ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ - ΕιρΡόδου 31/2016: Προνομιακή ικανοποίηση προηγούμενου προσημειούχου και επόμενου ενυπόθηκου δανειστή στα πλαίσια του άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Τίτλος

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
Τύπος

Σχέδιο νόμου
Υπουργείο

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή

Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας

Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
12/12/2016


http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=acdd0e56-1b52-4fc2-bdf5-a6da0180f250ΑΡΘΡΟ 52


Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα για τον διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των επιμελητηρίων, των συνεταιρισμών, των σωματείων και των λοιπών ενώσεων προσώπων. Με τη νέα ρύθμιση ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται αποκλειστικά δικηγόροι, τα δε ζητήματα που αφορούν τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων, την αμοιβή τους και κάθε άλλο ουσιώδες ζήτημα, θα εξειδικευθούν σε Υπουργική Απόφαση.

Σχόλια