Δικηγορική αμοιβή. Αμοιβή δικηγόρου για την προπαρασκευή ..

https://docs.google.com/file/d/0BwUnM0UiSQf0TUR2NkdneEkxTVk/edit

59/2002 ΜΠΡ ΑΘ (334349)
(ΧΡΙΔ 2003/550) Δικηγορική αμοιβή. Αμοιβή δικηγόρου για την προπαρασκευή και την εν γένει τακτοποίηση της ..
μεταγραφής ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα ή ανανέωσης του συμβολαίου συνεργασίας του με ποδοσφαιρική ομάδα, ώστε να περιέχει ευνοϊκότερους όρους.
   Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμ. 59/2002

Προεδρεύων: Αντ. Γομάτος, Πρωτοδίκης Δικηγόροι: Σπ. Βλασσόπουλος - Π. Καϊμακάμης, Κ. Μπαϊμπάς

[...Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος η οποία εξετάστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου και εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, την ανωμοτί εξέταση του ενάγοντος και του δεύτερου εναγόμενου, τις υπ` αριθμ 18828/8.11.2001, 17506, 17507/21.1.2001, 1270/24.1.2002 και 17517, 17518/23.1.2002 ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες παραδεκτά λαμβάνονται υπόψη κατ` άρθρον 671 ΚΠολΔ (βλ. ΑΠ 1672/2000 Δνη 42, 1281 και ΑΠ 884/1998 Δνη 40, 588) καθώς και τα έγγραφα που οι διάδικοι νομότυπα προσκομίζουν και επικάλούνται, αποδεικνύονται κατά την κρίση του δικαστηρίου τ` ακόλουθα:

Ο πρώτος εναγόμενος, ποδοσφαιριστής κατά την χρονική περίοδο, διεξαγωγής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α` Εθνικής κατηγορίας, 1999-2000, ανήκε στο έμψυχο υλικό της ΠΑΕ ... Μετά την λήξη της ως άνω ποδοσφαιρικής περιόδου, ο πρώτος εναγόμενος, ενόψει του ότι το τότε συμβόλαιο συνεργασίας του με την ως άνω ΠΑΕ έληγε μετά την πάροδο ενός (1) έτους ήτοι το κάλοκαίρι του 2001 εκδήλωσε ενδιαφέρον για την έγκαιρη κατάρτιση νέου συμβολαίου είτε με την μεταγραφή του σε άλλη ομάδα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε με την παραμονή του στην ίδια ως άνω ποδοσφαιρική ομάδα με την κατάρτιση νέου συμβολαίου στο οποίο θα εμπεριέχονταν ευνοϊκότεροι γι` αυτόν όροι συνεργασίας.

Στα πλαίσια του ως άνω σκοπού και τον μήνα Μάιο του έτους 2000 συναντήθηκαν στην οικία του δεύτερου εναγόμενου ο ενάγων και πρώτος εναγόμενος ποδοσφαιριστής, όπου ο τελευταίος κατόπιν συζητήσεως ανέθεσε στον ενάγοντα δικηγόρο την προπαρασκευή και εν γένει τακτοποίηση της μεταγραφής σε άλλη ομάδα ή της κατάρτισης νεότερης συμφωνίας συνεργασίας αυτού με την ΠΑΕ ... με όσο το δυνατόν καλύτερα οικονομικά ανταλλάγματα αλλά και την μη επιβάρυνση του πρώτου εναγόμενου ποδοσφαιριστή με προμήθειες τρίτων διαμεσολαβητών. Εις επιβεβαίωση της εν λόγω εντολής την 6.6.2000, συμφωνήθηκε μεταξύ του ενάγοντα δικηγόρου και του πρώτου εναγόμενου ποδοσφαιριστή, όπως ο ενάγων λάβει ως αμοιβή του για την περίπτωση της μεταγραφής του πρώτου εναγόμενου σε άλλη ομάδα ή της κατάρτισης νέου συμβολαίου με την προαναφερόμενη ΠΑΕ, με πλέον ευνοϊκούς όρους, για τα συμφέροντα αυτού δίχως να λάβει τρίτος διαμεσολαβητής κάποια προμήθεια, ποσοστό 2% επί του χρηματικού ποσού το οποίο θα καταβάλετο πραγματικά στον πρώτο εναγόμενο, καταβλητέας της ως άνω αμοιβής του ενάγοντα κατά την ημέρα κατάρτισης του εν λόγω συμβολαίου.

Την ως άνω συμφωνία μεταξύ του ενάγοντα δικηγόρου και του πρώτου εναγόμενου ποδοσφαιριστή ως προς την ειδικότερη εκ μέρους του πρώτου εναγόμενου αναληφθείσα υποχρέωση προς πληρωμή της ως άνω συμφωνηθείσας αμοιβής του ενάγοντα αναδέχθηκε σωρευτικώς, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (6.6.2000) και ο δεύτερος εναγόμενος, ως εις ολόκληρον υπόχρεος στην καταβολή της, μετά του πρώτου εναγόμενου.

Ακολούθως, σε εκτέλεση της ως άνω αναληφθείσας εκ μέρους του ενάγοντα δικηγόρου, υποχρέωσης του, αυτός (ενάγων) προέβη καθ` όλο τον μήνα Ιούνιο του έτους 2000 σε σειρά συναντήσεων και συζητήσεων με τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και ειδικότερα: Την 8.6.2000 συναντήθηκε ο ενάγων με τον έλληνα μάνατζερ στην FIFA, Ι.Κ. για το ενδεχόμενο της μεταγραφής του πρώτου εναγόμενου ποδοσφαιριστή σε ομάδα της αλλοδαπής, συντάσσοντας και σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού προκειμένου να το παρουσιάσει στον προαναφερόμενο μάνατζερ ο οποίος εκπροσωπούσε την ισπανική ομάδα....

Πλην όμως από την μελέτη του προσκομισθέντος από τον προαναφερόμενο μάνατζερ, ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ενάγων εισηγήθηκε την απόρριψη του ένεκα της επιβάρυνσης του εντολέα του και πρώτου εναγομένου με προμήθεια σε ποσοστό 10% επί του ποσού που θα ελαμβάνετο.

Στην συνέχεια επικοινώνησε ο ενάγων με την Ε.Κ., η οποία συνεργάζετο στην Ιταλία με διάφορους μάνατζερ και ακολούθως κατόπιν υποδείξεως της ανωτέρω, με τον μάνατζερ Α.Ε., ο οποίος και ζήτησε από τον ενάγοντα έγγραφη εξουσιοδότηση του πρώτου εναγόμενου ότι τον εκπροσωπούσε, προκειμένου να διαπραγματευτεί στην συνέχεια την μεταγραφή του σε ομάδα της Ευρώπης. Ο ενάγων αφού έλαβε την από 26.6.2000 εξουσιοδότηση του πρώτου εναγόμενου, διό μέσου του δεύτερου εναγόμενου, την διαβίβασε στην συνέχεια στον προαναφερόμενο μάνατζερ.

Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω ενέργειες, ο ενάγων φρόντιζε, ώστε η μέχρι τότε ομάδα του πρώτου εναγόμενου ΠΑΕ ... η οποία διατηρούσε τα δικαιώματα του μέχρι το κάλοκαίρι του έτους 2001, να ενημερώνεται σχετικά με τις μελλοντικές μεταγραφικές κινήσεις του πρώτου εναγόμενου. Σκοπός της εν λόγω τακτικής του ενάγοντα, ήταν αφενός μεν η ενεργοποίηση της διοίκησης της ως άνω ΠΑΕ για την κατάρτιση νέου συμβολαίου με κάλύτερους οικονομικούς όρους για τον πρώτο εναγόμενο; αφετέρου δε και σε διαφορετική περίπτωση, να λάβει η εν λόγω ΠΑΕ, όσο το δυνατόν μεγάλύτερο χρηματικό αντάλλαγμα για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων του πρώτου εναγομένου ποδοσφαιριστή σε άλλη ομάδα.

Στις αρχές Ιουλίου του έτους 2000, ο προαναφερόμενος μάνατζερ ειδοποίησε τον ενάγοντα ότι ενδιαφερόταν για την απόκτηση του πρώτου εναγόμενου η αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα ... η οποία ήταν διατεθειμένη να καταβάλει στον πρώτο εναγόμενο το χρηματικό ποσό που αυτός θα ζητούσε καθώς και το χρηματικό ποσό που θα ήθελε η ΠΑΕ ... για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων του, αποστέλλοντας και σχετικό fax. Εν` όψει των ανωτέρω η ΠΑΕ ... κάλεσε τον πρώτο εναγόμενο στα γραφεία της όπου και μετέβη αυτός μαζί με τον ενάγοντα δικηγόρο, συνοδευόμενος και από τον δεύτερο εναγόμενο.

Κατόπιν συζητήσεων στις οποίες συμμετείχε ενεργά και ο ενάγων δικηγόρος, τα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν και της συναίνεσης του ενάγοντος ως νομικού παραστάτη του πρώτου εναγόμενου συμφώνησαν στην υπογραφή νέου συμβολαίου διάρκειας τριών ετών, ήτοι από 5.7.2000 έως 30.6.2003 αντί χρηματικών απολαύων για τον πρώτο εναγόμενο ανερχομένων όπως απεδείχθη στο χρηματικό ποσό των 850.000.000 δρχ. το οποίο θα καταβάλετο στον ανωτέρω εναγόμενο ποδοσφαιριστή σε πέντε (5) δόσεις και όχι στο ποσό των 1.200.000 όπως ισχυρίζεται ο ενάγων, συντασσομένου και του σχετικού από 5.7.2000 συμβολαίου της ΕΠΑΕ. Ταυτόχρονα δε, συντάχθηκαν με την μεσολάβηση του ενάγοντος δύο αυτοτελή ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της ΠΑΕ ... και του πρώτου εναγόμενου ποδοσφαιριστή με ημερομηνία 5.7.2000, και με τα οποία ρυθμίσθηκαν οι επί μέρους οικονομικοί όροι της ανωτέρω συμφωνίας.

Εξάλλου και όσον αφορά το αίτημα του ενάγοντος δικηγόρου, περί επιδείξεως εκ μέρους των δύο εναγομένων των δύο ως άνω και με ημερομηνία 5.7.2000, ιδιωτικών συμφωνητικών πρέπει να σημειωθεί ότι οι εναγόμενοι ήδη προσκόμισαν ως σχετικό με την ένδειξη αριθμός (1) ως αποδεικτικά μέσα τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία αποτελούν πλέον κοινό αποδεικτικό μέσο για τα διάδικα μέρη στην παρούσα δίκη και ως εκ τούτου το σχετικό ως άνω αίτημα του ενάγοντος έχει ήδη ικανοποιηθεί, μη απαιτούμενης της σχετικής διατάξεως επ` αυτού.

Σύμφωνα επομένως με τα ανωτέρω, ο ενάγων δικαιούται να λάβει ως αμοιβή του για τις ως άνω παρεχόμενες νομικές του υπηρεσίες το ποσό των 49.889, 95 Ευρώ, το οποίο οι εναγόμενοι δίχως νόμιμη αιτία αρνούνται να του καταβάλουν...]

Ν.Σ.

Σχόλια