ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ 948/2012 ΜονΠρωτΚορίνθου - Αναστολή της δίκης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, λόγω κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στον 3869/2010

948/2012 ΜονΠρωτΚορίνθου - Αναστολή της δίκης για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, λόγω κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στον 3869/2010...

Δημοσιεύω την υπ' αριθμ 948/2012 Απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία κρίθηκε ότι η υποβολή αιτήσεως υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), συνιστά νόμιμο λόγο αναστολής της δίκης, με την οποία η αντίδικος τράπεζα επεδίωκε την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα των δανειοληπτών.

Σημείωση: Δεν είχε προηγηθεί η έκδοση σχετικής Διαταγής Πληρωμής, αναφορικά με την δικαστική εκκαθάριση της απαίτησης- See more at: http://mariosmarinakos.blogspot.gr/2013/01/9482012-38692010.html#sthash.dBJLcKCj.dpuf

Σχόλια