
Πολιτική δικονομία. Ένδικα μέσα. Έφεση. Εξ’ αδιαιρέτου συγκυριότητα επί καταστήματος. Εν τοις 
πράγμασι διαχωρισμός του επίκοινου από την εναγόμενη, χωρίς τη σχετική συμφωνία του 
ενάγοντα. Ανάθεση της προσωρινής διαχείρισης του κοινού καταστήματος στον ενάγοντα δυνάμει 
δικαστικής απόφασης. Κατάρτιση μεταξύ ενάγοντα και τρίτου σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης 
του επίκοινου. Λύση της μίσθωσης εξαιτίας της στάθμευσης των οχημάτων της εναγομένης 
έμπροσθεν του επίκοινου και της εκ του λόγου αυτού αδυναμίας για τη διενέργεια των εργασιών 
εγκατάστασης του μισθωτή. Ζημία του ενάγοντα. Επιδίκαση διαφυγόντων κερδών στον ενάγοντα 
κατά το ποσοστό της συγκυριότητάς του, από την απώλεια των μισθωμάτων του λόγω της 
παράνομης και υπαίτιας συμπεριφορά της εναγόμενης. Αυτούσια διανομή του επίκοινου με 
δικαστική απόφαση. Σφάλμα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο επέβαλε στην εναγόμενη - 
εκκαλούσα τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, ενώ έπρεπε  να τα συμψηφίσει λόγω της συγγένειας 
των διαδίκων. Το δικαστήριο δέχεται την έφεση κατά το κεφάλαιο που αφορά τη δικαστική 
δαπάνη. 
 
50
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος. Λύση αυτής. Προϋποθέσεις αποκλεισμού λύσης της κοινωνίας.  Η περί 
αδιανέμητου συμφωνία των κοινωνών. Τηρητέος τύπος. Διάρκεια αυτής. Διανομή. Στη περίπτωση 
που δεν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή το δικαστήριο δύναται να διατάξει τη πώληση με 
πλειστηριασμό. Κριτήρια για τη διαμόρφωση της κρίσης του δικαστηρίου. Αγωγή διανομής 
ακινήτου. Αίτημα αυτής. Προϋποθέσεις καταχρηστικής άσκησης της σχετικής αγωγής. Δεν 
συντρέχει περίπτωση προφανούς υπέρβασης των ορίων του δικαιώματος όταν το κοινό ακίνητο 
χρησιμοποιείται ως κατοικία του κοινού ανήλικου τεκνού των κοινωνών.  Συγκυριότητα διαδίκων 
επί οριζοντίων ιδιοκτησιών. Ανέφικτη η λύση της κοινωνίας των διαδίκων με αυτούσια διανομή 
χωρίς τη μείωση της αξίας αυτών. Λύση της κοινωνίας των διαδίκων με πώληση των ακινήτων με 
δημόσιο πλειστηριασμό. Το δικαστήριο δέχεται την αγωγή. 
 
51
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος. Διανομή. Δικαίωμα λύσεως κοινωνίας. Δικαιώματα των υπόλοιπων εκ των 
κοινωνών επί αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγματος από έναν εκ των κοινωνών. 
Αποζημίωση. Περιεχόμενο αυτής. Καρποί πράγματος. Μορφές κοινωνίας δικαιώματος. Ειδικότερα, η 
κοινωνία ετεροειδών δικαιωμάτων. Έννοια και νομική φύση. Συμψηφισμός. Περιεχόμενο και 
αποτελέσματα. Επικαρπία. Πολιτική δικονομία. Αντικειμενική σώρευση αγωγών. Αγωγή διανομής. 
Απαραίτητη η προσεπίκληση τρίτων προσώπων που αντλούν δικαιώματα επί του κοινού 
πράγματος. Η αναζήτηση των δαπανών του συγκύριου επί του κοινού πράγματος. Δικαστική 
διανομή ακινήτου. Η πώληση του κοινού πράγματος με πλειστηριασμό. Με τη καταβολή του 
πλειστηριάσματος επέρχεται απόσβεση της εμπράγματης ασφάλειας που βαρύνει το πράγμα. Λύση 
κοινωνίας επί ακινήτου. Αγωγή καταβολής αποζημίωσης στον έτερο κοινωνό ανάλογα με το 
ποσοστό της συγκυριότητάς του επί του κοινού πράγματος κατά εκείνου που έκανε αποκλειστική 
χρήση. Δεκτή η ένσταση του εναγομένου περί κατάχρησης δικαιώματος κατ’αρ. 281ΑΚ, δεδομένης 
της προϋφιστάμενης συμφωνίας του με την ενάγουσα για την αποκλειστική εκ μέρους της χρήση 
έτερου ακινήτου των διαδίκων, ώστε η μεταγενέστερη αξίωσή της για καταβολή αποζημίωσης 
χρήσης του επίδικου κοινού ακινήτου να καθίσταται καταχρηστική και άρα απορριπτέα. Το 
δικαστήριο δέχεται την σωρευόμενη αντικειμενικώς αγωγή διανομής.
 
52
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διαχειριστική εξουσία των γονέων ή του επιτρόπου επί της περιουσίας του ανήλικου τέκνου. Η 
δικαστική διανομή δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των περιοριστικά απαριθμούμενων κατ’ αρ. 1624 
και 1625 ΑΚ περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου. Η 
γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου απαιτείται για τον επίτροπο και όχι για τους γονείς. Λύση 
κοινωνίας επί ακινήτου. Δικαστική εκπροσώπηση του ανήλικου πρώτου ενάγοντα από τους γονείς 
του. Πρόσκαιρος αποκλεισμός με συμφωνία όλων των κοινωνών της αξίωσης του κοινωνού για 
λύση της κοινωνίας. Τηρητέος τύπος. Πώληση του επίκοινου δια πλειστηριασμού. Το δικαστήριο 
δέχεται εν μέρει την αγωγή.    
 
53
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Συγκυριότητα επί ακινήτου. Αγωγή διανομής με πώληση δια πλειστηριασμού. Αντικείμενο διανομής 
είναι τα αντικείμενα στα οποία υπάρχει το δικαίωμα κυριότητας ή τα μελλόκτητα και όχι το 
περιεχόμενο της κυριότητας. Μη νόμιμο το αίτημα διορισμού συγκεκριμένου συμβολαιογράφου ως 
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Αυτούσια διανομή με δικαστική απόφαση. Προϋποθέσεις. 
Αίτημα της εναγόμενης να διαταχθεί ως δυνατή η αυτούσια διανομή του επίκοινου σε δύο χωριστές 
οριζόντιες ιδιοκτησίες. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Το δικαστήριο διατάσσει την επανάληψη 
της υπό κρίση αγωγής.  
 
54
(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 
-Κοινωνία (συγκληρονόμοι)- απόδοση του οφέλους, ανάλογα με τη μερίδα του 
συγκυρίου, από τον ποιούμενο αποκλειστική χρήση (ΑΚ 786)- Όχι θεμελίωση 
της αγωγής στις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού. Εκμίσθωση 
κληρονομιαίου και είσπραξη των μισθωμάτων απο ορισμένους μόνο συγκληρονόμους.
- Σε περίπτωση οφειλής υπό πλειόνων, η ενοχή  σχετικά με τους πολιτικούς 
καρπούς δεν διαιρείται με την έννοια της Α.Κ 480
-Προϋποθέσεις προβολής αξιώσεως για δαπάνες συντηρήσεως, διοικήσεως και 
χρησιμοποιήσεως του κοινού (Α.Κ 794)
-Αδικοπραξία – Συρρέουσα αξίωση με αυτή από τη παραπάνω διάταξη-ηθική βλάβη 
-Στοιχεία των δυο αγωγών 
-Τοπική αρμοδιότητα (δικαστήριο της κληρονομίας-30 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ)
 
55
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αναίρεση. Προϋποθέσεις παραδεκτού αυτής. Ειδικότερα η 
προσβαλλόμενη με αναίρεση απόφαση. Επί αντικειμενικής σωρεύσεως αν η απόφαση 
είναι οριστική για το ένα αίτημα και μη οριστική για το άλλο, τότε δεν 
προσβάλλεται παραδεκτά με αναίρεση ούτε το οριστικό της τμήμα. (Επικυρώνει 
την 420/2003 ΕφΛαρ). 
 
56
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , Δ/ΝΗ 2011/499, Ε7 2012/626)
Συγκυριότητα. Προϋποθέσεις με τις οποίες ο ένας συγκύριος μπορεί να 
επικαλεσθεί νομή εφ΄ όλου του κοινού ακινήτου. Ατυπη διανομή. Είναι απολύτως 
άκυρη οποιαδήποτε μεταβιβαστική δικαιοπραξία κυριότητας από την οποία 
προκύπτουν μη άρτια οικόπεδα. Προϋποθέσεις κτήσεως κυριότητας ακινήτου με 
έκτακτη χρησικτησία. Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Λόγος περί μη 
λήψεως υπόψη όλων των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων. Κρίση ότι λήφθηκαν 
όλα από την αναιρεσίβλητη απόφαση. Αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων. 
(Επικυρώνει την 21/2006 ΕφΚρήτης).(Σημείωση Ι.Κατράς Δ/ΝΗ 2011,499). 
 
57
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , Δ/ΝΗ 2010/678)
Διανομή κοινού πράγματος. Δικαστική διανομή. Αυτούσια διανομή κοινού 
οικοπέδου. Προϋποθέσεις. Πότε το δικαστήριο διατάσσει πώληση του κοινού με 
πλειστηριασμό. Κρίση ότι το επίδικο κοινό οικόπεδο συμφέρει να διανεμηθεί 
μόνο με πλειστηριασμό. (Επικυρώνει την 5365/2006 ΕφΑθ).
 
58
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Προϋποθέσεις αυτούσιας διανομής. Αυτούσια διανομή με απονέμηση. 
Εννοιολογικός προσδιορισμός αυτών. Προϋποθέσεις αυτούσιας διανομής ανίσων 
μερών. Δυνατότητα διανομής κοινού οικοπέδου με σύσταση χωριστών οριζοντίων 
ιδιοκτησιών. Αν κατόπιν της διανομής προκύπτουν ανισότητες, αυτές 
εξισώνονται 
είτε με καταβολή ανάλογου χρηματικού ποσού ή σύσταση δουλειών. Η κρίση του 
δικαστηρίου περί αδυνάτου ή ασυμφόρου αυτουσίας διανομής πρέπει να είναι 
πλήρης ή σαφώς αιτιολογημένη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί 
έκρινε ότι δεν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή, ενώ οι προϋποθέσεις αυτής 
συνέτρεχαν. Επίσης αναιρείται λόγω ανεπαρκών αιτιολογιών ως προς την κρίση 
του ανεφίκτου της αυτούσιας διανομής. Αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην 
προτέρα κατάσταση. Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου αυτού. (Αναιρεί την 
135/2007 ΕφΛαμίας).  
 
59
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΙΔ 2011/95, ΕΔΙΚΠΟΛ 2010/322, ΝΟΒ 2010/1979)
Κοινωνία δικαιώματος. Κοινό αστικό ακίνητο. Αποκλειστική χρήση αυτού από τον 
έναν συγκοινωνό. Δικαίωμα αποζημίωσης των λοιπών. Η αποζημίωση συνίσταται 
στο ανάλογο μέρος των συγκοινωνών της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η 
αποζημίωση λογίζεται ως ωφέλεια και όχι ως μίσθωμα. 
(Επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 4238/2007 απόφαση ΕφΑθ). 
 
60
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΝΟΜΟΣ)
Κληρονομική διαδοχή. Χρησικτησία. Νομή επί ακινήτου.
Νόμιμα και αιτιολογημένα το Εφετείο δέχθηκε ότι η επίδικη έκταση δεν κατέστη 
ουδέποτε δημόσιο κτήμα και ότι ο ενάγοντες απέκτησαν την κυριότητα με τα 
προσόντα της τακτικής και της έκτακτης χρησικτησίας. Δεν στοιχειοθετείται ο 
λόγος αναιρέσεως 559 αρ. 12 ΚΠολΔ όταν το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα 
τις 
αποδείξεις,  αποδίδει σε ορισμένα αποδεικτικά μέσα, που   έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναμη με άλλα, μεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία. Απορρίπτεται 
ως 
αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έδωσε μεγαλύτερη 
αποδεικτική δύναμη στην πραγματογνωμοσύνη, που διατάχθηκε από το δικαστήριο, 
διότι το Εφετείο έδωσε σε αποδεικτικό μέσο, που κατά νόμο έχει την ίδια 
αποδεικτική δύναμη με άλλα, μεγαλύτερη αξιοπιστία και βαρύτητα. Απαράδεκτος 
ο 
λόγος αναίρεσης 559 αρ. 1 ΚΠολΔ για παράβαση του  άρθ. 438ΚΠολΔ αφού ο εν 
λόγω κανόνας είναι δικονομικού δικαίου. Δικαστική δαπάνη Δήμων και 
Κοινοτήτων. Απορρίπτει αναίρεση.
 






(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ανάκληση συντετελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Εφαρμοστέο το ισχύον 
κατά το χρόνο αποδοχής ή απορρίψεως σχετικού αιτήματος, νομοθετικό καθεστώς. 
Εφαρμογή στην ένδικη υπόθεση του Ν.Δ. 797/1971. Η ανάκληση αφίεται στη 
διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως, η οποία δεν υποχρεούται να κινήσει, επί 
υποβολής σχετικής αιτήσεως του πρώην ιδιοκτήτη, τη διαδικασία, εκτός αν 
εκδηλώθηκε σαφώς βούληση να μη χρησιμοποιηθεί το απαλλοτριωθέν για το σκοπό 
για τον οποίο απαλλοτριώθηκε ή για άλλο σκοπό δημοσίας ωφελείας, καθώς και 
όταν παρήλθε μακρό, πέραν του ευλόγου, χρονικό διάστημα και η Διοίκηση  
αδράνησε αδικαιολόγητα για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Πραγματικά 
περιστατικά μεταγενέστερα του χρόνου εκδηλώσεως της προσβαλλομένης 
παραλείψεως δεν λαμβάνονται υπόψη. Η διάρκεια του ευλόγου χρόνου εξαρτάται 
και από τη φύση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. Τι θεωρείται ως εύλογος χρόνος 
κατά τη διάταξη του άρθρου 104 του Συντάγματος του 1952. Κατά το χρόνο 
εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση 
ανάκλησης, ο σκοπός της απαλλοτριώσεως δεν είχε πραγματοποιηθεί και το 
χρονικό διάστημα των 45 ετών που μεσολάβησε από την κήρυξή της, εντός του 
οποίου η Διοίκηση δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, κρίνεται μακρό, πέραν του 
ευλόγου. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. 
 
62
(ΑΧΑΝΟΜ 2010/232)
Αγωγή διανομής ακινήτου. Κάθε διανομή εξώδικη ή δικαστική περιέχει διάθεση και μάλιστα 
απαλλοτρίωση με αντάλλαγμα και συνεπώς προϋποθέτει κυριότητα επί των διανεμητέων 
αντικειμένων. Κληρονομούμαινα αντικείμενα είναι και εκείνα στα οποία ο κληρονομούμενους όταν 
ζούσε είχαι δικαίωμα νομής ή κατοχής. Χωρίς έννομη σημασία για την αγωγή διανομής ακινήτου το 
αναφερόμενο στην αγωγή περί κλήρου (1872 ΑΚ) που θεωρείται ως αντικειμενικός κληρονόμος και 
εκείνα τα αντικείμενα στα οποία ο κληρονομούμενος κατά το χρόνο του θανάτου του είχε 
δικαίωμα νομής ή κατοχής ακόμα και αν κατά το χρόνο που ζούσε ο κληρονομούμενος είχε 
αποβληθεί. Δηλαδή στην αγωγή περί κλήρου δεν εξετάζεται η κυριότητα του κληρονομουμένου ως 
προς τη διανομή του ακινήτου. Ιόνιος Πολιτικός Κώδικας. Στοιχεία που απαιτούνται για θανάτους 
προ της ισχύος του ΑΚ για να γίνει κάποιος κληρονόμος. Τριαντακονταετής παραγραφή (προ του 
Α.Κ). Απαιτείται για τη κτήση κυριότητας συνεχής και αδιάκοπη δηλαδή ήσυχη και απαλλαγμένη 
βίας, δημόσια, δηλαδή φανερή, ασκούμενη απέναντι εκείνων που είχαν συμφέρον να γνωρίζουν.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", 2010.
 
63
(ΑΧΑΝΟΜ 2010/310)
Έφεση. Θάνατος του νικήσαντα διαδίκου. Η έφεση εναντίον ποιών απευθύνεται. Προϋποθέσεις. 
Πρόσθετοι λόγοι. Κοινοποίηση του δικογράφου τους στον εφεσίβλητο 30 μέρες πριν από την ημέρα 
συζήτησης της έφεσης. Ποια είναι η "ημέρα συζήτησης" της έφεσης. Καθ` ύλην αρμοδιότητα σε δίκη 
διανομής. Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων. Όχι νέα εγγραφή μετά τη ματαίωση 
συζήτησης της αγωγής. Έκτακτη χρησικτησία. Ο κοινωνός, συγκύριος εξ αδιαιρέτου και 
συννομέας, δεν μπορεί να αντιτάξει κατά των λοιπών συγκοινωνών αποσβεστική ή κτητική 
παραγραφή προτού καταστήσει γνωστό στους λοιπούς συγκοινωνούς ότι νέμεται το κοινό πράγμα 
ολόκληρο ή κατά ποσοστό μεγαλύτερο από την μερίδα του αποκλειστικά στο όνομα του ως 
κύριος και περάσει από τη γνωστοποίηση αυτή, η προθεσμία της αποσβεστικής ή κτητικής 
παραγραφής.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", 2010.
 
64
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική δικονομία. Αναγκαστική ομοδικία. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά 
όλων των διαδίκων, ακόμα και κατά των αναγκαίων ομοδίκων του εκκαλούντος. 
Θάνατος αρχικού διαδίκου. Η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των 
καθολικών διαδόχων του. Δικαστική διανομή ακινήτων. Σώρευση με διεκδικητική 
αγωγή. Απόρριψη της διεκδικητικής αγωγής χωρίς εξέταση του αιτήματος για 
διανομή των ακινήτων. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης δεν περιορίζεται 
στα κεφάλαια που πλήττονται, αλλά και στις μη εξετασθείσες πρωτοδίκως βάσεις 
και σωρευόμενες αξιώσεις. Δυνατότητα δεύτερης έφεσης κατά των λοιπών 
ομοδίκων, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προθεσμία. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την 
έφεση κατά της υπ` αριθ. 42/2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας 
διότι δεν στρέφεται κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων. Η απόφαση εισήχθη στη 
ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας, κ. Ευθυμίου Καραϊσκου, δικηγόρου 
Λαμίας. 
 
65
(Δ/ΝΗ 2010/1049)
Κληρονομία. Διανομή των κληρονομιαίων στοιχείων μεταξύ των συγκληρονόμων. 
Επιδίκαση της οικογενειακής στέγης στον επιζώντα σύζυγο, κατά το άρθρο 1889 
ΑΚ, με τη συνδρομή ειδικών περιστάσεων. Καταβολή της διαφοράς μεταξύ 
αγοραίας 
αξίας της οικογενειακής στέγης και της αξίας της κληρονομικής μερίδας του 
επιζώντος συζύγου, κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Η σχετική 
αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά με αγωγή - ανταγωγή ή με τις προτάσεις της 
πρώτης συζήτησης. Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και στην κληρονομική διαδοχή 
από διαθήκη. Εναγόμενος στη δίκη διανομής. Δεν αρκεί η σύσταση επικαρπίας 
υπέρ του επιζώντος συζύγου. 
 
66
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2010/105)
Διανομή κοινού πράγματος. Αίτημα της αγωγής. Ο τρόπος λύσης της κοινωνίας 
ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και δεν είναι αόριστη η αγωγή που δεν 
εξειδικεύει το ζήτημα αυτό. Εννομο συμφέρον για την άσκηση έφεσης έχει και ο 
διάδικος που βλάπτεται από τις αιτιολογίες της απόφασης και το παραγόμενο 
δεδικασμένο. Διανομή κοινού ακινήτου με πλειστηριασμό. Δεν απαιτείται στην 
απόφαση να καθορίζεται και η αξία του κοινού. Δεν υφίσταται έννομο συμφέρον 
άσκησης έφεσης κατά της διάταξης της απόφασης που καθορίζει την αντικειμενική 
αξία του κοινού. Δικαίωμα επέκτασης της οικοδομής. Αυτό δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο της αγωγής διανομής, γιατί δεν υπάρχει διανεμητέο 
πράγμα. Μη νόμιμη η σχετική αγωγή. Δεκτή η έφεση. Σημείωση Ι.Ν. Κατρά στην 
ΕΔικΠολυκ 2010/108.
 
67
(ΕΦΑΔ 2009/1093)
Δικονομία πολιτική. Αυτούσια διανομή κληρονομιαίου ακινήτου. Διανομή με 
σύσταση ιδιοκτησιών σε κοινό οικόπεδο. Προϋποθέσεις για μια τέτοια διανομή. 
Επιμερισμός της δικαστικής δαπάνης μεταξύ των διαδίκων. (Βλ. Παρατηρήσεις Δ. 
Γιακουμή, ΕφΑΔ 2009, 1096).
 
68
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική Δικονομία. Εκούσια Δικαιοδοσία. Κληρονομητήριο. Κληρονόμοι. Ιδιότητα 
διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία. Αξίωση προς λύση με δικαστική διανομή της 
μεταξύ των κληρονόμων κοινωνίας επί των κληρονομιαίων ακινήτων. Δεν 
καθίσταται διάδικος εκείνος κατά του οποίου ο αιτών με δική του πρωτοβουλία, 
δηλαδή χωρίς να προβλέπεται από το νόμο ή να διαταχθεί η κλήτευση από το 
δικαστή, απευθύνει την αίτησή του έστω κι αν του κοινοποιήθηκε αυτή. Χορήγηση 
κληρονομητηρίου δικαιούται να ζητήσει και ο δανειστής της κληρονομίας ή του 
κληρονόμου καθ` όσον στην περίπτωση αυτή η αίτηση συνιστά άσκηση περιουσιακού 
δικαιώματος του κληρονόμου και συνεπώς δικαιούται να το ζητήσει πλαγιαστικώς. 
Δανειστής του κληρονόμου λογίζεται και αυτός που έχει εναντίον του αξίωση 
προς λύση με δικαστική διανομή της μεταξύ τους κοινωνίας. Η μνεία του 
ακινήτου στο κληρονομητήριο δεν είναι απαραίτητη ούτε για τη μεταγραφή του 
στο γραφείο μεταγραφών, ούτε για την έκδοση του κληρονομητηρίου.
Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Αντωνίου 
Καραντάνη, δικηγόρου Αθηνών.
 
69
(ΕΦΑΔ 2010/712) 
Προϋποθέσεις διαγραφής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων. Ειδικότερα η 
απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης λόγω ελλείψεως σχετικού εννόμου 
συμφέροντος. Αίτηση διαγραφής σε περίπτωση δικαστικού συμβιβασμού ή 
παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής. Η διαφορά που προκύπτει από την 
άρνηση του υποθηκοφύλακα να διαγράψει την αγωγή αίρεται κατόπιν αιτήσεως του 
άρ. 791 ΚΠολΔ. Η αίτηση αυτή μπορεί να σωρευθεί αντικειμενικά με την αίτηση 
για διαγραφή της αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων. (βλ. Παρατηρήσεις Δ. 
Γιακουμή, ΕΦΑΔ 2010/713). 
 
70
(ΑΡΜ 2010/507)
Διαμονή: για την πληρότητα της αγωγής διανομής αρκεί να περιέχονται (α) η 
συγκυριότητα του ενάγοντος, (β) η κοινωνία δικαιώματος μεταξύ ενάγοντος και 
εναγομένου, (γ) ακριβής περιγραφή του αντικειμένου που πρόκειται να 
διανεμηθεί, (δ) η μη συμφωνία του εναγομένου για διανομή και (ε) αίτημα για 
λύση της κοινωνίας, δεν αποτελούν στοιχεία της αγωγής η μνεία του συντελεστή 
δόμησης και της ύπαρξης ή μη υπολοίπου προς δόμηση. 
Ο τρόπος λύσης της κοινωνίας δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα της αγωγής, αλλά 
ανήκει στην εξουσία του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να διατάξει, 
μεταξύ άλλων, την αιτούσα διανομή ακινήτου με τη σύσταση χωριστών 
ιδιοκτησιών 
κατά το ν.δ. 1024/1971, ακόμη και αν υφίσταται ήδη οικοδομή, ενώ οι τυχόν 
ανισότητες θα εξαλειφθούν με την καταβολή χρηματικού ποσού ή με τη σύσταση 
δουλειών. Κληροτεμάχια : προϋποθέσεις κατάτμησης των κληροτεμαχίων, σε 
περίπτωση περαιτέρω μεταβίβασης, δεν είναι επιβεβλημένη η τήρηση των 
απαγορεύσεων και περιορισμών που προβλέπονται από την αγροτική νομοθεσία.  
Κατάχρηση δικαιώματος : προϋποθέσεις για να αποτελέσει η αδράνεια του 
δικαιούχου περίπτωση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. 
Με σημείωση Α.Ν.Α.Λ. στον Αρμενόπουλο, σελ. 513.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης.  
 
71
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 
ΤΙΤΛΟΣ: Οριζόντια & Κάθετη Ιδιοκτησία (Ερμηνεία των διατάξεων για την 
οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία - Νομοθεσία - Υποδείγματα δικογράφων)
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  ΤΣΟΥΜΑΣ Βασίλης
 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 376 σ.
 
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπράγματο δίκαιο - Οριζόντια & Κάθετη Ιδιοκτησία
 
ΓΛΩΣΣΑ: Gre
 
ISBN:  978-960-272-569-6
 
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ:  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2009
 
ΑΝΤ:  5185
 
ΤΑΣ: 346.043 ΤΣΟ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
72
(ΕΠΟΛΔ 2009/27, ΝΟΜΟΣ πλήρες κείμενο)
Ζητήματα δεδικασμένου και πραγματικών περιστατικών εξ επόψεως αναιρετικού 
ελέγχου.
Σχετ.Νομολ.: ΑΠ 1450/2005. 
Μελέτη του Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου, Λέκτορος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, δημοσιευμένη στην ΕΠΟΛΔ 2009, 27 και στη ΝΟΜΟΣ σε πλήρες κείμενο.
 
73
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία δικαιώματος. Διανομή του κοινού πράγματος. Διαδικασία με την οποία 
αποκτούν οι κοινωνοί την κυριότητα των διανεμομένων ακινήτων. Δικονομία 
πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Πρόσθετη προϋπόθεση του παραδεκτού αυτών είναι 
ν΄ αναφέρονται σε ισχυρισμό που είχε προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας, από 
το οποίο προέκυψε η αναιρεσίβλητη απόφαση. Συνέπειες αποκλειστικής χρήσεως 
όλου του κοινού πράγματος από τον ένα κοινωνό χωρίς τη συναίνεση των λοιπών. 
Αξίωση των λοιπών κοινωνών για αποζημίωση λόγω της ανωτέρω συμπεριφοράς. 
Ορια αυτής. Τίθενται από το άρ. 281 ΑΚ. (Επικυρώνει τη 251/2007 ΕφΠειρ).
 
74
(ΠΕΙΡΝΟΜ 2009/153)
Κληρονομητήριο - Ενεργητική νομιμοποίηση για έκδοση κληρονομητηρίου - 
Πλαγιαστική άσκηση αίτησης προς έκδοση κληρονομητηρίου απο τον δανειστή της 
κληρονομίας ή του κληρονόμου - Εννοια δανειστή κληρονομίας ή κληρονόμου.
Η περίληψη αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ απο το περιοδικό ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, 
εκδόσεως Δ.Σ. Πειραιώς.
 
75
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2009/328)
Διανομή ακινήτου με πώληση δια πλειστηριασμού. Δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 921 
παρ. 1 ΚΠολΔ. Με τη δικαστική διανομή δημιουργείται δεδικασμένο αναφορικά με 
το δικαίωμα δικαστικής διανομής, που απορρέει από τη σχέση κοινωνίας, καθώς 
και τα ιδανικά μερίδια συμμετοχής των κοινωνών. Η μεταγενέστερη διαφοροποίηση 
της ιδανικής μερίδας των κοινωνών και η διάφορη αναλογία τους στον 
πλειστηριασμό, λαμβάνεται υπόψη κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος και δεν 
επιδρά στο κύρος της διαδικασίας του πλειστηριασμού, που διεξάγεται μεταξύ 
των αρχικών διαδίκων. Ο θάνατος ενός εκ των διαδίκων - συγκοινωνών μετά την 
έναρξη της διαδικασίας του πλειστηριασμού δεν αποτελεί λόγο διακοπής του. 
Αόριστος ο λόγος της ανακοπής για την αναγνώριση της ανακόπτουσας ως 
συγκυρίας του εκπλειστηριασθέντος, διότι δεν επικαλείται ότι έχει αποδεχθεί 
την κληρονομία και έχει χωρήσει μεταγραφή της σχετικής δήλωσης. Μη νόμιμο το 
αίτημα για διαγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης από τα βιβλία 
μεταγραφών, διότι απαιτείτο προηγούμενη άρνηση του Υποθηκοφύλακα. Τα πολιτικά 
δικαστήρια δεν μπορούν να διατάξουν διαγραφή τυχόν παράνομης εγγραφής στα 
βιβλία μεταγραφών. Ορθά απορρίφθηκε η ανακοπή. Απορρίπτεται η έφεση. 
 

