ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΤΡΑ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ- Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων οι εγγραφές και οι άρσεις των προσημειώσεων άρθρο 15 παρ. 12 του Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012)

..
Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων οι εγγραφές και οι άρσεις των προσημειώσεων..

Κατά το άρθρο 15 παρ. 12 του Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12.3.2012) για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής, μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής και η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4:

«3. Τα ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια και για τη συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.»

Σχόλια