ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΥΠ ΑΡΙΘ 168/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗ....


ΥΙΟΘΕΣΙΑ - ΥΠ ΑΡΙΘ 168/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ :ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ -
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗ....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ..Σχόλια