Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ: Απόφαση αναστολής της απόφασης 1101/2012 του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 227/2012 του Δ' τμήματος (ως συμβούλιο)

ΑΡΙΘΜΟΣ 227/2012
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
( Δ΄ Τμήμα - ως Συμβούλιο )
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Παναγιώτη Ρουμπή ,
Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου
και του αρχαιοτέρου του Αρεοπαγίτη), Δημητρούλα Υφαντή και
Γεώργιο Σακκά - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 18 Δεκεμβρίου 2012, με
την παρουσία και της Γραμματέως Mάρθας Σαμαρτζή, για να
δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

A΄ ΑΙΤΗΣΗ
Του αιτούντος: Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως
εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος
εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσώπησαν ο Θόδωρος
Ψυχογυιός, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και ο Μιχαήλ
Καρατσιώλης, Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ.
Των καθ’ων η αίτηση: Α. 1) Δευτεροβάθμιου
Καταναλωτικού Σωματείου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ), που
227/2012 σελ.2
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που
παραστάθηκε με το νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη,
ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη
Μυταλούλη. 2) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών
με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ), που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται
νόμιμα, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από
πληρεξούσιο δικηγόρο. 3) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης
Καταναλωτών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Αγρίνιο και
εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε με το νόμιμο
εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη, ο οποίος εμφανίστηκε με
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Μυταλούλη. 4)
Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π)», που εδρεύει στον
Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε με το
νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη, ο οποίος
εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη
Μυταλούλη. 5) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», που
εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν
παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Β. Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία
εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που
εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη
Συνοδινό.
227/2012 σελ.3
Γ.1) Γ. Κ., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε
αυτοπροσώπως με την ιδιότητά του ως δικηγόρος και μετά του
πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Φιλιώτη. 2) Ένωσης
προσώπων με την επωνυμία «Ελληνικό Κίνημα Άμεσης
Δημοκρατίας», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται
νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από το νόμιμο εκπρόσωπό της
Ιωάννη Κόκκα που παρίσταται αυτοπροσώπως με την ιδιότητά
του ως δικηγόρος.
Β΄ ΑΙΤΗΣΗ
Της αιτούσας: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΗ Α.Ε.), η
οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που
εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη
Συνοδινό.
Των καθ’ων η αίτηση: Α. 1) Δευτεροβάθμιου
Καταναλωτικού Σωματείου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΚΑ (ΓΟΚΕ),
που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που
παραστάθηκε με το νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη,
ο οποίος εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη
Μυταλούλη. 2) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών
με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ
ΚΡΗΤΗΣ), που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης και εκπροσωπείται
νόμιμα, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από
πληρεξούσιο δικηγόρο. 3) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης
Καταναλωτών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, που εδρεύει στο Αγρίνιο και
εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε με το νόμιμο
εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη, ο οποίος εμφανίστηκε με
227/2012 σελ.4
τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Μυταλούλη. 4)
Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών με την
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π)», που εδρεύει στον
Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε με το
νόμιμο εκπρόσωπό της Γεώργιο Λεχουρίτη, ο οποίος
εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη
Μυταλούλη. 5) Πρωτοβάθμιου Σωματείου Ένωσης Καταναλωτών
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», που
εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν
παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Σε διαφορά μεταξύ των παραπάνω διαδίκων εκδόθηκε η
1101/2012 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κατά της πρωτόδικης απόφασης οι αιτούντες άσκησαν το ένδικο
μέσο της αίτησης αναίρεσης, που συζητείται στο Δ΄ Πολιτικό
Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 22 Μαρτίου
2013.
Με τις κρινόμενες αιτήσεις οι αιτούντες (αναιρεσείοντες)
ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της 1101/2012 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έως ότου εκδοθεί απόφαση
του Αρείου Πάγου επί της παραπάνω αίτησης αναίρεσης.
Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων αυτων, που ορίστηκε για
τη δικάσιμο της 18 Δεκεμβρίου 2012, παραστάθηκαν οι διάδικοι,
όπως παραπάνω αναφέρεται. Οι πληρεξούσιοι των αιτούντων
ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους και δήλωσαν όσα
αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
Οι πληρεξούσιοι των καθ’ων ζήτησαν να απορριφθούν οι
αιτήσεις, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στους αιτούντες και
δήλωσαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
227/2012 σελ.5
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την εκφώνηση των υποθέσεων από τη σειρά τους δεν
εμφανίστηκαν από τους καθ΄ ων το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ)» και η «ΕΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις
εκθέσεις επιδόσεως υπ΄ αριθμ. 10376δ΄/18-12-2012 του
δικαστικού επιμελητή Χανίων Σ. Α., 2522/14-12-2012 του
δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Χανίων Εμμανουήλ
Φυτράκη, 710/18-12-2012 του δικαστικού επιμελητή του
Πρωτοδικείου Αθηνών Ι. Χ. και 1439δ΄/14-12-2012 του
δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Κ. Χ.,
κλητεύθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως για να παραστούν
κατά την παρούσα συζήτηση, καθόσον επιδόθηκε σ΄ αυτούς
επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου των ενδίκων αιτήσεων
με την πράξη περί ορισμού δικασίμου και με κλήση για
συζήτηση κατά την ανωτέρω δικάσιμο. Επομένως, πρέπει να
προχωρήσει η συζήτηση παρά την απουσία των ανωτέρω
καθ’ων.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 565 παρ.1 εδ. α΄ και 2 εδ.
α΄ ΚΠολΔ, η προθεσμία της αναίρεσης, καθώς και η άσκηση δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Αν
από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος
βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί
να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν
μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης,
με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή
να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή
εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Από τις διατάξεις
αυτές σαφώς συνάγεται ότι προϋπόθεση εφαρμογής της
227/2012 σελ.6
ανωτέρω διατάξεως της παρ.2 του άρθρου 565 ΚΠολΔ είναι,
μεταξύ άλλων, να έχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της
απόφασης, της οποίας ζητείται η αναστολή και επιπλέον να έχει
γίνει και προσδιορισμός δικασίμου για τη συζήτηση της
αναίρεσης. Κατά συνέπεια, δεν ερευνάται το παραδεκτό της
αναίρεσης και το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, διότι
τούτο δεν συμβιβάζεται προς την προβλεπόμενη διαδικασία
ενώπιον του Συμβουλίου. Στην προκείμενη περίπτωση, με τις
ένδικες από 13-12-2012 και 14-12-2012 αιτήσεις του Ελληνικού
Δημοσίου και της «ΔΕΗ ΑΕ», οι οποίες πρέπει να
συνεκδικαστούν λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας
(αρθρ. 246 ΚΠολΔ), επιδιώκεται η αναστολή της εκτελέσεως και
της ισχύος της υπ΄ αριθμ. 1101/2012 οριστικής απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας
δικαιοδοσίας), η οποία κατέστη τελεσίδικη μετά νομότυπη
παραίτηση των αιτούντων από το δικαίωμα ασκήσεως του
ενδίκου μέσου της εφέσεως (αναφορικά με τους ιδίους), ως
προς όλες τις διατάξεις του διατακτικού της, πλην της πρώτης
περί απαγορεύσεως διακοπής της παροχής ρεύματος στους
καταναλωτές, επικαλούμενοι κίνδυνο ανεπανόρθωτης άλλως
δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης. Οι αιτήσεις αυτές είναι
παραδεκτές. Η άσκηση εφέσεως κατά της ίδιας ανωτέρω
αποφάσεως μετά την άσκηση των αναιρέσεων και τη συζήτηση
των υπό κρίση αιτήσεων (βλ. έκθεση κατάθεσης δικογράφου
έφεσης υπ΄ αριθμ. 7966/2012) από τους καθ’ων Γ. Κ. και
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» δεν ασκεί
καμία έννομη επιρροή στο παραδεκτό των ενδίκων αιτήσεων
αναστολής εκτελέσεως αφού, όπως προαναφέρθηκε στην ως
άνω μείζονα σκέψη, το Συμβούλιο τούτο δεν ερευνά το
227/2012 σελ.7
παραδεκτό ή μη των ενδίκων αναιρέσεων. Περαιτέρω, με το
ανωτέρω περιεχόμενο οι ένδικες αιτήσεις είναι νόμιμες (αρθρ.
565 παρ.2, 770 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθούν και από
ουσιαστική άποψη.
Από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι
διάδικοι και τη διαδικασία γενικά πιθανολογήθηκε ότι από την
εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης 1101/2012 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος εκουσίας
δικαιοδοσίας) και ιδίως κατά το μέρος που η εναγομένη ΔΕΗ ΑΕ
υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές
του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του
αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που
επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011 και να μην
ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς
κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της
ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011,
την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το
επιβαλλόμενο ποσό, θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το
Ελληνικό Δημόσιο ως αληθινό δικαιούχο και τη ΔΕΗ ΑΕ ως μη
δικαιούχο διάδικο, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι
ευχερής, αφού με την μη άμεση απόδοση του ΕΕΤΗΔΕ μέσω της
ΔΕΗ τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών
στόχων του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας
από ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ τόσο για το 2012 όσο και για το 2013.
Επομένως, πρέπει οι αιτήσεις να γίνουν δεκτές και να
καταδικαστούν οι αιτούντες στη δικαστική δαπάνη των
παραστάντων αντιδίκων τους (αρθρ. 178 παρ. 3γ΄του Κώδικα
Δικηγόρων), μειωμένη όμως κατά το άρθρο 22 παρ.1 του ν.
3693/1957 (βλ. και αρθρ. 28 παρ.5 ν. 2579/1998).
227/2012 σελ.8
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις από 13-12-2012 και 14-12-2012
αιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΔΕΗ ΑΕ».
ΔΕΧΕΤΑΙ αυτές.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση και την ισχύ της υπ΄ αριθμ.
1101/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
(τμήματος εκουσίας δικαιοδοσίας), πλην της πρώτης διάταξης
του διατακτικού της με την αντίστοιχη διάταξη περί απειλής
χρηματικής ποινής για κάθε παραβίαση αυτής ανά καταναλωτή
και κατά ημέρα παραβίασής της, με την οποία «υποχρεώνει την
εναγομένη να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους
καταναλωτές που δεν καταβάλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που
επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011», μέχρι να εκδοθεί
απόφαση επί των από 12-12-2012 και 13-12-2012 αιτήσεων
αναιρέσεως, που ασκήθηκαν από τους αιτούντες κατ΄ αυτής, και
μάλιστα υπό τον όρο συζήτησης των αναιρέσεων αυτών στη
δικάσιμο που ορίστηκε (22-3-2013). Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους αιτούντες να καταβάλουν ο καθένας
στους παραστάντες αντιδίκους τους καθ’ων τη δικαστική
δαπάνη, την οποία ορίζει σε τριακόσια (300) Ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα,
στις 19 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια