Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις.

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις.
Συγκεκριμένα η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4640/29.12.2017 περιλαμβάνει την "εξειδίκευση των κριτηρίων για τη...
διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής".
Εκτός από την απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ .

Σχόλια