ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

http://1.bp.blogspot.com/-VlfB-SvseYQ/T_BrGFIPk9I/AAAAAAAAPk8/AKuPM-Zz45g/s1600/court_book.jpg 20/1/2011 - Οι διατάξεις του N.3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». Οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο Π .Δ 18/1989

Οι διατάξεις του N.3900/2010 (ΦΕΚ 213 A /17-12-2010) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». Οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας(N.2717/199 ΦΕΚΑ99) και στο Π .Δ 18/1989 ?Oι Ακυρωτικές διαφορές στα διοικητικά πρωτοδικεία   ? Λοιπές ρυθμίσεις. Γενικές ρυθμίσεις.  

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α. Αρμοδιότητα

Αρμοδιότητα ......
καθ’ύλην
Άρθρα 6 του Ν.2717/1999 -  13  Ν. 3900/2010                                              
1.  ΚΑΘΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

Την γενική καθ’ύλην αρμοδιότητα διατηρεί το  Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.          
2.  ΚΑΘΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ
 Διατηρείται η καθύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου  για  τις χρηματικές διαφορές  των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 Ευρώ ,με μόνη τη διαφορά ότι πλέον σ’ αυτές περιλαμβάνονται και οι χρηματικού περιεχομένου  διαφορές που αναφύονται, κατ’ εφαρμογή των  νομοθεσιών, στις οποίες αναφέρεται η παρ.1 του άρθρου 7 του N.702/1977 (περί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης),  καταργούμενης ρητά της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα, που θέσπιζε την μοναδική  εξαίρεση στον γενικό κανόνα της καθ’ύλην αρμοδιότητας του π.χ. δικάζονται πλέον από το Μονομελές  εφάπαξ ασφαλισμένου, ΠΕΕ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΑΕ, νοσήλια, αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές  κλπ.
Σημειώνεται ότι :
1. Η  περίπτωση  αυτή ( κοινωνικοασφαλιστικές ) καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη  ισχύος του νόμου υποθέσεις ( 1-1-2011).Ποίες νοούνται ως τέτοιες ; 
Ως εκκρεμείς υποθέσεις θεωρούνται αυτές, που κατατέθηκαν προ της 1.1.2011, εφόσον, μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν είχε χωρήσει η πρώτη επ΄ ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης (π.ρ.β.λ. ΣτΕ 3937/2000 Ολομ., 2542/2002, 2974/2002, 3657/2002, 1184/2001, 3836/2001, ΔιΔικ.2003/88).  
2. Πάντως ,κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ΚΔΔ ,όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του N.3659/2008 « απόφαση δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου με ελάσσονα σύνθεση».

3. ΚΑΘΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ (Δικάζοντας ως μονομελής δικαστής- προεδρική διαδικασία)

 Εκδικάζονται από τον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου  (ήταν αρμοδιότητας τριμελούς συνθέσεως ) , ο οποίος αποφαίνεται ανεκκλήτως, ορισμένες διαφορές που, λόγω της φύσης τους, αξιώνουν ταχύτατη εκδίκαση, ως αυτονόητη προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης δικαστικής  προστασίας( βλ αιτιολογική έκθεση) . Οι διαφορές αυτές αφορούν
1. την αναστολή της λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης και την αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων  λόγω φορολογικών παραβάσεων, κατά το άρθρο 13 του N.2523/1997,
2. τη λήψη μέτρων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου λόγω φοροδιαφυγής, κατά το άρθρο 14 του ίδιου νόμου
3. τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας ή απάτης {άρθρο 153 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001)},
4. την άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας,
5. την προσωρινή παύση λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επιτηδευματία λόγω φορολογικών παραβάσεων ή λόγω οφειλής προς το Δημόσιο
και 6.την άρνηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων & στοιχείων λόγω μη εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών ( οι τρεις τελευταίες κατηγορίες μεταφέρθηκαν στα Δ.Πρωτοδικεία ως διαφορές ουσίας  με τον N.3659/2008).
4. ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Προεδρικών )