(ΕΦΑΔ 2009/801)
Κοινωνία δικαιώματος. Διανομή κοινού πράγματος. Αυτούσια διανομή με σύσταση 
οριζοντίων ιδιοκτησιών. Είναι νόμω αβάσιμο το αίτημα διανομής μελλοντικών 
ακινήτων. Προβολή ενστάσεως επισχέσεως κατά των λοιπών συγκυρίων με αίτημα 
την αξία των μισθωμάτων που θα λάμβανε ο εναγόμενος συγκύριος λόγω της 
αρνήσεως των λοιπών να εκμισθώσουν το επίδικο ακίνητο. Κρίση ότι η ένσταση 
αυτή στηρίζεται στο νόμο.
 
77
(Δ/ΝΗ 2009/532, Δ/ΝΗ 2009/556)
Επιτροπεία ανηλίκων. Ο επίτροπος, χωρίς γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου 
και άδεια του δικαστηρίου, δεν μπορεί να διαθέτει την περιουσία του ανηλίκου 
και να εκποιεί ή να αποκτά με αντάλλαγμα ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε 
ξένο ακίνητο. Στην έννοια της εκποίησης δεν περιλαμβάνεται και η δικαστική 
διανομή. Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και για τους γονείς του ανηλίκου, 
εφόσον πρόκειται για πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 1624 και 1625 ΑΚ. Για 
την άσκηση από τους γονείς αγωγής διανομής κοινού πράγματος στο όνομα του 
ανηλίκου δεν απαιτείται γνωμοδότηση εποπτικού συμβουλίου.
Διανομή κοινού πράγματος. Οταν η διαίρεση του κοινού ακινήτου είναι πρόδηλα 
δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να διατάξει 
αποδείξεις. Ο τρόπος λύσης της κοινωνίας, ήτοι με αυτούσια διανομή ή με 
πώληση δια πλειστηριασμού, ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίυο και δεν 
περιλαμβάνεται στο αίτημα της αγωγής. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το 
δικαστήριο. Πότε η διανομή είναι πρόδηλα αδύνατη ή ασύμφορη. Πότε διατάσσεται 
η αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή είναι 
ακάλυπτο και οικοδομήσιμο. Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί 
τέτοιου οικοπέδου κατά το άρθρο 480Α ΚΠολΔ. Το σχετικό αίτημα μπορεί να 
υποβληθεί και με τις προτάσεις κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής. Αν 
προβληθεί το αίτημα αυτό μεταγενέστερα υπόκειται στους περιορισμούς του 
άρθρου 269 ΚΠολΔ. Η επιδίκαση σε ορισμένους κοινωνούς των ποσοστών τους σε 
μια κοινή μερίδα, προϋποθέτει σχετικό αίτημα αυτών, που πρέπει να υποβληθεί 
κατά την πρώτη συζήτηση.
 
78
(ΕΔΔΔΔ 2008/1042)
Σχέδια πόλεων. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 302 του ΚΒΠΝ, η οποία 
επιτρέπει τη ματαίωση την προσκύρωση οικοπέδου που στερείται του ελάχιστου 
εμβαδού, δεν εφαρμόζεται στα μη άρτια οικόπεδα που περιήλθαν στους ιδιοκτήτες 
ή στους δικαιοπαρόχους τους μετά από τεμαχισμό μεγαλύτερης έκτασης που είχε 
το ελάχιστο εμβαδόν. Σκοπούς που επιδιώκει η τακτοποίηση. Η διοίκηση έχει 
ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή του τρόπου πραγματοποίησης της 
τακτοποίησης, η σχετική δε εκτίμηση των αρμοδίων οργάνων δεν ελέγχεται από 
τον ακυρωτικό δικαστή, πρέπει όμως να αιτιολογείται προσηκόντως. Η διοίκηση 
δεν μπορεί να επιλέξει λύση η οποία θα συνεπάγεται την υπέρμετρη επιβάρυνση 
μιας ιδιοκτησίας προς όφελος άλλης χωρίς αποχρώντα λόγο. Επιτρέπεται η 
σύνταξη οριστικών συμβολαίων πώλησης ακινήτων παρότι επιφέρουν κατάτμηση 
αυτών, εφόσον είχαν συνταχθεί συμβολαιογραφικά προσύμφωνα πριν από τις 
27/7/1977. Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 720/1977 δεν 
εφαρμόζονται στις προσκυρώσεις ακινήτων. Δεν απαιτείται να κληθεί ο 
ενδιαφερόμενος να εκθέσει τις απόψεις του πριν από την έκδοση της απόφασης 
του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, που αποφασίζει επί της προσφυγής κατά 
της απόφασης του δημάρχου. Η παράλειψη του ΓΓΠ να απαντήσει σε ισχυρισμούς 
που προβλήθηκαν με την προσφυγή δεν συνεπάγεται ανεπάρκεια της αιτιολογίας 
της σχετικής απόφασης, αφού ελέγχεται μόνο η νομιμότητα της δημαρχιακής 
απόφασης. Οι περί τακτοποίησης διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας δεν 
αντίκεινται στο άρθρο 17 του συντάγματος και την ΕΣΔΑ, αφού αποσκοπούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης.  
 
79
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΝΟΒ 2008/621, ΑΡΜ 2008/1729)
Κοινωνία δικαιώματος επικαρπίας. Μη νόμιμο το αίτημα για διανομή όταν η 
επικαρπία έχει συσταθεί ως αμεταβίβαστη. 
Αποζημίωση χρήσης με βάση το δικαίωμα επικαρπίας. Δικαίωμα του συγκοινωνού να 
κάνει χρήση του κοινού ως συνεπικαρπωτής για τις δικές του ανάγκες. Απόρριψη 
της αγωγής ως αβάσιμης.
Μετατροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό. Οφειλή τόκων από την 
επίδοση της αγωγής. Μη νόμιμο το αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά 
εκτελεστής μετά την μετατροπή του αιτήματος.
Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Ιωάννη 
Ακρίβη, δικηγόρου Πρέβεζας.
 
80
(ΑΡΜ 2009/403)
Αγωγή διανομής- αίτημα της αγωγής αποτελεί η λύση της κοινωνίας επί του 
κοινού πράγματος- ο τρόπος της λύσεως, δηλαδή η αυτούσια διανομή ή η πώληση 
με πλειστηριασμό, δεν περιλαμβάνεται αναγκαίως στο αίτημα της αγωγής, αλλά 
ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου- ως τρόπος αυτούσιας διανομής κοινού 
οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή το οποίο είναι ακάλυπτο και 
οικοδομήσιμο, νοείται και η, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας ή κατά ορόφους ή μέρη ορόφων είτε σε διακεκριμένα μέρη του 
ενιαίου οικοπέδου, στα οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση χωριστών 
οικοδομημάτων η αυτούσια διανομή ακάλυπτου και οικοδομήσιμου οικοπέδου 
προϋποθέτει ότι είναι εφικτή η διαίρεση του σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες 
των κοινωνών χωρίς να μειώνεται η αξία του, ή ότι είναι εφικτή, κατόπιν 
αιτήματος ορισμένου κοινωνού, χωρίς να πλήττεται το συμφέρον των συγκυρίων, 
η 
σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, στα 
οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση χωριστών οικοδομών σύμφωνα με τις 
πολεοδομικές διατάξεις- το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να διατάξει 
απόδειξη, αν κρίνει ότι η αυτούσια διανομή είναι προδήλως δυνατή, αδύνατη ή 
ασύμφορη, κατά τους κανόνες της λογικής και της κοινής πείρας, λαμβανομένων 
υπ`όψιν, εκτός από τις μερίδες των κοινωνών, της φύσεως, του είδους και της 
εκτάσεως του διανεμητέου χωρίς να μειώνεται η αξία του- αν η αυτούσια 
διανομή 
είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, διατάσσεται η πώληση με πλειστηριασμό- ανέλεγκτο 
της κρίσεως του δικαστηρίου-δυνατή η απονομή σε ορισμένους κοινωνούς των 
ποσοστών τους σε μία κοινή μερίδα, εφόσον υπάρχει σχετική αίτηση των ιδίων ή 
ενός από αυτούς και όχι των αντιδίκων τους και εφόσον δεν αντιλέγουν οι 
λοιποί μη νόμιμο το αίτημα διορισμού από το δικαστήριο συμβολαιογράφου για 
τη 
διενέργεια του πλειστηριασμού, δεδομένου ότι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού 
ορίζεται από τον επισπεύδοντα τον πλειστηριασμό συγκύριο.
Με σημείωση ΑΕΤ στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσσαλονίκης".
 
81
(ΑΡΜ 2008/1381, ΔΙΚΗ 2008/894)
Κοινωνία- διανομή- σε περίπτωση ασυμφωνίας για εξώδικη διανομή, κάθε 
κοινωνός 
δικαιούται να απαιτήσει δικαστική διανομή- νομιμοποιείται κάθε κοινωνός 
συγκύριος, ακόμη και αν δεν είναι νομέας ή συννομέας, καθώς και ο ψιλός 
κύριος- δεν νομιμοποιείται ο επικαρπωτής κοινού ακινήτου στην άσκηση αγωγής 
διανομής της συγκυριότητας κοινού μεταξύ πολλών συνιδιοκτητών πράγματος, 
διότι νομιμοποιείται μόνον ο ψιλός κύριος του ιδανικού μεριδίου-ωστόσο, δεν 
είναι απαράδεκτη η αγωγή που ασκούν από κοινού ο ψιλός κύριος και ο 
επικαρπωτής για το ίδιο ποσοστό του διανεμητέου πράγματος, διότι έτσι η 
παρουσία του επικαρπωτή στη δίκη διανομής είναι εντονότερη απ` όσο θα ήταν, 
αν γινόταν μετά από υποχρεωτική προσεπίκληση του, με επιμέλεια του 
επισπεύδοντος τη συζήτηση.
Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογράφος ορίζεται από τον επισπεύδοντα 
αυτόν συγκύριο και όχι από το δικαστήριο, που διατάσσει την πώληση του 
κοινού.
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος- η σχετική ένσταση μπορεί να προβληθεί και 
επί αγωγής διανομής ακινήτου, η οποία αποτελεί μορφή ασκήσεως του 
δικαιώματος 
συγκυριότητας που κατάγεται σε δίκη.
Η απόφαση του δικαστηρίου για διανομή του κοινού με σύσταση οριζόντιας ή 
κάθετης ιδιοκτησίας προϋποθέτει υποβολή του σχετικού ειδικού αιτήματος στη 
δίκη διανομής από οποιονδήποτε κοινωνό- το εν λόγω αίτημα που, πάντως, δεν 
μπορεί να υποβληθεί από τον επικαρπωτή, συνιστά μέσο άμυνας του κοινωνού που 
το υποβάλλει και υπάγεται στον περιορισμό της αρχής συγκεντρώσεως.
Αναγνωριστική αγωγή- μπορεί να υποβληθεί αίτημα αναγνωρίσεως του δικαιώματος 
ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας στο κοινό πράγμα, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις και ιδίως η προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος.
Με σημείωμα Α.Ε.Τ. στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης".
 
82
(ΔΙΚΗ 2008/999)
Κληρονομικές διαφορές μεταξύ μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών. Νομοθετικό 
καθεστώς που διέπει τις σχέσεις αυτές. Εφαρμόζεται το μουλμανικό δίκαιο. Οι 
ρυθμίσεις αυτές έχουν ως όρια το σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Δικαιοδοσία των 
μουφτήδων για τις διαφορές αυτές. Οταν παραβιάζονται σχετικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, τότε δικαιοδοσία έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.
(Βλ. σημείωση Ε. Μπαλογιάννη, ΔΙΚΗ 2008, σελ. 1004).
 
83
(ΑΡΜ 2009/95)
Διανομή επικοίνου πράγματος- εκούσιος πλειστηριασμός- είδη εκούσιου 
πλειστηριασμού- νομική φύση- περιεχόμενο εκθέσεως περιγραφής- η έκθεση 
περιλαμβάνει και την εκτίμηση της αξίας του εκπλειστηριαζόμενου πράγματος, 
βάσει της οποίας προσδιορίζεται η τιμή πρώτης προσφοράς- η απόφαση που 
διατάσσει τη διανομή με πλειστηριασμό πρέπει να διαλαμβάνει και διάταξη για 
την κατανομή του τιμήματος που θα επιτευχθεί στον πλειστηριασμό, ανάλογα με 
τη μερίδα κάθε κοινωνού- το δικαστήριο της διανομής δεν μπορεί όμως να 
καθορίσει ούτε την αξία του εκπλειστηριαζόμενου πράγματος ούτε την τιμή 
πρώτης προσφοράς, αφού η σύνταξη της εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως 
είναι πράξη, η οποία διενεργείται σε μεταγενέστερο στάδιο από τον δικαστικό 
επιμελητή ή το διοριζόμενο για τον σκοπόν αυτόν πραγματογνώμονα- περιθώρια 
αναλογικής εφαρμογής στον εκούσιο πλειστηριασμό του αρθρ. 954 ΚΠολΔ περί 
διορθώσεως της εκθέσεως περιγραφής και εκτιμήσεως, ως προς την περιγραφή ή 
την τιμή πρώτης προσφοράς, μέσω ασκήσεως της σχετικής ανακοπής.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης".
 
84
TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : απόφαση 0047/2008 (62008CJ0047)
TAG24 :    Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 24ης Μαΐου  
2011.      Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου.      Παράβαση 
κράτους μέλους - ¶ρθρο 43 ΕΚ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Συμβολαιογράφοι - 
Προϋπόθεση ιθαγένειας - ¶ρθρο 45 ΕΚ - Συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας 
- Οδηγία 89/48/ΕΟΚ.      Υπόθεση C-47/08.  
 
1. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ? Ελευθερία εγκαταστάσεως ? Ελεύθερη 
παροχή υπηρεσιών ? Παρεκκλίσεις ? Δραστηριότητες που συνδέονται με την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας ? Συμβολαιογραφικές δραστηριότητες ? Δεν εμπίπτουν ? 
Προϋπόθεση ιθαγένειας για την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα ? Δεν 
επιτρέπεται 
(¶ρθρα 43 ΕΚ και 45, εδ. 1, ΕΚ) 
2. Προσφυγή λόγω παραβάσεως ? Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο ? 
Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ? Κατάσταση κατά την εκπνοή της 
ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας ? Κατάσταση αβεβαιότητας λόγω 
των ιδιαίτερων περιστάσεων κατά τη νομοθετική διαδικασία ? Δεν συντρέχει 
παράβαση 
(¶ρθρα 43 ΕΚ, 45, εδ. 1, ΕΚ και 226 ΕΚ· οδηγία 2005/36 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
 
85
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
 
ΤΙΤΛΟΣ:          ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:          ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ Χ.
                                                                         
ΣΕΛΙΔΕΣ:       1866σ.
 
ΓΛΩΣΣΑ:        Gre
 
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ:  Νομική Βιβλιοθήκη    Αθήνα 2008
 
86
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Η δικαστική διανομή
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  ΜΑΚΡΗΣ Χ. Δημήτρης
 
ΣΕΛΙΔΕΣ:   318 σ.
 
ΕΚΔΟΣΗ:  β` έκδοση
 
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Εμπράγματο Δίκαιο 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Διανομή κοινού πράγματος & κοινού κλήρου. Σύσταση οριζοντίων & 
καθέτων ιδιοκτησιών. Ειδικές περιπτώσεις διανομής. Υποδείγματα δικογράφων. 
Υποδείγματα δικαστικών αποφάσεων.
 
ΓΛΩΣΣΑ: Gre
 
ISBN: 978-960-88662-6-3
 
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ:  ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΙΜΟΣ 2008
 
ΑΝΤ: 5197
 
ΤΑΣ:  346.04 ΜΑΚ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
87
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή κοινού πράγματος. Καταχρηστική άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 
Κρίση ότι η επίδικη αγωγή διανομής δεν ασκήθηκε καταχρηστικά. Περιστατικά. 
(Επικυρώνει την 5313/2002 ΕφΑθ).
 
88
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία και αγωγή διανομής. Απαράδεκτη η αγωγή αν δεν στρέφεται κατά όλων 
των κοινωνών. Η ανοιγόμενη δίκη είναι διπλού χαρακτήρα. Κάθε συγκοινωνός 
είναι συγχρόνως ομόδικος και αντίδικος των υπολοίπων συγκοινωνών. Μη εφαρμογή 
του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολΔ. Η αίτηση αναίρεσης που ασκεί κάποιος διάδικος 
πρέπει να στρέφεται εναντίον όλων των διαδίκων κοινωνών, άλλως απορρίπτεαι ως 
απαράδεκτη. Αποτελέσματα της παραίτησης από την αγωγή διανομής ενός των 
εναγόντων. Δεν είναι έγκυρη παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης αν ο 
αναιρεσείων παραιτείται ως προς ορισμένους από τους αναιρεσίβλητους. Αυτούσια 
δικαστική διανομή του κοινού ακινήτου. Διαδικασία που ακολουθείται ανάλογα με 
το αν τα μέρη που σχηματίσθηκαν ήταν ίσα ή άνισα. Εξίσωση άνισων μερίδων με 
την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού από κοινωνούς. Αυτούσια διανομή με 
την καταβολή μόνο χρηματικού ποσού από κάποιο κοινωνό είναι δυνατή στη 
διανομή επιχείρησης και της επιδίκασης στη σύζυγο του κληρονομουμένου της 
οικογενειακής στέγης. Δεκτή η αναίρεση κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ (αναρεί 
την αριθμ. 752/2003 ΕφΠατρ).
 
89
Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ακίνητα. Ατυπη διανομή μεταξύ συγκυρίων. Συνέπειες. Εφαρμογή πολεοδομικής 
μελέτης. Μετά τη μεταγραφή της πράξης, μπορεί να αποκτηθεί από συγκύριο με 
έκτακτη χρησικτησία κυριότητα επί του αναπομείναντος μετά τη ρυμοτόμηση 
τμήματος του ακινήτου. Κατάχρηση δικαιώματος. Αναιρεί την απόφαση 346/2005 
απόφαση του Εφετείου Πατρών λόγω παραβίασης της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ 
και παραπέμπει.   
 
90
(ΕΠΟΛΔ 2008/395)
Δικονομία πολιτική. Αοριστία (ποιοτική) της αγωγής. Ελέγχεται αναιρετικά με 
το λόγο 559, περ. 14 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού του λόγου αυτού. Οι 
σχετικές ρυθμίσεις είναι συνταγματικές (βλ. Σημείωμα Ν. Κατηφόρη, ΕΠολΔ 2008, 
σελ. 395). 
 
104/2007 ΕΦ ΠΑΤΡ ( 515176)
(ΑΧΑΝΟΜ 2008/332)
Διανομή. Αξιώσεις μεταξύ των κοινωνών. Οι αξιώσεις αυτές μπορούν να ασκηθούν 
με αυτοτελή ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή: Ο κοινωνός μπορεί ακόμα εφόσον 
κατέχει το πράγμα, να ασκήσει και το δικαίωμα επίσχεσης. Αυτά ισχύουν και 
όταν πρόκειται για διανομή κληρονομιαίων ακινήτων. Χρέη της κληρονομιάς 
προτείνονται απαράδεκτα με ένσταση στην αγωγή διανομής ενώ ένσταση για 
αξιώσεις από δαπάνες καλλιέργειας ακινήτων πρέπει να είναι ορισμένη.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως Δ.Σ. 
Πατρών.
 
92
(ΑΧΑΝΟΜ 2008/336)
Διανομή ακινήτου. Διανομή με σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών. Μόνο 
αν ζητηθεί ρητά από κοινωνό, έστω και με τις προτάσεις.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως Δ.Σ. 
Πατρών.
 
93
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2007/489)
Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Επανάληψη με πρόσκληση των κληρονόμων 
και πριν την γνωστοποίηση του θανάτου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για 
αποποίηση της κληρονομιάς. Την πρόσκληση αναπληρώνει η κλήση προς συζήτηση 
αγωγής ή ενδίκου μέσου. Επί αγωγής διανομής, μη ανάγκη μνείας του τρόπου 
κτήσης της συγκυριότητας, εκτός αν ο εναγόμενος ισχυρισθεί έλλειψη κυριότητας 
των διαδίκων στο διανεμητέο, οπότε ο ενάγων υποχρεούται με τις προτάσεις να 
καθορίσει τον τρόπο κτήσης της.
Μη αοριστία αγωγής εκ της μη μνείας της αξίας του κοινού, που μπορεί να 
συμπληρωθεί με τις προτάσεις, ούτε του τρόπου διανομής, καθόσον η κρίση 
ανήκει κυριαρχικά στο δικαστήριο. Επί αγωγής ασκούμενης από νόμιμο 
αντιπρόσωπο φυσικού προσώπου, εφόσον προκύπτει το όνομα του ανίκανου και η 
ιδιότητα του ενάγοντος ως νομίμου αντιπροσώπου, μη ακυρότητα δικογράφου εκ 
της μη αναγραφής στην επικεφαλίδα των στοιχείων αυτών.
Η δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκων τέκνων περιλαμβάνεται στη γονική μέριμνα.
Ο επίτροπος δεν μπορεί χωρίς τη γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου να 
εκποιεί ή να αποκτά με αντάλλαγμα ακίνητο. Στην έννοια της εκποίησης 
περιλαμβάνεται η εξώδικη και όχι η δικαστική διανομή.
Η ύπαρξη εποπτικού συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με τη γονική μέριμνα.
Επί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος η υπέρβαση είναι προφανής όταν 
προκαλείται η εντύπωση έντονης αδικίας σε σχέση με το όφελος του δικαιούχου. 
Αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή το οποίο 
είναι ακάλυπτο και οικοδομήσιμο, με σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. 
Η οριζόντια ιδιοκτησία προϋποθέτει μία οικοδομή, ενώ η κάθετη τουλάχιστον 
δύο.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Λάρισας. 
 
94
(ΑΧΑΝΟΜ 2008/115)  
Διανομή ακινήτου. Αίτημα της αγωγής είναι η λύση της κοινωνίας. Ο τρόπος της 
λύσης (αυτούσια διανομή ή πώληση) ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου και 
δεν περιλαμβάνονται στο αίτημα της αγωγής. Διανομή ακάλυπτου οικοπέδου με 
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε μέλλουσα ν` ανεγερθεί οικοδομή δεν είναι 
δυνατή. Ούτε και κάθετη ιδιοκτησία όταν υπάρχει μόνο μια οικοδομή. Αίτημα 
κατεδάφισης του υπάρχοντος κτίσματος και ανέγερσης και με οριζόντιες 
ιδιοκτησίες είναι νομικά αβάσιμο. Περιστατικά.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως Δ.Σ. 
Πατρών.
 
95
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2009/164)
Κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία και λόγοι κατάργησης αυτών. Η απαλλοτρίωση λόγω 
ρυμοτομίας όλου του ακινήτου επί του οποίου συστήθηκε η οροφοκτησία 
συνεπάγεται κατάργηση αυτής. Αν όμως απαλλοτριώνεται τμήμα του ακινήτου που 
περιλαμβάνει τμήμα μόνο της οικοδομής της κάθετης ιδιοκτησίας, η κατάργηση ή 
μη της οροφοκτησίας θα εξαρτηθεί από το αν το απαλλοτριούμενο τμήμα 
εξικνείται ή όχι μέχρι των 3/4 της αξίας της όλης οικοδομής. Σε περίπτωση 
σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε περισσότερα οικοδομήματα που έχουν ανεγερθεί 
σε ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε ξεχωριστό τμήμα, ο κύριος κάθε χωριστής οικοδομής 
θεωρείται έναντι της πολιτείας συγκύριος όλου του οικοπέδου, έναντι δε του 
συνιδιοκτήτη αυτοτελής κύριος. Αυτός έχει δικαίωμα να ανοικοδομήσει στο τμήμα 
του την επιφάνεια που αναλογεί στο ποσοστό συγκυριότητας στο όλο οικόπεδο. Αν 
ανοικοδομήσει με νόμιμη άδεια μεγαλύτερο ποσοστό, ο άλλος συνιδιοκτήτης 
μπορεί να ζητήσει την κατεδάφιση των οικοδομημάτων που έχουν ανεγερθεί καθ΄ 
υπέρβαση ή ανάλογη αποζημίωση. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής 
αποζημίωσης. Αν μεταβληθούν οι όροι δόμησης, μπορεί να ζητηθεί η τροποποίηση 
της συστατικής πράξης κατά τους όρους των άρθρων 288 ή 388 ΑΚ. Κανείς 
συνιδιοκτήτης της κάθετης ιδιοκτησίας δεν μπορεί να ζητήσει μονομερώς λύση 
της κοινωνίας με δικαστική διανομή, εκτός αν πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 
του ν. 3741/1929. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα κατάργησης της συστατικής πράξης 
λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικού τμήματος μικρότερου των 3/4 περιμετρικά του όλου 
οικοπέδου, επί του οποίου δεν έχει ανεγερθεί οικοδομή, ούτε κατέστη ανέφικτη 
η ανέγερση τέτοιας. Τα ανωτέρω συνιστούν λόγο επαναπροσδιορισμού της χρήσης 
του ενιαίου οικοπέδου. Απορρίπτεται η έφεση. 
 
96
(ΕΦΑΔ 2008/107)
Αυτούσια διανομή ακινήτου με σύσταση οριζόντιας χωριστής ιδιοκτησίας κατ` 
ορόφους. Προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των οικοπέδων ανάλογα 
με τα ποσοστά συγκυριότητας με βάση τον οποίο το υπάρχον κτίσμα 
περιλαμβάνεται μόνο σε ένα από αυτά. Περιστατικά.
(Με παρατηρήσεις του Διονύση Στ. Γιακουμή στο ΕΦΑΔ 2008, σελ. 108).
 
97
(Δ/ΝΗ 2008/305)
Η αποδοχή της κληρονομίας και η μεταγραφή αυτής ως στοιχεία του ορισμένου 
αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής, αν η κυριότητα του ενάγοντος αποκτήθηκε από 
κληρονομία. Μη εφαρμογή του άρθρου 921 ΚΠολΔ επί εκουσίου πλειστηριασμού. 
Δικαστική διανομή. Η μετά την τελεσιδικία της απόφασης διαφοροποίηση της 
ιδανικής μερίδας των κοινωνών και η εντεύθεν προκύπτουσα διάφορη αναλογία 
τους στο πλειστηριασμό δε συνιστά λόγο ακύρωσης της διαδικασίας του 
πλειστηριασμού. Εννομο συμφέρον προκειμένου να ζητηθεί η διαγραφή πράξης που 
έχει εγγραφεί στα βιβλία που τηρεί υποθηκοφύλακας.
 
98
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΡΜ 2007/1950)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Αγωγή συλλόγου συλλογικής 
διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων κατά Ξενοδοχειακής επιχείρησης για 
επιδίκαση εύλογης αμοιβής επειδή στα δωμάτια του Ξενοδοχείου είναι 
εγκατεστημένες συσκευές τηλεοράσεως και ραδιοφώνου που μεταδίδουν έργα των 
μελών του Συλλόγου. Απορρίπτει την αγωγή ως νόμω αβάσιμη. Το δωμάτιο του 
ξενοδοχείου δεν είναι δημόσιος χώρος. Αποτελεί την προσωρινή κατοικία του 
εκάστοτε ενοίκου που επιλέγει ή όχι να παρακολουθήσει εκπομπές. Το κοινό του 
ξενοδοχείου δεν είναι νέο κοινό αλλά το κοινό που είχε δυνατότητα να 
παρακολουθεί εκπομπές από τον τόπο της κύριας κατοικίας του.
Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κου Κων/νου 
Τσόγκα, δικηγόρου Τρικάλων.    
 
