Νομολογία 2097/2018 - Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατ' εφαρμογή του ν. 4411/2016 ενώπιον του Αρείου Πάγουνομολογία Άρειος Πάγος δικηγόροι αίτηση αναίρεσης εισαγγελείς Νόμος 4411 Εφόσον έπρεπε κατά τον νόμο 4411/2016 η υπό κρίση απόφαση να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, η συζήτηση αναίρεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις δικές του ενέργειες....Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4411/2016 "Σύμβαση Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών"


Νομολογία 2097/2018 - Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατ' εφαρμογή του ν. 4411/2016 ενώπιον του Αρείου Πάγου
Έτος: 2018
Νούμερο: 2097

νομολογία Άρειος Πάγος δικηγόροι αίτηση αναίρεσης εισαγγελείς Νόμος 4411

Εφόσον έπρεπε κατά τον νόμο 4411/2016 η υπό κρίση απόφαση να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, η συζήτηση αναίρεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις δικές του ενέργειες....


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα, Μαρία Γκανιάτσου και Μαρία Παπασωτηρίου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Οκτωβρίου 2017, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. Β. Μ. του Ν. και 2. Η. Σ. του Γ., κατοίκων ..., που εκπροσωπήθηκαν ο πρώτος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ..., και ο δεύτερος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ...., για αναίρεση της υπ’ αριθ. 499/2015 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καστοριάς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 10 και 20 Μαρτίου 2017 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν, στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...2017.

Αφού άκουσε

Τους πληρεξούσιους δικηγόρους τον αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να απορριφθούν οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4411/2016 "Σύμβαση Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών" προκύπτει, ότι ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του άνω νόμου (3-8-2016), εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, οι δε μη εκτελεσθείσες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου κατά περίπτωση, ενώ εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις, που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Π.Κ., καθώς και των νόμων 927/1979 και 3304/2005.- Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη, εκδοθείσα πριν από τη δημοσίευση του άνω Ν. 4411/2016, υπ’ αριθ. 499/24-11-2015, απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς, που δίκασε κατ’ έφεση, οι αναιρεσείοντες καταδικάστηκαν για το έγκλημα της παράνομης υλοτομίας(παράβαση άρθρου 268 παρ.1-2 του Ν.Δ. 86/1969 σε συνδυασμό με το άρθρο 381 του Π.Κ.) σε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών έκαστος, ανασταλείσα επί τριετία και συνεπώς μη εκτιθείσα. Επομένως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί να εκδικαστούν οι προκείμενες υπ’ αριθμούς ....3.2017 αιτήσεις αναιρέσεως των α) Β. Μ. και β) Η. Σ., αντιστοίχως, κατά της πιο πάνω αποφάσεως, ως προς την παραπάνω αξιόποινη πράξη, αφού η υπόθεση, σε σχέση με αυτήν, εφόσον δεν υπάγεται σε κάποια από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις, έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Ως εκ τούτου, πρέπει η συζήτηση αυτών να κηρυχθεί απαράδεκτη, και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις δικές του ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση των υπ’ αριθμούς ....3.2017 αιτήσεων των α) Β. Μ. του Ν. και β) Η. Σ. του Γ., αντιστοίχως, αμφοτέρων κατοίκων ..., με την οποία καταδικάστηκαν, για την αξιόποινη πράξη της παράνομης υλοτομίας, σε φυλάκιση πέντε (5) μηνών έκαστος και παραπέμπει την υπόθεση αυτή, στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2017.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια