ΑΠ ποιν. 1016/2014: Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνον για την υποστήριξη της κατηγορίας. Παραγραφή της αξίωσης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΠ 5/2016΅: Για την νομιμότητα της φωτογράφησης των Κτηματικών Τόμων του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου 
ΑΠ ποιν. 1016/2014: Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνον για την υποστήριξη της κατηγορίας. Παραγραφή της αξίωσης..

Ποιν Χρον 2016/124
– Στην περίπτωση παράστασης μόνον για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά
κατηγορουμένου υπαλλήλου δεν είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται αν ο παθών παρίσταται για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ή για αποκατάσταση υλικής ζημίας. – Ο παραστάς ως πολιτικώς ενάγων προς υποστήριξη και μόνο της κατηγορίας απαιτείται να είναι αμέσως παθών από την αξιόποινη πράξη, ενώ για το (μη υποκείμενο σε παραγραφή) δημοσίου δικαίου δικαίωμα παραστάσεως προς υποστήριξη της κατηγορίας δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρ. 937 ΑΚ περί παραγραφής, αφού στην περίπτωση αυτή προϋποτίθεται αξίωση από αδικοπραξία.

Σχόλια