99
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
δωμάτια ξενοδοχείου.
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής 
από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς 
δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων 
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το 
δικαστήριο.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. 
Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια 
επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και 
δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης 
ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία πέντε αστέρων. 
Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η μέση ετήσια πληρότητα 
του ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού 
των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία 
των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η απόφαση εισήχθη στη 
ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
100
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
δωμάτια ξενοδοχείου.
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής 
από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς 
δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων 
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το 
δικαστήριο.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. 
Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια 
επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και 
δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης 
ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία τριών αστέρων. 
Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η μέση ετήσια πληρότητα 
του ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού 
των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία 
των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η απόφαση εισήχθη στη 
ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
101
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
δωμάτια ξενοδοχείου.
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής 
από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς 
δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων 
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το 
δικαστήριο.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. 
Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια 
επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και 
δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης 
ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία τριών αστέρων. 
Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η μέση ετήσια πληρότητα 
του ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού 
των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία 
των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η απόφαση εισήχθη στη 
ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
102
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.
 
ΤΙΤΛΟΣ: Αγωγές και αιτήσεις αστικού δικαίου και άμυνα εναγομένου
 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης Κ. 4070
 
ΣΕΛΙΔΕΣ: 1288σ. 24εκ.
 
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αστικό δίκαιο Αγωγές Αιτήσεις
 
ΓΛΩΣΣΑ: Gre
 
ISBN: 960-272-415-6
 
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ: Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα 2007
 
ΑΝΤ: 4989
 
ΤΑΣ: 346.01 ΚΑΡ
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
103
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική δικονομία. Αναίρεση. Δικαστική διανομή. Στη δίκη διανομής η αναίρεση 
πρέπει να απευθύνεται εκτός από τους αντιδίκους και κατά των αναγκαίων 
ομοδίκων του αναιρεσείοντα. Δεν αρκεί η απλή κοινοποίηση του αναιρετηρίου σε 
αυτούς. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. 
 
104
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αντιποίηση νομής από συγκύριο και από αντιπρόσωπο. 
Προϋποθέσεις. Μεταβίβαση της άσκησης της νομής στους κληρονόμους λόγω 
έκτακτης χρησικτησίας. Ποιες πράξεις συνιστούν άσκηση της νομής. Μετά τη 
συμπλήρωση της έκτακτης χρησικτησίας δεν ασκεί επιρροή ότι εκδόθηκε 
παραχωρητήριο στο όνομα του αρχικού δικαιούχου. Δεδικασμένο. Περιλαμβάνει και 
τα παρεμπίπτοντα ζητήματα εφόσον το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καθύλην 
αρμοδιότητα. Κρίθηκε ότι η δικαιοπάροχος των εναγόντων που έμενε με την 
οικογένειά της στο ακίνητο και έκανε επεκτάσεις σε αυτό παρά την αντίδραση 
του αρχικού συγκυρίου κατέστη αυτή, κατά έκτακτη χρησικτησία, συγκύρια του 
ακινήτου αφού από τη γνώση του συγκυρίου των άνω πράξεων παρήλθε χρονικό 
διάστημα άνω των είκοσι ετών. Δεν αποτελεί δεδικασμένο απόφαση που επιδίκασε 
αποζημίωση χρήσης στον κύριο αφού το πρωτόδικο δικαστήριο δεν είχε καθύλην 
αρμοδιότητα για τη διεκδικητική αγωγή. Αοριστία λόγου αναίρεσης αρθρ. 559 αρ. 
8. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της 1052/2004 ΕφΘεσ/κης. 
 
105
 
 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Τεκμήριο του άρ. 61 του ΚτημΚ και 
κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία). Εφόσον το τεκμήριο για τις 
μεταγενέστερες  της θεμελιώδους εγγραφές είναι μαχητό παραδεκτα προβάλλεται 
εναντίον συγκυρίου, του οποίου το δικαίωμα έχει μεταγραφεί, η κτήση 
κυριότητας του επικοίνου ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Βάσιμη ανταγωγή με 
βάση την έκτακτη χρησικτησία εναντίον συγκυρίου που άσκησε αγωγή διανομής 
ακινήτου, λόγω της δεκαπενταετούς και πλέον νομής του επικοίνου εν γνώσει 
όλων των συγκυρίων. Ενορκες βεβαιώσεις. Δεν είναι παραδεκτές ούτε ως 
δικαστικά τεκμήρια στο Πολυμελές Πρωτοδικείο που εξέδωσε προδικαστική απόφαση 
με την τακτική διαδικασία. 
 
 
 
139/2006 ΕΦ ΔΩΔ (399557)
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Λύση της κοινωνίας (άρ. 795 ΑΚ). Μή νόμιμη η ένσταση ενοικήσεως των 
συζύγων-κοινωνών στα κοινά πράγματα και συνεπώς αποκλεισμού της λύσης, διότι 
η έγγαμη συμβίωση είχε διασπαστεί πριν την άσκηση της αγωγής διανομής. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Περιστατικά μή συνδρομής της ένστασης. 
Δαπάνες. Δεν αναζητούνται κατ΄ άρ. 794 ΑΚ τα ποσά πριν τη σχέση κοινωνίας ενώ 
για την ανέγερση οικοδομής απαιτείται μνεία των προϋποθέσεων των άρ. 788-790 
ΑΚ. Λύση της κοινωνίας με αυτούσια διανομή. Πώς υπολογίζονται τα έξοδα. 
 
107
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικονομία πολιτική. Αγωγή διανομής ακινήτου. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και 
νομική βάση αυτής. Προσύμφωνο πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου και μη σύναψη 
της οριστικής σύμβασης αυτής. Δυνατότητα να ασκηθεί πλαγιαστική αγωγή για 
καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως ώστε να συναφθεί η οριστική σύμβαση. Η ένδικη 
αγωγή διανομής απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμη γιατί ο ενάγων δεν θεωρείται 
κοινωνός ώστε να αξιώσει τη λύση της κοινωνίας εφόσον αντλεί δικαιώματα μόνο 
από το προσύμφωνο και όχι από την οριστική σύμβαση. (Δέχεται την έφεση). 
Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Απόστολου 
 
Αν. Τάσση, δικηγόρου στην Πρέβεζα. 
 
108
(ΠΕΙΡΝΟΜ 2006/298)
Κοινωνία - Δικαστική διανομή - Απόδοση ωφέλειας - Εξοδα δίκης διανομής. Κάθε 
κοινωνός ενέχεται απέναντι στους λοιπούς, κατά την αναλογία της μερίδας του, 
για τα έξοδα της συντηρήσεως, της διοικήσεως και της χρησιμοποιήσεως του 
κοινού. Οι δαπάνες αυτές αναζητούνται εάν έγιναν, με απόφαση των κοινωνών με 
τις προϋποθέσεις των άρθρων 778 - 790 ΑΚ. Χωρίς τέτοια απόφαση αναζητούνται 
οι ανωτέρω δαπάνες μόνον αν πρόκειται για επικείμενο κίνδυνο, ως προς τη 
συντήρηση του κοινού ή με τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων (730 ΑΚ) ή 
του αδικαιολογήτου πλουτισμού (904 επ. ΑΚ). Κάθε κοινωνός έχει ανάλογη μερίδα 
στους καρπούς του κοινού αντικειμένου. Ως καρποί νοούνται τα ωφελήματα 
γενικώς, από το πράγμα, δηλαδή όχι μόνο οι κυρίως καρποί, είτε φυσικοί είτε 
πολιτικοί είναι αυτοί, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 961 ΑΚ, αλλά και 
κάθε όφελος που παρέχει η χρήση του πράγματος, όπως, προκειμένου περί αστικού 
ακινήτου που από την κατασκευή του είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται για 
κατοικία ή γραφείο ή κατάστημα, η αποζημίωση την οποία δικαιούται ο κοινωνός 
να απαιτήσει από τα μισθώματα. Εάν ένας κοινωνός κάνει αποκλειστική χρήση του 
κοινού πράγματος, οι υπόλοιποι κοινωνοί, έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από 
αυτόν τη μερίδα τους από το όφελος που αποκόμισε και που είναι ανάλογο με την 
αξία χρήσης του κοινού και στην περίπτωση αστικού ακινήτου είναι ανάλογο με 
τη μισθωτική του αξία κατά το χρόνο της χρήσης. Το παραπάνω δικαίωμα υπάρχει 
και στην περίπτωση ακόμη που ο κοινωνός δεν προβάλλει αξίωση για σύγχρηση και 
δεν απαιτείται να παρακωλύθηκε ο ίδιος στη χρήση από εκείνον που 
χρησιμοποίησε αποκλειστικά το κοινό πράγμα. Τα έξοδα της δίκης διανομής 
βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία, όπως κάθε δαπάνη για το κοινό πράγμα, με 
την έννοια του καταλογισμού τους σε βάρος όλων των διαδίκων, ανάλογα με το 
ποσοστό συγκυριότητας του καθενός και του διανεμητέου κοινού πράγματος. 
Προκειμένου να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος εφέσεως πρέπει ο εκκαλών να 
επικαλείται ότι το ποσό που επιδικάσθηκε σε βάρος του ως δικαστικά έξοδα 
υπερβαίνει εκείνο που αναλογεί στο ποσοστό συγκυριότητάς του στα διανεμητέα 
και συγχρόνως να προσδιορίζει τούτο. 
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πειραιώς. 
 
109
(ΑΧΑΝΟΜ 2007/237)
Διαθήκη. Ακυρώσιμη λόγω πλάνης (1783 ΑΚ). Η πλάνη στη διαθήκη είναι ουσιώδης 
όταν αναφέρεται στην ταυτότητα του προσώπου ή αντικείμενο της κληρονομιάς. 
Έννοια της πλάνης αυτής. Παραγωγικά αίτια της βούλησης. Κατ` αντίθεση με τις 
δικαιοπραξίες εν ζωή, η πλάνη στα παραγωγικά αίτια είναι δυνατόν να 
καταλήξει 
σε ακύρωση της διαθήκης. Περιστατικά. Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις. Λαμβάνεται 
υπόψη αυτεπάγγελτα ακόμα και αν η τελεσίδικη απόφαση δεν προκύπτει από τα 
στοιχεία της δικογραφίας, εφόσον η έκδοση της είναι γνωστή στο δικαστήριο 
από 
άλλη δικαστική του ενέργεια. Δίκη διανομής. Μετά την τελεσιδικία της 
απόφασης 
για τη δικαστική διανομή οι διάδικοι δεν έχουν τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσουν 
τη συγκυριότητα επί του διανεμητέου. Περιστατικά.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πατρών".
 
110
(Δ/ΝΗ 2007/543)
Δικονομία πολιτική. Δικαστική διανομή. Προσεπίκληση στη σχετική δίκη μεταξύ 
άλλων και του ενυπόθηκου δανειστή. Δυνατότητα του δικαστηρίου, αν δεν 
ασκήθηκε η προσεπίκληση. Συνέπειες της ασκήσεως αυτής. Μεταξύ των κοινωνών 
και μεταξύ αυτών και του ενυπόθηκου δανειστή δημιουργείται δεσμός 
αναγκαστικής ομοδικίας. Ασκηση εφέσεως από κάποιον κοινωνό. Αν δεν 
απευθύνεται αυτή και κατά του ενυπόθηκου δανειστή, τότε κηρύσσεται απαράδεκτη 
η συζήτησή της.
 
111
(ΑΧΑΝΟΜ 2007/178)
Διανομή ακίνητου. Αυτούσια διανομή με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Πρέπει 
να υποβάλλεται σχετικό αίτημα έστω και με τις προτάσεις.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πατρών".
 
112
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2006/278)
Αυθαίρετα κτίσματα. Πριν από την κατεδάφιση αυτών, δεν είναι επιτρεπτή η 
μεταβίβασή τους ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά ή στο οικόπεδο 
και τυχόν γενόμενη είναι άκυρη. Δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση και όσων 
οικοδημάτων έχουν οικοδομηθεί νόμιμα και έγιναν σε αυτά προσθήκες χωρίς άδεια 
οικοδομής. Αν η διανομή κοινού πράγματος είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, το 
δικαστήριο διατάσσει την πώληση με πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός αυτός 
είναι εκούσιος και όχι αναγκαστικός, έχουν όμως εφαρμογή ορισμένες από τις 
διατάξεις που ρυθμίζουν τον τελευταίο. Ο εκούσιος πλειστηριασμός συνιστά 
πώληση, όπου πωλητές είναι οι δικαιούχοι συγκύριοι και αγοραστής ο 
υπερθεματιστής. Αγωγή για τη διανομή κοινού ακινήτου, που είναι άρτιο κατά 
παρέκκλιση, επί του οποίου έχει ανεγερθεί τριώφορη οικοδομή, αντί διώροφης 
για την οποία υπάρχει οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα ο β` όροφος να έχει 
ανεγερθεί αυθαίρετα, καθώς και αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης της οικοδομής. 
Απορρίπτεται η αγωγή διανομής, αφού είναι ανέφικτη κάθε μορφής διανομή, 
αυτούσιου ή με πλειστηριασμό. Απορρίπτεται η έφεση.
 
113
(ΑΡΜ 2007/1150)
Διανομή : κάθε κοινωνός έχει δικαίωμα, κατά τη δίκη της διανομής, να 
απαιτήσει να του πληρωθούν οι αξιώσεις, που προέρχονται από τη σχέση της 
κοινωνίας κατά των άλλων κοινωνών, από το μέρος που θα περιέλθει με τη 
διανομή στον οφειλέτη- η αξίωση αυτή ασκείται με ανταγωγή, με ένσταση ή με 
παρεμπίπτουσα αγωγή- όταν η αξίωση αυτή ασκείται με αγωγή, δεν εγγράφεται στα 
βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου λόγω 
του ενοχικού χαρακτήρα της.
Η αγωγή για απόδοση των δαπανών κατά την ΑΚ 802 προϋποθέτει την άσκηση της 
αγωγής διανομής και η σχετική αξίωση δεν αποσβήνεται εφόσον δεν έχει αποδοθεί 
το πράγμα.
0 κοινωνός που πραγματοποίησε δαπάνες στο κοινό πράγμα έχει αξίωση κατά των 
υπόλοιπων κοινωνών, κατά την αναλογία του καθενός, όχι μόνον όταν η 
διενέργεια των δαπανών αποφασίστηκε από την πλειοψηφία των κοινωνών ή τις 
επέβαλε επικείμενος κίνδυνος, αλλά και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 
αρκεί να συντρέχουν οι όροι της διοίκησης αλλότριων ή του αδικαιολόγητου 
πλουτισμού.
Επωφελείς δαπάνες είναι εκείνες, εξαιτίας των οποίων αυξήθηκε η αξία του 
πράγματος- για τον υπολογισμό της αύξησης θα συγκριθεί η αξία του πράγματος 
κατά το χρόνο της απόδοσης με την υποθετική αξία που θα είχε το πράγμα κατά 
τον ίδιο χρόνο, αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι επωφελείς δαπάνες- για το 
ορισμένο της σχετικής παρεμπίπτουσας αγωγής, σε δίκη διανομής, δεν απαιτείται 
η αναφορά του είδους των υλικών ή της αμοιβής όσων εργάστηκαν, αλλά αρκεί να 
αναφέρονται η αξία του κοινού πράγματος κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και 
η αξία που θα είχε χωρίς την πραγματοποίηση της επωφελούς δαπάνης.
Με σημείωση Α-Ν.Α.Λ. στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης".
 
114
(Δ/ΝΗ 2007/1466)
Κοινωνία και αυτούσια διανομή ακάλυπτου κοινού ενιαίου οικοπέδου με σύσταση 
επ` αυτού κάθετης ιδιοκτησίας και όχι οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο 
δεν επιλέγει αυτεπάγγελτα αυτόν τον τρόπο διανομής, αλλά επιλαμβάνεται 
κατόπιν ρητού αντίστοιχου αιτήματος κοινωνού, το οποίο μπορεί να υποβληθεί 
και με τις πρωτόδικες προτάσεις, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 269 ΚΠολΔ.
 
115
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Εκκρεμοδικία και διάθεση του επίδικου αντικειμένου. Πότε επέρχεται η 
εκκρεμοδικία και ποιοι νομιμοποιούνται να συνεχίσουν τη δίκη μετά τη 
μεταβίβαση του αντικειμένου. Αγωγή διανομής. Εφόσον ποσοστά του υπό διανομή 
ακινήτου μεταβιβάστηκαν μετά την άσκηση της πρώτης αγωγής διανομής η οποία 
δεν έχει περατωθεί τότε αφενός δεν αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου ο ειδικός
διάδοχος (αρ. 225 παρ. 2 ΚΠολΔ) αφετέρου αναστέλλεται η μεταξύ των ίδιων 
διαδίκων δεύτερη αγωγή διανομής.
 
116
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική δικονομία. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς στην τακτική 
διαδικασία του πολυμελούς πρωτοδικείου. Η πρόσκληση προς τον εναγόμενο πρέπει 
να γίνεται σε εργάσιμη ημέρα (εκτός αν αυτός συναινεί για συνάντηση σε μη 
εργάσιμη) διαφορετικά η απόπειρα εξώδικης επίλυσης δεν συντελείται νομότυπα. 
Πρόσκληση σε εξαιρετέα ημέρα (Καθαρή Δευτέρα). Απαράδεκτη η συζήτηση της 
αγωγής.
 
117
(ΕΦΑΔ 2008/78)
Λύση οροφοκτησίας. Απαγόρευση λύσης με δικαστική διανομή. Λόγοι. Προϋποθέσεις 
για την άσκηση αγωγής διανομής. Μη νόμιμη η αγωγή διανομής μελλοντικών 
ορόφων. Λόγοι. Περιστατικά.
(Με παρατηρήσεις της Κατερίνας Χ. Βούλγαρη στο ΕΦΑΔ 2008, σελ. 79).
 
118
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
δωμάτια ξενοδοχείου.
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής 
από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς 
δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων 
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το 
δικαστήριο.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. 
Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια 
επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και 
δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης 
ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία τριών αστέρων. 
Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η πληρότητα του 
ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού των 
προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία των 
εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η απόφαση εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ 
με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
119
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου. Ασφαλιστικά 
μέτρα. 
Εννοια συγγενικών δικαιωμάτων. Εισφορές. Δεν ανάγονται σε αυτοτελή 
πνευματικά έργα. 
Σκοπός και προορισμός της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Δημόσια εκτέλεση έργου. 
Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια επιχειρήσεως ξενοδοχείου από 
δέκτες που υπάρχουν σ` αυτά, μέσω κεντρικής κεραίας που εξυπηρετεί όλο το 
κτίριο, αποτελεί νέα χρήση και δικαιολογείται νέα άδεια του δημιουργού και 
καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτής αμοιβή.
Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους χρήστες υλικών 
φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Προσωρινός 
προσδιορισμός εύλογης αμοιβής. Διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο αλλά ρυθμιστικό για το οποίο όμως εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των ασφαλιστικών. Δεν απαιτείται επείγουσα περίπτωση ή αποτροπή 
επικείμενου κινδύνου.
Ελλείψει κοινοτικού καθορισμού της ευλόγου αμοιβής, η έννοια αυτής πρέπει να 
αναλύεται από τον Εθνικό Δικαστή με τον πλέον ομοιόμορφο, κατά το δυνατόν, 
τρόπο στο έδαφος της Κοινότητας. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της 
ευλόγου αμοιβής. Πληρότητα ξενοδοχείου, αριθμός δωματίων, θέση, τουριστική 
και εμπορική κίνηση, χρόνος διαμονής των πελατών, μη δυνατότητα 
παρακολούθησης από αλλοδαπούς πελάτες.
Πραγματικά περιστατικά. Μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια επιχείρησης 
ξενοδοχείου από δέκτες που εξυπηρετούν όλο το κτίριο. 
Εγκατάσταση κεντρικού διανεμητικού δικτύου. Καθορισμός της ευλόγου αμοιβής σε 
ορισμένο ποσό κατ` έτος λόγω του ότι η χρήση των έργων έχει δευτερεύουσα 
σημασία σε σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας. 
Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το αμοιβολόγιο που έχουν συντάξει οι 
αιτούντες.
Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού των 
προσδιορισθέντων ποσών. Αβάσιμος και απορριπτέος ο ισχυρισμός της καθ` ης για 
μη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης. Η φερεγγυότητα της καθ` ης δεν αποτελεί 
κρίσιμο στοιχείο για την διατύπωση του επείγοντος. Συμψηφισμός δικαστικών 
εξόδων επειδή η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής 
και υπάρχει διχασμός μεταξύ θεωρίας και νομολογίας. Η απόφαση αυτή εισήχθη 
στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
120
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Οργανισμοί συλλογικής 
διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου. Ασφαλιστικά 
μέτρα. 
Εννοια συγγενικών δικαιωμάτων. Εισφορές. Δεν ανάγονται σε αυτοτελή 
πνευματικά έργα. 
Σκοπός και προορισμός της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης. Δημόσια εκτέλεση έργου. 
Η μετάδοση ραδιοτηλεοτικών εκπομπών στα δωμάτια επιχειρήσεως ξενοδοχείου από 
δέκτες που υπάρχουν σ` αυτά, μέσω κεντρικής κεραίας που εξυπηρετεί όλο το 
κτίριο, αποτελεί νέα χρήση και δικαιολογείται νέα άδεια του δημιουργού και 
καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτής αμοιβή.
Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους χρήστες υλικών 
φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
Προσωρινός προσδιορισμός εύλογης αμοιβής. Διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 
Δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο αλλά ρυθμιστικό για το οποίο όμως εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των ασφαλιστικών. Δεν απαιτείται επείγουσα περίπτωση ή αποτροπή 
επικείμενου κινδύνου.
Ελλείψει κοινοτικού καθορισμού της ευλόγου αμοιβής, η έννοια αυτής πρέπει να 
αναλύεται από τον Εθνικό Δικαστή με τον πλέον ομοιόμορφο, κατά το δυνατόν, 
τρόπο στο έδαφος της Κοινότητας. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της 
ευλόγου αμοιβής. Πληρότητα ξενοδοχείου, αριθμός δωματίων, θέση, τουριστική 
και εμπορική κίνηση, χρόνος διαμονής των πελατών, μη δυνατότητα 
παρακολούθησης από αλλοδαπούς πελάτες.
Πραγματικά περιστατικά. Μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια επιχείρησης 
ξενοδοχείου από δέκτες που εξυπηρετούν όλο το κτίριο.
Εγκατάσταση κεντρικού διανεμητικού δικτύου. Καθορισμός της ευλόγου αμοιβής σε 
ορισμένο ποσό κατ΄ έτος λόγω του ότι η χρήση στων έργων έχει δευτερεύουσα 
σημασία σε σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Το 
δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το αμοιβολόγιο που έχουν συντάξει οι αιτούντες.
Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού των 
προσδιορισθέντων ποσών, πλέον ΦΠΑ. Απόρριψη ένστασης εκκρεμοδικίας.
Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων 
είναι ιδιαίτερα δυσχερής και υπάρχει διχασμός μεταξύ θεωρίας και νομολογίας. 
Η απόφαση εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη 
Τρικούκη, δικηγόρου.
 
 
123
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΔΕΕ 2005/1468)
Συγκυριότητα οικοπέδου. Σύσταση οροφοκτησίας με δικαστική απόφαση. Αίτημα των 
συγκυρίων που συγκεντρώνουν το 65% να επιτραπεί η οικοδόμηση του οικοπέδου με 
το σύστημα της αντιπαροχής. Στάθμιση του οφέλους των συγκυρίων. Σύγκριση των 
εσόδων που αποφέρει οικόπεδο εκμεταλλευόμενο ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
και της αξίας των οριζοντίων ιδιοκτησιών και της αξίας των οριζοντίων 
ιδιοκτησιών που θα περιέλθουν στον εναγόμενο. Περιστατικά. Απαραίτητα 
στοιχεία που κατατίθενται με τη σχετική αίτηση στο δικαστήριο.
Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 56/2004 απόφασης Εφετείου Αθηνών.
 
124
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πολιτική δικονομία. Εφεση. Η ερημοδικία του εκκαλούντος συνεπάγεται την 
απόρριψη της ασκηθείσας εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Η σχετική απόφαση 
προσβάλλεται παραδεκτά με αναίρεση. Αποδεικτικά μέσα. Δημόσια έγγραφα. 
Αποδεικτική δύναμη εκθέσεως επιδόσεως δικογράφου από δικαστικό επιμελητή. 
Εκκρεμοδικία. Η παρά το νόμο παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη 
διαδικασία λόγω εκκρεμοδικίας δεν συνιστά παράλειψη κηρύξεως δικονομικού 
απαραδέκτου και άρα δεν είναι παραδεκτός ο σχετικός αναιρετικός λόγος. 
Δικαστική διανομή ακινήτου. (Επικυρώνει τις 3/2004 ΕφΝαυπλ και 177/2003 
ΕφΝαυπλ). 
 
125
(ΕΔΙΚΠΟΛ 2008/45)
Διανομή κοινού ακινήτου. Εφόσον είναι δυνατή η αυτούσια διανομή του ακινήτου 
κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδομή ή χωριστές οικοδομές 
έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει την αυτούσια διανομή του οικοπέδου με σύσταση 
χωριστής 
ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους ή σε μέρη ορόφων. Αν η διανομή αφορά οικόπεδο 
ακάλυπτο, αλλά οικοδομήσιμο, και η αυτούσια διανομή του είναι ανέφικτη ή 
ασύμφορη, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη διανομή του με σύσταση 
χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα 
είναι εφικτή η ανέγερση χωριστών οικοδομημάτων, όχι όμως και η σύσταση 
χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους ή μέρη ορόφων επί οικοδομής που θα 
ανεγερθεί σ΄ αυτό. Περιστατικά. (Με ενημερωτικό σημείωμα του Γιάννη Κ. 
Κωστόπουλου στην ΕΔΙΚΠΟΛ 2008, σελ. 50).
 
126
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Κοινωνία. Δικαστική διανομή κοινού πράγματος. Αίτημα της αγωγής διανομής 
είναι μόνο η λύση της κοινωνίας ενώ ο τρόπος λύσεως ανήκει στις εξουσίες του 
δικαστηρίου. Κοινό οικόπεδο ακάλυπτο και οικοδομήσιμο. Διανομή με σύσταση 
χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα 
είναι δυνατή, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, η ανέγερση χωριστών 
οικοδομημάτων. Η απόφαση με την οποία διατάσσεται η διανομή, εκτός του 
προσδιορισμού των χωριστών μερών, των μερίδων και των ποσοστών συγκυριότητας 
εκάστου κοινωνού, πρέπει να αναφέρει ρητώς τη μή αντίθεση της διανομής αυτής 
στο συμφέρον των λοιπών συγκυρίων. Αναίρεση. Η έλλειψη της ως άνω μνείας 
αποτελεί ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
 
127
(ΑΧΑΝΟΜ 2006/22)
Διανομή ακινήτου. Αγωγή περί διανομής. Ενσταση καταχρηστικής άσκησης του 
δικαιώματος. Περιστατικά.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πατρών".
 
128
(ΑΧΑΝΟΜ 2006/421)
Διακοπή της δίκης. Επανάληψη. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου κατά το στάδιο 
της εκκρεμοδικίας. Δικαίωμα του αποκτήσαντος να ασκήσει κύρια παρέμβαση. 
Θάνατος του αρχικού διάδικου (που μεταβίβασε το ακίνητο στον παρεμβάντα). Η 
δίκη συνεχίζεται με τους κληρονόμους του μεταβιβάσαντος μεταξύ των οποίων και 
ο παρεμβάς. Η παρέμβαση πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους διάδικους. Αν 
κοινοποιηθεί μόνο σε ορισμένους, απορρίπτεται. Έφεση μόνο για τα δικαστικά 
έξοδα. Απαράδεκτη. Περιστατικά.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πατρών".
 
129
(Δ/ΝΗ 2005/1724)
Πολιτική δικονομία. Αναγκαστική εκτέλεση. Κατάσχεση επί μερίδας ακινήτου για 
το οποίο έχει ασκηθεί αγωγή διανομής. Πώληση διά πλειστηριασμού του επιδίκου. 
Συνέπειες. 
 
130
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και 
εικόνας και ερμηνευτές. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου.
Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Μαχητό 
τεκμήριο. Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους 
πνευματικούς δημιουργούς. Αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων που 
έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια και δεν 
απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ 
των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών γίνεται σύμφωνα με 
τις μεταξύ τους συμφωνίες που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε οργανισμού 
συλλογικής διαχείρισης.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι αν η εκτέλεση του έργου 
γίνεται κάτω από συνθήκες, που το κάνουν προσιτό σε αόριστο αριθμό προσώπων 
τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους. 
Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών η οποία δεν γίνεται τυχαία αλλά μέσα στο 
πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προς επίτευξη εμπορικών σκοπών 
αποτελεί νέα χρήση ως ξεχωριστή μορφή δημόσιας παρουσίασης και δικαιολογείται 
νέα άδεια του δημιουργού και η καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτή αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Δικαστικός καθορισμός με την 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους 
χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Προσωρινός προσδιορισμός εύλογης αμοιβής.
Ελλείψει κοινοτικού καθορισμού της ευλόγου αμοιβής, η έννοια αυτής πρέπει να 
αναλύεται από τον Εθνικό Δικαστή με τον πλέον ομοιόμορφο, κατά το δυνατόν, 
τρόπο στο έδαφος της Κοινότητας. Κριτήρια για τον δικαστικό καθορισμό του 
ύψους της ευλόγου αμοιβής. Πληρότητα ξενοδοχείου, αριθμός δωματίων, θέση 
τουριστική και εμπορική κίνηση, χρόνος διαμονής των πελατών.
Πραγματικά περιστατικά. Μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, χωρίς τη 
χρησιμοποίηση υλικού φορέα, στα δωμάτια επιχείρησης ξενοδοχείου που ανήκει 
στην κατηγορία τεσσάρων αστέρων. Πρόσθετη παρέμβαση του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου και του Συλλόγου Ξενοδόχων. Επείγουσα περίπτωση για την 
προσωρινή επιδίκαση του μισού των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός 
δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα 
δυσχερής. 
Η απόφαση εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη 
Τρικούκη, δικηγόρου.
 
131
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και 
εικόνας και ερμηνευτές. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου.
Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Μαχητό 
τεκμήριο. Αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί. Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια 
σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς δημιουργούς και ονομαστική απαρίθμηση 
όλων των δικαιούχων της εύλογης αμοιβής. Αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των 
έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια και 
δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών. Η κατανομή των αμοιβών 
μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών γίνεται 
σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 
Δημόσια εκτέλεση έργου. Το κρίσιμο στοιχείο σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα 
της εκτέλεσης του έργου είναι αν γίνεται κάτω από συνθήκες, που το κάνουν 
προσιτό σε αόριστο αριθμό προσώπων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους. Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών 
η οποία δεν γίνεται τυχαία αλλά μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και προς επίτευξη εμπορικών σκοπών αποτελεί νέα χρήση ως 
ξεχωριστή μορφή δημόσιας παρουσίασης και δικαιολογείται νέα άδεια του 
δημιουργού και η καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτή αμοιβής.     
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Δεν απαιτείται επίκληση του 
επείγοντος και του επικείμενου κινδύνου. Δικαστικός καθορισμός της 
οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους 
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 
για την ταχεία και προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Κριτήρια για τον 
καθορισμό της αμοιβής σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη ως προς το ύψος της 
ορισθείσας από τους Οργανισμούς με κοινό αμοιβολόγιο. Ξενοδοχειακή επιχείρηση 
τεσσάρων αστέρων. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού 
των προσδιορισθέντων ποσών. Η απόφαση εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του 
συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
132
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε 
δωμάτια ξενοδοχείου.
Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής 
από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. 
Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς 
δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων 
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το 
δικαστήριο.
Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. 
Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια 
επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και 
δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής.
Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης 
ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία τριών αστέρων. 
Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η μέση ετήσια πληρότητα 
του ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού 
των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία 
των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Η απόφαση εισήχθη στη 
ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Γρηγόρη Τρικούκη, δικηγόρου.
 
133
(ΑΧΑΝΟΜ 2005/162)
Λαϊκή κατοικία (β.δ. 10/1964). Απαγορεύεται και είναι άκυρη η εκποίηση και η 
εκούσια ή δικαστική διανομή. Μόνο η προίκα επιτρέπεται.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΧΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Πατρών".
 
134
(Δ/ΝΗ 2006/229)
Πολιτική δικονομία. Δίκη αγωγής διανομής ακινήτου ανήκοντος σε κοινωφελές 
ίδρυμα ή κοινωφελούς σκοπού. Στοιχεία αγωγής διανομής και κοινωνία 
δικαιώματος. Εκούσιος και αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτου κοινωφελούς 
σκοπού. Είδος παρέμβασης Υπουργού Οικονομικών ως ασκούντος εποπτεία.
 
135
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή. Οι ενυπόθηκοι και ενεχυριούχοι δανειστές προσεπικαλούνται στη δίκη 
διανομής στην οποία επέχουν θέση αναγκαίου ομοδίκου με τους συγκυρίους 
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους άλλως αναβάλλεται η συζήτηση και 
τάσσεται προθεσμία προσεπίκλησης. Επίδοση αντιγράφου αγωγής δεν ισοδυναμεί με 
προσεπίκληση, η οποία απαιτεί προδικασία, κατάθεση και επίδοση ιδιαιτέρου 
δικογράφου προσεπίκλησης. 
 
41/2004 ΠΠΡ ΑΙΓΑΙΟΥ (366081)
(ΑΡΜ 2004/1679)
Κληρονομία. Αγωγή διανομής κοινού κλήρου. Ο συγκληρονόμος που έχει απαιτήσεις 
κατά των λοιπών, οι οποίες πηγάζουν από τη σχέση της κοινωνίας, έχει δικαίωμα 
να απαιτήσει να του πληρωθούν αυτές από το μέρος που περιέρχεται με τη 
διανομή στους άλλους κοινωνούς οφειλέτες του. Δεν μπορούν να προβληθούν στη 
δίκη διανομής, επειδή δεν πηγάζουν από τη σχέση της κοινωνίας, απαιτήσεις από 
τα χρέη της κληρονομίας, τα νοσήλια και τα έξοδα κηδείας του κληρονομουμένου, 
ούτε και η αξίωση του επιζώντος συζύγου για τη συμμετοχή του στα αποκτήματα 
του αποθανόντος συζύγου, η οποία μπορεί να προβληθεί κατά των κληρονόμων του 
συζύγου μόνον με αγωγή αυτοτελή ή σωρευόμενη σε αγωγή περί κλήρου. Η αυτούσια 
διανομή ακινήτου θεωρείται ανέφικτη όταν από αυτήν προκύπτουν μη άρτια 
οικόπεδα. Το δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει την αυτούσια διανομή ακινήτου 
με σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από 
τους διαδίκους. Δεν είναι επιτρεπτή η αυτούσια διανομή ακινήτου ώστε ένας 
κοινωνός να πάρει ολόκληρο το ακίνητο και οι συγκοινωνοί την αξία της μερίδας 
τους σε χρήμα. Η αίτηση του κοινωνού για την επιδίκαση σ` αυτόν της μερίδας 
του χωρίς κλήρωση (ΚΠολΔ 486 παρ. 1) προβάλλεται κατά την πρώτη συζήτηση. Η 
απόφαση που εκδίδεται σε δίκη διανομής είναι διαπλαστική και δεν υπόκειται σε 
αναγκαστική εκτέλεση. Εάν συνεπώς ένας από τους διαδίκους κατακρατεί το 
μερίδιο που έλαχε στον άλλον, η απόδοσή του δεν μπορεί να επιδιωχθεί με 
αναγκαστική εκτέλεση, αλλά μόνον ως αντικείμενο αυτοτελούς δίκης.
Με σημείωση Σ.Τ.Γ. στον ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης".
 
137
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2006/100)
Διανομή κοινού πράγματος. Αίτημα της αγωγής επί δικαστικής διανομής. Ο τρόπος 
λύσης της κοινωνίας ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου και δεν 
απαιτείται να αναφέρεται στην αγωγή. Οταν στο κοινό οικόπεδο υπάρχει μια ή 
περισσότερες οικοδομές, το δικαστήριο έχει την δυνατότητα να προβεί σε 
αυτούσια διανομή, με σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, σε μέρη 
ανάλογα με τις μερίδες συγκυριότητας και εφόσον αυτό επιτρέπεται πολεοδομία. 
Πότε μπορεί να διαταχθεί αυτούσια διανομή του κοινού πράγματος. Αυθαίρετα. Αν 
στο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, δεν 
επιτρέπεται η μεταβίβαση των κτισμάτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων. Επιτρεπτή η μεταβίβαση κτισμάτων που ανεγέρθηκαν νόμιμα και στα 
οποία έγιναν στη συνέχεια προσθήκες κατά παράβαση της πολεοδομικής 
νομοθεσίας. Αυτούσια διανομή του επίδικου κοινού ακινήτου, στο οποίο υπάρχουν 
δυο ανεξάρτητες εφαπτόμενες μεζονέτες ίδιας επιφάνειας. Η οικοδομή δεν είναι 
αυθαίρετη στο σύνολό της επειδή έχει γίνει υπέρβαση δόμησης και του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ύψους. Ενταξη του επικοίνου στο σχέδιο πόλεως και οφειλή γης 
προς το οικόπεδο καθώς και προσκύρωση τμήματος εδάφους. Διανομή αυτούσια του 
ακινήτου με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και κρίση ότι το προσκυρούμενο τμήμα 
θα προσαρτηθεί στο ένα τμήμα. Η δικαστική δαπάνη στη δίκη διανομής βαρύνει τη 
διανεμητέα περιουσία, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε κοινωνού. 
Συμψηφισμός των απαιτήσεων που συμπίπτουν και καταβολή επιπλέον ποσού στον 
ενάγοντα.
Ενημερωτικό σημείωμα Γιάννη Κ. Κωστόπουλου στην ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2006:105.
 
138
(ΧΡΙΔ 2006/814)
Πολιτική δικονομία. Κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης, εφόσον δε συντελέστηκε 
νομοτύπως η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, αφού η εναγομένη εκλήθη 
να προσέλθει στο γραφείο του πληρεξουσίου της ενάγουσας σε εξαιρετέα ημέρα 
επίσημης αργίας.
 
139
(ΑΡΜ 2005/345)
Κοινωνία δικαιώματος. Λύση. Δικαστική διανομή. Ο επικαρπωτής δεν 
νομιμοποιείται να ασκήσει την αγωγή διανομής, καθώς η αγωγή παρέχεται μόνον 
στον ψιλό κύριο ιδανικού μεριδίου. Η αγωγή πάντως που ασκείται από κοινού από 
τον ψιλό κύριο και τον επικαρπωτή ιδανικού μεριδίου είναι παραδεκτή, αφού 
έτσι πληρούται ο σκοπός του νομοθέτη για την υποχρεωτική συμμετοχή του 
επικαρπωτή στη δίκη (άρθρ. 491 ΚΠολΔ), και συνεπώς επέχει ως προς αυτόν θέση 
κύριας παρέμβασης. Δεν αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της αγωγής η 
ύπαρξη ή μη βαρών και κατασχέσεων στο κοινό, σε περίπτωση δε προβολής 
σχετικού ισχυρισμού, το δικαστήριο μπορεί να διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν 
δανειστών που προσεπικαλούνται και να ζητήσει την προσκομιδή πιστοποιητικού 
του υποθηκοφυλακείου (323, 245 ΚΠολΔ). Μη νόμιμο το αίτημα διορισμού από το 
δικαστήριο συμβολαιογράφου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, αφού ο 
διορισμός γίνεται από τον επισπεύδοντα. Το δικαίωμα του κοινωνού να ζητήσει 
οποτεδήποτε τη λύση της κοινωνίας υπόκειται στους περιορισμούς της κατάχρησης 
δικαιώματος. Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση όταν η διανομή δεν εξυπηρετεί ή 
προσκρούει στα συμφέροντα του εναγομένου, ούτε όταν έχει ως συνέπεια την 
απώλεια του ποσοστού συγκυριότητάς του και τη μεταβολή των οικονομικών όρων 
αυτής. Οταν το δικαστήριο διατάσσει την πώληση του κοινού με πλειστηριασμό, 
δεν συντρέχει περίπτωση προσδιορισμού με την απόφαση της αξίας του 
διανεμητέου, αφού η σχετική εκτίμηση γίνεται από τον δικαστικό επιμελητή ή 
τον πραγματογνώμονα που ο τελευταίος προσλαμβάνει κατά την κρίση του για τον 
σκοπόν αυτό. Τα έξοδα της δίκης βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία, με την 
έννοια του καταλογισμού τους σε βάρος όλων των διαδίκων, ανάλογα με το 
ποσοστό συγκυριότητας καθενός επί του διανεμητέου κοινού πράγματος. 
Καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου για τη σύνταξη της αγωγής και των 
προτάσεων με βάση την αξία της αξιούμενης με την αγωγή ιδανικής μερίδας των 
εναγόντων.
"Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης".
Με σημείωση του Σ.Τ.Γ στον ΑΡΜ σελ. 348.
 
140
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
              
ΤΙΤΛΟΣ:          Δικαστική διανομή                                                                                           
                                                                                     
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:          ΜΑΚΡΗΣ        Δημήτριος       4070                                                       
                                                                                     
ΣΕΛΙΔΕΣ:       252σ.  20εκ.                                                                                                     
                                                             
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:   Εμπράγματο δίκαιο   Δικαστική διανομή                                          
                                                                                                                          
ΓΛΩΣΣΑ:        Gre                                                                                                                    
                                                             
ISBN:  960-301-855-4                                                                                                             
                                                                         
              
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ:  Σάκκουλας      Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004
              
ΑΝΤ:   4938
              
ΤΑΣ:    346.04 ΜΑΚ
              
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
141
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Δ/ΝΗ 2004/467)
Κληρονομιά εξ αδιαθέτου. Διαδοχικοί θάνατοι. `Ατυπη διανομή. Έκτακτη 
χρησικτησία. Αίτημα περί δικαστικής διανομής. Παραδοχή από το Εφετείο περί 
παραίτησης από δικαίωμα συγκυριότητας χωρίς μεταγραφέν συμβολαιογραφικό 
έγγραφο και λύση κοινωνίας χωρίς διανομή ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του 
άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ. Ανεπαρκής αιτιολογία του Εφετείου περί της 
ενστάσεως που έκανε δεκτή ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αριθ. 19 
περί έλλειψης νόμιμης βάσης. Αναιρεί την απόφαση 2/2000 του Εφ Ιωαννίνων και 
παραπέμπει για περαιτέρω εκδίκαση. 
 
142
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή ακινήτου με πλειστηριασμό. Δεν δημιουργείται νέο δικαίωμα υπέρ του 
υπερθεματιστή, αλλά μεταβιβάζονται σ΄ αυτόν τα δικαιώματα που είχαν οι 
μετασχόντες στη δικαστική διανομή διάδικοι. Δεκτή η αναίρεση κατά το άρθρο 
559 αρ. 19 ΚΠολΔ. (Αναιρεί την αριθμ. 205/2001 ΕφΠατρ). 
 
143
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΙΔ 2004/238, Δ/ΝΗ 2004/411)
Δικονομία πολιτική. Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως. 
Αποφάσεις που προσβάλλονται παραδεκτά με αναίρεση. Ως τελεσίδικη απόφαση 
θεωρείται και αυτή του πρωτοδικείου, άν έχει προκληθεί παραίτηση ασκήσεως 
εφέσεως εναντίον της. Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου. Κάλυψη αυτού και 
επί προδικαστικού ζητήματος. Ενστάσεις που καλύπτονται από το δεδικασμένο. 
Κρίση ότι η ένσταση συνεισφοράς επί κληρονομικής διαφοράς καλύπτεται στην 
προκειμένη περίπτωση από το δεδικασμένο. (Επικυρώνει την 9844/2001 ΠΠρΑθ). Με 
ενημερωτικό σημείωμα Ε.Ν. στα ΧρΙΔ.
 
144
(ΠΟΙΝΛΟΓ 2003/2141)
Συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδής καταμήνυση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων. 
Αρση του άδικου χαρακτήρα της εξύβρισης ή της δυσφήμησης κατά το άρθρο 367 
ΠΚ. Η έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης ως λόγοι αναίρεσης του 
απαλλακτικού βουλεύματος. Απαλλαγή από την κατηγορία για τα παραπάνω 
εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος υπέβαλε αναφορά κατά του εγκαλούντος 
δικηγόρου ισχυριζόμενος αληθώς ότι ο δικηγόρος αποσιώπησε κρίσιμο πραγματικό 
περιστατικό και η εντολέας του αποκόμισε παράνομο όφελος. Περιστατικά. Το 
συμβούλιο εφετών δεχόμενο ότι η πράξη του εγκαλούντος ήταν και πειθαρχικό 
παράπτωμα δεν υπερέβη την εξουσία του. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει το 
αριθμ. 541/2001 ΣΥΜΒΕΦΠΕΙΡ).
 
145
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2003/439)
Αν πρωτοδίκως συνεκδικάστηκαν περισσότερες αγωγές, που είχαν σωρευτεί στο 
ίδιο δικόγραφο και για τη μία από αυτές εκδόθηκε οριστική απόφαση ως προς 
όλους τους διαδίκους, ενώ ως προς την άλλη ή άλλες αγωγές εκδόθηκε μη 
οριστική απόφαση ως προς όλους ή μερικούς διαδίκους, η ως προς όλους τους 
διαδίκους εκδοθείσα οριστική απόφαση υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση και πριν 
εκδοθεί οριστική απόφαση ως προς τις άλλες σωρευθείσες στο ίδιο δικόγραφο 
αγωγές, καθόσον η απόφαση αυτή αποτελεί στην ουσία άλλη δίκη σε σχέση με 
αυτήν που εκκρεμεί και δεν περατώθηκε. Δικαστική διανομή κοινού οικοπέδου στο 
οποίο υπάρχει οικοδομή ή χωριστές οικοδομές με σύσταση κάθετης ή οριζόντιας 
ιδιοκτησίας.
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Λάρισας. 
 
146
(ΕΔΠΟΛ 2003/241, ΕΔΠΟΛ 2004/35)
Δεδικασμένο. Παράγεται δεδικασμένο στην παρούσα δίκη διανομής ως προς το 
ζήτημα της συγκυριότητας, αφού το δικαίωμα αυτό που κρίθηκε ως προδικαστικό 
ζήτημα συνδεόταν με τη γέννεση και την ενέργεια της αξίωσης που αποτελούσε το 
αντικείμενο της δίκης αυτής. Ενσταση κατάχρησης δικαιώματος. Καλύπτεται από 
το δεδικασμένο. Δικαστική διανομή. Αυτούσια δικαστική διανομή ορόφου ή 
διαμερίσματος συνεστημένης οροφοκτησίας, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή των 
υπολοίπων οροφοκτητών. Προϋποθέσεις. Κρίση δικαστηρίου ότι είναι ανέφικτη η 
αυτούσια διανομή της οριζόντιας ιδιοκτησίας (δυο συνεχόμενα ισόγεια 
καταστήματα) γιατί οι διάδικοι δεν ζητούν να λάβουν κοινή μερίδα με σύσταση 
κοινωνίας κατά το λόγο των μερίδων τους επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας επί 
του κοινού οικοπέδου της οικοδομής. Μειοψηφία.
 
147
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2006/92)
Διανομή ακινήτου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικοδομή που είχαν 
ανεγείρει σε κοινό οικόπεδο οι δικαιοπάροχοι των διαδίκων, χωρίς να 
καταρτισθεί σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Διανομή σε μέρη ανάλογα με τις 
μερίδες των διαδίκων-κοινωνών και επιδίκαση αυτών στα δυο μέρη και όχι με 
κλήρωση. Επειδή οι μερίδες είναι άνισες σε μικρό ποσοστό σε σχέση με τη 
συνολική αξία τους, οι ενάγοντες υποχρεούνται να καταβάλουν στους εναγόμενους
ένα μικρό ποσό. Η προδικαστική απόφαση δεν είναι οριστική και δεν 
προσβάλλεται με έφεση και είναι αβάσιμος λόγος έφεσης περί έκδοσης από το 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο οριστικής απόφασης, αν και οι εναγόμενοι είχαν 
εφσιβάλλει την προδικαστική απόφαση. Απαράδεκτος ισχυρισμός περί χρησικτησίας 
του δικαιοπαρόχου των εναγομένων σε ένα διαμέρισμα της οικοδομής, διότι 
προβλήθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του εφετείου και είναι και αόριστος. 
Εγγραφα και αποδεικτική δύναμη αυτών. Αμεση απόδειξη ή συναγωγή δικαστικών 
τεκμηρίων, ενόψει του ότι έχει επιτραπεί το εμμάρτυρο αποδεικτικό μέσο, είτε 
προς συναγωγή εξώδικης ομολογίας. Επί αγωγής διανομής, η οικεία δικαστική 
δαπάνη βαρύνει τη διανεμητέα περιουσία και καταλογίζονται εις βάρος όλων των 
διαδίκων ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας καθενός στα κοινά πράγματα. 
Συμψηφισμός των εκατέρωθεν απαιτήσεων των διαδίκων, κατά το μέρος που 
καλύπονται και επιδίκαση του υπόλοιπου ποσού στον ενάγοντα.
 
148
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2005/98)
Διανομή ακινήτου. Υπολογισμός του δικαστικού ενσήμου που αναλογεί στο 
20πλάσιο της ετήσιας προσόδου των μεριδίων των εναγομένων. Πότε διατάσσεται η 
αυτούσια διανομή του κοινού πράγματος. Απόδοση σε ορισμένους κοινωνούς μιας 
κοινής (ενιαίας) μερίδας, κατόπιν σχετικής αίτησης από αυτούς και όχι από 
τους αντιδίκους τους. Πότε είναι παραδεκτή η προβολή σχετικού αιτήματος. 
Στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 
διανομής. Προϋποθέσεις. Νόμιμη σχετική ένσταση στην ένδικη υπόθεση. 
Διατάσσονται αποδείξεις. Αίτημα της αγωγής διανομής αποτελεί μόνο η λύση της 
κοινωνίας, ενώ ο τρόπος διανομής θα αποφασισθεί από το δικαστήριο. 
Αιτιολόγηση του ανέφικτου της αυτούσιας διανομής. Επιτρεπτή η διανομή με 
σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας. Εξίσωση άνισων μερίδων. Διατάσσεται η 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για το εφικτό ή μη της αυτούσιας διανομής.
 
149
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Στη δίκη διανομής ως προϋπόθεση παραδεκτού της αγωγής προσεπικαλούνται όσοι 
έχουν δικαίωμα υποθήκης, ενεχύρου, επικαρπίας, επέβαλλαν συντηρητική ή 
αναγκαστική κατάσχεση στη μερίδα κοινωνού. Το Δικαστήριο άν δεν έλαβαν χώρα 
προσεπιλήσεις τάσσει προθεσμία εντός της οποίας προσεπικαλούνται οι ανωτέρω 
δικαιούχοι.  
 
150
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικαστική διανομή ακινήτου. Συγκυριότητα επί ακινήτου. Μη συναίνεση του 
συγκυρίου για διανομή. Αδυναμία αυτούσιας διανομής. Αίτημα για διανομή μέσω 
πώλησης με δημόσιο πλειστηριασμό. Απόρριψη ενστάσεως εναγομένου περί 
καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος. Τα δικαστικά έξοδα της δίκης διανομής 
βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία και συμψηφίζονται κατά το λόγο συγκυριότητας 
των διαδίκων. Απορρίπτει κύρια παρέμβαση Τράπεζας, που ως ενυπόθηκη 
δανείστρια ζητά να αναγνωρισθούν οι απαιτήσεις της και να υποχρεωθεί ο 
υπάλληλος του πλειστηριασμού να κρατήσει υπέρ αυτής το ποσό της απαίτησής 
του, γιατί δεν είναι βέβαιο το ποσό που θα οφείλεται κατά το χρόνο του 
πλειστηριασμού και της διανομής, και επιπλέον η Τράπεζα μπορεί να 
ικανοποιηθεί με την κατάσχεση εις χείρας τρίτου (του συμβολαιογράφου). Η 
απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του κ. Αντωνίου Αλαπάντα, 
δικαστή, συνδρομητή της ΝΟΜΟΣ.     
 
 
 
318/2002 ΑΠ (313058)
   (Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
   Διεκδικητική αγωγή. Στοιχεία δικογράφου. Αμφισβήτηση της κυριότητας των 
   δικαιοπαρόχων του ενάγοντος. Υποχρέωση αυτού να καθορίσει τον τρόπο 
   κτήσεως 
   της κυριότητας αυτών μέχρι τη συμπλήρωση έκτακτης χρησικτησίας. 
   Δικαστική διανομή ακινήτου. Δεν αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσεως 
   κυριότητας. Επικυρώνει την 5640/99 ΕφΑθ. 
 
152
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Αυτούσια διανομή κοινού ακινήτου. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση που έκρινε 
ως προσφορότερη τη σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας. Περιστατικά. Ο τρόπος λύσης 
της μεταξύ των συνιδιοκτητών κοινωνίας δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα της 
αγωγής διανομής, αλλά ανήκει στις εξουσίες του δικάζοντος Δικαστηρίου. 
Ανέλεγκτη αναιρετικά η σχετική κρίση.
Απορρίπτεται η αναίρεση που ασκήθηκε κατά της υπ΄ αριθμόν 493/1998 απόφασης 
του Εφετείου Ναυπλίου.
 
153
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Διανομή κοινού ακινήτου. Πότε διατάσσεται η αυτούσια διανομή του επικοίνου. 
Διανομή του κοινού ακινήτου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους επί 
της υφισταμένης οικοδομής και κλήρωση. Αναιτιολόγητα το δικαστήριο δέχθηκε 
ότι τα μέρη που σχηματίστηκαν είναι ίσα και η αυτούσια διανομή πρέπει να 
γίνει με κλήρωση, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ίσα μέρη και 
καθορίζονται διαφορετικά ποσοστά συγκυριότητας επί του οικοπέδου άν και 
καθένας από τους διαδίκους ήταν συγκύριοι κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου. Δεκτός ο 
λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ. Δεν υπάρχει στάδιο εφαρμογής 
του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολΔ, αφού η κλήρωση που έγινε δεν αποτελεί 
αναγνωριστική εκτέλεση. Αβάσιμη η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην πριν 
από την εκτέλεση κατάσταση. 
 
154
(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Δικαστική διανομή της κληρονομίας. Δεν περιλαμβάνονται στη διανεμητέα 
περιουσία τα κληρονομιαία αντικείμενα τα οποία μεταβιβάσθηκαν από όλους τους 
συγκληρονόμους και ως προς όλα τα κληρονομικά μερίδια στο ίδιο πρόσωπο. 
Απορριπτέα η αγωγή διανομής ως προς τα αντικείμενα αυτά. Η απόφαση με την 
οποία διατάχθηκαν αποδείξεις περί του δυνατού της αυτούσιας διανομής της 
κληρονομιαίας περιουσίας, όντας εν μέρει οριστική, δεν υπόκειται αυτοτελώς 
σε έφεση. Δεκτή η αναίρεση κατά το άρθρο 559 περ. 1, 8 και 14 του ΚΠολΔ 
(αναιρεί την αριθμ. 1493/2000 απόφαση του ΕφΑθ).
 
155
(Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
 
Διανομή κοινού ακινήτου. Αίτημα για αυτούσια διανομή. Κρίση ότι είναι αδύνατη 
και ότι οδηγεί σε δημιουργία δύο οικοπέδων μη αρτίων. Διατάσσει πώληση με 
πλειστηριασμό. Περιστατικά. Επικυρώνει την 763/99 Πολ.Πρ.Λάρισας.
 
156
(ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ 2005/91)
Οριζόντια ιδιοκτησία. Συμπλήρωση και τροποποίηση του κανονισμού πολυκατοικίας 
κατά τις διατάξεις του ν. 1562/1985. Προθεσμία για την άσκηση έφεσης. Ασκηση 
εμπρόθεσμης και παραδεκτής έφεσης μόνον από μια από τις ενάγουσες, οπότε η 
έφεση θεωρείται ότι ασκήθηκε και από τους λοιπούς ομοδίκους της, αφού η 
διαφορά επιδέχεται μόνον ενιαία ρύθμιση. Απαράδεκτη η αγωγή, αφού ο ένας εκ 
των εναγόντων παραιτήθηκε πρωτοδίκως από αυτήν και ελλείπει η προϋπόθεση της 
υποχρεωτικής νομιμοποίησης από όλους. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και 
απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης αντί μη νόμιμης, αιτιολογία που είναι 
επωφελέστερη για τους εκκαλούντες.
 
157
(Δ/ΝΗ 2002/1705)
Κοινωνία. Ο κοινωνός, που έχει απαιτήσει από τη σχέση κοινωνίας, μπορεί να 
ζητήσει κατά τη δίκη της διανομής, να πληρωθεί από τη μερίδα του κοινού, που 
περιέρχεται στον οφειλέτη κοινωνό. Η αξίωση μπορεί να ασκηθεί με ανταγωγή, 
ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή. Ασκηση του δικαιώματος του κοινωνού και με 
επίσχεση. Οι απαιτήσεις του κοινωού για δαπάνες δεν μπορούν να προβληθούν με 
ένσταση επίσχεσης, άν οι δαπάνες δεν προέρχονται από την κοινωνία ή έγιναν 
πριν από τη δημιουργία της σχέσης κοινωνίας. Αξιώσεις που μπορούν να ασκηθούν 
στη δίκη διανομής. Δικαστική διανομή του κοινού με πλειστηριασμό. Η 
διαδικασία αρχίζει με την περιγραφή του επικοίνου από δικαστικό επιμελητή και 
αναφορά της αξίας του, που εκτιμάται από το δικαστικό επιμελητή ή 
πραγματογνώμονα. Με την απόφαση που διατάσσεται ο πλειστηριασμός δεν είναι 
απαραίτητο να καθορίζεται και η αξία του επικοίνου. 
 