Για την εκδίκαση των  διαφορών αυτών  εφαρμόζεται  η ταχεία διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του N. 2523/1997,όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 51    του N.3900/2010 ,σύμφωνα με την οποία
(α) η κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου (δηλαδή του προέδρου πρωτοδικών) καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας του φορολογούμενου, την έδρα της επιχείρησης ή την επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία,
(β) η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης,
(γ) ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο οριζόμενος από αυτόν πρωτοδίκης μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 200 και επομένων του ΚΔΔ,
Σημειώνεται ότι :
Με την  ΕΑν ΣτΕ 331 /2007  κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη άρνηση χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας δεν είναι δεκτική αναστολής εκτελέσεως ,διότι η χορήγηση αναστολής θα ισοδυναμούσε με επιβολή από το δικαστήριο  υποχρέωσης στην Δ.Ο.Υ έκδοσης πράξης θετικού περιεχομένου, καθ’ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στο έργο της διοίκησης.
 (δ) η δικάσιμος ορίζεται μέσα σε 2 μήνες από την περιέλευση στο δικαστήριο του φακέλου
Σημειώνεται ότι :
Οι  εν λόγω προσφυγές  από 1-1-2011 επιδίδονται  με επιμέλεια  του προσφεύγοντος  στην αρμοδία Δ.Ο.Υ.,κατ’άρθρο 128 ΚΔΔ ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του N.3900/2010.
 (ε) η απόφαση  δημοσιεύεται μέσα σε 2 μήνες από τη συζήτηση της υπόθεσης
και (στ) η απόφαση κοινοποιείται στη Διοίκηση μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευσή της. 
Η παραπάνω ρύθμιση καταλαμβάνει  και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, υποθέσεις.
Σημειώνεται ότι :
 Με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του N.3888/2010 προστέθηκε διάταξη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του N.2523/1997 σύμφωνα με την οποία "Αν κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση πλέον των δέκα (10) παραστατικών στοιχείων ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, τα μη εκδοθέντα ή το μη εκδοθέν παραστατικό στοιχείο υπερβαίνει σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ, η λειτουργία του καταστήματος, γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου, αποθήκης και γενικά κάθε επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου επαγγελματία, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, με πράξη των οργάνων που διενεργούν τον έλεγχο και η επαγγελματική εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται από τα ελεγκτικά όργανα υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ειδική εντολή ελέγχου από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής».
5.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( όσον αφορά την καθύλην αρμοδιότητα)
Οι φορολογικές  και τελωνειακές εν γένει διαφορές με αντικείμενο (δηλαδή ποσό κύριου φόρου, δασμού κλπ, όχι προσαυξήσεις) πάνω από 150.000 ? εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο.
Σημειώνεται ότι :
1. Το καθύλην αρμόδιο δικαστήριο για την πράξη με το μεγαλύτερο ποσό καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες συναφείς πράξεις.
Ποιες είναι οι συναφείς ; βλ και άρθρο 122 ΚΔΔ παρφ.2 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 N.3900/2010.
Ακόμη, σύμφωνα με τις ΣτΕ 1644/2005 ,2942/2002 κλπ  η τελεσίδικη ουσιαστική δικαστική κρίση επί της προσφυγής κατά του επιβληθέντος προστίμου παράγει δεδικασμένο επί των λοιπών καταλογισμών ( φόρου εισοδήματος ,φπα κλπ ) της αυτής χρήσης  ,εφόσον οι καταλογισμοί αυτοί έγιναν ,ενόψει των παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο .
2.Καταλαμβάνονται και οι εκκρεμείς την 1η -1-2011 υποθέσεις.
Πως θα διαβιβασθούν οι  εκκρεμείς υποθέσεις από το Διοικητικό Πρωτοδικείο  στο  Διοικητικό Εφετείο ;
Εκτιμούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία του 126 Α  ΚΔΔ. Ειδικότερα:
Α) Στις υποθέσεις που δεν έχουν προσδιορισθεί ,ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου ή ο Πρόεδρος  που διευθύνει το Δικαστήριο ,  με  πράξη του στο εισαγωγικό δικόγραφο ,ορίζει το τμήμα που θα προβεί στην εκδίκαση της υπόθεσης ( σε συμβούλιο) ,κατ’άρθρο 126 Α
Β) Στις υποθέσεις που έχουν ήδη προσδιορισθεί ,η ως άνω αρμοδιότητα (να την εισάγει στο συμβούλιο) είναι του Προέδρου του οικείου τμήματος, ο οποίος με την ίδια πράξη, διατάσσει και την διαγραφή της υπόθεσης από το πινάκιο.
Με την ίδια απόφαση παραπέμπεται και η τυχόν εκκρεμής αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ( άρθρο 126Α παρ.1).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο  εν λόγω άρθρο.

