ΕιρΑλεξανδρούπολης 69/2015 Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση κατάστασης - Παροχή νομικών υπηρεσιών μόνο από δικηγόρους - Αντιποίηση άσκησης δικηγορίας - Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης - Σφράγιση γραφείου ή καταστήματος - Απαγόρευση προβολής και διαφήμισης


ΕιρΑλεξανδρούπολης 69/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση κατάστασης - Παροχή νομικών υπηρεσιών μόνο από δικηγόρους - Αντιποίηση άσκησης δικηγορίας - Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης - Σφράγιση γραφείου ή καταστήματος - Απαγόρευση προβολής και διαφήμισης -.
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατά ομόρρυθμης εταιρίας, με καταστατικό σκοπό τη συλλογή και διαχείριση κτηματολογικών δεδομένων ή άλλων χωρικών δεδομένων. Προέκυψε ότι ...
η καθ' ης αντιποιείται την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφημίζοντας ότι παρέχει νομική υποστήριξη, συγκεντρώνοντας πελατεία, δεχόμενη πελάτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο γραφείο της στην Αλεξανδρούπολη, κατά τρόπο όμως ο οποίος παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Η δε συμμετοχή δικηγόρων στην εταιρία αυτή, δεν αποτελεί αποδεκτή μορφή παροχής νομικών υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων και συνιστά στην πραγματικότητα άμεση συνδρομή τους προς την καθ' ης για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας, καθώς η μόνη αποδεκτή μορφή παροχής νομικών υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο είναι αυτή της Αστικής Επαγγελματικής Δικηγορικής Εταιρίας. Με τις ενέργειες της αυτές, η καθ' ής καταλήγει να υποβιβάζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εμπορική πράξη, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Άλλωστε, η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι αυτοί λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των αρχών. Πράγματι, οι ενέργειες της καθ' ης δημιουργούν ζήτημα παραπλάνησης του κοινού και εντέλει ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του ίδιου του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης καθώς  μέρος της ύλης που μετέρχεται η τελευταία, προϋποθέτει την εκπροσώπηση του πολίτη ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών μέσω δικηγόρου, η παρουσία και παρέμβαση του οποίου γίνεται αντιληπτή διαχρονικά από τον ιστορικό νομοθέτη ως εχέγγυο αποτελεσματικής και σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων. Κρίθηκε ότι η αιτούμενη σφράγιση, δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο και άρα είναι μη αναγκαίο, ιδίως καθώς η καθ' ής, έχει την δυνατότητα να στεγαστεί επαγγελματικά σε άλλα γραφεία. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι η απαγόρευση διαφήμισης από την καθ' ής νομικών υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η τελευταία και χρησιμοποιείται για την προβολή των εμπορικών δραστηριοτήτων αυτής, τελώντας σε αναπόσπαστη σχέση με την ύπαρξη της, επιβάλλεται να διαταχθεί, ιδίως καθώς είναι αυταπόδεικτος ο άμεσος και επικείμενος κίνδυνος επέλευσης ζημίας σε βάρος του αιτούντος, αλλά και των δυνητικών εντολέων προς τους οποίους απευθύνεται η καθ' ής, παραπλανώντας τους. Τέλος, κρίθηκε ότι η χρήση από την καθ' ής διαφημιστικών πινακίδων αναφορικά με τη δραστηριότητα της που αφορά στην παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων περί παροχής ανάλογων υπηρεσιών, συνιστά αθέμιτη διαφήμιση υπηρεσιών που προσιδιάζουν μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα, ενώ παράλληλα δημιουργούν παραπλάνηση στο κοινό καλλιεργώντας την προσδοκία μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων (βλ. ΕιρΑλεξ 74/2015).