158
(Δ/ΝΗ 2003/1401)
Κοινωνία. Πότε αποκλείεται η άσκηση του δικαιώματος του κοινωνού για λύση της 
κοινωνίας. Δεν συνιστά ιδιαίτερο σκοπό, που αποκλείει τη λύση της κοινωνίας, 
η άσκηση μέσα στο κοινό ακίνητο των συγκυρίων ή των τέκνων τους. Η 
δκαιοπραξία που αποκλείει πρόσκαιρα το δικαίωμα του κοινωνού για λύση της 
κοινωνίας και όταν αφορά ακίνητα, δεν υπόκειται στον τύπο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου και δεν μεταγράφεται, εκτός άν πρόκειται να 
ισχύσει η δικαιοπραξία αυτή υπέρ και κατά των ειδικών διαδόχων των κοινωνών. 
Αξιώσεις συγκοινωνού από δαπάνες ή βάρη του κοινού πράγματος και άσκηση αυτών 
με ανταγωγή, ένσταση ή παρεμπίπτουσα αγωγή. Ασκηση από τον κοινωνό 
δικαιώματος επίσχεσης για τις αξιώσεις αυτές κατ΄ ένσταση και δικονομικό 
βάρος έκθεσης των πραγματικών περιστατικών. Πότε είναι προδήλως ασύμφορη ή 
αδύνατη η αυτούσια διανομή του κοινού. Ορθά κρίθηκε ότι η διανομή θα γίνει με 
πώληση του κοινού με πλειστηριασμό. 
 
159
(ΕΔΠΟΛ 2002/237)
Ατυπη συμφωνία περί διανομής οικοπέδου σε δύο αυτοτελή τμήματα, στα οποία 
χωρίς να είναι άρτια και οικοδομήσιμα απέκτησαν κυριότητα οι συγκυρίες τους 
με έκτακτη χρησικτησία, αφού οι σχετικοί πολεοδομικοί περιορισμοί δεν 
αποκλείουν την πρωτότυπη κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και σ΄ αυτή 
την περίπτωση. Παρατηρήσεις Γιάννη Κωστόπουλου. 
 
160
 
 
 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1), Δ/ΝΗ 2002 (87)
Λύση κοινωνίας με πλειστηριασμό. Η κατακυρωτική έκθεση ως νόμιμος
τίτλος για την κτήση της κυριότητας.
Τρόπος υπολογισμού των δικαιωμάτων του συμβολαιογράφου όταν
υπερθεματιστής είναι κάποιος από τους συγκυρίους.
Στην περίπτωση της δικαστικής διανομής η αναλογική, κατ` άρ. 1β` της ΥΑ
98246/1994, αμοιβή του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου -
συμβολαιογράφου πρέπει να υπολγογίζεται με βάση το μέρος του
επιτευχθέντος πλειστηριάσματος που αναλογεί στις μερίδες των
εξερχομένων της κοινωνίας κοινωνών.
Με μειοψηφία επικυρώνει την 818/98 ΕφΠειρ.
 
 
 
161
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1)
    Συνένωση σε ένα, δύο οικοπέδων μη άρτιων και οικοδομήσιμων. Αναιρείται
    η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, επειδή δεν
    διευκρινίζει άν υπήρχαν οικοδομές στα υπό συνένωση οικοπέδα, γιατί άν
    συμβαίνει κάτι τέτοιο απαγορεύεται η συνένωσή τους.
    (Αναιρεί την 827/1999 ΕφΑθ).
 
162
(Δ/ΝΗ 2002/721)
Κοινωνία. Η δικαστική διανομή είναι ισοδύναμη προς ανταλλακτική σύμβαση και 
εφαρμόζονται επ΄ αυτής οι διατάξεις για την πώληση ως προς την ευθύνη για 
νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Η απόφαση που διατάσσει τη διανομή είναι 
διαπλαστική. 
 
163
(ΑΡΧΝ 2003/81)
Φορολογία ακίνητης περιουσίας. Κατάργηση του Νόμου που απαιτούσε επίδοση 
αντίγραφο της αγωγής που αφορούσε ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα στον 
οικονομικό έφορο. Λύση της κοινωνίας. Διανομή. Απόρριψη ισχυρισμού περί 
καταχρηστικής άσκησης της αγωγής διανομής. Δεν είναι απαραίτητο στοιχείο
της αγωγής η αναφορά ότι ο εναγόμενος δεν συναινεί στην εξώδικη διανομή. 
Εκκρεμοδικία. Η μεταβίβαση του πράγματος κατά τη διάρκεια της δίκης δεν 
επιφέρει καμία μεταβολή σ΄ αυτήν, η οποία εξακολουθεί να διεξάγεται μεταξύ 
των αρχικών διαδίκων. Αυτούσια διανομή. Πότε διατάσσεται. Η δικαστική δαπάνη 
βαρύνει τους διαδίκους κατά το ποσοστό συγκυριότητάς τους. Σημείωση Χρήστου 
Νικολαϊδη στο ΑρχΝ 2003/84. 
 
164
(ΔΕΕ 2002/602)
Ετερόρρυθμη εταιρεία εξαγωγή καπνού εξαγωγής καπνού και αγροτικών προϊόντων 
με δύο μέλη με ίση μεταχείριση σε κέρδη και ζημίες στο στάδιο της 
εκκαθάρισης. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν δικαιούται να στραφεί κατά του 
ομορρύθμου διαχειριστή για υπεξαίρεση εσόδων της εταιρείας. Πρέπει η αξίωση 
αποζημίωσης να αποτελέσει κονδύλιο του λογαριασμού της εκκαθάρισης και 
ασκείται μόνο από τον εκπρόσωπο. Επικουρικά, αίτημα για πλαγιαστική άσκηση 
αγωγής από ετερόρρυθμο σαν δανειστή της εταιρείας. Μη νόμιμο, γιατί δεν έχει 
ακόμα προκύψει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Υπάρχει αβέβαιη και άγνωστη 
αξίωση έναντι της εταιρείας. Δεν θεωρείται ακόμα δανειστής. Απορρίπτει 
έφεση. Παρατηρήσεις Μαρίας Κ. Παπαντώνη.  
 
165
(Δ/ΝΗ 2003/1402)
Κοινωνία. Λύση αυτής με διανομή. Η αγωγή διανομής έχει εμπράγματο και ενοχικό 
χαρακτήρα. Στοιχεία της βάσεως της αγωγής, για να είναι ορισμένη. 
 








(Δ/ΝΗ 2002/475)
Κοινωνία. Αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδομή με 
σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους ή διαμερίσματα ορόφων καθώς και 
ακάλυπτου και οικοδομήσιμου οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Πότε 
μπορεί να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε 
διακεκριμένα μέρη του οικοπέδου. Για την απονομή σε ορισμένους κοινωνούς των 
ποσοστών τους σε μια κοινή μερίδα απαιτείται σε ορισμένους κοινωνούς των 
ποσοστών τους σε μια κοινή μερίδα απαιτείται αίτηση των ίδιων ή ενός από 
αυτούς και να μην αντιλέγουν οι λοιποί. Επειδή το επίδικο ακίνητο αποτελεί 
λειτουργικά μια κατοικία με κήπο και βοηθητικούς χώρους εφικτός τρόπος 
διανομής είναι η πώληση με πλειστηριασμό.
 
167
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2000 (1)
    Κοινωνία δικαιώματος. Λύση αυτής με διανομή. Δικαστική διανομή
    διατάσσεται σε περίπτωση διαφωνίας όλων των κοινωνιών για τη διανομή.
    Πότε διατάσσεται αυτούσια διανομή και πότε πώληση με εκούσιο
    πλειστηριασμό. Ανάλογη εφαρμογή επ` αυτού των διατάξεων για τον
    αναγκαστικό πλειστηριασμό. Δικαιώματα του συμβολαιογράφου επ` αυτού.
    Αυτά υπολογίζονται επί του συνόλου της επιτευχθέντος πλειστηριάσματος.
    Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Αναιρείται η προσβαλλόμενη
    απόφαση λόγω παραβίασης κανόνων ουσιαστικού δικαίου, επειδή το εφετείο
    έκρινε ότι τα έξοδα από τη διενέργεια του πλειστηριασμού υπολογίζονται
    επί του μεριδίου εκάστου υπερθεματιστή και όχι του συνόλου του
    επιτυχθέντος πλειστηριάσματος. Εννοια "πραγμάτων" κατ` άρ. 559 αρ. 8
    ΚΠολΔ. Αντίθετη γνώμη μειοψηφίας. Παραπομπή στην ολομέλεια.
 
168
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1)
    Δάση. Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται
    υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της
    συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 117 παρ. 3 του
    Συντάγματος. Η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 δεν
    αποτελεί προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως αναδασωτέας. Η
    δίμηνη προθεσμία του άρθρου 41 του Νόμου αυτού έχει το χαρακτήρα
    έντονης υποδείξεως προς τη Διοίκηση για ταχεία έκδοση της πράξεως, η δε
    υπέρβασή της δεν συνεπάγεται ακυρότητα αυτής. Η απόφαση περί
    αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτηρισμό της
    εκτάσεως ως δάσους ή δασικής. Παραδεκτή η συμπλήρωση της αιτιολογίας
    από τα στοιχεία του φακέλλου. Επαρκής η κατά τα ανωτέρω αιτιολογία, η
    οποία δεν κλονίζεται από το κτηματολογικό διάγραμμα και τον
    κτηματολογικό πίνακα που είχε συνταχθεί από το Υπουργείο Γεωργίας κατά
    τη διανομή κτημάτων σε ακτήμονες, ούτε από την έκθεση
    πραγματογνωμοσύνης και την έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκαν κατά τη
    δικαστική διανομή του ακινήτου μεταξύ του αιτούντος και του Δημοσίου.
 
169
     ΠΕΙΡΝΟΜΟΛ/2000 (77)
    Διανομή ακινήτου με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας. Προϋπόθεση να έχει
    ανεγερθεί πλήρως η οικοδομή κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. Το
    δικαστήριο κρίνει για τον τρόπο διανομής χωρίς να είναι υποχρεωμένο να
    διατάξει απόδειξη. Ο τρόπος λύσης της κοινωνίας, αν δηλαδή θα γίνει με
    αυτούσια διανομή ή πλειστηριασμό δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται
    στο αίτημα της αγωγής διανομής. Η διανομή κοινού οικοπέδου στο οποίο
    υπάρχει οικοδομή μπορεί κατ` αίτηση κάποιου από τους συγκυρίους να
    γίνει αυτούσια με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη
    ορόφων, αν είναι εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συμφέρον των λοιπών
    συγκυρίων, υπό τον όρο όμως ότι η οικοδομή έχει ανεγερθεί πλήρως κατά
    τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής, διότι δεν είναι επιτρεπτή η διανομή
    μελλοκτήτου πράγματος.
    Επομένως η παρεχόμενη από τον θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας
    δυνατότητα απόκτησης αποκλειστικής κυριότητας επί μέλλοντος να
    ανεγερθεί ορόφου ή διαμερίσματος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην
    δικαστική διανομή διότι λείπει ο παραπάνω όρος δηλαδή η οικοδομή.
    Το δικαστήριο για να διατάξει την αυτούσια διανομή οικοδομής με σύσταση
    χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων πρέπει να είναι δυνατή
    η διαίρεσή της σε μέρη ανάλογα προς τις μερίδες των κοινωνών δίχως να
    μειώνεται η αξία της ή να κρίνεται εφικτή (ύστερα από αίτηση κοινωνού)
    χωρίς να αντιβαίνει στο συμφέρον των λοιπών συγκυρίων η σύσταση
    χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων, ανάλογα προς τις
    μερίδες των κοινωνών. Αν η διανομή με τον τρόπο αυτόν είναι ανέφικτη ή
    ασύμφορη το δικαστήριο διατάζει την πώληση του διανεμητέου με
    πλειστηριασμό και δεν είναι υποχρεωμένο να διατάξει απόδειξη, αν κρίνει
    ότι η αυτούσια διανομή είναι προδήλως αδύνατη ή ασύμφορη, λαμβάνοντας
    υπ` όψιν του εκτός από τις μερίδες των κοινωνών το είδος, τις
    διαστάσεις, το εμβαδό κλπ. του διανεμητέου.
    Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", εκδόσεως
    του Δ.Σ. Πειραιώς.
 
170
     ΠΕΙΡΝΟΜΟΛ/2000 (437)
    Διανομή - Δαπάνες - Προϋποθέσεις αναζητήσεως των δαπανών - Διοίκηση
    αλλοτρίων και αδικαιολόγητος πλουτισμός. Αοριστία.
    Στη δίκη διανομής κοινού ακινήτου ο συγκύριος που έχει ενεργήσει
    δαπάνες σε αυτό δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή τους από τους
    υπολοίπους συγκυρίους κατά την αναλογία της μερίδας του καθενός και
    εφόσον οι δαπάνες έγιναν μετά από απόφαση όλων ή της πλειοψηφίας των
    κοινωνών (συγκυρίων) ή δικαστική απόφαση ή και χωρίς τις προϋποθέσεις
    αυτές αλλά μόνον εάν οι δαπάνες έγιναν για την αποτροπή επικειμένου
    κινδύνου και για τη συντήρηση του πράγματος.
    Ο σχετικός ισχυρισμός αναζητήσεως των σχετικών δαπανών με μόνη τη
    συνδρομή των προϋποθέσεων της διοικήσεως αλλοτρίων ή του αδικαιολογήτου
    πλουτισμού, που μπορεί να προταθεί με ανταγωγή, ένσταση ή παρεμπίπτουσα
    αγωγή, για να είναι ορισμένος και να μπορεί να εξετασθεί από το
    δικαστήριο πρέπει να αναφέρει ότι συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις της
    διοικήσεως αλλοτρίων ή του αδικαιολογήτου πλουτισμού σε αντίθετη δε
    περίπτωση, μη αναφοράς δηλαδή των στοιχείων αυτών ο εν λόγω ισχυρισμός
    είναι απορριπτέος.
    Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ".
 
171
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/2001 (1)
    Κοινωνία. Συμφωνία περί αποκλεισμού της διανομής του κοινού ακινήτου
    απαιτείται να φέρει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να
    μεταγραφεί. Η λύση της κοινωνίας αποκλείεται και όταν το κοινό πράγμα
    από τη φύση του έχει διαρκή και όχι πρόσκαιρο προορισμό για εξυπηρέτηση
    άλλου πράγματος, ή έχει ταχθεί με τη θέληση των κοινωνών ή με διάταξη
    τελευταίας βούλησης για εξυπηρέτηση ιδιαίτερου σκοπού. Δεν συνιστά
    ιδιαίτερο σκοπό η οίκηση εντός του κοινού ακινήτου των συγκυρίων, ούτε
    το γεγονός ότι το διανεμητέο κοινό διαμέρισμα προορίζεται για τη
    διαμονή της συγκυρίας και της οικογένειάς της.
    Πολιτική Δικονομία. Παραδεκτή η σώρευση αγωγής διανομής κοινού ακινήτου
    και αποζημιώσεως από τη χρήση του κοινού. Στοιχεία ορισμένου. Τα έξοδα
    της σχετικής δίκης βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία. Απόρριψη της
    ένστασης περί καταχρηστικής ασκήσεως του αγωγικού δικαιώματος. Δεν
    απαιτείται απόδειξη για το ασύμφορο της αυτούσιας διανομής
    διαμερίσματος. Προϋπόθεση της από το Δικαστήριο συναγωγής, από τη
    γενική άρνηση των διαδίκων, ομολογίας περί πραγματικού ισχυρισμού, που
    αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της αγωγής, είναι η μη
    αμφισβήτηση του ισχυρισμού από τον εναγόμενο.
 
172
 Δ/ΝΗ/1999 (629)
Οικογενειακή στέγη. Παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης αυτής στον ένα
σύζυγο σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, έστω και αν αυτή
ανήκει αποκλειστικά η κατά ποσοστό στον άλλο σύζυγο. Δεν αποκλείεται το
δικαίωμα διάθεσης του ακινήτου. Ευθύνη για αποζημίωση του δικαιούχου
της χρήσης συζύγου από τον πωλητή. Πώληση με πλειστηριασμό ακινήτου
λόγω διανομής είναι επιτρεπτή. Κατάχρηση δικαιώματος. Δεν συνιστά
κατάχρηση δικαιώματος η άσκηση της αγωγής διανομής. Απορρίπτεται η
αναίρεση κατά το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του ΚΠολΔ.
 
173
     Δ/ΝΗ/2000 (473)
    Διανομή. Η συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση του ακινήτου δεν
    εμποδίζει τη δικαστική διανομή. Πλειστηριασμός διανεμητέου λόγω
    ανεφίκτου αυτούσιας διανομής. Την τιμή πρώτης προσφοράς καθορίζεται από
    τον διορισμένο συμβολαιογράφο. Το δικαστήριο δεν υποχρεούται να
    διατάξει απόδειξη για το ανέφικτο της αυτούσιας διανομής, αν κρίνει ότι
    αυτή είναι προδήλως αδύνατη ή ασύμφορη.
 
174
 ΑΡΜ/1999 (922)
Δικαστική διανομή. Στη δίκη δικαστικής διανομής το δικαστήριο δεν είναι
υποχρεωμένο να προβεί στην αποδεικτική διαδικασία αν πεισθεί ότι η
αυτούσια διανομή είναι δυνατή, αδύνατή ή ασύμφορη. Στην περίπτωση
αδύνατης ή ασύμφορης αυτούσιας διανομής διατάσσεται η πώληση του κοινού
ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό. Η αξία του προσδιορίζεται από το
δικαστικό επιμελητή. Περίπτωση καταχρηστικής άσκησης αγωγής διανομής.
 
175
(ΑΡΜ 1999/1999)
Κοινωνία. Ο κάθε κοινωνός μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε τη λύση της 
κοινωνίας, χωρίς να εξετάζεται αν αυτό συμφέρει στους λοιπούς κοινωνούς. Αν 
οι υπόλοιποι κοινωνοί δεν συναινούν στην εξώδικη λύση της κοινωνίας, το 
σχετικό δικαίωμα του κοινωνού ασκείται με αγωγή χωρίς καταγγελία και χωρίς 
επίκληση ιδιαίτερου λόγου. Αν τα επίκοινα πράγματα είναι περισσότερα, 
αντικείμενο της αγωγής μπορεί να αποτελέσει και μόνο ένα από αυτά. Το γεγονός 
ότι ο ενάγων κοινωνός ζητεί τη δικαστική διανομή ενός μόνο από τα περισσότερα 
επίκοινα ακίνητα, ακόμη και αν ο ίδιος είναι απρόθυμος για τη διανομή των 
υπολοίπων, δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση του σχετικού δικαιώματός του. 
Η περίληψη αυτή ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. 
Θεσσαλονίκης. 
 
176
(ΑΡΜ 2000/204)
Ακίνητα. Δικαστική διανομή κοινού πράγματος. Διανομή κοινού οικοπέδου με σύσταση κάθετης 
ιδιοκτησίας λόγω αδυναμίας αυτούσιας διανομής.
(Με σημείωση Ε.Κ.Α., Αρμ 2000 σελ. 205)
 
177
 ΑΡΜ/2000 (1088)
Αγροτικός κλήρος. Ανώμαλη μεταβίβαση του κλήρου με συμβολαιογραφικό
προσύμφωνο. Κοινοποίηση στον υπόχρεο για μεταβίβαση της αίτησης προς
τον Ειρηνοδίκη για επικύρωση της δικαιοπραξίας. Μετά την κοινοποίηση
αυτή είναι άκυρη κάθε διάθεση του ακινήτου από τον υπόχρεο. Μεταγραφή
της επικυρωτικής απόφασης και επέλευση της μεταβίβασης του κλήρου.
Εφεση. Παραδεκτά ο εναγόμενος - εκκαλών προτείνει και νέους ισχυρισμούς
με την έφεση, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως. Δεκτή η έφεση,
απορρίπτεται η αγωγή.
 
178
 Δ/ΝΗ/1999 (1608)
Κληρονομία. Την αίτηση χορήγησης κληρονομητηρίου μπορεί να ασκήσει
πλαγιαστικώς και ο δανειστής του κληρονόμου για λογαριασμό του
τελευταίου. Εννοια δανειστού του κληρονόμου. Ως τέτοιας νοείται και
αυτός που έχει εναντίον του κληρονόμου αξίωση προς λύση με δικαστική
διανομή της μεταξύ των κοινωνίας επί κληρονομιαίου πράγματος. Ο
δανειστής, εκτός άλλων, πρέπει να επικαλεστεί και ν` αποδείξει και την
αποδοχή της κληρονομίας από τον κληρονόμο. Περιστατικά. Αναδρομική
περιέλευση της κυριότητας ακινήτου στον κληρονόμο, από τον χρόνο
θανάτου του κληρονομουμένου.
 
179
     Δ/ΝΗ/2000 (455)
    Ακίνητα. Διεκδικητική αγωγή ακινήτου η οποία στηρίζεται σε πρωτότυπο
    τρόπο κτήσης κυριότητας, όπως η δικαστική διανομή. Αναγκαίο περιεχόμενο
    για το ορισμένο της σχετικής αγωγής. Απόρριψη της αγωγής ως αόριστης.
 
180
 Δ/ΝΗ/1999 (1610)
Κοινωνία. Διανομή επικοίνου. Ο κοινωνός που έχει απαιτήσεις από τη
σχέση κοινωνίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τη δίκη διανομής του κοινού
πράγματος, να πληρωθεί από την μερίδα του κοινού που περιέρχεται στον
οφειλέτη κοινωνό. Η αξίωση αυτή ασκείται με ανταγωγή ή με ένσταση ή με
παρεμπίπτουσα αγωγή. Αξιώσεις που πηγάζουν από τις σχέσεις κοινωνια στην αγωγη διανομης
 
 
32/1999 ΠΠΡ ΒΕΡ (274862)
 ΑΡΜ/1999 (817)
Διανομή κληρονομιαίου ακινήτου. Αν αυτό αποτελούσε τον τόπο κύριας
διαμονής του κληρονομουμένου, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει την
κυριότητά του στην επιζώσα σύζυγο, κατά τη διανομή, κατόπιν σχετικής
αιτήσεώς της. Αν η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη της κληρονομικής
μερίδας της δικαιούχου, τότε αυτή θα πρέπει να καταβάλει τη διαφορά.
Αυτούσια διανομή με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Η δικαστική δαπάνη
στη δίκη της διανομής βαρύνει όλους τους συγκυρίους ανάλογα με το
ποσοστό συγκυριότητάς τους.
 
182
     ΑΡΧΝ/2000 (380)
    Οριζόντια ιδιοκτησία. Αν η οικοδομή καταστραφεί ολοσχερώς ή κατά τα 3/4
    της αξίας της παύει η αναγκαστική συνιδιοκτησία. Η συνέπεια αυτή
    επέρχεται τόσο σε φυσική όσο και σε τεχνική καταστροφή της οικοδομής,
    που επέρχεται με τη βούληση ή μη των συνιδιοκτητών. Δεν επέρχεται
    κατάργηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας αν είχε συμφωνηθεί το αντίθετο με
    τη συστατική πράξη. Λύση της κοινωνίας και δικαστική διανομή του
    οικοπέδου. Αίτηση δικαστικής αναγνώρισης της κατάργησης της πράξης
    σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και της νομικής κατάστασης του
    οικοπέδου. Απορρίπτεται η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων.
 
183
     ΔΕΕ/2000 (445)
    Απάντηση - γνωμάτευση επί ερωτήματος που ετέθη στο ΝΣΚ με αντικείμενο,
    εάν επιτρέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ΝΔ
    118/1973 για την κατάρτιση συμβολαίου διανομής επικοίνων κληρονομαιαίων
    ακινήτων μεταξύ κληρονόμου και τρίτου, καθώς και εάν απαιτείται η
    ολοσχερής καταβολή του επιμεριστικού φόρου πριν από την χορήγηση του
    υπ` όψη πιστοποιητικού.
 
184
 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1998 (1), Δ/ΝΗ/1998 (1271), ΝΟΒ/1999 (594)
Αγροτικός κλήρος. Ανώμαλη μεταβίβαση αγροτικού κλήρου. Η μεταβίβαση
επέρχεται με την μεταγραφή της δηλώσεως βουλήσεως του υποχρέου προς
μεταβίβαση και κατόπιν τελεσιδικίας της αποφάσεως που επικύρωσε την
περί μεταβιβάσεως του κλήρου ανώμαλη δικαιοπραξία. Αναίρεση της
προσβαλλόμενης απόφασης λόγω μη λήψεως υπόψιν ουσιωδών ισχυρισμών.
 
185
 Δ/ΝΗ/1999 (773)
Αγροτικός κλήρος. Πλασματική νομή κληρούχου. Προϋποθέσεις μεταβίβασης
αγροτικού κλήρου. Μετά την έναρξη ισχύος του ΑΝ 431/68, ο κληρούχος δεν
θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου νομέας του κλήρου, αν δεν κατέχει
πραγματικά αυτόν. Δυνατή η κτήση νομής επί ολόκληρου του κλήρου, από
τρίτον, και η κτήση υπό προϋποθέσεις, κυριότητας από τον τρίτο με
έκτακτη ή τακτική χρησικτησία. Περιστατικά. Ισχυρισμός αναιρεσειόντων -
εναγομένων περί κτήσεως κυριότητας με χρησικτησία κατάτμηση, ο οποίος
ανήκει στον αναιρεσίβλητο. Δεκτή η διεκδικητική αγωγή του κληρούχου.
Απόρριψη λόγου αναίρεσης για παραβίαση κανόνων δικαίου.
 
186
 ΠΕΙΡ.ΝΟΜΟΛ/1998 (429)
Δικαστική διανομή. Στοιχεία αγωγής. Αμυνα εναγομένου. Αποκλεισμός
δικαιώματος λύσεως.
Απαραίτητο στοιχείο της βάσεως αγωγής διανομής είναι η συγκυριότητα των
διαδίκων επί του διανεμητέου πράγματος. Ο ενάγων εφ` όσον στηρίζει την
συγκυριότητά του σε παράγωγο τρόπο κτήσεως οφείλει για να είναι
ορισμένη η αγωγή του να επικαλεσθεί, όπως και στην διεκδικητική αγωγή
ακινήτου τα προσδιοριστικά του παραγώγου τρόπου κτήσεως της
συγκυριότητάς του στοιχεία δηλαδή την περί μεταβιβάσεως της
συγκυριότητας σύμβαση με συμβολαιογραφικό έγγραφο και την μεταγραφή
τούτου ή σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής την αποδοχή της κληρονομίας
και την μεταγραφή της δηλώσεως αποδοχής. Αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει
την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, ο τελευταίος έχει την
δυνατότητα να προβεί με τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως στην
συμπλήρωση της αγωγής προσδιορίζοντας και τον τρόπο κτήσεως της
κυριότητας εκ μέρους του δικαιοπαρόχου του, εφόσον δεν παραστεί ανάγκη
και των απωτέρων τοιούτων, ώστε να φθάσει σε κτήση κυριότητας με
πρωτότυπο τρόπο.
Κατά την έννοια του άρθρου 795 παρ. 1 ΑΚ αποκλείεται το δικαίωμα του
κοινωνού για λύση της κοινωνίας, όταν το κοινό πράγμα έχει από την φύση
του διαρκή και όχι πρόσκαιρο προορισμό για εξυπηρέτηση άλλου πράγματος
ή έχει ταχθεί με την θέληση των κοινωνιών (ρητά ή σιωπηρά) ή με διάταξη
τελευταίας βουλήσεως για εξυπηρέτηση ιδιαιτέρου σκοπού, όπως στην
περίπτωση διαχωρίσματος συνεχομένων ακινήτων, κοινής διόδου, κοινής
αυλής, κοινού πηγαδιού, κοινού αρδευτικού αγωγού. Τέτοιος όμως
ιδιαίτερος σκοπός με την παραπάνω έννοια δεν είναι η οίκηση μέσα στο
κοινό ακίνητο των συγκυρίων.
Η δικαιοπραξία, με την οποία μπορεί να αποκλεισθεί η λύση της κοινωνίας
το πολύ για δέκα χρόνια, κατά την κρατήσασα γνώμη δεν απαιτείται να
συμβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο. Ισχύει δε μόνο για δέκα χρόνια
ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί για περισσότερο.
 
