άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015)4336/2015 4336/2015 4336/2015 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2015

http://www.odigostoupoliti.eu/iperchreomena-nikokiria-ta-dikeologitika-pou-tha-proskomizonte-sta-irinodikia/
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στα Ειρηνοδικεία

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στα Ειρηνοδικεία
 odigostoupoliti  νόμος Κατσέλη
1162
 

5
 


Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται στα Ειρηνοδικεία. Το υπόδειγμα της τυποποιημένης αίτησης (αίτησης συμπλήρωσης οφειλών) (Σχετικά: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έγγραφα διευθέτησης οφειλών)
Αριθ. 8986 – ΦΕΚ B 2208 – 14.10.2015
Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε τα ακόλουθα:
1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, όπως αυτή η υποχρέωση προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» του ως ακολούθως:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015
η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.
2. Καθορίζουμε το υπόδειγμα της τυποποιημένης αίτησης (αίτησης συμπλήρωσης οφειλών) για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ή επί των οποίων δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστωτές, όπως η αίτηση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» του Ν. 4336/2015.
3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Υπόδειγμα αίτησης σε περίπτωση που το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής δεν έχει ακόμη συζητηθεί)
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ …
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
ΑΙΤΗΣΗ
(Συμπλήρωση Οφειλών – Υποπαράγραφος Α.4 άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4336/2015, ως και του άρθρου 781 ΚΠολΔ)

Download (PDF, 168KB)
 

 

     
 
  

Επίκαιρα
◾Δακτύλιος 2015-2016
◾Τράπεζες. Τι ισχύει στα capital controls
◾Πληρωμή συντάξεων Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ
◾Όλες οι πληροφορίες για τα Βιβλιάρια Υγείας
◾ ΕΟΠΥΥ. Έλεγχος ισχύος όλων των Βιβλιαρίων Υγείας ηλεκτρονικά
◾ΙΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο
◾ Τα Βιβλιάρια Υγείας των δημοσίων υπαλλήλων για το 2015
◾Αναζήτηση Μητρώου ΙΚΑ για τους ασφαλισμένους τεως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
◾Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
◾Ηλεκτρονική ενημέρωση πορείας αίτησης οικογενειακού επιδόματος Α21
◾ΟΑΕΔ. Κάρτα ανεργίας
◾ΟΑΕΔ. Ηλεκτρονική ανανέωση της κάρτας ανεργίας
◾Άνεργοι. Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
◾ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ
◾ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
◾ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ
◾ Διαδικτυακή πύλη για συνταξιούχους του Δημοσίου
◾ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
◾Όλες οι πληροφορίες για τον ΕΝΦΙΑ
◾Αστυνομική Ταυτότητα. Διαδικασία έκδοσης
◾Ποινικό Μητρώο για Γενική ή Δικαστική Χρήση
◾Τραπεζικός λογαριασμός. Ακατάσχετο μέχρι 1250 ευρώ
◾Προστασία τραπεζικού λογαριασμού από κατάσχεση
◾Ύψος ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και βοηθημάτων
◾Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος
◾Εισπρακτικές εταιρείες. Παράνομες πρακτικές
◾Κατάθεση πινακίδων. Ακινησία αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας
◾Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ)
◾Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
◾Λαικές αγορές – Υπαίθριο εμπόριο
◾Κατοικίδια. ΝΟΜΟΣ 4235/2014. Ζώα συντροφιάς και αδέσποτα
◾Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο στα πλοία
◾Τα δικαιώματά μας όταν ταξιδεύουμε με πλοίο
◾Ξενοδοχεία κοινωνικού τουρισμού
◾Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα
◾φεστιβάλ
◾κυνήγι
◾Eπιδόματα και προγράμματα ΟΑΕΔ
◾Ηλεκτρονική παρακολούθηση πορείας φακέλου αλλοδαπού
◾Παρακολούθηση πορείας φακέλου κτήσης ιθαγένειας ηλεκτρονικά
◾Κατάλογος ΚΕΠ. Διευθύνσεις, τηλέφωνα, fax, email
◾Οι υπηρεσίες των ΚΕΠ για τους πολίτες

ig_banner_300x250_pen

de_b300x250
cello_b300x250
 

Σχόλια