ΑΓΩΓΗ (ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ) (Ν.733/77, Αυτοκίνητα)ΠΡΟΣ ΤΟ MONOΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  ΑΓΩΓΗ
 (Ν.733/77, Αυτοκίνητα)
  1.                     Του ……,
2.                     Της …. συζ. .., το γένος …, αμφότερων κατοίκων …, ενεργούντες ατομικά και ως ασκούντες τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας τους, …… επίσης κατοίκου …..
 ΚΑΤΑ
 1.           Του ……..
2.              Του ….. κατοίκου ….. και
3.           Της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία ……… και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κατερίνη............
  Την 8η Απριλίου του έτους 2009 και ώρα 17:15 περίπου, ο α’ εναγόμενος οδηγούσε το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΥΥΒ 2250 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του β’ εναγόμενου και πατέρα του, εργοστασίου ......
κατασκευής OPEL μοντέλο KADETT 1796 cc, έτους κυκλοφορίας 2001, χρώματος ερυθρού, με αριθμό πλαισίου WOL000034G2520065, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,73 mg/litre και επιπλέον στερούμενος την προς τούτο εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου.
Ο α’ εναγόμενος ήταν ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος, ιδιοκτησίας του β’ εναγομένου, ο οποίος προκάλεσε με αποκλειστική του υπαιτιότητα το κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενο τροχαίο ατύχημα.
Ο β’ εναγόμενος είναι κύριος, νομέας και κάτοχος του ως άνω υπ’ αριθ. ΥΥΒ 2250 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, κατασκευής OPEL μοντέλο KADETT, που οδηγούσε ο α’ εναγόμενος όταν έλαβε χώρα το εν τω ιστορικώ της παρούσας περιγραφόμενο τροχαίο ατύχημα.
Η γ’ εναγόμενη «INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.» είναι η ασφαλιστική εταιρεία στην οποία ήταν ασφαλισμένο για την προς τρίτους αστική ευθύνη, το όχημα ιδιοκτησίας του β’ εναγόμενου την στιγμή που έλαβε χώρα το επίδικο τροχαίο ατύχημα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 08.04.2009 και περί ώρα 17:15, ο α’ εναγόμενος οδηγούσε το προαναφερόμενων στοιχείων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πατέρα του και β’ εναγομένου, κινούμενος επί της Ε.Ο. Κατερίνης - Ελασσόνας και συγκεκριμένα στο 15ο χλμ., στο Δ.Δ. Κάτω Μηλιάς, σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, με κατεύθυνση από Κατερίνη προς Ελασσόνα και δη στην πρώτη από δεξιά λωρίδα του ρεύματος κυκλοφορίας.
Η κυκλοφορία επί της εν λόγω οδού γινόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ειδικότερα τόσο ο φωτισμός, καθώς ήταν μέρα με αίθριο καιρό, όσο και η ορατότητα κατά την κίνηση και η κατάσταση του οδοστρώματος και η σήμανση ήταν καλές.
Εκείνη τη στιγμή, η ανήλικη θυγατέρα μας, Αικατερίνη Σαμαρά, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, προκειμένου να μεταβεί στην αυλή του Γυμνασίου Μηλιάς, που ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι, όπου βρισκόταν άλλα παιδάκια για να παίξει. Σημειωτέον, ότι στο πεζοδρόμιο δίπλα από το σημείο όπου βρισκόταν η θυγατέρα μας υπάρχει σήμανση Κ-16, η οποία εφιστά την προσοχή και προειδοποιεί για κίνδυνο λόγω συχνής κίνησης παιδιών, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π. και σήμανση Κ-15, η οποία προειδοποιεί για κίνδυνο λόγω διάβασης πεζών.
Ενώ λοιπόν η θυγατέρα μας είχε διασχίσει το μισό του δρόμου, ο α’ εναγόμενος, μην έχοντας την απαιτούμενη προσοχή που επιβάλλεται κατά την οδήγηση, στερούμενος την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και σαφώς επηρεασμένος από το γεγονός ότι ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,73 mg/litre, παρέσυρε τη μικρή με το όχημά του, τραυματίζοντάς την σοβαρά.
Στο σημείο του ατυχήματος μάλιστα δεν ανευρέθησαν ίχνη τροχοπεδήσεως. Χαρακτηριστικό, δε, της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο α’ εναγόμενος είναι το γεγονός ότι αφού παρέσυρε τη θυγατέρα μας, το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, διανύοντας 19 μέτρα με πλάγια ολίσθηση μέσα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και τελικά κατέληξε επάνω στο απέναντι κράσπεδο, δεξιά του αντίθετου ρεύματος, με κατεύθυνση προς Κατερίνη και μέσα στην αρχή της ανώνυμης αγροτικής οδού που υπάρχει εκεί.
Λόγω της σύγκρουσης, η θυγατέρα μας τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία της σύγκρουσης και πυραμιδική συνδρομή (ημιπληγία) δεξιού ημιμορίου σώματος.
Κατά την παραπάνω αμελή και καθ’ όλα ανέλεγκτη κίνησή του, ο α’ εναγόμενος ενήργησε χωρίς σύνεση, με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα (κατά πολύ μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης λόγω κατοικημένης περιοχής άνω των 50 χλμ/ώρα) και χωρίς να έχει συνεχώς τεταμένη την προσοχή του, καθώς δεν κατέβαλε την δέουσα επιμέλεια που κάθε μέσος και συνετός οδηγός θα όφειλε.
Οδηγώντας απρόσεκτα και υπό την επήρεια αλκοόλ, δε μείωσε την ταχύτητα του οχήματός του ως όφειλε, προκειμένου να ελέγξει το δρόμο στον οποίο κινούταν, κυρίως όμως και προεχόντως χωρίς να ελέγξει καθόλου τον δρόμο και την επ’ αυτού κίνηση πεζών, δεδομένου ότι από το σημείο εκείνο διέρχονται συχνά πεζοί και κυρίως παιδιά, λόγω του σχολείου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Επειδή ο α’ εναγόμενος, λόγω εγκληματικής αμέλειας και ελλείψεως προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλλει, είναι αποκλειστικός υπαίτιος για το προαναφερθέν ατύχημα και την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών της ανήλικης θυγατέρας μας, Αικατερίνης Σαμαρά.
Αμέσως μετά το ατύχημα, η θυγατέρα μας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου νοσηλεύθηκε για 21 συναπτές ημέρες, ήτοι από τις 08-04-2009 έως και τις 29-04-2009 και ακολούθως στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο νοσηλεύθηκε για άλλες 20 ημέρες, ήτοι από τις 30-04-2009 μέχρι και τις 19-05-2009.
Για την αποκατάσταση πάντων των ζημιών που υπέστη η θυγατέρα μας είναι εξ ολοκλήρου υπαίτιοι οι εναγόμενοι, ο πρώτος ως οδηγός του ζημιογόνου οχήματος, ο δεύτερος ως κύριος, νομεύς και κάτοχός του και η τρίτη εναγόμενη ως η ασφαλιστική εταιρία, η οποία κάλυπτε την αστική ευθύνη του δεύτερου των εναγομένων για ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους από την κυκλοφορία αυτού του αυτοκινήτου με σύμβαση ασφαλίσεως, η οποία ήταν εν ισχύ κατά την στιγμή του ατυχήματος.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Αποκλειστικός υπαίτιος του ως άνω περιγραφόμενου ατυχήματος ήταν ο πρώτος εναγόμενος, διότι αν κατέβαλλε την προσήκουσα για τις περιστάσεις και τις συνθήκες του δρόμου προσοχή, την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλλει, εκ του ασφαλούς θα είχε αποφευχθεί η παράσυρση της θυγατέρας μας, καθώς επίσης και οι σοβαρές σωματικές βλάβες που υπέστη ως αποτέλεσμα αυτής και τούτο διότι:
Α) Ο πρώτος εναγόμενος κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη οδήγησή του, παραβίασε την διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 του Κ.Ο.Κ., διότι δεν οδηγούσε με τη σύνεση και προσοχή που όφειλε και μπορούσε να επιδείξει, και την οποία επιβάλλεται να επιδεικνύει κάθε οδηγός, με αποτέλεσμα να εισέλθει σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα σε σημείο όπου στεγάζεται σχολείο με πολύ μεγάλη ταχύτητα και παντελώς ανέλεγκτα, με αποτέλεσμα να παρασύρει την ανήλικη θυγατέρα μας, κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.
Β) Ακόμη, ο πρώτος εναγόμενος δεν ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία επί του αυτοκινήτου που οδηγούσε, ώστε να μπορεί να εκτελέσει ανά πάσα στιγμή τους απαιτούμενους χειρισμούς, προκειμένου να αποφύγει το γενόμενο τροχαίο ατύχημα, κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.
Γ) Επιπλέον, ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος και συγκεκριμένα σε ποσοστό 0,73 mg/litre, η παρουσία του οποίου, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος στην απολογία του, «…οφείλεται στο ότι ήπια μαζί με κάτι φίλους μου λίγο παραπάνω…»
κατά σαφή παράβαση του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ.

Δ) Τέλος, ο α’ των εναγομένων οδηγούσε το επίδικο όχημα στερούμενος την απαραίτητη άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου, η οποία μάλιστα του είχε αφαιρεθεί εδώ και μία δεκαετία (10 έτη) και την οποία, όπως κατέθεσε στην απολογία του, αμελούσε έκτοτε να παραλάβει, παραβιάζοντας και το άρθρο 13 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ.!

Επομένως, ο πρώτος εναγόμενος είναι αποκλειστικά υπαίτιος του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, καθώς ενήργησε κατά παράβαση όλων των ανωτέρω διατάξεων του ΚΟΚ, κατά την οδήγηση του ως άνω Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του δευτέρου εναγόμενου.
Ως εκ τούτου, ευθύνονται τόσο ο πρώτος εναγόμενος, όσο και ο δεύτερος και η τρίτη εκ των εναγόμενων κατά τον νόμο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστοι εξ αυτών εις την αποκατάσταση πάσης ζημίας θετικής και αποθετικής την οποία υπέστη η θυγατέρα μας και εμείς και δια χρηματική ικανοποίηση λόγω θετικής μας βλάβης, και ειδικότερα ευθύνονται εις την ικανοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων αξιώσεών μας.ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

Α) ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ - ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ

Εκ του προαναφερόμενου σφοδρότατου ατυχήματος, τραυματίσθηκε σοβαρά η ανήλικη θυγατέρα μας ……..
Αμέσως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος από τρίτα πρόσωπα και διεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Κατερίνης, όπου δέχθηκε τις φροντίδες των εκεί θεραπόντων ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.
Χρειάσθηκε μάλιστα να παραμείνει κλινήρης στο Νοσοκομείο Κατερίνης από τις 08-04-2009 έως τις 29-04-2009
Ακολούθως, η μικρή μεταφέρθηκε στην Α’ Παιδιατρική κλινική  του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης από τις 30-04-2009 έως τις 19-05-2009, όπου διαπιστώθηκε σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία της σύγκρουσης και πυραμιδική συνδρομή (ημιπληγία) δεξιού ημιμορίου σώματος, όπως εμφαίνεται από τη με ημερομηνία 06-08-2009 με αρ. πρωτ. 34720 ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του ως άνω Νοσοκομείου, από όπου εξήλθε με τη σύσταση να συνεχίσει τη φυσιοθεραπεία.

Β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Εξαιτίας του ατυχήματος τραυματίσθηκε η ανήλικη θυγατέρα μας σοβαρά και υπέφερε από έντονους πόνους λόγω των ανωτέρω τραυμάτων που υπέστη. Το κόστος της νοσηλείας της ανήλθε σε συνολικό ποσό 5.000 €.
Επιπλέον, από τις 19-05-2009, οπότε και εξήλθε από το «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, η θυγατέρα μας έπρεπε κατά τακτικά χρονικά διαστήματα να επανέρχεται για επανέλεγχο στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, οπότε επιβαρυνόμασταν με το κόστος των καυσίμων για τη μεταφορά της από και προς το Νοσοκομείο, που ανήλθε στο ποσό των 500 €.
Ήτοι, το συνολικό κόστος των λειτουργικών εξόδων της ανήλθε σε 5.500 €.


Δ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

1) της ανήλικης θυγατέρας μας

Η πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος με θύμα τη θυγατέρα μας εξαιτίας της αδικοπρακτικής και υπαιτίου συμπεριφοράς του πρώτου εναγόμενου, είχε ως συνέπεια να υποστεί πέρα από τις σωματικές της βλάβες και νευρικό κλονισμό από το ισχυρό σοκ που υπέστη από το ατύχημα.
Οι τραυματισμοί που υπέστη η μικρή από το ατύχημα την ενοχλούν σημαντικά ακόμη και σήμερα. Η μεγάλη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία που υπέστη από τη στιγμή που διεκομίσθη στο νοσοκομείο, (η υποβολή σε δύσκολη εγχείρηση …, η παραμονή της αρχικά σε πλήρη ακινησία και μετέπειτα σε κίνηση με τη βοήθεια πατερίτσας) καθιστούν μεγάλο το ύψος της ηθικής βλάβης. Επιπλέον, η θυγατέρα μας εξακολουθεί να υποφέρει από έντονους πόνους και αστάθεια στη βάδιση.
Παράλληλα, δε μπορεί να διασκεδάσει και να ψυχαγωγηθεί, όπως κάθε υγιές παιδί της ηλικίας της με απλά πράγματα, όπως είναι το κολύμπι, ο χορός κ.λ.π., αφού η εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων της προκαλεί έντονο άλγος.
Τέλος, η κόρη μας αντιμετωπίζει δυσκολίες στον ύπνο της, αφού δεν σπανίζουν τα εφιαλτικά όνειρα, των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με το επίδικο ατύχημα.
Έχει λοιπόν μετατραπεί η ανήλικη θυγατέρα μας μετά το ατύχημα σε ένα φοβικό άτομο, με πολλά νεύρα, λόγω της αδυναμίας της να ανταποκριθεί ακόμα και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, με έντονα τα αισθήματα της μειονεξίας και της ανεπάρκειας, ενώ προ του ατυχήματος ήταν ένας άνθρωπος δυναμικός και γεμάτος ενέργεια και ζωτικότητα.
Σε συνάρτηση δε με το μικρό της ηλικίας της και το γεγονός ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως ευθύνη στο πρόσωπό της για το ατύχημα, θα πρέπει να της επιδικασθεί από το Δικαστήριό Σας ως  εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 500.015,00 € το οποίο είναι δίκαιο, εύλογο και σύμφωνο με την οικονομική κατάσταση των εναγομένων, ως ελάχιστη ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, προς αποκατάσταση της οποίας δέον όπως υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών.


ΙΙ) του πρώτου και δεύτερης εξ ημών

Είναι γνωστό ότι η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αποσκοπεί κυρίως στην ανακούφιση του αδικηθέντος από τη λύπη και την στενοχώρια που του προκάλεσε η πρόκληση ατυχήματος στον ίδιο ή σε συγγενικό του πρόσωπο.
Το να αντικρίσουμε το ανήλικο παιδί μας τόσο σοβαρά τραυματισμένο, αφού πληροφορηθήκαμε ότι συνέβη το ατύχημα, ήταν γεγονότα που μας προκάλεσαν, όπως ήταν φυσικό και εύλογο, μεγάλη αναστάτωση, πανικό και ιδιαίτερο ψυχικό άλγος.
Η θέα του χτυπημένου παιδιού μας και η όλη διαδικασία διακομιδής του στα Νοσοκομεία, αλλά και η αγωνία για την εξέλιξη της υγείας της μας προκάλεσε και εξακολουθεί να μας προκαλεί έντονη ταραχή, μεγάλη στενοχώρια και ανείπωτη θλίψη για την κατάσταση του παιδιού μας.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να μας επιδικασθεί ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το ποσό των 100.015,00 € εις έκαστον από εμάς, ήτοι συνολικό ποσό 200.030,00 €, το οποίο είναι δίκαιο, εύλογο και σύμφωνο με την οικονομική κατάσταση των εναγομένων, ως ελάχιστη ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστημεν, προς αποκατάσταση της οποίας, δέον όπως υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών.
Επειδή ο πρώτος εναγόμενος οδηγούσε το ζημιογόνο όχημα όταν συνέβη το επίδικο τροχαίο ατύχημα, το οποίο προκάλεσε με αποκλειστική υπαιτιότητά του.
Επειδή ο δεύτερος εναγόμενος είναι ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος το οποίο οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος.
Επειδή η τρίτη εναγόμενη είναι η ασφαλιστική εταιρία στην οποία ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο όχημα τη στιγμή που έλαβε χώρα το επίδικο τροχαίο ατύχημα, είναι δε αστικώς υπεύθυνη και ως τέτοια υποχρεούται να μας αποκαταστήσει την προσγενόμενη ανωτέρω ζημία.
Επειδή ενόψει των ανωτέρω οι εναγόμενοι είναι συνυπόχρεοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών στην καταβολή σε εμάς του συνολικού ποσού των 705.545,00 € και πιο συγκεκριμένα:

Α) Στη θυγατέρα μας το ποσό των 505.515,00 € που αντιστοιχεί στα εξής κονδύλια:
α) ποσό 5.000 € για νοσήλεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης και στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, β) ποσό 500 € για μεταφορικά έξοδα και γ) 500.015,00 € για αποζημίωση ηθικής βλάβης .

Β) Στον πρώτο εξ ημών το ποσό των 100.015,00 € που αντιστοιχεί στην αποζημίωση ηθικής βλάβης με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση και
Γ) Στη δεύτερη από εμάς το ποσό των 100.015,00 € που αντιστοιχεί στην αποζημίωση ηθικής βλάβης με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Επειδή η απόφαση που θα εκδοθεί δέον όπως κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή αφενός λόγω της σημαντικής ζημίας που μπορεί να προκαλέσει η καθυστέρηση έκδοσης τελεσιδίκου αποφάσεως στην εκτέλεση (άρθρο 908 εδ.1 Κ.Πολ.Δ), αφετέρου δε λόγω του ότι πρόκειται για αποζημίωση από αδικοπραξία (άρθρο 908 παρ.1δ΄Κ.Πολ.Δ).
Επειδή συντρεχουσών των προς τούτο νομίμων προϋποθέσεων δέον όπως υποχρεωθεί ο πρώτος εναγόμενος να μας καταβάλλει αντίστοιχα στον καθένα μας τα ανωτέρω ποσά όπως επιμερίζονται ανωτέρω, ήτοι συνολικά το ποσό των 705.500,00 € και δια της προσωπικής του κρατήσεως διάρκειας 12 μηνών ως απορρέουσας της απαιτήσεώς μας κατά αυτής από την αδικοπραξία.
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ. «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει λόγω αδικοπραξίας».
Σε κάθε περίπτωση αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας, οι προϋποθέσεις γέννησης της σχετικής αξίωσης είναι: α) ο νόμιμος λόγος ευθύνης, β) η ζημία και γ) ο αιτιώδης σύνδεσμος. Στην περίπτωση του ανωτέρω άρθρου, ο νόμιμος λόγος ευθύνης συγκροτείται από δύο μερικότερα στοιχεία, ήτοι την παράνομη (ή άδικη) και την υπαίτια (δόλια ή αμελή) ανθρώπινη συμπεριφορά (θετική ενέργεια ή παράλειψη), που προϋποθέτει με τη σειρά της ικανότητα προς καταλογισμό. Προκειμένου να επιβληθεί σε κάποιο πρόσωπο η υποχρέωση για αποκατάσταση της ζημίας, η έννομη τάξη αξιολογεί στη συνέχεια τη συμπεριφορά που προκάλεσε τη ζημία, απαιτώντας αυτή να είναι παράνομη (δηλαδή να αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη καθ’ αυτή και χωρίς αναφορά, ακόμη στον συγκεκριμένο δράστη). Αφού διαπιστωθεί η παράνομη συμπεριφορά, ελέγχεται η ψυχική στάση του υποκειμένου και να κριθεί ότι αυτή είναι επιλήψιμη, δηλαδή δόλια ή αμελής, τότε ο δράστης είναι υπαίτιος και επομένως βαρύνεται με την υποχρέωση για αποζημίωση.
Η επιστήμη και η νομολογία δέχονται ότι για την ύπαρξη παρανομίας ως προϋπόθεση του Α.Κ. 914, δεν αρκεί η παράβαση οποιασδήποτε διατάξεως που θεμελιώνει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος και να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του νόμιμου λόγου ευθύνης και της ζημίας.
Από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα περιστατικά, συνάγεται ότι οι εναγόμενοι με την αδικοπρακτική τους συμπεριφορά και με βαριά αμέλεια διέπραξαν παράνομη πράξη εναντίον του δικαιώματος της σωματικής ακεραιότητας, της ασφάλειας και της υγείας της θυγατέρας μας, αφού από δική τους υπαιτιότητα της προξένησαν τόσο σωματικές, όσο και ψυχικές βλάβες, καθώς και την ηθική βλάβη ημών των γονέων της.
Επειδή υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των εναγομένων και του επελθόντος σε εμάς αποτελέσματος, της περιουσιακής αφενός ζημίας που υπέστημεν και της ηθικής βλάβης αφετέρου, αφού από την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά των εναγομένων προκλήθηκαν οι ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενες ζημίες σε εμάς και την ανήλικη θυγατέρα μας.
Επειδή για τους ανωτέρω λόγους δικαιούμαστε εύλογης χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση των ζημιών που υποστήκαμε και για την ηθική βλάβη, ανάλογη με το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας και την κοινωνικοοικονομική μας κατάσταση.
Από το ποσό αυτό παρακρατούμε 15 € ο καθένας των εναγόντων, προκειμένου να το εισαγάγουμε ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, όπου θα καταθέσουμε μηνύσεις και προτιθέμεθα να παραστούμε ως πολιτικοί ενάγοντες εναντίον των εναγομένων για χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.
Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί, αφού οι απαιτήσεις μας προέρχονται από αδικοπραξία και η επιβράδυνση της εκτελέσεως αυτής θα επιφέρει σε εμάς παραπέρα οικονομική βλάβη.
Επειδή υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημίας που υπέστημεν και της συμπεριφοράς των εναγομένων.
Επειδή συντρέχει λόγος να διαταχθεί προσωπική κράτηση του α’ εναγομένου, διάρκειας 6 μηνών, καθόσον η αξίωσή μας πηγάζει από αδικοπραξία.
Επειδή η παρούσα αγωγή μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, εισάγεται δε αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον του καθ’ ύλη και κατά τόπον αρμοδίου δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσους άλλους θέλουμε προσθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας καθώς και για τυχόν αριθμητικό ή γραφικό λάθος εκ των προειρημένων κονδυλίων.

ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μας σε όλο το περιεχόμενο και αιτητικό αυτής.
Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι για την στο ιστορικό αναφερόμενη αιτία, ο δε πρώτος εξ αυτών και με προσωπική του κράτηση διάρκειας 12 μηνών, να μας καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος εξ αυτών συνολικά το ποσό των 705.545,00 € και συγκεκριμένα:
Α) στην ανήλικη θυγατέρα μας το ποσό των 505.515,00 €.
Β) στον πρώτο εξ ημών το ποσό των 100.015,00 € για αποζημίωση ηθικής βλάβης και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση και
Γ) στην δεύτερη εξ ημών το ποσό των 100.015,00 € για αποζημίωση ηθικής βλάβης και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της παρούσας αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.
Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου μας.


O ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙOΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

Σχόλια