187
 Δ/ΝΗ/1997 (1522), ΝΟΒ/1998 (188)
Δικονομία πολιτική. Αναίρεση. Η έλλειψη νόμιμης βάσης ως λόγος
αναίρεσης της απόφασης. Εργολαβία δίκης. Η απόφαση με την οποία
επιδικάζεται στο δικηγόρο η αμοιβή επί εργολαβίας δίκης δεν στερείται
της νομίμου βάσεως αφού αναφέρονται σε αυτή επαρκώς, και χωρίς αντίφαση
όλα τα αναγκαία στοιχεία της σύμβασης εργολαβίας δίκης. Ατυπος
συμβιβασμός και διανομή κληρονομιαίας περιουσίας. Ο λόγος αναίρεσης από
το άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολΔ θεμελιώνεται όταν το δικαστήριο λαμβάνει
υπόψη του αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν. Ως τέτοιες θεωρούνται και
εκείνες που προσκομίστηκαν αλλά δεν έγινε νόμιμη επίκλησή τους.
Επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία είχε κηρυχθεί
περαιωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη
παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή
επεξήγηση. Οι έγγραφες προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της
οποίας διατάχθηκε η επανάληψη αρκούν και ισχύουν και για την
επαναλαμβανόμενη συζήτηση. Ετσι όσα ο διάδικος επικαλέστηκε και
προέβαλε με τις προτάσεις του αυτές, θεωρούνται ως επικληθέντα και
προβληθέντα και κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση. Αντίθετη μειοψηφία.
 
188
 
 
 ΑΡΜ/1997 (1495)
Δικονομία πολιτική. Αγωγή διανομής κοινού πράγματος. Αναγκαστική
ομοδικία των εναγομένων συγκυρίων του ακινήτου. Στην δίκη περί διανομής
δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 74 παρ. 6 του ΚΠολΔ και τα αποτελέσματα της
έφεσης δεν επεκτείνονται στους λοιπούς εναγομένους αναγκαστικούς
ομοδίκους του εκκαλούντος, αφού λόγω του διπλού χαρακτήρα της δίκης
διανομής, αυτοί έχουν ουσιαστικά και την ιδιότητα του αντιδίκου. Η
δικαστική δαπάνη για τη σχετική δίκη βαρύνει το κοινό πράγμα που
διανέμεται και καταλογίζεται στους κοινωνούς ανάλογα με το ποσοστό
συγκυριότητας του καθενός. Συμφωνία των συγκυρίων ακινήτου με την οποία
αποκλείεται η λύση της κοινωνίας δεσμεύει τους ειδικούς διαδόχους των
συμβληθέντων κοινωνών αν καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και
μεταγραφεί. Μερικά δεκτή η έφεση.
 
 
 
189
 ΠΕΙΡ.ΝΟΜΟΛ/1997 (393)
Ομόρρυθμη εταιρεία. Υποχρέωση διαχειριστή εταίρου για απόδοση
λογαριασμού στους μη διαχειριστές εταίρους. Αγωγή περί λογοδοσίας.
Εξουσία διαχειρίσεως. Ορια.
Ο διαχειριστής εταίρος ομόρρυθμης εταιρείας οφείλει να δώσει λογαριασμό
προς τους μη διαχειριστές εταίρους για την διαχείρισή του. Σε περίπτωση
που αρνείται να την δώσει εκουσίως υποχρεούται προς τούτο με αγωγή περί
λογοδοσίας. Η εξουσία διαχειρίσεως περιλαμβάνει το σύνολο των
δραστηριοτήτων που κατευθύνονται προς την επιδίωξη του εταιρικού
σκοπού, μεταξύ των οποίων και την εξουσία του διαχειριστή να λαμβάνει
γνώση όλων των εταιρικών υποθέσεων, λογιστικών πράξεων, αλληλογραφίας
και διεύθυνσης παραγωγής. Σε περίπτωση εταιρείας από δύο συνεταίρους
που και οι δύο είναι διαχειριστές δεν μπορεί να ασκηθεί αγωγή για
λογοδοσία. Σε τέτοια περίπτωση ενδείκνυνται ο διορισμός τρίτων ως
εκκαθαριστών, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε λογοδοσία καθώς και σε
δικαστική διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.
(Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό "ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ", εκδόσεως του
Δ.Σ. Πειραιώς).
 
190
     ΑΡΜ/1999 (670)
    Ακίνητα. Εννοια και πράξεις νομής. Αυτοδίκαιη περιέλευση της νομής
    στους κληρονόμους μετά τον θάνατο του νομέα. Αποβολή από τη νομή.
    Δικαιώματα και έννομη προστασία του αποβληθέντος νομέα. Ασφαλιστικά
    μέτρα νομής. Σε περίπτωση συννομής, ισχύουν οι διατάξεις περί
    κοινωνίας. Εννομη προστασία επί προσβολής της συννομής από συννομέα ή
    τρίτον. Απώλεια κυριότητας ακινήτου επέρχεται και με παραίτηση του
    κυρίου, ώστε αυτό να καταστεί κοινόχρηστο. Για την παραίτηση απαιτείται
    συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή. Διαμόρφωση ακινήτου, εντός
    σχεδίου πόλεως, σε κοινόχρηστο χώρο, χωρίς απαλλοτρίωση και καταβολή
    της νόμιμης αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη, δεν στερεί αυτόν από το
    δικαίωμα κυριότητας. Περιστατικά. Διατάσσεται απόδοση της συννομής
    στους αιτούντες και η παύση των οικοδομικών εργασιών από την καθής.
 
191
 
 
 ΑΡΜ/1997 (1333)
Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων. Επί αναγκαστικής ομοδικίας
νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας ο ομόδικος με την
προϋπόθεση ότι δεν συμμετείχε στη συζήτηση κανείς από τους ομοδίκους. Η
διανομή κληρονομιαίων είναι δυνατή εφόσον υπάρχει κυριότητα στα
κληρονομιαία. Απαραίτητη η μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας ή του
κληρονομητηρίου. Ο ενάγων πρέπει να συμπληρώσει την αγωγή του ως προς
τον τρόπο κτήσης της κυριόττηας των κληρονομιαίων αν ο εναγόμενος την
αμφισβητήσει με τις προτάσεις του της πρώτης συζήτησης, αναφέροντας και
τον τρόπο κτήσης των προκτητόρων του. Συγκυριότητα και στοιχεία της
αγωγής. Αγροτικός κλήρος. Δυνατή η κτήση από τρίτον, με χρησικτησία
ολόκληρου του κλήρου και όχι τμήματος αυτούς. Η κτήση ποσοστού εξ
αδιαιρέτου δεν αποτελεί κατάτμηση του κλήρου. Δικαστική διανομή.
Διατάσσεται η διά πλειστηριασμού πώληση του κλήρου. Μη νόμιμο το αίτημα
διορισμού από το δικαστήριο συμβολαιογράφου ως υπαλλήλου επί του
πλειστηριασμού. Κληρονομία και συνεισφορά παροχών του κληρονομουμένου
υπέρ του κατιόντος για την απόκτηση δικού του οίκου. Ενσταση
συνεισφοράς και στοιχεία για το ορισμένο αυτής. Κατοχή του κοινού από
τον συγκληρονόμο. Δεν μπορεί να αντιτάξει κατά των λοιπών αποσβεστική ή
κτητική παραγραφή πριν τη γνωστοποίηση ότι νέμεται το κληρονομιαίο ως
κύριος, εκτός αν κατά το χρόνο που άρχισε η νομή στο όνομα του
συγκληρονόμου δεν υπήρχε κοινωνία. Αντιποίηση νομής. Ισχυρισμός του
εναγομένου στην αγωγή διανομής ότι είναι αποκλειστικός κύριος του
διανεμητέου. Ενσταση κατάχρησης δικαιώματος στην αγωγή διανομής
κληρονομιαίων. Πότε είναι δυνατή η αυτούσια διανομή. Επιτρεπτή η
διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί το εφικτό αυτής.
 
 
 
192
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1996 (1)
    Δικονομία πολιτική. Αναίρεση. Λήψη υπ`όψιν από το Εφετείο ενόρκων
    βεβαιώσεων ως αποδεικτικών μέσων με διαφορά από αμοιβή δικηγόρου, οι
    οποίες όμως δεν είχαν προταθεί απο κανέναν από τους διαδίκους.
    Απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης που στηρίζεται στο ότι το Εφετείο έλαβε
    υπ` όψιν την ένορκη κατάθεση μάρτυρα ως άμεση απόδειξη αντί έμμεση,
    περί του οποίου ουδέν διαλαμβάνει η ηπροσβαλλομένη.
    Ελεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων από δικηγόρο. Αντιφατική και
    ελλειπής η αιτιολογία της προσβαλλομένης που ενώ εδέχθη ως άκυρο τον
    εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων - κληρονόμων της μητέρας τους -
    που καταρτίστηκε χωρίς να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού
    εγγράφου - στη συνέχεια δέχεται ως ανήκοντα λόγω του άνω συμβιβασμού
    στην αναιρεσείουσα, μία εκ των κληρονόμων, 12 στρέμματα ενώς των
    κληρονομιαίων ακινήτων χωρίς να εκτίθενται ο νόμιμος τρόπος κτήσεως
    αυτών απ` την αναιρεσείουσα. Εξώδικη εντολή σε δικηγόρο για τον έλεγχο
    των τίτλων ιδιοκτησίας της αποβιωσάσης μητρός της εντολέως. Μη αναγκαίο
    να περιβληθεί η σχετική σύμβαση τον τύπο του συμβολαιογραφικού
    εγγράφου.
 
193
 Δ/ΝΗ/1997 (1073)
Οριζόντια ιδιοκτησία. Διανομή ακινήτου με σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας. Κρίση περί ασύμφορης διανομής, λόγω μεγάλης οικονομικής
επιβάρυνσης των διαδίκων.
 
194
 Δ/ΝΗ/1997 (1793)
Διαζύγιο λόγω τετραετούς διαστάσεως. Ενσταση καταχρηστικής άσκησης της
σχετικής αγωγής. Αόριστη η ένσταση διότι δεν αναφέρεται σε πραγματικά
γεγονότα υφιστάμενα κατά την άσκηση του αγωγικού δικαιώματος.
Απόρριψη λόγων αναίρεσης για παραβίαση κανόνων δικαίου και για έλλειψη
αιτιολογίας.
 
195
 Δ/ΝΗ/1997 (1586)
Δικονομία πολιτική. Αγωγή διανομής οριζόντιας ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις
παραδεκτού. Για να είνια ορισμένη η αγωγή, αν στηρίζεται σε παράγωγο
τρόπο κτήσης της συγκυριότητας, πρέπει να αναφέρεται η μεταβιβαστική
της κυριότητας πράξη και η μεταγραφή αυτής, χωρίς να απαιτείται να
καθορίζεται ο τρόπος κτήσεως του δικαιώματος από το δικαιοπάροχο. Η
συνομολόγηση της συγκυριότητας από τον εναγόμενο δεν αρκεί αλλά πρέπει
να αναφέρεται η πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας. Αν η αγωγή είναι
αόριστη, η αοριστία δεν θεραπεύεται ούτε με τις προτάσεις, ούτε με την
παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε με τη δικαστική ομολογία
του εναγομένου. Απορρίπτεται η έφεση. Αντίθετη η μειοψηφία.
Παρατήρηση: Σημείωμα Μιχαήλ Πολυκ. Μαργαρίτη, Εφέτη
918/1996 ΕΦΠΕΙΡ (181483)
 Δ/ΝΗ/1997 (859)
Διανομή οικοπέδου με οικοδομή. Προϋποθέσεις για να διαταχθεί δικαστικά
η αυτούσια διανομή με σύσταση οριζ. ιδιοκτησίας. Τρόπος υπολογισμού της
δικαστικής δαπάνης. Εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων από το δικαστήριο,
στο οποίο υποβλήθηκε η σχετική ένσταση αρνήσεως του εναγομένου να
απαντήσει στην αγωγή μέχρι να του καταβληθούν τα έξοδά του. Το ίδιο
ισχύει και επί ματαιώσεως της συζήτησης της προηγούμενης αγωγής.
 
197
 Δ/ΝΗ/1997 (940)
Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Εκτακτη χρησικτησία δασικών εκτάσεων. Δυνατή
μέχρι την 11.9.1915. Εννοια καλής πίστης κατά το βυζαντινορωμαϊκό
δίκαιο.
 
198
 ΑΡΜ/1997 (361)
Πολιτική Δικονομία. Εκκρεμοδικία : Εννοια. Δεν υπάρχει όταν κάποιος από
τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο χρονικά
προγενέστερη εκείνης που είχε αρχικά ορισθεί.
Διατροφή ανηλίκου τέκνου : προϋποθέσεις σχετικής αξίωσης. Ευθύνη και
των δύο γονέων να συμβάλουν στην διατροφή ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Περιεχόμενο διατροφής. Προσδιορισμός αναγκών δικαιούχου με βάση τις
συνθήκες της ζωής του. Εάν το τέκνο ζητήσει διατροφή από τον ένα γονέα
τότε αυτός δικαιούται να επικαλεσθεί οικονομική δυνατότητα του άλλου
γονέα για να συμβάλει στην διατροφή. Εννοια ανάλογης διατροφής.
 
199
     Δ/ΝΗ/1998 (619)
    Διανομή ακινήτου. Διατάσσεται αυτούσια διανομή του κοινού πράγματος,
    εφόσον το διανεμητέο αντικείμενο μπορεί χωρίς μείωση της αξίας του να
    διαιρεθεί κατά τρόπο τέτοιο που όλοι οι κοινωνοί να λάβουν ανάλογα προς
    τις μερίδες τους μέρη. Διανομή κοινού οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει
    οικοδομή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ` ορόφους καθώς και
    ακάλυπτου και οικοδομήσιμου οικοπέδου με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας.
    Επί αγωγής διανομής κοινού ακινήτου, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει
    την πώλησή του σε πλειστηριασμό, χωρίς να διατάξει καθόλου απόδειξη
    για το εφικτό της αυτούσιας διανομής του. Διανομή με ενοποίηση
    ανεξάρτητων οικοπέδων ώστε να δημιουργηθεί νέο ενιαίο οικόπεδο και να
    συσταθούν οριζόντιες ιδιοκτησίες δεν προβλέπεται από τις σχετικές
    διατάξεις.
 
200
     ΑΡΧΝ/1997 (190)
    Συγκυριότητα : μη δυνατή η διάθεση από το συγκύριο της ιδανικής μερίδας
    επί μέρους του κοινού πράγματος, χωρίς προηγούμενη συμφωνία όλων των
    συγκυρίων, η οποία πρέπει να περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού
    εγγράφου επί ακινήτων και να μεταγραφεί ή να γίνει διανομή μετά από
    δικαστική απόφαση. Ελλειψη κυριότητας δεν επιφέρει ακυρότητα της
    σύμβασης, απλώς ο αγοραστής δεν αποκτά κυριότητα. Επικύρωση ανώμαλων
    δικαιοπραξιών δεν θεραπεύει και τις ακυρότητές τους από τον Αστικό
    Κώδικα ή άλλες ελλείψεις. Επιτρεπτή η με δικαιοπραξία εν ζωή εκποίηση ή
    διάθεση των κλήρων (εποικιστική νομοθεσία), υπό τον περιορισμό της μη
    κατάτμησης των τεμαχίων της οριστικής διανομής. Μη δυνατή η χρησικτησία
    σε διαιρετό τμήμα κληροτεμαχίου, αν δεν κατέχεται ολόκληρο, ούτε η
    απόκτηση νομής. Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας ακινήτου με τακτική
    χρησικτησία με νόμιμο τίτλο κληρονομιά.
 
201
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
              
ΤΙΤΛΟΣ:          Κρίσιμα ζητήματα της δίκης και της διαδικασίας δικαστικής 
διανομής κλη ρονομιαίου 
ακινήτου                                                                                                                                    
                                                 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:          ΓΕΣΙΟΥ-
ΦΑΛΤΣΗ         Πελαγία           4070                                                                                         
                                                             
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:          ΦΑΛΤΣΗ-
ΓΕΣΙΟΥ           Πελαγία           4070                                                                                         
                                                             
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:   Ανάτυπα         Δικαστική διανομή     Ακίνητα           Κληρονομικό 
δίκαιο                                                                                                                            
            
ΓΛΩΣΣΑ:        Gre                                                                                                                    
                                                             
ΑΝΤ:   4598
              
ΤΑΣ:    Broc NOM 45
              
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
202
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1995 (1), ΔΙΚΗ/1996 (175), ΕΕΝ/1996 (152)
    Διανομή ακινήτου. Αυτούσια διανομή με απονέμηση στους συγκυρίους άνισων
    μερών ανάλογων με την μερίδα τους. Οταν η αυτούσια διανομή είναι
    προδήλως δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη το δικαστήριο δεν υποχρεούται να
    διατάξει αποδείξεις. Το δικαστήριο που διέταξε αποδείξεις για το εφικτό
    της αυτούσιας διανομής κατά ορισμένο τρόπο, εάν αποδειχθεί ανέφικτος ο
    τρόπος αυτός, δεν εμποδίζεται να χωρήσει σε διανομή με άλλον τρόπο
    χωρίς να διατάξει αποδείξεις. Διανομή οικοπέδου και οικίας όταν η οικία
    δεν δύναται να διαιρεθεί σε δύο μέρη.
 
203
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1995 (1), ΕΕΝ/1996 (560)
    Κοινωνία. Εκτακτη χρησικτησία συγκυρίου. Προϋποθέσεις. Γνωστοποίηση
    προς τους συγκυρίους ότι νέμεται αποκλειστικά δι` εαυτόν. Για την κτήση
    αποκλειστικής κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία επί τμήματος του
    επικοίνου ακινήτου, δεν απαιτείται γνωστοποίηση όταν προηγήθηκε άτυπη
    διανομή του επικοίνου μεταξύ όλων των κοινωνιών ή ορισμένων εξ αυτών
    και οι λοιποί συμφώνησαν.
 
204
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1996 (1), ΕΕΝ/1997 (256)
    Πολιτική δικονομία. Συντηρητική κατάσχεση ακινήτου. Η συντηρητική
    κατάσχεση δεν εμποδίζει την δικαστική διανομή του ακινήτου.
 
205
 Δ/ΝΗ/1996 (159), ΕΔΠΟΛ/1995 (209)
Ακίνητα. Διανομή. Ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας, που καθιερώνεται
με το ν. 1562/85, ως τρόπος αυτούσιας διανομής ακινήτου και
συγκεκριμένα οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν περοσκρούουν σε καμμία
συνταγματική διάταξη περί της διάκρισης των εξουσιών και της προστασίας
της ιδιοκτησίας. Δικαστική δαπάνη συνιδιοκτητών στις δίκες διανομής.
Βαρύνει τη διανεμητέα περιουσία, με καταλογισμό σε βάρος όλων των
διαδίκων, ανάλογα με το ποσοστό συγκυριότητας καθενός στο επίκοινο.
 
206
     ΑΡΜ/1995 (1434)
    Αμοιβές δικηγόρων. Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα. Το παραδεκτό ή μη
    αυτών κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο γενέσεως της
    έννομης σχέσεως. Ειδική διαδικασία εκδίκασης τωμ διαφορών που αφορούν
    αμοιβές δικηγόρων. Λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν
    πληρούν τους όρους του νόμου. Η διάταξη του άρθρου 95 παρ. 2 εδ. α`του
    νδ 3026/1954 έχει καταργηθεί. Προσδιορισμός της αμοιβής του δικηγόρου.
    Κριτήρια. Προσδιορίζεται στις 100.000 δρχ. η αμοιβή του εκκαλούντος
    δικηγόρου και όχι στο αιτούμενο  ποσό των 400.000 δρχ. Περιστατικά.
    Δεκτή η έφεση.
 
207
 Δ/ΝΗ/1996 (1620)
Κοινωνία. Συγκυριότητα επί διαμερίσματος που χρησίμευε ως συζυγική
κατοικία. Δυνατή η διανομή αυτού μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου.
Πώς ασκούνται οι απαιτήσεις των κοινωνών κατά την δίκη διανομής. Δυνατή
η προβολή απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την κοινωνία και όχι προ
αυτής.
 
208
 ΑΡΜ/1996 (181), ΝΟΒ/1996 (451)
Κοινωνία. Διαφωνία του κοινωνών για την λύση της κοινωνίας. Δικαίωμα
του κάθε κοινωνού να ζητήσει την λύση της κοινωνίας με δικαστική
διανομή. Στοιχεία της ιστορικής βάσης και του αιτήματος της αγωγής
διανομής. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου ακόμα και το πρώτον κατ`
έφεσιν να αποφασίσει αντί της πωλήσεως του επιδίκου με πλειστηριασμό
την αυτούσια διανομή του. Εν προκειμένω κοινό οικόπεδο στο οποίο
υπάρχουν αυτοτελή οικοδομήματα. Διατάσσεται από το Εφετείο η διεξαγωγή
νέας πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή η αυτούσια
διανομή του επιδίκου με την σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας.        ΣΓ,ΣΦ
 
209
 Δ/ΝΗ/1996 (1089)
Δικονομία πολιτική. Απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου που δέχεται την
αγωγή του εργολάβου και διατάσσει ότι συγκεκριμένο ακίνητο περιέρχεται
στην κυριότητά του. Εχει την έννοια της καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως.
Για την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως απαιτούνται α) η μεταγραφή της
διαιτητικής αποφάσεως και β) η αποδοχή του εργολάβου και η μεταγραφή
της.
 
210
 ΑΡΧΝ/1997 (21), Δ/ΝΗ/1997 (661)
Διανομή ακινήτου. Εξέταση της συγκυριότητας και παρεπιμπτόντως από το
δικαστήριο. Απόρριψη του ισχυρισμού ότι η αγορά του ακινήτου έγινε
εικονικά και στο όνομα της ενάγουσας συζύγου του για την απόδειξη της
μη υπάρξεως συγκυριότητας καθώς και του ισχυρισμού ότι η αγωγή ασκείται
καταχρηστικά επειδή τα τέκνα  των διαδίκων που διαμένουν στο κοινό
ακίνητο θα παραμείνουν άστεγα μετά την διανομή του με πλειστηριασμό.
Ασύμφορη η διανομή και την σύσταση δύο χωριστών διαμερισμάτων.
 







 ΑΡΜ/1996 (365)
Αγωγή διανομής. Απαράδεκτη αν ασκείται από τον επικαρπωτή μόνο κοινού
ακινήτου και παραδεκτή αν ασκείται από κοινού από τον επικαρπωτή και
τον ψιλό κύριο. Προσεπίκληση του προσημειούχου δανειστή του επιδίκου
κοινού ακινήτου. Εκπρόθεσμη κλήτευση αυτού. Απαράδεκτη η συζήτηση μόνον
ως προς αυτόν. Διατάσσεται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για να
διαπιστωθεί το εφικτό ή μη της αυτούσιας διανομής με σύσταση χωριστής
ιδιοκτησίας κατ` ορόφους.                                            ΣΦ
 
212
 ΑΡΜ/1996 (318)
Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Εννοια και διακρίσεις. Δικαστική
διανομή οικοδομήματος ανεγερθέντος επί κοινού οικοπέδου. Αυτούσια
διανομή με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις. Το οικοδόμημα
δεν είναι απαραίτητο να είναι αποπερατωμένο.
Αγωγή διανομής κληρονομιαίου ακινήτου. Στοιχεία που πρέπει να
περιέχει το δικόγραφο για την ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση. Μη
μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας μέχρι την α` συζήτηση της αγωγής.
Εφαρμογή του άρθρου 69 παρ. 1 ΚΠΟΛΔ, δηλαδή διατάσσεται η διανομή υπό
την αίρεση της μεταγραφής. Μη δυνατή η σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας με
χρησικτησία. Απόρριψη του αιτήματος αυτούσιας διανομής επειδή με αυτήν
δεν προκύπτουν άρτια οικόπεδα.
Πρόταση τρόπου διανομής βασιζόμενου σε προηγούμενη άτυπη διανομή.
Απόρριψη του τρόπου αυτού αφενός διότι η άτυπη διανομή είναι άκυρη και
αφετέρου διότι οι διάδικοι δεν λαμβάνουν διαιρετούς χώρους που να
αντιστοιχούν στα ιδανικά τους μερίδια.
Διατάσσεται η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης για το εάν είναι εφικτή η
διανομή με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Ενσταση πλαστότητας εγγράφου. Υποχρεωτική η προσκόμιση των εγγράφων
που την αποδεικνύουν προαποδεικτικώς και η αναφορά των ονομάτων των
μαρτύρων.                                                        ΣΦ
 
213
 Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1994 (1)
Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου χωρίς την συνδημοσίευση των σχετικών
τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αναδρομική ισχύ της νέας διοικητικής πράξης
η οποία  συνοδεύεται και από τα σχετικά διαγράμματα. Αμφιβολίες  ως
προς την ορθότητα  των διαγραμμάτων καθιστούν ακυρωτέα την διοικητική
πράξη περί αναθεωρήσεως.
 
214
     ΑΡΜ/1994 (1073)
    Δικαστική διανομή. Στοιχεία που απαιτούνται για το ορισμένο του
    δικογράφου της αγωγής διανομής. Κάθετη ιδιοκτησία. Μετά τη δημοσίευση
    του Ν. 2052/1992 απαγορεύεται η σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε
    αγροτεμάχιο.
 
215
     ΑΡΜ/1994 (1156), ΔΙΚΗ/1997 (99)
    Κάθετη και οριζόντια συνιδιοκτησία. Πώς συνιστώνται. Δικαιώματα των
    συνιδιοκτητών. Μη ύπαρξη πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης
    ιδιοκτησίας. Προϋποθέσεις διάθεσης της ιδανικής μερίδας συγκυρίου.
    Πολιτική δικονομία. Εκκρεμοδικία. Εναρξη αυτής με την άσκηση της
    αγωγής, παύση με την έκδοση οριστικής απόφασης και αναβίωση με την
    άσκηση ένδικου μέσου.
 
216
     ΑΡΜ/1994 (919)
    Ακίνητα. Δικαστική διανομή. Μπορεί να ζητηθεί και για ένα ή μερικά μόνο
    από τα κοινά πράγματα, χωρίς το αίτημα αυτό του ενάγοντος να συνιστά
    κατάχρηση δικαιώματος. Κρίση περί του ότι δε μπορεί να γίνει αυτούσια
    διανομή στο ένδικο οικόπεδο. Εννοια οριζόντιος και κάθετης ιδιοκτησίας.
 
217
ΔΙΚΗ/1995 (1133)Παραίτηση από δικόγραφο αγωγής. Συνέπειες. Αναδρομική 
ανατροπή της εκκρεμοδικίας. η ανατροπή της εκκρεμοδικίας επιφέρει και την 
ανατροπή της εκκρεμοδικίας που προκλήθηκε με ανταγωγή ή παρεμπίπτουσα αγωγή.
Παραίτηση από αγωγή για διανομή ακινήτου. Παρεμπίπτουσα αγωγή με την
οποία ο εναγόμενος αξιώνει τις δαπάνες για την συντήρηση, βελτίωση και
διοίκηση του κοινού πράγματος, θεωρείται ως μη ασκηθείσα. Με παρατηρήσεις 
Ευαστάθιο Κ. Λιβιεράτο ΔΝ. Δικηγόρος παρ` Αρείω Πάγω στη ΔΙΚΗ.
 
218
     Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1993 (1), ΑΡΧΝ/1994 (298), Δ/ΝΗ/1994 (1577)
      Κοινωνία. Διανομή επικοίνου πολυορόφου ακινήτου με σύσταση οριζόντιας
    ιδιοκτησίας. Πολιτική δικονομία. Ο διάδικος που ζητά με την αγωγή
    διανομή με πώληση δια πλειστηριασμού του επικοίνου δύναται να προβάλει
    αίτημα με τις προτάσεις του για αυτούσια διανομή. Αβάσιμος ο λόγος
    αναίρεσης που στηρίζεται σε λήψη υπόψιν του δικαστηρίου του
    προβληθέντος δια των προτάσεων αιτήματος. Περιστατικά.
 
219
     Δ/ΝΗ/1993 (1389)
    Οροφοκτησία. Ανέφικτη η αυτούσια διανομή. Αγωγή για δικαστική διανομή
    πολυκατοικίας. Προυπόθεση η , κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής,
    ύπαρξη οικοδομής. Ανεπίτρεπτη η διανομή μελλοντικών να ανεγερθούν
    ορόφων.(με σημείωμα Γ.Ν. Κατρά).
 
220
     ΑΡΜ/1993 (620), ΔΕΕ/1997 (97)
    Οριζόντια και κάθετη συνιδιοκτησία. Εννοια και περιεχόμενο. Διανομή
    ακινήτου. Μη νόμιμη η αγωγή η οποία αίτημα έχει την δικαστική διανομή
    ακινήτου επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια συνιδιοκτήσια.
 
221
     ΝΟΒ/1993 (130)
    Δικονομία ποινική. Επιδόσεις. Προυπόθεση για το νόμιμο της επιδόσεως σε
    πρόσωπο με άγνωστη διανομή είναι να απουσιάζει τούτο από τον τόπο της
    κατοικίας του σε μέρος άγνωστο στην δικαστική αρχή. Δεν θεωρείται
    πρόσωπο με διανομή άγνωστη στην δικαστική αρχή ο κρατούμενος σε φυλακή.
 
222
     ΑΡΧΝ/1992 (608)
    Κοινωνία. Αντικείμενο κοινωνίας και η κυριότητα. Συγκυριότητα
    εξ`αδιαίρετου σε ακίνητο. Λύση της κοινωνίας. Διανομή Δικαστική
    διανομη. Η λύση τη κοινωνίας και η αντίστοιχη διανομή των κοινών
    αντικειμένων προυποθέτει ότι είναι αναμφίβολες οι σχέσεις των κοινωνών.
    Πολιτική Δικονομία. Διανομή. Οικόπεδο ακάλυπτο και οικοδομήσιμο.
    Αυτούσια διανομή σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνών. Αν η
    αυτούσια διαίρεση είναι ανέφικτη η ασύμφορη το δικαστήριο μπορεί να
    αποφασίσει την αυτούσια διανομη με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε
    διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η
    ανέγερση χωριστών οικοδομικοτήτων. Αν και αυτός του είδους η διανομή
    είναι ασύμφφορη ή ανέφικτη το δικαστήριο διατάσσει την πώληση με
    πλειστηριασμό.
 
223
     ΑΡΜ/1992 (490)
     Ενοχικό Δίκαιο. Κοινωνία δικαιώματος κυριότητος επί ακινήτου. Ανάθεση
     από το δικαστήριο σε κοινωνό της χρήσης διακεκριμένου τμήματος του
     κοινού πράγματος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και
     αποθετικής ζημίας, εφόσον  εκβληθεί από την χρήση αυτή από άλλο
     συγκοινωνό. Η αξίωση καταλαμβάνει την αξία σε χρήμα των εξακτέων
     καρπών η οποία αναλογεί στο ιδανικό του μερίδιο. Περίπτωση υπολογισμού
     του ύψους αποζημιώσεως του ενάγοντος κοινωνού λόγω στερήσεως της
     δυνατότητάς του να καλλιεργήσει τα διαιρεμένα τμήματα του κοινού που
     αντιστοιχούν στη μερίδα του. Αγροτική μίσθωση. Διάρκεια. Λήξη μετά αό
     καταγγελία. Πολιτική Δικονομία. Υπαρξη εκκρεμών μηνύσεων του ενάγοντος
     κατά του εναγομένου με αντικείμενο απόπειρα ανθρωποκτονίας και φθορά
     ξένης ιδιοκτησίας. Αίτημα εναγομένου για αναστολή της πολιτικής δίκης.
     Απόρριψη του αιτήματος εφόσον οι μηνήσεις δεν ασκούν επιρροή στη
     διάγνωση της πολιτικής διαφοράς. Πολιτική Δικονομία. Μάρτυρες.
     Απόρριψη αιτήματος για εξαίρεση μάρτυρος, εφόσον δεν στοιχειοθετείται
     λόγος εξαίρεσης.
 
224
     ΑΡΧΝ/1994 (406)
    Κοινωνία από κληρονομία. Διανομή. Λύση της κοινωνίας. Αυτούσια διανομή
    ή με πλειστηριασμό. Τακτική χρησικτησία. Νομή με καλή πίστη. Νόμιμος
    τίτλος. Μεταγραφή αποδοχής κληρονομίας. Αναδρομική δύναμη της
    μεταγραφής. Διακοπή της χρησικτησίας. Δεν επέρχεται με τον θάνατο του
    χρησιδεσπόζοντα. Διακοπή της με την έγερση διεκδικητικής αγωγής.
    Διαδοχή. Συνυπολογισμός του χρόνου χρησικτησίας του κληρονομούμενου. Εξ
    αδιαθέτου διαδοχή. Ποσοστά τέκνων και συζύγου.
    Πολιτική δικονομία. Εφεση. Ωσεί παρών θεωρείται ο μη εμφανισθείς και
    νομίμως κλητευθείς διάδικος. Δεύτερη έφεση κατά της ίδιας αποφάσεως.
    Παραδεκτή εάν εχώρησε παραίτηση από το δικόγραφο της πρώτης εφέσεως που
    θεωρείται ως μη ασκηθείσα.
 
225
     ΑΡΧΝ/1993 (127)
      Διανομή ακινήτου. Περίπτωση που διατάσσεται η δια πλειστηριασμού
    πώληση αυτού. Περίπτωση αυτουσίας διανομής οικοπέδου επί του οποίου
    υπάρχει οικοδομή. Διατάσσεται μετά απο σχετική αίτηση ενός των
    συγκυρίων και όχι αυτεπάγγελτα. Υποβολή του αιτήματος διανομής με την
    αγωγή ή με τις προτάσεις αρκεί να είναι  ορισμένη η αγωγή διανομής, να
    ζητείται δηλαδή με αυτήν η λύση της υφιστάμενης κοινωνίας (αντίθετη
    μειοψηφία). Προυπόθεση εγκυρότητας της δικαιοπραξίας που απαγορεύει τη
    λύση κοινωνίας επί ακινήτου. Τύπος. Δικαστικά και εξώδικα έξοδα της
    περί διανομής δίκης. Βαρύνουν τη διανεμητέα περιουσία. Τρόπος
    συμψηφισμού αυτών.
    Δικονομία πολιτική. Συμπλήρωση και διόρθωση των ισχυρισμών του ενάγοντα
    μέχρι την α`συζήτηση. Απαράδεκτη μεταβολή και η αλλαγή σειράς των βάσεων
    της αγωγής με την προβολή της επικουρικής ως κυρίας βάσεως και αντίστροφα.
    Ανέκκλητη η οριστική απόφαση μόνον ως προς τα έξοδα. Απαξ όμως προσβληθεί η
    απόφαση με έφεση μπορεί να προσβληθεί με αντέφεση η διάταξη για τα έξοδα.
 
5245/1992 ΠΠΡ ΑΘ ( 33958)
     ΑΡΜ/1992 (794), ΑΡΧΝ/1992 (619)
    Συγκυριότητα κατ`ισομοιρία αποθήκης και διαμερίσματος πολυκατοικίας στο
    οποίο με μορφή πραγματικής δουλείας ανήκει και χώρος στάθμευσης στο
    πωλητή. Δικαστική διανομή. Δικαίωμα συνοικήσεως γονέα μαζί με τα παιδιά
    του. Περιορισμένη προσωπική δουλεία. Τέτοιο εμπραγματο δικάιωμα δεν
    δικαιολογεί προσεπίκληση κατ`ατο άρθρο 491 ΚΠΟΛΔ. Το δικαίωμα
    συνοικήσεως μπορεί να υπάρχει μόνο σε ξένο ακίνητο με την εξαίρεση του
    άρθρου  1114 ΑΚ. Το δικαίμα συνοικήσεως για να συσταθεί εγκύρως πρέπει
    να αποτελέσει αντικείμενο εμπραγματου συμβάσεως και να μεταγραφεί. Η
    δικαστική διανομή καθ`οιονδήποτε τρόπο και αν πραγματοποιηθεί δεν
    επιφέρει βλάβη στο δικαίωμα συνοικήσεως. Το δικαίωμα  συνοικισεως δεν
    προσδίδει στο διαμέρισμα διάρκειας με σκοπό κατά τη διάταξη του άρθρου
    795 παρ. 1 ΑΚ που να εμποδίζει τη δικαστική διανομή.
    Ο χωρος σταθμέυσεως αποτελεί κοινοχρηστο χώρο στον οποίο μπορεί να
    υπάρξει αποκλειστικό δικαιώμα χρήσεως και κατ`επέκταση διανόμη αλλά
    εκποιείται και διανέμεται μόνο από κοινού με το δεσπόζου διαμέρισμα.
    Δικαστικό ένσημο. Βάση υπολογισμού. Το εικοσαπλάσιο της ετησίας
    προσόδου του ακινήτου η οποία υπολογίζεται με βάση τη μισθωτική αξία.
 
227
     ΑΡΜ/1992 (905)
    Αγροτικός κώδικας (πριν από την κωδικοποίησή του από το Ν.Δ. 1189/72
    και τον Α.Ν. 431/68). Αγροτικός κλήρος. Πλασματική νομή υπέρ του
    κληρούχου και των κληρονόμων του. Πως ο κληρούχος αποκτά κυριότητα επί
    του κλήρου. Πώς ο κληρονόμος του κληρούχου αποκτά κληρονομικό μερίδιο
    άλλου συγκληρονόμου.
    Κατάχρηση δικαιώματος (281 Ακ). Εφαρμογή της παραπάνω διάταξης και στην
    άσκηση δικαιώματος πηγάζοντος από διάταξη δημοσίας τάξης. Δυνατή η
    εφαρμογή της επί διατάξεως του Αγροτικού Κώδικα.
    Περίπτωση μη εφαρμογής του άρθρ. 281 Ακ.
    Διανομή. Απόρριψη αιτήματος αυτούσιας διανομής επί επιδίκων
    κληροτεμαχίων. Αιτιολόγηση.
 
228
     ΑΡΜ/1992 (494)
     Ενοχικό Δίκαιο. Αγωγή διανομής με αίτημα την διανομή του δικαιώματος
     της καθ` ύψος επέκτασης οικοδομής, κατά τις διατάξεις του ν.3741/1929.
     Απόρριψη της αγωγής ως μη νόμιμης, διότι η διανομή προϋποθέτει πράγμα
     επί του οποίου υπάρχει συγκυριότητα. Διαφορετική η αιτιολόγηση της
     μειοψηφίας. Δικαίωμα καθ` ύψος διανομής. Νομικό καθεστώς που διέπει
     την εκμετάλλευσή του. Δάκριση ανάλογα με το αν πρόκειται για οικοδομή
     που διέπεται ή όχι από το θεσμό της οροφοκτησίας. Νομική ρύθμιση σε
     περίπτωση αδυναμίας ή αδικαολόγητης δυστροπίας ενός ή περισσότερων
     συνιδιοκτητών να προβούν με δικά τους έξοδα στην επέκταση.
 
229
     ΝΟΒ/1992 (81)
    Κυριότητα. Ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ). Ορισμός σε αυτές εμβαδού
    κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση γης. Παράβαση της
    απαγόρευσης κατάτμησης. Προβλεπόμενες ποινές. Δεν αποτελεί καθαυτή
    κατάτμηση γης ο διαχωρισμός εδαφικής εκτάσεως με χάραξη γραμμών πάνω σε
    σχεδιάγραμμα. Διατήρηση της συγκυριότητας επί της ενιαίας εδαφικής
    έκτασης. Ακυρότητα μεταβιβάσεως ακινήτου η οποία έγινε, με βάση την
    παραπάνω κατάτμηση. Νόμιμη η άρνηση του αρμοδίου υποθηκοφύλακα να
    μεταγράψει το σχετικό συμβόλαιο.
 
230
     Δ/ΝΗ/1992 (587)
    Αγωγή διανομής. Προϋπόθεση για την άσκηση η συγκυριότητα επί του
    διανεμητέου. Αόριστη η αγωγή που δεν αναφέρει ότι το συμβόλαιο κτήσεως
    της συγκυριότητας έχει μεταγραφεί.
 
231
     Δ/ΝΗ/1992 (589)
    Διανομή  κοινού ακινήτου. Πλειστηριασμός του διανεμητέου λόγω ανέφικτης
    αυτούσιας διανομής. Ο πλειστηρισμός διατάσσεται χωρίς να ταχθούν
    αποδείξεις ,όταν είναι προδήλως ανέφικτη η διανομή. `Ενσταση περί
    καταχρηστικής άσκησης της αγωγής ,επειδή ο ενάγων άσκησε άλλη
    προγενέστερη αγωγή για τη διανομή άλλων ακινήτων. Απόρριψη της
    ενστάσεως.
 
232
     Δ/ΝΗ/1994 (448)
    Πολιτική Δικονομία. Δικαστική διανομή. Η συντηρητική κατάσχεση δεν
    εμποδίζει τη διανομή την οποία μπορεί να ζητήσει και ο οφειλέτης του
    χρέους που ασφαλίζεται.
 
233
     ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ/1992 (7)
    Οριζόντιος ιδιοκτησία - δυνατή η με δικαστική απόφαση αυτούσια διανομή
    ορόφου ή διαμερίσματος - προϋποθέσεις.
    Κρίση περί αναγκαιότητος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης προς διαπίστωση
    του εφικτού της αυτούσιας διανομής ισογείου ορόφου διώροφης οικοδομής
    αποτελούμενου από ένα κατάστημα και ένα διαμέρισμα.(παρατ. Γ.
    Κωστόπουλου).
 
234
     ΝΟΒ/1991 (1099)
    Ιδιωτικά δάση. Εκποίηση. Προτίμηση του Δημοσίου.
    - Δικαίωμα προτιμήσεως του Δημοσίου σε περίπτωση πώλησης ιδιωτικού
    δάσους.
    Διατυπώσεις για τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος του Δημοσίου.
    Γνωστοποίηση στον δασάρχη. Ακυρώσιμη η μεταβίβαση λόγω πωλήσεως του
    ιδιωτικού δάσους κατά παράβαση των διατάξεων που προβλέπουν τις εν λόγω
    διατυπώσεις. Αποσβεστική προθεσμία για την ακύρωση δύο ετών. Δεν
    εμπίπτει όμως στη ρύθμιση αυτή η εκποίηση ιδιωτικού δάσους με εκούσιο
    πλειστηριασμό που διατάσσεται με δικαστική απόφαση για τη διανομή
    κοινού ιδιωτικού δασικού ακινήτου.
 
235
     ΑΡΜ/1990 (330)
    Διανομή (εξώδικη ή δικαστική). Προϋποθέτει κυριότητα επί των
    διανεμητέων αντικειμένων. Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ και σε κοινωνία
    κατά ιδανικά μέρη που υπήρχε κατά την εισαγωγή του ΑΚ. Στοιχεία αγωγής
    διανομής κληρονομιαίου ακινήτου. Αμφισβήτηση της κυριότητας του
    κληρονομουμένου από τον εναγόμενο. Συμπλήρωση της αγωγής με τις
    προτάσεις της α` συζήτησης. Ισχυρισμός για κτήση κυριότητας με
    χρησικτησία. Αοριστία. Οθωμανικό Δίκαιο. Μακεδονία. Μη αναγνώριση του
    θεσμού της χρησικτησίας. `Εκτακτη χρησικτησία κατά το β.ρ.δ. Θάνατος
    του νομέα. Μη αυτοδίκαια μεταβίβαση της νομής στους κληρονόμους.
 
236
     Δ/ΝΗ/1991 (1327), ΝΟΒ/1991 (249)
    Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία. Χαρακτηριστικά της κάθε ιδιοκτησίας
    και διάκρισή τους. Αγωγή με αίτημα την αιτούσα διανομή οικοπέδου όπου
    έχουν χτιστεί δύο αυτοτελή εφαπτόμενα οικοδομήματα. Η διανομή δεν είναι
    δυνατή με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας της οποίας η λύση προβλέπεται σε
    ακάλυπτο και οικοδομήσιμο οικόπεδο.
 
237
 Δ/ΝΗ/1992 (578)
Αυτούσια διανομή ακινήτου. Διανομή διαμερίσματος ορόφου. Αδύνατη η
αυτούσια διανομή. Διανομή με πλειστηριασμό του διανεμητέου. Κατάχρηση
δικαιώματος. Η άσκηση αγωγής διανομής διαμερίσματος δεν είναι
καταχρηστική έστω και αν ο ενάγων πώλησε άλλα κοινά διαμερίσματα  και
εισέπραξε μόνος του το τίμημα χωρίς να αποδώσει την αναλογία της
μερίδας στους λοιπούς κοινωνούς. Προβολή κατά την εκδίκαση της αγωγής
για  δικαστική διανομή και  αξιώσεων που πηγάζουν από την κοινωνία.
Απόρριψη της ενστάσεως συμψηφισμού της απαιτήσεως της εναγομένης κατά
τον ενάγοντα για καταβολή του ποσού που αναλογούσε  από την πώληση απ`
αυτών άλλων κοινών διαμερισμάτων με το αξιούμενο από τον ενάγοντα
μερίδιο επί του διανεμητέου κοινού διαμερίσματος. Το δικαίωμα οικήσεως
συγκυρίου στο κοινό ακίνητο δεν αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος
διανομής από τον άλλο συγκύριο.
 
238
     Δ/ΝΗ/1992 (579)
    Διανομή κοινού ακινήτου. Αίτηση για διανομή ακινήτου που ανήκει στην
    αποκλειστική συγκυριότητα συζύγων. Κατάχρηση δικαιώματος. Δεν ασκείται
    καταχρηστικά η αγωγή για διανομή, όταν έχει συμφωνηθεί προφορικά η μη
    διανομή ή το κοινό χρησιμοποιείται για την στέγαση του ενός συζύγου και
    οι σύζυγοι-συγκοινωνοί είχαν συμφωνήσει να μεταβιβάσουν  το κοινό  στα
    τέκνα τους και στην συνέχεια ο ένας εκ των δύο γονέων μεταβίβασε σε ένα
    από τα τέκνα την ιδανική του μερίδα. Μη καταχρηστική η αγωγή του άλλου
    συζύγου για διανομη του επιδίκου ακινήτου.
 
239
     Δ/ΝΗ/1992 (581)
    Διανομή ακινήτου με δικαστική απόφαση που διατάζει πλειστηριασμό του
    διανεμητέου. Διαπλαστική η δικαστική απόφαση. Μεταγενέστερη έγγραφη
    συμφωνία των μερών περί μη διενέργειας του πλειστηριασμού. Παραίτηση
    από την έφεση που ασκήθηκε κατά τις, ως άνω αποφάσεις. Οψιγενής ο
    ισχυρισμός περί ελλείψεως αντικειμένου της δίκης που διεξάγεται στο
    εφετείο.
 
240
     Δ/ΝΗ/1992 (585)
    Διανομή ακινήτου. Διανομή με πλειστηριασμό του διανεμητέου λόγω
    ανέφικτης αυτούσιας διανομής αυτού . Πλειστηριασμός. Περιγραφή των
    κοινών ακινήτων από τον δικαστικό επιμελητή. Δεν απαιτείται να
    αναφέρεται στην απόφαση που διατάσσει τη δια πλειστηριασμού διανομή και
    η αξία του διανεμητέου. Τρόπος κατανομής της δικαστικής δαπάνης.
 
12072/1990 ΕΦ ΑΘ ( 19132)
     ΝΟΒ/1991 (1393)
    Αμοιβές δικηγόρων. Εργολαβία δίκης. Συμφωνία κατά την οποία η αμοιβή
    του δικογράφου εξαρτάται από την έκβαση ή το αποτέλεσμα της δίκης. Η
    αμοιβή δεν μπορεί να υπερβεί το 20% της αξίας του αντικειμένου της
    δίκης. Προυπόθεση αποτελεί η ανάληψη της υποχρέωσης διεξαγωγής της
    δίκης μέχρι τελεσιδικίας και χωρίς να αμειφθεί ο δικηγόρος στην
    περίπτωση αποτυχίας.
 
242
     ΑΡΧΝ/1992 (742)
    Συγκληρονόμοι ακινήτου. Η κατοχή του ενός εξ αυτών σε ολόκληρο το
    ακίνητο θεωρείται ως κατοχή επ`ονόματι και των λοιπών, κατά την ιδανική
    τους μερίδα, ανεξάρτητα αν αυτοί δε άσκησαν καθόλου πράξεις νομής. Ο
    κατέχων δεν μπορεί να αντιτάξει εναντίον τους παραγραφή ή έκτακτη
    χρησικτησία πριν κάνει γνωστό στους συγκοινωνούς ότι νέμεται
    περισσότερο από την μερίδα του ή όλο το κοινό πράγματως αποκλειστικώς
    κυριος. Εάν η προσβολή εκ μέρους το συννομέα συνίσταται στη μερική ή
    ολική αποβολή από το πράγμα τότε ο προστασία της νομής (αρμόδιο,
    συνεπώς το Ειρηνοδικείο για τη λήψη  των ασφαλιστικών μέτρων). Σε
    αντίθεση περίπτωση το αίτημα για απαγόρευση κάθε μελλοντικής διατάραξης
    της συννομής των αιτούντων με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής
    κράτησης κρίνεται απορριπτέο ως νόμω αβάσιμο. Πολιτική Δικονομία.
    Ασφαλιστικά μέτρα. Συντρέχουσα η αρμοδιότητα του Πολυμελούς
    Πρωτοδικείου.
 
243
     ΕΕΝ/1990 (159)
     Πολιτική δικονομία. Αναίρεση λόγω το ό,τι δεν  λήφθηκε  υπόψη  απο  το
      Εφετείο  ισχυρισμός  των  αναιρεσειόντων, ο οποίος ασκεί ουσιώδη
     επιρροή στην έκβαση της  δίκης. Ισχυρισμός περί αποκλειστικής
     κυριότητας επί διαιρετού τμήματος ακινήτου δυνάμει διαθήκης σε δίκη
     για δικαστική διανομή του ακινήτου.
 
244
     Δ/ΝΗ/1989 (837)
    Κοινωνία. Διαφωνία αδελφών ως προς τον τρόπο διοικήσεως και
    εκμεταλλεύσεως ακινήτου του οποίου είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου.
    Διορισμός διαχειριστή του κοινού του ενός των συγκυρίων καθορισμός
    τρόπου εκμετάλλευσής του.
 
245
     Δ/ΝΗ/1992 (574)
    Διανομή ακινήτου. Μεταβολή των διατάξεων του ΚΠΟΛΔ περί διανομής.
    Εφαρμογή των νέων διατάξεων στις εκκρεμείς δίκες. Διεξαγωγή νέων
    αποδείξεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για υπόθεση που εκκρεμεί στο
    Εφετείο. Δυνατή η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης. Πραγματογνωμοσύνη.
 
246
     ΑΡΧΝ/1989 (349)
     Τρόποι  συστάσεως  οροφοκτησίας.  Απαγόρευση  μεταβιβάσεως  από
     συγκύριο   του  ιδανικού  του  μεριδίου, χωρίς γνώμη άλλων συγκυρίων,
     σε συγκεκριμένο τμήμα του  ακινήτου. Παρεμπόδιση συστάσεως
     οροφοκτησίας.  Διαθήκη. `Ακυρη κάθε διάταξη της αντίθετη προς  το
     νόμο.  Πότε  άκυρη  διάταξη  επιφέρει ακυρότητα όλης της διαθήκης.
 
247
     ΑΡΧΝ/1989 (343)
     Οριζόντια  και κάθετη συνιδιοκτησία. Δεν είναι δυνατή η δικαστική
     διανομή και η  δια πλειστηριασμού πώληση του επικοίνου ακινήτου.
 
248
     ΑΡΧΝ/1991 (222)
    Πολιτική δικονομία. Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής.  Απαράδεκτη
    με τις προτάσεις. Αγωγή διανομής ακινήτου. Εγγραφή στα βιβλία
    διεκδικήσεων. Απαράδεκτη η μη εγγραφείσα.
 
249
     ΕΔΙΚΠΟΛΥΚ/1992 (180)
    Οριζόντια ιδιοκτησία. Δικαστική διανομή. Στην οριζόντια ιδιοκτησία κάθε
    διηρημένη ιδιοκτησία είναι επιδεικτική αυτοτελούς διάθεσης από τον
    κύριο της . Σε περίπτωση συγκυριότητας οι συγκύριοι δικαιούνται να
    προβούν σε εκποίηση άρα και σε δικαστική αυτούσια διανομή  της χωριστής
    ιδιοκτησίας, χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπωνοροφοκτητών εκτός άν
    υπάρχει ειδική συμφωνία που το απαγορεύει αν βεβαίως είναι εφικτή η
    αυτούσια διανομή και με την προυπόθεση ότι η διαίρεση της ορισμένης
    αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν αποκλείεται από τον κανονισμό
    οροφοκτησίας ότι δεν βλάπτει τη χρήση των άλλων οροφοκτητών και δεν
    μειώνει  την ασφάλεια αυτών ή του οικοδομήματος.
    Κοινόχρηστα πράγματα πολυκατοικίας. Η συγκυριότητα σ`αυτά είναι
    αδιάλυτη αλλά αυτό ισχύει μόνο στην αναγκαστική κοινωνία από τον νόμο
    και όχι για την συγκυριότητα που δημιουργείται από τη σύμβαση ή από
    διάταξη τελευταίας βουλήσεως.
 
250
     Δ/ΝΗ/1991 (766), ΔΙΚΗ/1990 (217), ΕΕΝ/1989 (665), ΝΟΒ/1989 (434)
    Δικονομία πολιτική. Διανομή. Εφεση από τον ένα κοινωνό. Υποχρεωτική η
    άσκησή  της κατά των λοιπών κοινωνών ακόμα κι αν ήταν αναγκαίοι
    ομόδικοί του στον πρώτο  βαθμό. Απαράδεκτη η προσεπίκληση που ασκείται
    για πρώτη φορά στο Εφετείο.
 
251
     ΝΟΒ/1989 (1053), ΤΟΣ/1989 (686)
     Μεσεγγύηση εχθρικών περιουσιών.
     Διανομή.
     Σύνταγμα.
     Από τη στιγμή που ξένα  κράτη  καθώς  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  που
     έχουν  την  ιθαγένεια  των  κρατών  αυτών  χαρακτηρισθούν  ως  εχθροί,
      τα περιουσιακά τους  στοιχεία στην Ελλάδα τελούν υπό μεσεγγύηση και
     απαγορεύεται  κάθε  δικαιοπραξία  μεταξύ αυτών και Ελλήνων ή προσώπων
     που διαμένουν στην Ελλάδα που αποβλέπουν σε  απόκτηση  δικαιωμάτων  ή
     σε όφελος των εχθρών του εχθρού δικαιούχου μέχρις ότου  αρθεί η
     μεσεγγύηση. Ακίνητα Αλβανών υπηκόων, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί ως
     εχθροί,  Ελλήνων  το  γένος, απαγορεύεται με πονή την ακυρότητα η
     σύναψη δικαιοπραξίας με αντικείμενο  τη  σύσταση,  μετάθεση, αλλοίωση
     ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα  που βρίσκονται  στην
     Ελλάδα,  επιτρέπεται  κατ`  εξαίρεση  με  άδεια  του  Υπ.
     Εξωτερικών. Διανομή  κοινού  ακινήτου,  που  ανήκει  κατά  ένα  μέρος
     σε Αλβανούς υπηκόους  `Ελληνες  το  γένος,  η  διανομή  ακινήτου
     συνιστά  διάθεση,   κατά   συνέπεια  απαγορεύεται.
     Η  απαγόρευση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις συνταγματικές
     διατάξεις  που προστατεύουν το δικαίωμα της εκεύθερης διάθεσης της
     περιουσίας, (μειοψ.).
 
252
     ΕΔΠΟΛΥΚ/1989 (175)
    Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Απαιτείται σύμβαση ή μονομερής
    δικαιοπραξία ή διατάξη τελευταίας βουλήσεως του κυρίου όλου του
    ακινήτου και μεταγραφή. Οταν με το ίδιο συμβόλαιο καταρτίζονται
    περισσότερες δικαιοπραξίες πρέπει να καταχωρίζονται χωριστά στο οικείο
    βιβλίο μεταγραφών και στο ευρετήριο γιατί αλλιώς η δικαιοπραξία που δεν
    μεταγράφεται δεν παράγει έννομες συνέπειες. Προικοσυμβόλαιο με το οποίο
    ο κύριος του όλου ακινήτου προικοδοτεί σαν οριζόντια ιδιοκτησία
    διαμέρισμα και προβαίνει και σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.
    Μεταγραφή των προικοσυμβολαίων αλλά μη χωριστή μεταγραφή της συστάσεως
    της οριζοντίου ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια δεν αποκτήθηκε κυριότητα στα
    διαμερίσματα αυτοτελώς αλλά μόνο συγκυριότητα που αναφέρεται σε ποσοστά
    επί του οικοπέδου. Δικαστική διανομή. Ενσταση καταχρηστικής ασκήσεως
    της αγωγής διανομής. Πράξη που διατάσσει αποδείξεις για να αποδειχθεί
    από τον ενάγοντα του εφικτού ή μη της αυτούσιας διανομής. Διορισμός
    πραγματογνώμονα πολιτικού μηχανικού.
 
