ΑΠ Συμβ 133/2017: Αναιρείται το βούλευμα διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψιν το υπόμνημα του πολιτικώς ενάγοντος

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - 188/2016 ΕΦ ΠΑΤΡ (- Όπλα. Ναρκωτικά. Ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη από κοινού και κατά μόνας της εισαγωγής, κατοχής, μετασκευής, εμπορίας, προμήθειας και μεταφορά όπλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Διακεκριμένη περίπτωση της από κοινού και κατά μόνας κατοχής, μεταφοράς, εμπορίας, προμήθειας όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπραξη κακουργημάτων. Παράνομη κατοχή όπλου. Προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση. Κατ’ εξακολούθηση διακίνηση ναρκωτικών υπό τη μορφή της κατοχής και πώλησης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Προσωρινή κράτηση και προϋποθέσεις επιβολής της. Προϋποθέσεις αντικατάστασής της με περιοριστικούς όρους. Περάτωση της ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθ. 308 Α ΚΠΔ.
ΑΠ Συμβ 133/2017: Αναιρείται το βούλευμα διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψιν το υπόμνημα του πολιτικώς ενάγοντος

ΑΡΙΘΜΟΣ 133/2017
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ TOY APEΙOY ΠΑΓΟΥ
 Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σακκά, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο και Γεώργιο Παπαηλιάδη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
…….


  Από την ανωτέρω μνεία των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη και αξιολόγησε το Συμβούλιο και την καθολική αναφορά, ως προς τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά, στην εισαγγελική πρόταση, δεν πρόκυπτει, με βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικότερα, μετά την υποβολή της υπ’ αριθμ. ΕΤ 78-16/92//12/27- 6-2016 εισαγγελικής προτάσεως ο πολιτικώς ενάγων **** στις 14-7-2016 υπέβαλε προς αντίκρουση αυτής απόψεις και παρατηρήσεις με το από 13-7-2016 υπόμνημα, το οποίο διαβιβάσθηκε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με το υπ' αριθμ. 170599/14-7-2016 έγγραφο του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Με το ίδιο υπόμνημα ο πολιτικώς ενάγων υπέβαλε εκτός από το αίτημα της παραπομπής του κατηγορουμένου και αίτημα διενέργειας περαιτέρω κυρίας ανακρίσεως προκειμένου: α) να εξετασθεί ο μάρτυρας *** β) να ζητηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του **** για να διαπιστωθεί αφενός μεν η τμηματική κατάθεση χρημάτων από τον κατηγορούμενο απευθείας στον **** και αφετέρου αν ο **** μετέφερε τα χρήματα αυτά σε δικό του λογαριασμό και γ) να εξετασθεί ο ίδιος κατ' αντιπαράσταση με τον κατηγορούμενο. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που διασκέφθηκε στις 15-7-2016 και εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα στις 20-7-2016 δεν έκανε ουδεμία αναφορά στο ως άνω υπόμνημα, το οποίο σημειωτέον ούτε καν το μνημονεύει μεταξύ των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη, καθώς και στα αιτήματα που διατυπώνονται από αυτό. Ως εκ τούτου, αφενός δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι το Συμβούλιο συνεκτίμησε τους ουσιαστικούς ισχυρισμούς του πολιτικώς ενάγοντος, που προβάλλονται με το υπόμνημα και αφετέρου παρέμειναν αδίκαστα τα υποβληθέντα αιτήματα αυτού (Α.Π 1165/2010). Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός, ως και κατ' ουσίαν βάσιμος, ο σχετικός, από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ, δ του Κ.Π.Δ., λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα στο σύνολο του και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, αφού είναι δυνατή η συγκρότηση του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρα 485 παρ. 1 και 519 του Κ.Π.Δ.).


=======================
Αναρτήθηκε από dikastis.gr

Σχόλια