ΑΡΙΘΜΟΣ: 69/2015


TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ασφαλιστικών μέτρων


(Η παρούσα διορθώνεται με την υπ' αρ. 74/2015 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου)


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Αλεξανδρούπολης Ευαγγελία Koντογεώργου που ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών και το γραμματέα Σταύρο Κανελλακη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24η Απριλίου 2015 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δίκαιου με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 28 - Δικαστικόν Μέγαρο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του …, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Ζωή Σιδηροπούλου και Πέτρο Αλεπάκο, οι οποίοι κατέθεσαν σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «Κτηματολογικές Υπηρεσίες Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «KTIMALOGIC», ως έχουσα ιδρύσει Υποκαταστήματα στην Αλεξανδρούπολη, επί της Λεωφόρου ….. … και στο Σουφλί, επί της οδού ….. αριθμός …, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Απόστολου Φωτιάδη (ΔΣ Αλεξανδρούπολης), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Το αιτούν με την από 20-04-2015 αίτηση του που απευθύνεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτήν.

Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος με την υπ' αριθ. 112/21-04-2015 πράξη, η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


I. Οι προϋποθέσεις εισόδου στο δικηγορικό σώμα καθορίζονται επακριβώς από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, απηχώντας θεμελιώδεις αξιολογήσεις του ιστορικού νομοθέτη αναφορικά με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος: «α) ο οποίος έχει επαρκείς γνώσεις για να ασκεί το λειτούργημα του μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε πανελλήνιες εξετάσεις, β) για τον οποίο εκδίδεται απόφαση διορισμού από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γ) ο οποίος δίδει τον προβλεπόμενο στον παρόντα Κώδικα νόμιμο όρκο ενώπιον του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί και δ) ο οποίος έχει εγγραφεί στο μητρώο ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Κράτους». Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία, επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή αποκλειστικά μεταξύ των Εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας». Επιπλέον, από τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 8, 43 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) συνδυαζόμενων προς τα άρθρα 648 επ., 713 επ. του ΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι η κατ" εξαίρεση επιτρεπόμενη στο δικηγόρο παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια (ετήσια ή μηνιαία) αμοιβή ρυθμίζεται από τον ως άνω Κώδικα Δικηγόρων και συμπληρωτικώς από τους περί ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμούς του ΑΚ και τους περί εντολής κανόνες αυτού, εφόσον δεν αντίκειται στο δημόσιο χαρακτήρα αυτής της σχέσης, δεν δύναται δε η τέτοια παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, καθόσον δεν ισχύουν καταρχήν επ' αυτής οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η σχετική σύμβαση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, άλλως, έστω και αν συνήφθη για ορισμένο χρόνο, θεωρείται ότι είναι αορίστου χρόνου, λύεται δε με έγγραφη καταγγελία, με καταβολή αποζημίωσης, μέχρι πλήρους καταβολής της οποίας οφείλονται οι αποδοχές, η αξίωση δε καταβολής αυτής απορρέει από σύμβαση έγκυρης, έμμισθης δικηγορικής εντολής και όχι από σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία για το προσωπικό  του  εντολέως  ισχύει  κανονισμός που  προβλέπει  νόμιμη υπηρεσία αυτού, η από τον εντολέα καταγγελία μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο (ΟλΑΠ 21/2004, ΕλΔνη 45.1327, ΟλΑΠ25/2002 ΕλΔνη 43.1019, ΑΠ537/2004 ΕλΔνη 47.467). Αν δεν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο η καταγγελία είναι άκυρη (ΑΠ 203/1999 ΕλΔνη 40.1047 Εφθεσ 2212/2004 Αρμ 59.72). Εξάλλου ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος νοείται ο δικηγόρος ο οποίος, άσχετα με τον τίτλο της θέσης που κατέχει και την ονομασία που έλαβε κατά την πρόσληψη του ή μετά ταύτα ως δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος ή νομικός συνεργάτης, δεν ασχολείται, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του προς τον εντολέα του, με τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων αυτού έναντι τρίτων, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στην παροχή νομικών συμβουλών ή γνωμοδοτήσεων ή στην κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από άλλους δικηγόρους (ΑΠ 226/2004 ΕλΔνη 43.103, ΑΠ 509/1998 ΕλΔνη 40.596, ΑΠ 414/1986 ΝοΒ 36.907). Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νόμου: «Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εμφανίζεται με αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόμα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιμωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2: «Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος με τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος μπορεί να ζητήσει, με αίτηση που υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήματος, όπου ασκούνται οι παράνομες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο, καθώς και την απαγόρευση της διαφήμισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού γνωρίσματος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος». Αντιποίησιν ασκήσεως της Δικηγορίας τιμωρουμένην κατά τους όρους του άρθρ. 175 παρ. 2 του Ποινικού Κωδικός αποτελεί επίσης και η επίκλησις ή η οιαδήποτε χρήσις του τίτλου ή της ιδιότητος του Δικηγόρου υπό προσώπων, μη κεκτημένων τούτον, κατά τα εν εδαφ. 1 οριζόμενα, (βλ. ΑΠ 474/2003, ΠΟΙΝΛΟΓ 2003.522). Η νομοθετική αυτή παραπομπή στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων υπηρετεί την ανάγκη ταχείας εκδικάσεως της εν λόγω υποθέσεως, και ως εκ τούτου στη σχετική δίκη, καίτοι μη αφορώσα σε προσωρινή δικαστική προστασία με τη μορφή ασφαλιστικού μέτρου αλλά στην οριστική διάγνωση της υποθέσεως, εφαρμόζεται και το άρθρο 690 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά το οποίο στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη και αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Η καθιέρωση της πιθανολογήσεως επάγεται τη διεξαγωγή ελεύθερης αποδείξεως, στο πλαίσιο της οποίας το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από τους κανόνες της αποδεικτικής διαδικασίας, τα αποδεικτικά μέσα και τη δύναμη τους, αλλά έχει την ευχέρεια να στηρίξει την κρίση του σε οποιαδήποτε «κατάλληλα» μέσα, τα οποία είναι σε θέση να πιθανολογήσουν την αλήθεια των κρίσιμων πραγματικών γεγονότων (άρθρο 347 ΚΠολΔ). Αντίθετη εκδοχή θα προκαλούσε σημαντική δυσχέρεια στη σκοπηθείσα συναφώς γρήγορη δικαστική διάγνωση, και άρα θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητη συρρίκνωση του ρυθμιστικού εύρους της επίμαχης νομοθετικής παραπομπής (Α.Π.1149/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του νέου Κώδικα Δικηγόρων το έργο της παροχής νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που ανατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε δικηγόρους. Ειδικότερα, το κείμενο της σχετικής διάταξης έχει ως εξής: «1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή-οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια….. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. 2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται :α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Στην έρευνα δηλαδή των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι. Αυτές ακριβώς οι παραδοχές υιοθετήθηκαν και από τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ΝΔ 3026/1954 (Κώδικας Δικηγόρων) δέχθηκε ότι «[...] Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 39 παρ. 1 και 3, 40 παρ. 1, 91, 92 και 166 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954), «αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι η νομική επιμέλεια φορολογικών, δασμολογικών και διοικητικών γενικά υποθέσεων.» (ΑΠ 328/2001, ΕλΔνη42.1294).


II. Με το ν. 2308/1995 ρυθμίστηκε το ζήτημα της διαδικασίας της κτηματογράφησης της χώρας για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού η σχετική διαδικασία αρχίζει με την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία κηρύσσει ορισμένη περιοχή υπό κτηματογράφηση. Ακολουθεί η υποβολή δηλώσεων από όσους έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων της περιοχής αυτής, η με βάσει τις δηλώσεις αυτές και τους συνυποβαλλόμενους τίτλους και λοιπά στοιχεία καθώς και τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει το Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ ΑΕ), [όπως μετονομάστηκε με το Ν. 4164/2013 ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.)] σύνταξη και ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, η υποβολή κατ' αυτών ενστάσεων από όσους έχουν έννομο συμφέρον και η εξέταση τους από Πρωτοβάθμια Επιτροπή, η μετά την εξέταση αυτή αναμόρφωση των προσωρινών  κτηματολογικών  διαγραμμάτων  και πινάκων και η νέα ανάρτηση τους, η υποβολή προσφύγων σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή από τυχόν θιγόμενους και η εκδίκαση τους από αυτήν, μετά την οποία γίνεται νέα αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Στην συνέχεια το αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για όλα τα ακίνητα της περιοχής που κτηματογραφήθηκε. Επακολούθησε ο ν. 2664/1998 με τον οποίο ρυθμίσθηκαν θέματα σχετικά με την τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και την μετάβαση από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του κτηματολογίου.