253
     ΔΙΚΗ/1989 (49)
    Απόδειξη. Προθεσμία διεξαγωγής αποδείξεων.
    Χορήγηση από το δικαστήριο νέας προθεσμίας  κατόπιν σχετικής  αιτήσεως
    του διαδίκου με τις προτάσεις του, και εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος,
    ικανός να δικαιολογήσει την άπρακτη παρέλευση της προηγούμενης
    προθεσμίας. Για την κρίση περί του αποχρώντος ή μη λόγου αρκεί
    πιθανολόγηση.
    Κρίση ότι η ακριβής περιγραφή του επιδίκου κοινού ακινήτου στους
    τίτλους ιδιοκτησίας αποκλείει την διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης με το
    αυτό  αντικείμενο.
 
254
     ΝΟΒ/1989 (465)
     Διανομή (μετά το ν. 1562/1985).
     Δικαστική διανομή κοινού ακινήτου. Μεταβολή του  νομικού  καθεστώτος
     μετά  την  άσκηση της αγωγής με τη θέση σε ισχύ του ν.1562/85.
     Διανομή ακινήτου με σύσταση οριζόντιας ή χωριστής ιδιοκτησίας (ΚΠΟΛΔ
     480 Α). Εφαρμογή των διατάξεων αυτών και στις εκκρεμείς δίκες (άρθρ.21
     ν. 1562). Δυνατή  κατά  συνέπεια  η  αυτούσια  διανομή  του  επιδίκου
     με σύσταση χωριστής  ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου
     οικοπέδου στα οποία θα  αναγερθούν  χωριστά οικοδομήματα.
     Η  αυτούσια  διανομή  και  εφικτή  είναι  και  δεν  αντιβαίνει στο
     συμφέρον των  συγκυριών.
 
255
     ΑΡΜ/1989 (1097)
     Προσύμφωνο πωλήσεως όλου του  ακινήτου  από  συγκύριο  αυτού  κατά  το
      1/2  εξ  αδιαιρέτου.   Καταδίκη του σε δήλωση βουλήσεως λόγω αρνήσεώς
     του για σύναψη του  οριστικού συμβολαίου.  Κτήση  της  κυριότητας  του
      υπολοίπου  1/2  με  έκτακτη  χρησικτησία.  Αναγνώριση της άνω κτήσεως
     με οριστική απόφαση. Μη νόμιμη επίδοση  αυτής  στον  ερημοδικασθέντα
     αρχικό συγκύριο του 1/2 (μη πωλητή). Συνέπεια η μη  γένεση
     δεδικασμένου.  Απόρριψη αγωγής διανομής του αρχικού μη πωλητή
     συγκυρίου  λόγω παραδοχής της ενστάσεως κτήσεως κυριότητας με
     χρησικτησία.
 
180/1988 ΜΠΡ ΕΒΡ ( 17727)
     ΑΡΧΝ/1988 (744)
    Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως. Με την τελεσιδικία της απόφασης θεωρείται
    ότι έχει γίνει μόνο η δήλωση και όχι ολόκληρη η δικαιοπραξία.
    Εμπράγματη δικαιοπραξία. Πρέπει να μεταγραφεί η δήλωση αποδοχής και η
    απόφαση.
    Αν υπάρχει και αίτημα για παράδοση της νομής χρειάζεται και εγγραφή στα
    βιβλία διεκδικήσεων.
 
257
     ΑΡΜ/1988 (869)
     Συγκυριότητα. Δικαίωμα λύσης της κοινωνίας. Προϋποθέσεις. Δεν
     αποκλείεται  όταν  το  κοινό  οικόπεδο  προήλθε  από  αναγκαστική
     συνένωση, περισσοτέρων μή άρτιων  οικοπεδικών τμημάτων, με σκοπό την
     ανοικοδόμηση. -Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του κοινωνού -
     συγκυρίου,  για  λύση  της  κοινωνίας.
     Δικαστική  διανομή  κοινού ακινήτου. Εκποίηση του επικοίνου με
     πλειστηριασμό. Η  αυτούσια διανομή του επικοίνου σε μή  άρτια
     οικόπεδα,  αποτελεί  ανέφικτη  και  ασύμφορη διανομή.
 
258
 Δ/ΝΗ/1989 (1358)
 Αυτούσια διανομή κοινού αντικειμένου.  Τρόπος αυτούσιας διανομής και
 η απονέμηση άνισων μερίδων.
 Δυνατότητα δικαστηρίου να διατάξη την με πλειστηριασμό πώληση του
 επίκοινου ακινήτου, χωρίς απόδειξη, αν κατά την κρίση του η αυτούσια
 διανομή είναι αδύνατη ή ασύμφορη.
 Δικαστική δαπάνη.  Καταλογισμός της δικαστικής δαπάνης, κατά την
 διανομή κοινής περιουσίας, εις βάρος όλων των διαδίκων ανάλογα με το
 ποσοστό συγκυριότητας.
 
259
     ΕΔΠΟΛΥΚ/1988 (180)
    Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Αυτούσια διανομή κοινού οικοπέδου στο
    οποίο υπάρχει οικοδομή με την κατά πρώτο σύσταση χωριστής ιδιοκτησιας
    επ`αυτού κατ`ορόφους ή μέρη ορόφων. Δυνατότητα μεταγενέστερης μεταβολής
    της συστημένης ήδη σε κοινό ακίνητο οροφοκτησίας με την δημιουργία
    άλλων επί μέρους οριζοντίων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει . Παραδεκτή η αγωγή
    που ασκήθηκε μέσα σε προθεσμία μηνός από την έναρξη ισχύος Ν. 1562/85
    με την οποία ζητέιται να διαταχθεί η διανομή με πλειστηριασμό. Αγωγή
    αποριπτέα ως μη νόμιμη γιατί έχει ήδη συσταθεί σε κοινό ακίνητο
    οροφοκτησία (ισογείου ορόφου διώροφη οικοδομής).
 
260
     Δ/ΝΗ/1989 (787)
    Αυτούσια διανομή ακινήτου με σύσταση οριζόντιας κατά ορόφους ή μέρη
    αυτών ιδιοκτησίας. Διαχρονικό δίκαιο. Δικαστική απόφαση που διατάζει
    τον πλειστηριασμό διανεμητέου ακινήτου. Δικαίωμα συγκυρίου όπως μέσα σε
    προθεσμία μηνός από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (Ν. 1562/85),
    εγείρει νέα αγωγή για την αυτούσια διανομή με οροφοκτησία. Η προθεσμία
    και η άσκηση της αγωγής αναστέλλουν τον πλειστηριασμό.
    Παραίτηση από την προστασία του νόμου, που έγινε πριν τη δημοσίευσή του
    είναι ανίσχυρη.
 
261
     ΑΡΧΝ/1988 (529)
    Αγωγή διανομής κληρονομιαίου ακινήτου: Ο ενάγων οφείλει να εκθέσει και
    την παθητική νομιμοποίηση δηλ ότι ο εναγόμενος είναι και αυτός
    κληρονόμος και ότι περιήλθαν σ` αυτόν κατά κυριότητα τα ποσοστά του
    επιδίκου. Συνεπώς είναι απαράδεκτη σαν αόριστη η αγωγή στην οποία δεν
    αναφέρεται ότι μεταγράφτηκε δήλωση του εναγομένου περί αποδοχής της
    κληρονομίας ή το πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως.
 
262
 ΝΟΒ/1987 (565)
Κληρονομία. Δεν δημιουργείται αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των
συγκληρονόμων ή συγκληροδόχων. Αγωγή ή ένσταση αξίωσης για συνεισφορά
μεταξύ των κληρονόμων κατιόντων, δεν είναι απαραίτητο να στρέφεται κατά
όλων των κληρονόμων. Διανομή. Απόρριψη ως αόριστης αγωγής διανομής λόγω
μη αναφοράς σ` αυτήν του στοιχείου της συγκυριότητας. Αποποίηση
κληρονομίας. Τύχη κληρονομικής μερίδας.
Υποχρέωση συνεισφοράς αυτού που παίρνει τη θέση του αποποιούμενου. Μόνη
η αποποίηση της κληρονομίας από την κόρη του κληρονομούμενου δεν
ισοδυναμεί με δήλωση ότι προτιμά την προίκα και δεν επιθυμεί να την
συνεισφέρει για να λάβει μέρος στην διανομή της κληρονομίας. Σύσταση
προίκας χωρίς σύμβαση με τον άντρα (αυτοπροίκηση). Συνεισφορά της
παροχής αυτής. Συνεισφορά δωρεάς, έστω και αν δεν τηρήθηκε ο σχετικός
τύπος. Ουσιώδης υποτίμηση της δραχμής ή μεταβολή του νομίσματος μετά
την παροχή που συνεισφέρεται και πριν από το θάνατο του
κληρονομούμενου. Αναγωγή της αξίας της παροχής σε δραχμές στο ισάξιο
του ποσού αυτού σε δραχμές κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου.
 
263
 ΝΟΒ/1987 (45)
Κατάχρηση δικαιώματος. Διανομή ακινήτου. Ασκηση του δικαιώματος
διανομής από συγκληρονόμο καθ` υπέρβαση του αισθήματος δικαίου και της
ηθικής τάξεως. Περιστατικά.
 
264
 ΝΟΒ/1987 (552)
Κοινωνία. Δικαίωμα κοινωνού για λύση της κοινωνίας. Διανομή.
Προϋποθέσεις. Αναδρομικότητα νόμου. Προϋποθέσεις εφαρμογής από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο του νεώτερου νόμου και όχι εκείνου που
εφαρμόστηκε πρωτόδικα. Ακυρη σύμβαση και προσύμβαση με αντικείμενο τη
σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματος δικαιώματος επί
ακινήτου, εάν δεν τηρήθηκε ο συμβολαιογραφικός τύπος. Παραίτηση από το
δικόγραφο της αγωγής ή απ` το δικαίωμα που ασκήθηκε μ` αυτήν.
Απαράδεκτη η σιωπηρή παραίτηση.
Κατάχρηση δικαιώματος. Εννοια. Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ μπορεί να
προβληθεί και στην αγωγή διανομής ακινήτων.
 
265
     ΑΡΜ/1985 (1056)
    Διανομή κοινού πράγματος.
    Στοιχείο της σχετικής αγωγής η συγκυριότητα των διαδίκων στο
    διανεμητέο. Αμφισβήτηση του τρόπου κτήσης της συγκυριότητας από τον
    εναγόμενο. Συμπλήρωση του στοιχείου αυτού με τις προτάσεις της α`
    συζήτησης.
 
266
     ΑΡΜ/1985 (388)
    Κληρονομιά. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας σε περίπτωση συνεισενεκτέων και
    καταλογιστέων παροχών.
 
267
 ΝΟΒ/1985 (1136)
Δικαστική διανομή ακινήτου. Εγγραφή της σχετικής αγωγής στα βιβλία
διεκδικήσεων. Απαράδεκτο αγωγή λόγω μη εγγραφής αυτής. Λόγος αναιρέσεως
κατά αρθ. 559 ΚΠΟΛΔ αρ. 14.
Αυτούσια διανομή. Δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο η κρίση του
δικαστηρίου περί εφικτού ή ανεφίκτου της διανομής. Δεν χρειάζεται
διαταγή αποδείξεων.
 
268
     ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΤΕ/1984 (1216)
                       ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ
      Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ
         Α. Νομικό καθεστώς ...............................      1
         Β. Υποκείμενο ....................................      2
         Γ. Αντικείμενο
            α. Γενικώς ....................................   3-20
            β. Καθορισμός αξίας
               1. Ακίνητα .................................  21-41
               2. Μετοχές .................................  42-51
               3. Επιπλα ..................................  52-53
            γ. Κρίσιμος χρόνος ............................  54-61
         Δ. Διαδικασία επιβολής του φόρου
            α. Πράξη επιβολής
               Επιδόσεις ..................................     62
            β. Διοικητική επίλυση της διαφοράς ............  63-65
            γ. Πρόσθετοι φόροι - Πρόστιμο .................  66-75
         Ε. Απαλλαγές - Εκπτώσεις .........................  76-82
     ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ ................................. 83-100
 
 
269
 ΑΡΜ/1984 (991)
Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με διάταξη τελευταίας βουλήσεως.
Απαραίτητες προϋποθέσεις η ύπαρξη σαφής δήλωση του διαθέτη, η περιγραφή
κάθε ιδιοκτησίας και ο χαρακτηρισμός αυτής ως αντικείμενο αποκλειστικής
κυριότητας. Πότε η άσκηση ενός δικαιώματος είναι καταχρηστική.
Περιστατικά. Η φράση της διαθήκης ότι καταλείπεται σε κάθε κληρονόμο
"το ήμισυ του ελαιοτριβείου" σημαίνει το ήμισυ εξ αδιαιρέτου του όλου
ακινήτου και όχι τη σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών. Απορρίπτεται η έφεση.
 
270
 ΝΟΒ/1984 (291)
Δικαιώματα συμβολαιογράφων. Δικαστική διανομή ακινήτου που ανήκει υπό
κοινού σε περισσότερα από ένα άτομα με πλειστηριασμό. Αμοιβή
συμβολαιογράφου που ενεργεί ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού.
 
1012/1983 ΑΠ (121740)
 ΝΟΒ/1984 (652)
Κληρονομία για κοινωφελή σκοπό. Διανομή. Η εξώδικη διανομή αυτής
γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 2039/39 που δεν καταργήθηκαν από τον
ΚΠολΔ. Σε δικαστική διανομή το ανέφικτο της αυτούσιας διανομής κρίνεται
από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο, όχι τον Υπουργό Οικονομικών.
 
272
 
 
 ΑΡΜ/1983 (1081)
Συγκυριότητα, πότε δικαιούται ο συγκύριος που έκανε δαπάνες στο κοινό
πράγμα να τις ζητήσει από τους υπόλοιπους συγκυρίους (ανάλογα με τη
μερίδα του καθενός), οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να προβληθούν και με
ένσταση στη δίκη για τη διανομή του κοινού με παράλληλη προβολή και του
δικαιώματος επίσχεσης του κοινού πράγματος, αν πρόκειται για επωφελείς
δαπάνες αναζητείται μόνο η αξία των υλικών κι όχι η απόδοση της
ωφέλειας από εργασία τρίτων.
Κλήροι οικοπεδικοί, πότε επιτρέπεται κατάτμησή τους (οπότε και είναι
δυνατή η δικαστική διανομή τους).
Διανομή δικαστική, το δικαστήριο μπορεί ανεξέλεγκτα ν` αποφασίσει, και
χωρίς να διατάξει απόδειξη, αν η αυτούσια διανομή είναι προφανώς
δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη, δεν επιτρέπεται να γίνει διανομή με σύσταση
οριζόντιας ιδιοκτησίας, αφού η σύσταση αυτή δεν μπορεί να γίνει με
δικαστική απόφαση.
Ομοδικία αναγκαστική, οι ομόδικοι που απουσιάζουν δικαιούνται να
προσβάλλουν την απόφαση με ανακοπή ερημοδικίας, για την περίπτωση αυτή
ορίζεται ένα μόνο παράβολο ανακοπής (κι όχι χωριστά για κάθε
απολειπόμενο ομόδικο).
 
 
 
273
 ΝΟΒ/1983 (660)
Καταχραστική η έγερση αγωγής για δικαστική διανομή κληρονομιαίου
ακινήτου, το οποίο είχε αποτελέσει αντικείμενο άτυπης διανομής μεταξύ
των κληρονόμων, βάσει της οποίας το ενέμοντο και το αξιοποιούσαν επί 22
έτη οι εναγόμενοι, εν γνώσει των αναγόντων. Λήψη υπόψη και του
στοιχείου της επαύξησης της αξίας του ακινήτου κατά τον ενδιάμεσο
χρόνο.
 
274
 ΝΟΒ/1980 (1980)
Δικαστική διανομή. Στοιχείο της αγωγής συνιστά η ύπαρξη κοινωνίας. Τεκμήριο 
ότι τα μερίδια είναι ίσα. Η νομιμοποίηση (ενεργητική και παθητική) ως 
στοιχείο της αγωγής. Αυτεπάγγελτη έρευνα. Μεταβίβαση του επίδικου ακινήτου. 
Δεν επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Δικαίωμα του διαδόχου ν` ασκήσει 
παρέμβαση στη δίκη. Παράλειψη επίδοσης της παρέμβασης σε αρχικό διάδικο. 
Ακυρότητα επέρχεται μόνο εάν ο διάδικος επικαλείται βλάβη. Προϋποθέσεις 
υπεισέλευσης του παρεμβαίνοντος ως κυρίου διαδίκου. Συνέπειες.
 
275
 
 
 
 
 
 
ΝΟΒ/1981 (323)
Δικαστική διανομή. Κοινωνία επί υπαρχούσης εμπορικής επιχειρήσεως.
Αυτούσια διανομή : έννοια. Διανομή με πώληση δια πλειστηριασμού. Μη
δυνατή η διανομή έτσι ώστε οι περισσότεροι κοινωνοί να λάβουν το
διανεμητέο ακίνητο και οι υπόλοιποι να λάβουν χρηματικό ποσό ίσο προς
την αξία της μερίδας που τους αναλογεί.
 
276
 ΝΟΒ/1981 (527)
Δικονομία Πολιτική. Οριστική απόφαση. Εννοια. Δυνατή η ανάκληση μόνο μη
οριστικής αποφάσεως. Διανομή. Προϋπόθεση: κυριότητα των πραγμάτων που
διανέμονται.
Αγωγή περί κλήρου. Στοιχεία δικογράφου.
Αγωγή διανομής κληρονομιαίου ακινήτου: στοιχεία δικογράφου: μνεία
κυριότητας κληρονομουμένου και μεταγραφής αποδοχής κληρονομίας.
Αμφισβήτηση κυριότητας στην πρώτη συζήτηση. Υποχρέωση ενάγοντα να
συμπληρώσει προτάσεις και καθορίσει τρόπο τοκίσεως κυριότητας, μέχρι
την κτήση αυτής κατά πρωτότυπο τρόπο. Δεν αρκεί η απλή χρήση όρων
"τακτική ή έκτακτη χρησικτησία". Απαραίτητη η αναφορά γεγονότων και
στοιχείων που απαιτεί ο νόμος.
 
277
     ΑΡΜ/1980 (958)
    Διανομή κοινού ακινήτου (δικαστική), προϋποθέσεις αυτούσιας διανομής,
    αδύνατη η αυτούσια διανομή με διαίρεση του κοινού σε άνισα μέρη,
    ανάλογα με τις άνισες μερίδες των κοινωνών, δεν διατάσσεται απόδειξη
    για το εφικτό, ανέφικτο ή ασύμφορο της αυτούσιας διανομής όταν κάτι
    τέτοιο είναι έκδηλα σαφές κατά την κρίση του δικαστηρίου.
    Οριζόντια ιδιοκτησία, τρόποι συστάσεως, δεν μπορεί να συσταθεί με
    δικαστική απόφαση.
    Κοινωνία, δαπάνες συγκοινωνού στο κοινό πράγμα, προϋποθέσεις
    αναζητήσεως τους από τους λοιπούς κοινωνούς, δυνατή και κατά τις
    διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, δικαίωμα επισχέσεως του
    συγκοινωνού που πλήρωσε τις δαπάνες.
 
278
 ΑΡΜ/1981 (210)
Δικαστική διανομή ακινήτων. Πότε είναι εφικτή η αυτούσια διανομή.
Οταν η αυτούσια διανομή δεν είναι προδήλως δυνατή ή αδύνατη ή ασύμφορη,
ο ενάγων αποδεικνύει τη δυνατότητα αυτούσιας διανομής. Εξώδικη διανομή.
Απαραίτητη η συμφωνία όλων των κοινωνών. Δαπάνες ενός από τους συγκύριους
στο κοινό πράγμα. Καταβολή μέρους της δαπάνης,ανάλογα με τη μερίδα τους,
από του λοιπούς συγκυρίους. Η αξίωση για καταβολή δαπανών μπορεί να
ασκηθεί κατ` ένσταση (επισχέσεως) αλλά και με ανταγωγή στη δίκη για τη
διανομή του κοινού. Επωφελείς δαπάνες σε ξένο ακίνητο. Αξίωση αποζημιώσεως
καλόπιστου νομέα για επωφελείς δαπάνες,μόνον εφόσον σώζεται η αύξηση της
αξίας του πράγματος. Εντολή. Καταρτίζεται και σιωπηρά όταν ο εντολοδόχος
διεξάγει μια υπόθεση χωρίς να αντιλέγει ο εντολέας. Αναζήτηση των δαπανών
για την εκτέλεση της εντολής.
(Η περίληψη έχει συνταχθεί από το περιοδικό Αρμενόπουλος,εκδόσεως
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης).
 
279
 ΝΟΒ/1980 (1062)
Δικαστική διανομή ακινήτων. Οταν τα κοινά είναι περισσότερα από ένα δικαστική 
διανομή δύναται να ζητηθεί για ένα ή περισσότερα απ` αυτά.
 
280
 ΑΡΜ/1979 (1103)
Διανομή κοινού ακινήτου άκυρη η άτυπη συμφωνία για αυτούσια διανομή δεν
εμποδίζει τη δικαστική επιδίωξη λύσεως της κοινωνίας, η οποία μπορεί
ν`αποκλειστεί δικαιοπρακτικά μέχρι 10 χρόνια και εφόσον η δικαιοπραξία
υποβληθεί σε συμβολαιογραφικό τύπο και σε μεταγραφή ο τύπος, τον οποίο
αξιώνει το άρθρ. 369 ΑΚ αναφορικά με τις σχετικές με ακίνητα
δικαιοπραξίες είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός διανομή κοινού
ακινήτου που δεν έγινε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι άκυρη το (μη
συμβολαιογραφικό) έγγραφο δεν μπορεί να χρησιμεύσει ούτε ως νομιζόμενος
τίτλος τι πρέπει ν`αποδείξει ο ενάγων στη δίκη διανομής κοινού
ακινήτου.
Κοινωνία πότε περιορίζεται ή εμποδίζεται η άσκηση του δικαιώματος του
κοινωνού για λύση της κοινωνίας.
Κατάχρηση δικαιώματος υπάρχει κι`όταν η πριν την άσκησή του συμπεριφορά
του δικαιούχου και η πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε στο μεταξύ
δεν δικαιολογούν την άσκηση του.
"Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης".
 
281
 ΑΡΜ/1979 (869)
Διαμονή κοινού πράγματος, η εξώδικη διανομή προϋποθέτει συμφωνία όλων
των κοινωνών, δικαστική διανομή χωρεί όταν έστω κι` ένας κοινωνός δεν
συναινεί στην εξώδικη διανομή η έγερση αγωγής για δικαστική διανομή
υποδηλώνει άρνηση συναινέσεως για εξώδικη διανομή.
Οριζόντια ιδιοκτησία, τρόποι συστάσεως της, δεν μπορεί να συσταθεί με
δικαστική απόφαση.
"Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης.".
 
282
 ΑΡΜ/1979 (1014)
Κληρονομητήριο, εφόσον ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομία, ο δανειστής
του ή ο δανειστής της κληρονομίας δικαιούται να ζητήσει την έκδοση
κληρονομοτηρίου στ` όνομα του κληρονόμου, ασκώντας πλαγιαστικά το
σχετικό περιουσιακό δικαίωμα του τελευταίου ποιός θεωρείται δανειστής
του κληρονόμου ή της κληρονομίας, τι πρέπει να επικαλεσθεί και
ν`αποδείξει ο δανειστής που ζητεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, την έκδοση
κληρονομητηρίου, αν ο δανειστής έχει κατά του κληρονόμου αξίωση για
λύση, με δικαστική διανομή, κοινωνίας πάνω σε κληρονομιαίο ακίνητο,
πρέπει να μνημονεύσει και το επίκοινο ακίνητο.
"Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκδόσεως του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκης".
 
283
 ΑΡΜ/1980 (885)
Συγκυριότητα, ο συγκύριος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει, αν δεν
συναινούν σε εξώδικη διανομή οι λοιποί συγκύριοι, τη λύση της κοινωνίας
με δικαστική διανομή του όλου επίκοινου πράγματος και όχι τμήματος
αυτού, ανταλλαγή ιδανικών μερών ακινήτου, τόσο η υποσχετική όσο και η
εκποιητική σύμβαση πρέπει να γίνουν συμβολαιογραφικώς και να μεταγραφεί
η εκποιητική πράξη, αμφισβήτηση της ταυτότητας του διανεμητέου
ακινήτου, διαταγή διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης, κρίση, ότι είναι
ανέφικτη η αυτούσια διανομή του επίκοινου ακινήτου.
 
284
     ΝΟΒ/1979 (50)
    Δικαστική διανομή. Αξιώσεις κατύ άλλων συγκοινωνών. Προϋπόθεση
    προβολής στη δίκη διανομής η προέλευσή τους από την σχέση της
    κοινωνίας.
 
285
 ΑΡΜ/1980 (216)
Αξίωση για δαπάνες σε ξένο πράγμα, ποιες δαπάνες δικαιούται να ζητήσει
ο καλόπιστος και ποιες ο κακόπιστος νομέας, καλόπιστος θεωρείται ο
νομέας που χωρίς βαρειά αμέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την
κυριότητα του πράγματος, δεν υπάρχει καλή πίστη αν ο νομέας νέμεται
χωρίς τίτλο ή βάσει τίτλου που δεν μεταγράφηκε, για επωφελείς δαπάνες ο
κακόπιστος νομέας έχει δικαίωμα αφαιρέσεως υπό τους όρους της ΑΚ 1104
και αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού βάσει της ΑΚ 1063 παρ. 1.
Δικαστική διανομή κοινού πράγματος, ποτέ δεν διατάσσεται απόδειξη για
τον εφικτό, ανέφικτο ή ασύμφορο της αυτούσιας διανομής, πώληση του
κοινού πράγματος με πλειστηριασμό εφόσον η αυτούσια διανομή του είναι
έκδηλα σαφής και προφανής.
 
801/1977 ΑΠ (291187) - ΑΝΕΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
     ΝΟΒ/1978 (508)
    Διαχρονικό Δίκαιο. Το άρθρο 43 του ΕΙΣΝΑΚ έχει εφαρμογή επί πάσης
    κοινωνίας κατ` ιδανικά μέρη, εφόσον υφίσταται κατά την εισαγωγή του ΑΚ.
    Ρυθμίζει δε και την εκ κληρονομικού δικαιώματος κοινωνία, κατισχύουσα,
    ως ειδική, της διατάξεως του άρθρου 92 του ΕΙΣΝΑΚ που αφορά το
    κληρονομικό δικαίωμα εν γένει.
    Κάθε διανομή, εξώδικη ή δικαστική, περιέχει διάθεση επ` ανταλλάγματι,
    και προϋποθέτει την ύπαρξη κυριότητας επί των διανεμητέων. Η διάταξη
    του άρθρου 1872 παρ. 1 του ΑΚ αναφέρεται στην περί κλήρου αγωγή και δεν
    αίρει τα ως άνω.
    Ορθώς απερρίφθη η αγωγή διανομής κληρονομιαίου, αφού αυτή αναφέρει
    απλώς ότι ο κληρονομηθείς είχε δικαίωμα νομής και κατοχής επί του
    ακινήτου αυτού.
 
287
     ΑΡΜ/1978 (360)
    Δικαστική διανομή κοινού πράγματος. Η αυτούσια διανομή γίνεται μόνο με
    κλήρωση. Η κλήρωση προϋποθέτει ότι η διαίρεση γίνεται με ίσα μέρη. Μη
    νόμιμη η απονέμηση, ο σχηματισμός δηλαδή άνισων μερίδων, τις οποίες το
    Δικαστήριο απονέμει αντιστοίχως στους κοινωνούς χωρίς κλήρωση.
    Η περίληψη αυτή έγινε με βάση τη δημοσιευομένη στον Αρμενόπουλο 1978
    (τ. ΑΒ`), σελ. 360. Ο Αρμενόπουλος αποτελεί έκδοση του Δικηγορικού
    Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 
288
     ΑΡΜ/1977 (118)
    Οριζόντιος ιδιοκτησία, δυνατότης συστάσεως διά συμβάσεως ή διά
    διατάξεως τελευταίας βουλήσεως όχι όμως και διά δικαστικής αποφάσεως.
    Διανομή κοινού, πότε αυτουσία. Δικαστική δαπάνη δίκης διανομής, ποία
    νοούνται ως έξοδα της δίκης διανομής κοινού, τρόπος επιμερισμού τούτων
    μεταξύ συγκυρίων, δέον να προσδιορίζωνται ταύτα υπό της τελειωτικής επί
    της δίκης αποφάσεως κατά λόγον ανάλογον των μερίδων των κοινωνών.
 








Σχόλια