ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ


...
ΑΙΤΗΣΕΙΣ στο ...
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Κ.Υ.Α αριθμ. 67506/8.8.2012 (ΦΕΚ β΄ 2333/17.8.2012).Α Καθορισμός αποζημίωσης των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και Β. Καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.


http://www.kwdikas.gr/

Σχόλια