Το αιτούν εκθέτει στην αίτηση του ότι η καθ' ης, είναι ομόρρυθμη εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί, η οποία παρέχει προς τους πολίτες των υπό κτηματογράφηση περιοχών των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου υπηρεσίες ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων κτηματογράφησης. Ότι παράλληλα προβάλλει την παραπάνω δραστηριότητα της από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, καθώς και μέσω τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών διαφημίσεων και έντυπων καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο, όπως επίσης και με διανομή φυλλαδίων. Ότι εκτός από τη διαφήμιση των υπηρεσιών της αυτών, διαφημίζει επίσης, χωρίς νόμιμο δικαίωμα, ότι παρέχει νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της δραστηριότητας της. Ότι την ως άνω δραστηριότητα ασκεί η καθ' ης, χωρίς να λειτουργεί υπό τη μορφή δικηγορικής εταιρίας του Κώδικα Δικηγόρων, αλλά ως εμπορική εταιρία, διεπόμενη από τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, αποβλέπουσα στην προσέλκυση εντολέων και αποκόμιση αμοιβής για παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά παράβαση του άρθρου 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, παραπλανώντας με τον τρόπο αυτό το κοινό. Έτσι το αιτούν ζητά να σφραγιστούν τα γραφεία που χρησιμοποιεί η καθ' ης στην Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί, να διαταχθεί η παύση της λειτουργίας της σχετικής ιστοσελίδας μέσω της οποίας προβάλει τις δραστηριότητες της, να απαγορευθεί η προβολή σχετικών διαφημίσεων, καθώς και να απειληθεί κατά της καθ' ης χρηματική ποινή για κάθε παράβαση των όρων της εκδοθησομένης απόφασης. Με το περιεχόμενο αυτό η εν λόγω αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο να τη δικάσει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. 731, 732, 947 ΚΠολΔ και 9 του Ν. 4194/2013) και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.


Η καθ' ής η αίτηση με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης αλλά και με το έγγραφο σημείωμα που κατέθεσε στο Δικαστήριο, αρνείται την κρινόμενη αίτηση και ζητά να απορριφθεί. Ισχυρίζεται περαιτέρω ότι αντικείμενο δραστηριότητας της αποτελεί η υποβοήθηση των πολιτών για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας τους στο Κτηματολόγιο, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας βάσει των προσκομιζόμενων από τους ενδιαφερόμενους εγγράφων και ότι δεν αναλαμβάνει να επιλύσει νομικές υποθέσεις, για τις οποίες προτείνει στους ενδιαφερόμενους να προσφύγουν σε δικηγόρο της επιλογής τους.


