ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …………….
ΑΙΤΗΣΗ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
(Δια του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ……………)

Του …. .-

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Της ……..

                                                --------------

Η ……. πρώτη μου ξαδέρφη, πάσχει από 27ετίας τουλάχιστον από ψυχωσική συνδρομή (σχιζοφρένεια) και μελαγχολία με διαταραχές συμπεριφοράς, επανειλημμένα νοσηλεύεται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και λαμβάνει βαριά φαρμακευτική αγωγή χωρίς να παρουσιάζει καμία βελτίωση μέχρι σήμερα, ούτε πρόκειται να βελτιωθεί η κατάστασή της, όπως βεβαιώνουν οι γιατροί.
Η ξαδέρφη μου τα τελευταία 15 χρόνια ζει μόνιμα στην …... Στην πόλη αυτή πήγε να ζήσει καθόσον είχε αρραβωνιασθεί εκεί, μετά δε τη διάλυση του αρραβώνα της και επειδή εν τω μεταξύ αποβίωσαν οι γονείς της το έτος 2000 η μητέρα της και το έτος 2001 ο πατέρας της, παρέμεινε στην Κατερίνη, διότι η επιστροφή της στην Αθήνα επιβάρυνε την υγεία της αφενός σωματική (πάσχει από άσθμα) αφετέρου ψυχολογική (οι γονείς της είχαν πεθάνει γεγονός που επέτεινε τη μελαγχολία της).
 Η ως άνω ασθένεια από την οποία πάσχει η ....
ξαδέρφη μου, σε συνδυασμό με τη βαριά φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί, έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να εργαστεί, δεδομένου ότι συχνά χάνει την επαφή με το περιβάλλον της και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους γύρω της. Επίσης για τους ίδιους λόγους δυσκολεύεται να βγει από το σπίτι στο οποίο παραμένει κλεισμένη, σχεδόν πάντα, και κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια συχνά παρουσιάζει πολύ έντονη μελαγχολία, με συνέπεια να κλαίει συνέχεια, να αρνείται να συμμετάσχει σε οποιουδήποτε είδους κοινωνική δραστηριότητα, να αρνείται να φροντίσει τον εαυτό της, τη διατροφή της, τα περιουσιακά της στοιχεία και τις οικονομικές της υποχρεώσεις, και γενικά να αδιαφορεί για οτιδήποτε και για τις συνέπειες που η αδιαφορία αυτή μπορεί να έχει για τον εαυτό της.
Έχει νοσηλευθεί επανειλημμένα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ………………….. όπως τούτο προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 9183/04-12-2008 και 1514/05-03-2010 πιστοποιητικά του ως άνω Νοσοκομείου.        

 Όλα αυτά τα χρόνια την επιμέλεια και ευθύνη της έχω αναλάβει εγώ ο αιτών, καθώς και η αδερφή μου ………………., καθόσον τα δύο αδέρφια της …………………. και ………………………, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί πλησιέστεροι εν ζωή συγγενείς της, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να αναλάβουν την επιμέλεια και ευθύνη της.
Συγκεκριμένα, η πρώτη από αυτούς έχει ήδη τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση  δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διότι πάσχει εκ γενετής από ψυχωτική συνδρομή και παιδική ψύχωση, ο δε δεύτερος από αυτούς είναι χαμηλής πνευματικής ικανότητας, είναι άνεργος και τον βοηθάμε η αδερφή μου και εγώ να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες.    
Ειδικότερα, με δική μας απόφαση έχουμε προσλάβει μία κυρία επ’ αμοιβή η οποία φροντίζει την ……………………… και την προσέχει όλες τις ώρες, ενώ σε καθημερινή σχεδόν βάση επικοινωνούμε μαζί της τηλεφωνικά, για να μαθαίνουμε νέα για την πορεία της υγείας της, αρκετές δε φορές την επισκεπτόμαστε.
Η ως άνω ξαδέρφη μου ………………. μοναδικά της έσοδα έχει ένα μικρό βοήθημα που λαμβάνει από την Πρόνοια και το 1/3 ενός ενοικίου που λαμβάνει από την εκμίσθωση ενός παλιού καταστήματος που βρίσκεται στην Ν. Ιωνία Αττικής επί της οδού ………………….. στο οποίο μερίδιο της αντιστοιχούν 100,00 ευρώ. Τα έσοδά της αυτά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τα καθημερινά και μηνιαία έξοδά της με βάση τις σημερινές συνθήκες ζωής και τις αυξημένες ανάγκες της. Ως εκ τούτου εγώ ο αιτών και η αδερφή μου ………………….., αν και οι ίδιοι έχουμε δικές μας οικογένειες, έχουμε αναλάβει από ηθική υποχρέωση και λόγω της στενής συγγενικής μας σχέσης την οικονομική ενίσχυσή της και την ηθική συμπαράσταση σε αυτήν, αφού δεν υπάρχουν άλλοι πλησιέστεροι συγγενείς ικανοί προς τούτο.                  
  Η πρώτη ξαδέρφη μου ………………… δυνάμει της υπ’ αριθμ……………..πράξης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών …………………., που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ιωνίας στο τόμο …….. με α/α .. έχει κληρονομήσει από κληρονομιά της μητέρας της ……………., η οποία απεβίωσε στις 28-01-2000 χωρίς να αφήσει διαθήκη και εν συνεχεία από κληρονομιά του πατέρα της ………………., ο οποίος απεβίωσε την 1η -01-2001 χωρίς επίσης να αφήσει διαθήκη  τα παρακάτω:
1) Το 1/3 εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς τριώροφης οικοδομής, που βρίσκεται χτισμένη σε τμήμα οικοπέδου………………….. σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα από αυτούς.  
2) …….
Τα παραπάνω ακίνητα σε περίπτωση που αξιοποιηθούν θα μπορέσουν να προσφέρουν στην ……., ένα σημαντικό εισόδημα έτσι ώστε να εξασφαλισθεί οικονομικά στο μέλλον, δεδομένου ότι τόσο εγώ ο αιτών όσο και η αδερφή μου …………..  ενισχύουμε οικονομικά την ξαδέρφη μας ανάλογα με τις δυνάμεις μας αφού και οι ίδιοι έχουμε δικές μας οικογένειες. Και φυσικά η οικονομική ενίσχυσή μας προς αυτήν θα συνεχίζεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είμαστε υγιείς και έχουμε τη δυνατότητα προς τούτο. Σημειωτέον δε ότι προσφέρουμε οικονομική βοήθεια και στον αδερφό της …………., αλλά και στην αδερφή της …………. η οποία έχει τεθεί από το έτος 2005 σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
Ειδικότερα, διάφοροι  κατασκευαστές έχουν επανειλημμένα ενδιαφερθεί να αγοράσουν ή να χτίσουν με το σύστημα της αντιπαροχής το ακίνητο που βρίσκεται στην Ν. Ιωνία Αττικής επί της οδού Αλικαρνασσού αρ. 12 και συμφωνούν προ τούτο και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες αυτού. Η πώληση του ακινήτου αυτού θα προσφέρει στην ξαδέρφη μου ένα σημαντικό οικονομικό ποσό ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής της στο μέλλον, αλλά και η ανέγερση πολυώροφης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής πάλι θα την εξασφάλιζε οικονομικά, αφού θα αποκτούσε κάποιο διαμέρισμα που από την εκμίσθωσή του θα λάμβανε ορισμένο ποσό που θα τις εξασφάλιζε τα προς το ζην.   
Ωστόσο, η ξαδέρφη μου λόγω της ασθένειας που αντιμετωπίζει δεν είναι σε θέση να φροντίσει για την αξιοποίηση αυτού του περιουσιακού της στοιχείου με αποτέλεσμα να μένει εντελώς αναξιοποίητο και τούτη να μην έχει κανένα οικονομικό έσοδο από την ύπαρξή του.             

Επειδή η ανωτέρω ασθένεια της πρώτης μου ξαδέρφης είναι μόνιμη και δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης και επιβεβαιώνεται : α) από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9135/03-12-2008 ιατρική βεβαίωση- γνωμάτευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κατερίνης, β) από το υπ’ αριθμ. 9183/04-12-2008  πιστοποιητικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ……….., γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1514/05-03-2010 πιστοποιητικό του ιδίου ως άνω Νοσοκομείου και δ) την από 05-03-2010 ιατρική γνωμάτευση του Ψυχιάτρου ………………….του ιδίου ως άνω Νοσοκομείου.
Επειδή από τα πιο πάνω εκτεθέντα προκύπτει ότι η ψυχική κατάσταση της ……………., λόγω των διαταραχών που παρουσιάζει, επιβάλλει τούτη να υποβληθεί σε μερική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1666 παρ. 1 και 1676 περ. 1 ΑΚ, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καθόσον τούτη αδυνατεί να φροντίσει για την αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων και ιδιαίτερα του ανωτέρω ακινήτου που βρίσκεται στην Ν. Ιωνία Αττικής και επί της οδού Αλικαρνασσού αρ. 12,  που θα της εξασφαλίσει ένα επαρκές εισόδημα ώστε να μπορεί να συντηρεί τον εαυτό της και να ζει αξιοπρεπώς, χωρίς να χρειάζεται να στηρίζεται σε τρίτους για τη διαβίωσή της.
Επειδή η ως άνω ξαδέρφη μου είναι άγαμη και στερείται γονέων και τέκνων, αρμόδιος να ενεργήσει για τη θέση της σε δικαστική συμπαράσταση είναι ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών κατ’ άρθρο 1667 ΑΚ.
Επειδή επιθυμώ και στο πρόσωπό μου συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις καταλληλότητας να ορισθώ δικαστικός συμπαραστάτης της ως άνω ξαδέρφης μου έτσι ώστε:
Να προβώ σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες προκειμένου να αξιοποιηθεί (είτε με πώληση είτε με ανέγερση πολυώροφης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής, είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο) η ως άνω αναλυτικά αναφερόμενη ακίνητη περιουσία της ξαδέρφης μου και ειδικότερα το προπεριγραφόμενο ακίνητο που βρίσκεται στην Ν. Ιωνία Αττικής επί της οδού Αλικαρνασσού αρ. 12  προκειμένου αυτή να αποκτήσει επαρκές εισόδημα για τη διαβίωσή της.  
Επειδή εξάλλου μέχρι και σήμερα, εγώ έχω την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου της, την ενισχύω οικονομικά και της συμπαραστέκομαι ηθικά και επιπλέον παρέχω τις εγγυήσεις ότι θα ασκήσω θετικά και προς το συμφέρον της τα καθήκοντά μου.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1670  ΑΚ δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου λόγος αποκλεισμού μου και επομένως μπορώ να διορισθώ ως δικαστικός συμπαραστάτης.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1682 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1634 ΑΚ, όπως αυτά ισχύουν με τα άρθρα 13 και 12 του Ν. 2447/1996, το έργο εποπτείας του δικαστικού συμπαραστάτη ασκεί συμβούλιο από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία διορίζονται με την ίδια απόφαση που διορίζει το δικαστικό συμπαραστάτη, αποτελείται δε αυτό από συγγενείς ή φίλους του συμπαραστατούμενου (εποπτικό συμβούλιο).

Επειδή ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου της δικαστικής συμπαράστασης είναι σκόπιμο να διορισθούν, οι παρακάτω προτεινόμενοι :   
α) Ελένη ……… του Λαζάρου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, ……….., πρώτη ξαδέρφη .
β) Γιώργος ……… του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, συνταξιούχος, κάτοικος ………, θείος (αδερφός της μητέρας της).  
γ) Ιωάννης …….. του Σπυρίδωνα και της Ευγενίας, φιλόλογος, κάτοικος Μαλακάσας Αττικής, πρώτος ξάδερφος.
Επειδή ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι και την τελεσιδικία της, προτείνω να διορισθώ εγώ ο αιτών, επειδή παρέχω όλες τις εγγυήσεις για το λειτούργημα αυτό.
Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη και αληθινή, αρμοδίως δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.
Να τεθεί σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση η ανωτέρω πρώτη μου ξαδέρφη ………. του Κωνσταντίνου και της Νίκης, εξαιτίας της προαναφερόμενης πνευματικής ασθένειας της και για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Να διορισθώ εγώ ο αιτών ……….. του Λαζάρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, ………, ως προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης της ιδίας μέχρι τη τελεσιδικία της απόφασης  και εν συνεχεία οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης αυτής, έτσι ώστε να προβώ σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την αξιοποίηση της ως άνω αναλυτικά αναφερόμενης ακίνητης περιουσίας της ξαδέρφης μου ………., προκειμένου αυτή να αποκτήσει επαρκές εισόδημα για τη διαβίωσή της. 
Να διορισθεί Εποπτικό Συμβούλιο που να αποτελείται από τους α) Ελένη … του Λαζάρου και της Αικατερίνης, οικονομολόγο, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής, οδός Νυμφών αρ. 50, πρώτη ξαδέρφη, β) Γεώργιο …….. του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, συνταξιούχο, κάτοικο Μύτικα Χαλκίδας, θείο, γ) Ιωάννη ………του Σπυρίδωνα και της Ευγενίας, φιλόλογο, κάτοικο Μαλακάσας Αττικής, πρώτο ξάδερφο.
                                                                    Κατερίνη, 10-05-2010
                                                                Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Σχόλια