ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093 (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012) Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα - Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Νόμος 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222 - 12.11.2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου

-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/ 2012 το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη Τετάρτη.
Κατεβάστε το ΦΕΚ απευθείας από την ιστοσελίδα του Ε.Τ. ΕΔΩ. (Εναλλακτική πηγή ΕΔΩ)

Σχόλια