Από την ανωμοτί εξέταση των νομίμου εκπροσώπων των διαδίκων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του δικαστηρίου τούτου και λαμβάνονται υπόψη και εκτιμούνται κατά το λόγο της γνώσης και το μέτρο της αξιοπιστίας αυτών, τα όσα εκθέτουν στα έγγραφα σημειώματα τους, τις προσκομιζόμενες από τα διάδικα μέρη και εξομοιούμενες με ιδιωτικά έγγραφα, ως προς την αποδεικτική δύναμη, φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (444 παρ. 1γ' ΚΠολΔ), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι μετ' επικλήσεως προσκομίζουν, καθώς και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, πιθανολογούνται κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από τις 02-03-2015 έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης των κτηματικών περιοχών οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Σουφλίου, ειδικότερα υπό κτηματογράφηση εντάσσονται οι περιοχές ΆβαντοςΑισύμης, Αμορίου, Δαδιάς, Δωρικού, Κίρκης, Κορνοφωλέας, Κυριακής, Λαβάρων, ΛαγυνώνΛευκίμμης, Λυκόφωτος, Λύρας, Μάκρης, Μάνδρας, Μαυροκκλησίου, Μικρού ΔερείουΝίψας, Πέπλου, Πρωβατώνα,Πρωτοκκλησίου, Πυλαίας, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Συκορράχης, Τριφυλλιού, Τυχερού και Φερών. Περί τις αρχές Απριλίου του 2015, η εταιρία «Κτηματολογικές Υπηρεσίες ΟΕ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑΛΟΓΙΟ»η οποία είναι ομόρρυθμη εταιρία με καταστατικό σκοπό τη συλλογή και διαχείριση κτηματολογικών δεδομένων ή άλλων χωρικών δεδομένων (άρθρο 3 του καταστατικού της), προχώρησε στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί. Τα γραφεία του λειτουργούντος στην Αλεξανδρούπολη υποκαταστήματος της καθ' ής, στεγάζονται στο ίδιο κτίριο που λειτουργεί και το Υποθηκοφυλακείο Αλεξανδρούπολης και μάλιστα δίπλα σε αυτό, επί της Λεωφόρου ….. …, και στο Σουφλί, επί της οδού ….. …. Αμέσως η καθ' ής ξεκίνησε τη διαφήμιση της εμπορικής της δραστηριότητας στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα http://ktimalogic.gr, καθώς και με διανομή φυλλαδίων, ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα στους τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες. Στα πλαίσια της διαφημιστικής της προβολής, αναφέρει ότι παρέχει νομική υποστήριξη, αναζήτηση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες και προετοιμασία ενόρκων βεβαιώσεων. Παράλληλα η καθ' ής, προχώρησε και στην πρόσληψη δύο δικηγόρων, μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, της Μ. Θ. και του Δ. Φ.. Από την επισκόπηση του περιεχομένου των δύο αυτών συμβάσεων, προκύπτει ότι αυτές επιγράφονται ως «συμβάσεις μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου» και δια των συμβάσεων αυτών συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι με την καθ' ής δικηγόροι, «θα ελέγχουν τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι πελάτες, θα προβαίνουν στο νομικό έλεγχο της όλης διαδικασίας και θα υποδεικνύουν στους πελάτες τις βέλτιστες διεργασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας, θα προβαίνουν στη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων, όταν αυτό απαιτείται και θα συλλέγουν παντός είδους πιστοποιητικά, πράξεις και έγγραφα από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή και Οργανισμό για λογαριασμό των πελατών της πρώτης συμβαλλόμενης (καθ' ής)». Οι δύο δηλαδή αυτοί δικηγόροι, θα παρέχουν δικηγορικές υπηρεσίες όχι στο νομικό πρόσωπο της καθ' ης, αλλά σε πελάτες της καθ' ής και για λογαριασμό της. Επιπλέον, σε διαφημιστικό φυλλάδιο που διανέμει η καθ' ής, έχει επισυναφθεί η επαγγελματική κάρτα του δικηγόρου Δ. Φ., μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Πλην όμως, η συνεργασία της καθ' ής με τους ανωτέρω δικηγόρους, δεν παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες σε πολίτες, διότι η δυνατότητα αυτή, παρέχεται εκ του νόμου είτε ατομικά σε δικηγόρους είτε σε νομίμως συστημένες δικηγορικές εταιρίες. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εμπορική εταιρία που ναι μεν δεν απαγορεύεται να απασχολεί δικηγόρους με καθεστώς έμμισθης εντολής, πάγιας αντιμισθίας, πλην όμως αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζουν νομικά την ίδια την εταιρία και όχι να παρέχουν νομική υποστήριξη τρίτων, πελατών αυτής, διότι με τον τρόπο αυτό ασκείται δικηγορική δραστηριότητα απαγορευμένη σε εμπορικές εταιρίες, καθώς αυτή ανατίθεται εκ του νόμου μόνον σε δικηγόρους ατομικώς ή σε νόμιμα συστημένες δικηγορικές εταιρίες. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι η καθ' ης δεν δύναται να μετέρχεται εν γένει δικηγορικής ύλης καθώς δεν είναι δικηγορική εταιρία, αλλά εμπορική. Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα της «http://ktimalogic.gr» η καθ' ής διαφημίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει είναι μεταξύ άλλων «Συλλογή δικαιολογητικών από αρμόδιες υπηρεσίες, συμπλήρωση δήλωσης ιδιοκτησίας, υποστήριξη ιδιοκτητών για όλες τις πιθανές εκκρεμότητες που σχετίζονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σε μεταγενέστερο στάδιο». Επιπλέον, στην είσοδο του γραφείου που διατηρεί η καθ' ής στην Αλεξανδρούπολη και ειδικότερα στον τοίχο του διαδρόμου στον όροφο των γραφείων της, ο οποίος είναι ελεύθερα προσιτός για διέλευση, υπάρχει επιτοίχια διαφήμιση, η οποία καλύπτει τον τοίχο από την οροφή μέχρι το δάπεδο, όπου και αναφέρεται το λογότυπο της καθ' ής, καθώς και ότι αυτή παρέχει μεταξύ άλλων και «Νομική Υποστήριξη». Με τον τρόπο όμως αυτό, διαμορφώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι η συγκεκριμένη εταιρία μπορεί να τους βοηθήσει και στην επίλυση των νομικών προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά τη διαδικασία της δήλωσης των ακινήτων τους στο Κτηματολόγιο. Τούτο διότι ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει ότι νομικές υπηρεσίες παρέχονται μόνον από ιδιώτη δικηγόρο ή από δικηγορική εταιρία. Περαιτέρω, προβάλλονται σχετικά διαφημιστικά μηνύματα σε τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς (βλ. προσκομιζόμενη απομαγνητοφώνηση, σχετ. 6, το περιεχόμενο της οποίας δεν αμφισβητήθηκε από την καθ' ής), στα οποία η καθ' ής αναφέρεται  σε «νομική υποστήριξη και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις σε σύνθετα ζητήματα», αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να εννοηθεί ότι τα «σύνθετα ζητήματα» και οι «προτάσεις και λύσεις» στις οποίες αναφέρεται, σαφώς και είναι ζητήματα νομικά, τα οποία ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων κτηματογράφησης και τα οποία για την επίλυση τους απαιτούν νομικές γνώσεις και ενέργειες με την κατάθεση δικογράφων ενώπιον δικαστηρίων και τη διεξαγωγή δικών, με αντικείμενο κυρίως εμπραγμάτου δικαίου, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της καθ' ής συνδέεται με την υποβολή δηλώσεων κτηματογράφησης. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου http://www.ktimatologio.gr, η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής. «Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο». Επομένως, οι δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων, δεν αποτελούν αποκλειστικά νομική εργασία, καθώς αυτές μπορούν να υποβληθούν και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά. Αυτό όμως ισχύει κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στις περιπτώσεις που τα εγγραπτέα δικαιώματα είναι σαφή και μη αμφισβητούμενα. Είναι όμως πολύ πιθανό στην πράξη, κατά τη δήλωση κτηματογράφησης να ανακύψουν νομικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ακίνητα για τα οποία δεν έχει συναφθεί οριστικό συμβόλαιο και κατέχονται μόνο βάσει προσυμφώνου. Ανακύπτουν επίσης περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς ακινήτων, όπου για παράδειγμα αναγράφεται ότι δεν έχει γίνει εξόφληση του τιμήματος, ενώ αυτό έχει εξοφληθεί. Θα πρέπει επίσης να γίνει έλεγχος αν οι τίτλοι κυριότητας έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, έρευνα που γίνεται από δικηγόρο. Ο πολίτης επομένως που αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο πρόβλημα με το ακίνητο του, προσερχόμενος στα γραφεία της καθ' ής, έχει την πεποίθηση ότι εφόσον η καθ' ής παρέχει, όπως προκύπτει από τις διαφημίσεις της, μεταξύ άλλων και νομική υποστήριξη, τα τυχόν νομικά θέματα στο ακίνητο του θα αντιμετωπιστούν κατά τρόπο νομικά ολοκληρωμένο, χωρίς να απαιτηθεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο. Η καθ' ής δηλαδή, σύμφωνα με το περιεχόμενο των διαφημίσεων της, δεν αναλαμβάνει μόνον την ορθή συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, αλλά αναλαμβάνει να επιλύσει και δύσκολες νομικά περιπτώσεις που απαιτούν κατεξοχήν νομικές γνώσεις και ενέργειες. Επιπλέον η καθ' ής προβαίνει και στη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων, προκειμένου να υποβληθούν δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν για τα υπό δήλωση ακίνητα νόμιμοι τίτλοι. Ως προς τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων, κατά το άρθρο 1 του Ν. 1540/44 «περί ενόρκων βεβαιώσεων», αυτές δίνονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή ενώπιον ενός εκ των συμβολαιογράφων της περιφερείας του Ειρηνοδικείου της κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερομένου ή των μαρτύρων. Συνεπώς, η σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων, δεν προκύπτει ότι αποτελεί αποκλειστικά νομικό έργο, καθώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συντάξει μόνος του το περιεχόμενο μιας ένορκης βεβαίωσης, όπως αντίστοιχα μπορεί να συντάξει μόνος του και το περιεχόμενο μιας μήνυσης ή έγκλησης, χωρίς αυτό να αποτελεί αντιποίηση δικηγορικού έργου (Μπουρόπουλος, Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα, τεύχος Α' σελ. 118). Σε κάθε πάντως περίπτωση, οι ένορκες βεβαιώσεις συντάσσονται μόνον για συγκεκριμένους λόγους (βλ. την υπ' αρθ. 6/16-05-2008 Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου), η δε σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για ύπαρξη εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητο για χρησιμοποίηση τους ως απόδειξης ύπαρξης δικαιωμάτων, για χρήση στο Κτηματολόγιο δεν υπάγεται στις περιπτώσεις αυτές (βλ. υπ'αρθ. 27/2012 Εγκύκλιο Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών). Αναφορικά δε με την έρευνα στα Υποθηκοφυλακεία και την αναζήτηση πιστοποιητικών, υπηρεσίες τις οποίες η καθ' ής διαφημίζει ότι παρέχει, αυτή δύναται να γίνει μόνον από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξάλλου, οι παραπάνω διαφημιστικές ενέργειες (διατήρηση ιστοσελίδας, διαφημιστικά μηνύματα) είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τη λειτουργία της εταιρίας, καθώς χρησιμοποιούνται σε συστηματική βάση τόσο για την προβολή της καθ' ης και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών, όσο και για την προσέλκυση πελατείας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών - εντολέων με την καθ' ης και εντέλει της ίδιας της πρόσβασης των τελευταίων στο γραφείο της. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η καθ' ης αντιποιείται την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφημίζοντας ότι παρέχει νομική υποστήριξη, συγκεντρώνοντας πελατεία, δεχόμενη πελάτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο ως άνω γραφείο, κατά τρόπο όμως ο οποίος παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Η δε συμμετοχή δικηγόρων στην εταιρία αυτή, δεν αποτελεί αποδεκτή μορφή παροχής νομικών υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων (Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία) και συνιστά στην πραγματικότητα άμεση συνδρομή τους προς την καθ' ης για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας, καθώς η μόνη αποδεκτή μορφή παροχής νομικών υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο είναι αυτή της Αστικής Επαγγελματικής Δικηγορικής Εταιρίας, που συστήνεται και ισχύει σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4194/2013. Με τις ενέργειες της αυτές, η καθ' ής καταλήγει να υποβιβάζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εμπορική πράξη, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Άλλωστε, η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους, δεδομένου ότι αυτοί λόγω της ειδικής επιστημονικής και επαγγελματικής τους κατάρτισης, είναι ικανοί και κατάλληλοι προς πληρέστερη κατανόηση και ευστοχότερη διεξαγωγή των υποθέσεων ενώπιον των προαναφερθεισών αρχών. Πράγματι, οι ενέργειες της καθ' ης δημιουργούν ζήτημα παραπλάνησης του κοινού και εντέλει ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του ίδιου του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης καθώς  μέρος της ύλης που μετέρχεται η τελευταία, προϋποθέτει την εκπροσώπηση του πολίτη ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών μέσω δικηγόρου, η παρουσία και παρέμβαση του οποίου γίνεται αντιληπτή διαχρονικά από τον ιστορικό νομοθέτη ως εχέγγυο αποτελεσματικής και σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων.


Κρίνεται ωστόσο ότι η αιτούμενη σφράγιση, δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο και άρα είναι μη αναγκαίο, ιδίως καθώς η καθ' ής, έχει την δυνατότητα να στεγαστεί επαγγελματικά σε άλλα γραφεία. Κρίνεται επίσης ότι η απαγόρευση διαφήμισης από την καθ' ής νομικών υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η τελευταία και χρησιμοποιείται για την προβολή των εμπορικών δραστηριοτήτων αυτής, τελώντας σε αναπόσπαστη σχέση με την ύπαρξη της, επιβάλλεται να διαταχθεί, ιδίως καθώς είναι αυταπόδεικτος ο άμεσος και επικείμενος κίνδυνος επέλευσης ζημίας σε βάρος του αιτούντος, αλλά και των δυνητικών εντολέων προς τους οποίους απευθύνεται η καθ' ής, παραπλανώντας τους. Μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο τυγχάνει απόλυτα πρόσφορο, ενόψει του ότι, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, η λειτουργία της εν λόγω ιστοσελίδας, τελεί σε αναπόσπαστη συνοχή και εξάρτηση με τη λειτουργία των γραφείων της καθ' ής, διευκολύνοντας την επικοινωνία της με μεγάλο αριθμό προσώπων προς το σκοπό της παροχής προς αυτούς μεταξύ άλλων και νομικών υπηρεσιών. Κρίνεται επίσης ότι η χρήση από την καθ' ής διαφημιστικών πινακίδων αναφορικά με τη δραστηριότητα της που αφορά στην παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων περί παροχής ανάλογων υπηρεσιών, συνιστά αθέμιτη διαφήμιση υπηρεσιών που προσιδιάζουν μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα, ενώ παράλληλα δημιουργούν παραπλάνηση στο κοινό καλλιεργώντας την προσδοκία μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της και ειδικότερα: α] να υποχρεωθεί η καθ' ής η αίτηση να παύσει την μέσω εντύπων, διαδικτύου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων διαφήμιση νομικών υπηρεσιών και β] να επιβληθεί στην καθ' ής κατ' άρθρο 947 ΚΠολΔ χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε ημέρα μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης που θα παραβιάζει τους όρους αυτής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, διότι υπήρχε σε αυτούς σοβαρή αμφιβολία για την έκβαση της δίκης, εξαιτίας της δυσχέρειας της ερμηνείας των νομικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν στην προκειμένη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Δικάζει παρόντων των διαδίκων.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση.

Υποχρεώνει την καθ' ής η αίτηση να παύσει την μέσω εντύπων, διαδικτύου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων διαφήμιση νομικών υπηρεσιών.

Επιβάλλει στην καθ' ής χρηματική ποινή 200 ευρώ για κάθε ημέρα μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης που θα παραβιάζει τους όρους αυτής.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αλεξανδρούπολη, την 18η Μαΐου 2015, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια