ΠΟΙΝΙΚΟ - ΑΠ 1928/2016 - Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Το θεμιτό της συμμετοχής του πολιτικώς ενάγοντα στην ποινική δίκη
Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης
Έτος: 2016
Νούμερο: 1928
Σύμφωνα με τα άρθρα 8 § 1 περ. δ' και 9 § 1 εδ. β' ΚΠΔ, το Πενταμελές Εφετείο που δικάζει έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου συντίθεται από Πρόεδρο Εφετών και τέσσερις ..
Εφέτες. Απόφαση δε του δικαστηρίου τούτου, που ελήφθη κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων είναι, κατ' άρθρον 171 § 1 εδ. α'ΚΠΔ., απολύτως άκυρη.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρυσούλα Παρασκευά Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Γαλάνη - Λεοναρδοπούλου, Δημήτριο Χονδρογιάννη, Δημήτριο Γεώργα (σύμφωνα με την υπ'αριθ. 169/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Γεώργιο Αναστασάκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. I. S. του V., κρατούμενου στο κατάστημα Κράτησης ..., 2. S. M. του N., κρατούμενου στο κατάστημα Κράτησης ... και 3. V. B. του P., κρατούμενου στο κατάστημα Κράτησης ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Μπουμπάρη, ο οποίος ορίστηκε με την υπ'αριθ. 178/2014 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ'αριθ. 48/2014 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Το Πενταμελές Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1 Δεκεμβρίου 2014 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 5/2015.

Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε: α) να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης και β) να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, στη σύνθεση του δικάσαντος δικαστηρίου έλαβαν μέρος η Πρόεδρος και πέντε Εφέτες.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τα άρθρα 8 § 1 περ. δ' και 9 § 1 εδ. β' ΚΠΔ, το Πενταμελές Εφετείο που δικάζει έφεση κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου συντίθεται από Πρόεδρο Εφετών και τέσσερις Εφέτες. Απόφαση δε του δικαστηρίου τούτου, που ελήφθη κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων είναι, κατ' άρθρον 171 § 1 εδ. α'ΚΠΔ., απολύτως άκυρη. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης της προσβαλλόμενης απόφασης, το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, δικάζοντας έφεση κατά της απόφασης 41/2012 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος συγκροτήθηκε από την Πρόεδρο Εφετών και πέντε Εφέτες. 'Έτσι, δημιουργήθηκε απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου (άρθρ. 171 § 1 εδ. α'ΚΠΔ) και ως εκ τούτου η προσβαλλόμενη απόφαση κατέστη αναιρετέα (άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ), κατά την αυτεπάγγελτη περί τούτου εξέταση του σχετικού λόγου (άρθρο 511 ΚΠΔ). Αναιρουμένης δε της απόφασης για τον πάνω λόγο, παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων αναίρεσης. Όμως, πρέπει ν' αναιρεθεί η απόφαση και ως προς τον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο των αναιρεσειόντων (δηλαδή, τον A. H. του Ν.), που αθωώθηκε για την αποδιδόμενη σ'αυτόν πράξη (απλή συνέργεια σε μεταφορά λαθρομεταναστών, τελεσθείσα κατ'επάγγελμα από δύο ή περισσοτέρους από κοινού), κατ'εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 469 ΚΠΔ, αφού ο λόγος της αναίρεσης (άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ) δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόσωπο των αναιρεσειόντων. Επομένως, πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως την υπόθεση (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την απόφαση 48/2014 του Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Επεκτείνει το αναιρετικό αποτέλεσμα και ως προς τον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο των πιο πάνω αναιρεσειόντων, δηλαδή, τον A. H. του N.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως την υπόθεση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28 Δεκεμβρίου 2016.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Π.1928/2016

Σχόλια