6. Δικαίωμα άσκησης έφεσης  στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές ( άρθρα 93 ΚΔΔ ? 22 Ν.3900/2010) 
Με το άρθρο 22 του N.3900/2010  θεσπίζεται ως προυπόθεση για το παραδεκτό της έφεσης η καταβολή του 50% του οφειλομένου  σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση  κύριου φόρου,δασμού ή τέλους εν γένει , μέχρι την πρώτη δικάσιμο,εκτός αν έχει χορηγηθεί αναστολή  σύμφωνα με το άρθρο 209Α.
Παρατηρήσεις :
1.Ποιές εφέσεις καταλαμβάνει η εν λόγω  ρύθμιση ; Ας σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 83 πρφ 2 του ΚΔΔ «το παραδεκτό των ενδίκων μέσων  κρίνεται σύμφωνα με το νόμο ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο που δημοσιεύτηκε η προσβαλλόμενη απόφαση».
 Επίσης ,ας ληφθεί υπόψη  ότι ο νομοθέτης δεν έκανε ρητή αναφορά στις εκκρεμείς  υποθέσεις .
7. ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΕΦΕΤΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ? ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
Συστήνονται μονομελή εφετεία και  οι εφέσεις κατά των αποφάσεων του μονομελούς πρωτοδικείου εκδικάζονται από το μονομελές εφετείο.
Σημειώνεται ότι :
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων που θα δημοσιευθούν ένα έτος μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου δηλαδή από 1-1-2012.

Β. Αρμοδιότητα κατά τόπο
Άρθρα 7 Ν.2717/1999- 14 Ν.3900/2010

1. Ρύθμιση ζητημάτων  που ανακύπτουν από την καθιερωθείσα με τον ν.3659/2008 συντρέχουσα δωσιδικία εκδίκασης των διαφορών  που αφορούν αποδοχές του προσωπικού εν γένει του δημοσίου ,των ΟΤΑ και των  ΝΠΔΔ.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του N.3659.2008 καθιερώνεται συντρέχουσα δωσιδικία εκδίκασης των διαφορών των σχετικών με τις αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου ,των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ ,όπου αρμόδιο καθίσταται και το Δικαστήριο του τόπου  όπου υπηρετεί ο υπάλληλος Πχ αγωγή ασκείται από υπάλληλο που υπηρετεί  στην Καβάλα και ζητά το οικογενειακό επίδομα για διάστημα που υπηρετούσε  και στην Θεσσαλονίκη. Εν προκειμένω ,το Δικαστήριο της Καβάλας καθίσταται  αρμόδιο και για το προηγούμενο διάστημα.
 Η διάταξη όμως αυτή δεν κατέλαβε τις  εκκρεμείς  κατά την έναρξη ισχύος του N.3659/2008( Να σημειωθεί ότι προσδιορίζονται αγωγές  κατατεθείσες το 2004-2005) . Τούτο είχε  ως αποτέλεσμα  πλήθος αγωγών, οι οποίες ήταν εκκρεμείς στα Δικαστήρια  στις 8-6-2008, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν.3659/2008, κατά το άρθρο 82 αυτού,  και δεν είχαν συζητηθεί μέχρι την ημερομηνία εκείνη, και οι οποίες αφορούσαν  αποδοχές για χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία οι υπάλληλοι είχαν υπηρετήσει σε διαφορετικές δικαστηριακές περιφέρειες,  να διασπώνται σε πολλές άλλες και να παραπέμπονται στα κατά τόπον αρμόδια, για το καθένα από τα ως άνω επί μέρους χρονικά διαστήματα, διοικητικά δικαστήρια. Κατόπιν αυτών, με την    ρύθμιση  του άρθρου 14 του N.3900/2010 τροποποιείται  η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N.3659/2008, ώστε   να καταλάβει  τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (3659/2008) υποθέσεις.                    
2.  Κατά τόπο αρμοδιότητα επί αγωγής
Σε περίπτωση αγωγής που τη βάση της αποτελούν πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων περισσότερων διοικητικών αρχών  που εδρεύουν σε διαφορετικές δικαστηριακές περιφέρειες , η αρμοδιότητα καθορίζεται από την έδρα οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές, κατ’ επιλογή του ενάγοντος  ώστε να μην διασπάται η ίδια υπόθεση σε περισσότερα δικαστήρια με όλες τις παρενέργειες που αυτό δημιουργεί και κυρίως την καταστρατήγηση της αρχής της ενιαίας δίκης .

Γ. Δικολογική ικανότητα του Δημοσίου και ΝΠΔΔ
Άρθρα 27,29  ΚΔΔ ? 15,16   N.3900/2010
Προκειμένου για φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές με αντικείμενο πάνω από 150.000 ?, δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων ΝΠΔΔ είναι μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και όχι υπάλληλοι των οικείων υπηρεσιών. Οι τελευταίοι μπορούν να διορίζονται δικαστικοί πληρεξούσιοι για τις εν λόγω διαφορές, εφόσον το αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό .
Σημειώνεται ότι:
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, υποθέσεις.
Δ. Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης
Άρθρα 42 ΚΔΔ- 17 N.3900/2010
Καθιερώνεται η δυνατότητα του εισηγητή δικαστή  να αποστέλλει αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αν από την έρευνα του φακέλου της υπόθεσης  προκύψουν υπόνοιες για παράνομη ενέργεια ή παράλειψη διοικητικού οργάνου ,η οποία μπορεί να επισύρει κατά νόμο τον προσωπικό καταλογισμό του ή διαπιστώσει πλημμέλειες ή κενά της διοικητικής διαδικασίας ώστε  ο τελευταίος να διερευνήσει την υπόθεση και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες της αρμοδιότητάς του.
Ε. Κατάργηση ενδοστρεφούς δίκης
Άρθρα  64 πρφ 2 ΚΔΔ ? 33 πρφ4 N.702/1977 -  18 N.3900/2010
1.Καταργείται η δυνατότητα προσφυγής από το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά πράξεων των δικών τους οργάνων που εκδόθηκαν ύστερα από άσκηση διοικητικής προσφυγής (νομιμότητας ή ενδικοφανούς), με εξαίρεση  την προσφυγή που μπορεί να ασκήσει ο  Υπουργός Οικονομικών   και τα όργανα στα οποία έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του αυτή κατά πράξεων των φορολογικών αρχών .
2.Καταργείται  ρητά  η δυνατότητα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως να προσφεύγουν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά πράξεων των οργάνων τους που αποφαίνονται επί ενδικοφανούς προσφυγής ενδιαφερόμενου ιδιώτη.
Σημειώνεται ότι :
Δεν καταλαμβάνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις .


Ζ. Εξουσία του δικαστηρίου επί προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής  ?Εύρος του δικαστικού ελέγχου 
Αρθρα 79 ΚΔΔ ? 20 N.3900/2010
Καταρχάς, να σημειωθεί ότι πρόκειται για  προσθήκη στο άρθρο 79 ΚΔΔ    έκτης  και όχι    πέμπτης παραγράφου ,όπως προφανώς από παραδρομή αναφέρεται στο κείμενο του νόμου .
Ειδικότερα:
1. Ο αυτεπάγγελτος δικαστικός έλεγχος « πράξης ή παράλειψης φορολογικής ή τελωνειακής αρχής» χωρεί πλέον μόνον «προκειμένου να διαπιστωθεί παράβαση δεδικασμένου»
 Εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών υποθέσεων  των οποίων η πρώτη συζήτηση σε πρώτο βαθμό διεξάγεται ενενήντα ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του N.3900/2010 .
 Αντίθετα ως προς τις υπόλοιπες διαφορές ουσίας ισχύει η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ΚΔΔ όπου ο αυτεπάγγελτος έλεγχος χωρεί στο σύνολο της πράξης προκειμένου να διαπιστωθεί α) αν συντρέχουν οι λόγοι της περ.α της παρ.3 ή β) αν η πράξη είναι πλημμελής κατά τη νόμιμη βάση της ή  γ) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου.
2. Η πράξη ακυρώνεται για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης της πράξης ,μόνον αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη  ,η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. (Δηλαδή  ο προσφεύγων υποχρεώνεται να αποδείξει ότι δεν θα είχε υποστεί βλάβη ή θα είχε υποστεί μικρότερη βλάβη  στην  υποθετική περίπτωση που η φορολογική ή τελωνειακή αρχή δεν είχε παραβεί διάταξη που ρυθμίζει τον τύπο ή τη διαδικασία έκδοσης της πράξης).
Δεν εφαρμόζεται επί των εκκρεμών υποθέσεων .
3. Στην περίπτωση που η διοίκηση( πχ Τελωνείο )  δεν άσκησε την εξουσία της στην επιμέτρηση του προστίμου  δεν ακυρώνεται η πράξη ως νομικώς πλημμελής και παραπέμπεται εκ νέου στην διοίκηση για να επιβάλλει την προσήκουσα κύρωση αλλά το δικαστήριο ασκεί το ίδιο την εξουσία  και επιβάλλει το προσήκον πρόστιμο.
4.  Σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας το Δικαστήριο αποφαίνεται αυτό για την ύπαρξη και την έκταση του δικαιώματος ή της υποχρέωσης και δεν αναπέμπει εκ νέου την υπόθεση  στην Διοίκηση για να αποφανθεί.


Η. Συνέπειες επίδοσης αγωγής
Άρθρα 75 παρ.2  Κ.Δ.Δ. και  19  N.3900/2010  
Οι ουσιαστικές συνέπειες της άσκησης αγωγής (διακοπή παραγραφής, τοκοφορία οφειλής κλπ) επέρχονται από την επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο από τον ενάγοντα.

Θ.  Αίτηση επανάληψης διαδικασίας
 Άρθρο 23 N.3900/2010
Νέο ένδικο μέσο .
 Μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε απόφαση, για την οποία κρίθηκε από το ΕΔΑΔ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση (α) δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ( π.χ. έλλειψη αιτιολογίας ,παράλειψη προηγούμενης ακρόασης ,ανισότητα όπλων ,απαράδεκτο προσφυγής ( πχ έλλειψη μεγαρόσημου κ.λ.π.) ή (β) διάταξης ουσιαστικού δικαίου της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκής Σύμβασης  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)  ( π.χ. αρχή αναλογικότητας ,παραβίαση του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου ,της αρχής non bis in idem).  Κατά τα λοιπά, τηρείται η ισχύουσα διαδικασία.
Έτσι, αίρεται και το παράδοξο η απόφαση του ΕΔΑΔ να επιδρά δυνάμει της «αυθεντίας» του νομολογιακού προηγούμενου υπέρ άλλων προσώπων στην ελληνική έννομη τάξη όχι όμως και υπέρ του δικαιωθέντος διαδίκου της δίκης ενώπιον του ΕΔΑΔ στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση. Τέλος, με την  νέα ρύθμιση αίρεται κάθε ερμηνευτική αμφιβολία αν επιτρέπεται ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 525 παρ.1 περ.5 του Κ.Ποιν.Δ.  και στις «ποινικής φύσεως» διοικητικές υποθέσεις, με την έννοια που προσδίδει σε αυτές  η νομολογία  του ΕΔΑΔ και των ελληνικών δικαστηρίων. Είναι αυτονόητο ότι η προβλεπόμενη με την  διάταξη αίτηση επανάληψης της διαδικασίας δεν χωρεί στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η παράβαση δικαιώματος που διαπιστώθηκε από το ΕΔΑΔ συνίσταται σε καθυστερημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση θα ήταν αλυσιτελής διότι δεν καταλείπεται πεδίο άρσης των συνεπειών της συγκεκριμένης παραβίασης ( βλ αιτιολογική έκθεση ). 
Ι . Αυτεπάγγελτη διόρθωση απόφασης
Άρθρα 110 πρφ 3 ΚΔΔ -  24 N.3900/2010  
Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης διόρθωσης δεν υπόκειται πλέον σε προθεσμία .
Έτσι, εκλείπουν φαινόμενα αδυναμίας εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων λόγω λαθών, τα οποία πολλές φορές διαπιστώνονται   μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, οπότε σε καμία περίπτωση δεν χωρεί  έφεση.   
Κ.  Δυνητική ομοδικία
Άρθρα 115 πρφ 3 ΚΔΔ ? 25 N.3900/2010  
Προκειμένου περί απαιτήσεων για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικόγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).

Λ.  Συνάφεια
Άρθρα 122 πρφ 2 ΚΔΔ -  26 N.3900/2010  
Διευρύνεται η έννοια της συνάφειας, ώστε (ως προς την πραγματική βάση) να μην απαιτείται η πλήρης ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών, αλλά να αρκεί η ομοιότητα αυτών κατά τα ουσιώδη στοιχεία τους .Η νομική βάση απαιτείται να είναι η ίδια .
Ειδικώς στις φορολογικές διαφορές, όπου η ουσιαστικού δικαίου αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων θα οδηγούσε  χωρίς λόγο σε απόκλιση από τα ως άνω, με την εν λόγω   ρύθμιση  επιτρέπεται η  από κοινού εκδίκαση περισσοτέρων φορολογικών υποθέσεων για τις οποίες συντρέχουν οι όροι της συνάφειας, κατά τα προαναφερόμενα, ακόμη και αν αυτές ανάγονται σε περισσότερα  έτη.
Μ. Άσκηση ένδικων βοηθημάτων
 Άρθρα 126  παρ. 1 ΚΔΔ ? 27 N.3900/2010  
Καθιερώνεται ως αποκλειστικός τρόπος άσκησης των ένδικων βοηθημάτων η κατάθεσή τους στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνονται.
Ειδικά για τις φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές, απαιτείται, με ποινή απαραδέκτου της άσκησης, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της προσφυγής, με επιμέλεια του προσφεύγοντος, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.
Ν. Επίδοση δικογράφου και κλήτευση
Άρθρα 128 πρφ 1 ΚΔΔ ? 28 N.3900/2010
Η με επιμέλεια της γραμματείας προθεσμία επίδοσης (στους καθών στρέφεται) αντιγράφου του δικογράφου που κατατέθηκε καθορίζεται σε 60 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
Εξαιρούνται οι προσφυγές επί φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών που η επίδοση γίνεται με επιμέλεια του προσφεύγοντος( για όσες ασκούνται από 1-1-2011  και μετά ) . 
 Παράλληλα, η με επιμέλεια της γραμματείας προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων (για όλες πλέον τις διαφορές) καθορίζεται επίσης σε 60 ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι μπορούν να συντμηθούν οι παραπάνω προθεσμίες ,με πράξη του προέδρου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο ,σε κάθε περίπτωση όμως δεν  μπορεί να είναι μικρότερες των 15 ημερών πριν την δικάσιμο.
Ξ. Υποχρεώσεις της Διοίκησης
Άρθρα 129 ΚΔΔ ? 29 N.3900/2010
Ο διοικητικός φάκελος και η έκθεση απόψεων της Διοίκησης διαβιβάζονται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο ( αντί των 20 ημερών ) .
 Αν έχουμε σύντμηση, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται 8 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο .
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης διαβίβασης, η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται, αν το ζητήσει εκείνος που άσκησε το ένδικο βοήθημα  ή  μέσο ή ο παρεμβαίνων. Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρακτικά. Περαιτέρω, σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης της διαβίβασης ή εκπρόθεσμης διαβίβασης των ανωτέρω στοιχείων, το δικαστήριο καταλογίζει, με την οριστική απόφαση, σε βάρος της Διοίκησης και υπέρ του αντιδίκου της, χρηματική ποινή 100 έως 500 ?. Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η  εκπρόθεσμη διαβίβαση εφόσον δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις
 Επίσης, αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη αναβολή, η Διοίκηση δεν διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία, το δικαστήριο προβαίνει υποχρεωτικά στη συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση,  εκδίδει οριστική απόφαση.
Σημειώνεται ότι :
1. Σε κάθε περίπτωση ,ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 135 ΚΔΔ αναφορικά  με την μη παράσταση διαδίκου και την αναβολή της συζήτησης .Ειδικότερα κατά την πρφ 3  εδ 2 αυτού « Το δικαστήριο μπορεί πάντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτεπαγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος».
2. Οτι ,κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ « όταν η Διοίκηση δεν αποστέλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον φάκελο της υποθέσεως ,παρά την έκδοση της σχετικής προδικαστικής απόφασης που την υποχρεώνει προς τούτο ,η στάση της αυτή δεν έχει ως μόνη συνέπεια την δυνατότητα κινήσεως πειθαρχικής διώξεως κατά των υπευθύνων υπαλλήλων αλλά επί πλέον επιτρέπει στο δικαστήριο να συναγάγει τεκμήριο ομολογίας της πραγματικής βάσης των ισχυρισμών του αιτούντος .Αυτό δε διότι άλλως η αδράνεια αυτή της Διοίκησης θα οδηγούσε σε αδυναμία του Συμβουλίου της Επικρατείας να ασκήσει την ανήκουσα σε αυτό κατά το Σύνταγμα αρμοδιότητα και να παράσχει στον διοικούμενο την έννομη προστασία που του εγγυάται το άρθρο 20 πρφ.1 του Συντάγματος  ( ΣτΕ 7μ 1506/1997 , 3487/2004 , 2631/2009) .
Ο. Κατάργηση δίκης
Άρθρα 142 παρ.1 ΚΔΔ -  30 N.3900/2010  
Η δίκη καταργείται και αν, πριν το πέρας της  τελευταίας συζήτησης   επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς .
Ακόμη ,  ορίζεται ότι εάν η υπόθεση έχει επιλυθεί  διοικητικώς, εφόσον  δεν έχει οριστεί δικάσιμος, η κατάργηση της δίκης γίνεται με πράξη του προέδρου του συμβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 143 του ΚΔΔ.

Π.  Εξέταση μαρτύρων
Άρθρα 179 παρ.1 -  31 N.3900/2010
Το δικαστήριο μπορεί να διατάζει την εξέταση μαρτύρων, χωρίς να αιτιολογεί πλέον ειδικώς την ανάγκη της εξέτασής τους.
Ρ. Καθαρογραφή των αποφάσεων
Άρθρα  191 ΚΔΔ ? 32 N.3900/2010  
1.Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, κάθε διάδικος δικαιούται να λάβει απλό φωτοαντίγραφο του σχεδίου, για να το καθαρογράψει. Η γραμματεία υποχρεούται να χορηγεί σε αυτόν και τα στοιχεία του εισαγωγικού μέρους της απόφασης (προοιμίου), για να τα συμπεριλάβει στο καθαρογραμμένο σχέδιο, το οποίο θεωρείται και υπογράφεται το ταχύτερο δυνατόν.
2.Ο δικαστής που παραδίδει το σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή (δηλ. γραμμένο στον υπολογιστή) παραδίδει ομοίως και το πρωτότυπο της απόφασης με το πλήρες περιεχόμενο (γράφει δηλ. και το εισαγωγικό καθώς και το τελικό μέρος της απόφασης) .
Ρ. Τροπή αναγνωριστικών αποφάσεων σε καταψηφιστικές
Άρθρα 199 ΚΔΔ -  33 N.3900/2010  
  Προς αποφυγή περιττών δικών, θεσπίζεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο η δυνατότητα μετατροπής της αναγνωριστικής απόφασης σε καταψηφιστική με μόνη την καταβολή, εκ των υστέρων, του αναλογούντος τέλους δικαστικού ενσήμου. Είναι αυτονόητο ότι μετά τη μετατροπή των αναγνωριστικών αποφάσεων σε καταψηφιστικές θα ισχύουν και γι’ αυτές οι παράγραφοι 1 έως 3 του  άρθρου 199 ΚΔΔ .  
Ειδικότερα :
Οι τελεσίδικες και οι ανέκκλητες αναγνωριστικές αποφάσεις καθίστανται καταψηφιστικές (και άρα αποτελούν τίτλο εκτελεστό) με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου που τις εξέδωσε, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου.


Τ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Προϋποθέσεις αναστολής
Άρθρα 202 ΚΔΔ ? 34 N.3900/2010
Ορίζεται  ότι η εκτέλεση της διοικητικής πράξης αναστέλλεται μόνον αν η βλάβη, η οποία πιθανολογείται ότι θα επέλθει στον προσφεύγοντα, είναι ανεπανόρθωτη ή αν εκτιμάται ότι η προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη και δεν αρκούν για να θεμελιώσουν λόγο αναστολής τυχόν δυσχέρειες επανόρθωσης της βλάβης σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής.
Περαιτέρω, προβλέπεται  ειδική ρύθμιση που διέπει την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της φορολογικής ή τελωνειακής αρχής  και κάθε άλλης πράξης  με χρηματικό αντικείμενο .
Ειδικότερα, ο αιτών   υποχρεούται να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι συγκεκριμένο  αναγκαστικό μέτρο ή μέτρα  προς είσπραξη  από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στη νομοθεσία (π.χ. κατάσχεση, πλειστηριασμός, κατάσχεση εις χείρας τρίτου), αν ληφθούν επί  συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του (π.χ. πρώτη κατοικία, μονάδα παραγωγής, εμπορεύματα ή προϊόντα) ή συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα για τον εξαναγκασμό ή την διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής  θα επιφέρουν ανεπανόρθωτη βλάβη του. Το δε δικαστήριο, με την απόφασή του επί της αιτήσεως αναστολής, πρέπει να εξετάζει αν η λήψη εκ μέρους της διοίκησης συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης της πράξης ή διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της οφειλής, θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη (βλ αιτιολογική έκθεση).
Τέλος, προβλέπεται η απόρριψη της αίτησης, ανεξαρτήτως της προβαλλόμενης από τον αιτούντα βλάβης, αν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη ή αν κριθεί από το δικαστή ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η αναστολή λήψης συγκεκριμένων μέτρων εκτέλεσης της πράξης θα προκαλέσει αρνητικές συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον ή το συμφέρον τρίτου, σοβαρότερες από την βλάβη του αιτούντος. 

2.Αρθρα 204 παρ. 3 ΚΔΔ -  35 N.3900/2010
 Στις φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές, αν περάσουν 90 ημέρες από τη χορήγηση προσωρινής διαταγής και δεν έχει εισαχθεί προς κρίση η αίτηση αναστολής, καθίσταται υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη επάνοδος του αρμόδιου δικαστή, προκειμένου να εξετάσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής [άρθρο 204 παρ. 3 ΚΔΔ].
Σημειώνεται ότι:
Η διάταξη δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον γιατί  οι αιτήσεις αναστολών  λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους εισάγονται σε συζήτηση προ της παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος.
3.Αρθρα 205 πρφ 3 ΚΔΔ -  36 N.3900/2010
Θεσπίζεται η υποχρέωση του Δικαστηρίου να συνοδεύει την απόφασή του για αναστολή με μέτρο εξασφαλιστικό της απαίτησης του Δημοσίου Η διατύπωση στην  προισχύσασα ρύθμιση  είχε ως εξής « ?.μπορεί να διαταχθεί ?.»

 4. Άρθρα 205 ΚΔΔ ? 37 N.3900/2010
Νέο ένδικο βοήθημα  από την διοικητική αρχή

 Προστίθεται νέο άρθρο 205Α ΚΔΔ, σύμφωνα με το οποίο, στις φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές (στις οποίες η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει μερικώς ή ολικώς την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης), το δικαστήριο μπορεί, μετά από αίτηση της διοικητικής αρχής που εξέδωσε την πράξη ή του οργάνου που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να διατάξει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εκτέλεση της πράξης, ακόμη και στο σύνολό της.Πότε; α) Αν η ασκηθείσα προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως βάσιμη ή β) η  εκ του νόμου αναστολή της προσβαλλόμενης πράξης θα καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή την εκτέλεσή της σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής και η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης στο σύνολό της δεν θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον προσφεύγοντα .
 Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω αίτηση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 201 (ως προς την αρμοδιότητα), 203 (ως προς την προδικασία) και 204 παρ. 1-2 (ως προς την κύρια διαδικασία) ΚΔΔ.
5. Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
 Άρθρα 209 ΚΔΔ -  38 N.3900/2010

Προστίθεται νέο άρθρο 209Α ΚΔΔ, σύμφωνα με το οποίο, στις φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές (στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης), μπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης, μόνο αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 206, 207 και 209 ΚΔΔ.
Υ. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης
Άρθρα 212,213 ΚΔΔ ? 39,40 , 41 Ν.3900/2010
1.  Σε περίπτωση αναρμοδιότητας η αίτηση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο υποχρεωτικά με την κύρια υπόθεση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126Α ΚΔΔ .Με την προισχύσασα ρύθμιση απορρίπτονταν η σχετική αίτηση.
 2.  Επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα η δυνατότητα προσωρινής   επιδίκασης απαίτησης, λόγω κινδύνου σοβαρού οικονομικού κλονισμού τους    Η διαφοροποίηση των νομικών από τα φυσικά πρόσωπα ως προς τη δυνατότητα προσωρινής επιδίκασης απαίτησής τους κατά του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. δεν είχε εμφανή δικαιολογία.
3.  Διευκρινίζεται ότι και εδώ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ (ως προς την ανάκληση της απόφασης). Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζεται το  άρθρο 214 (δηλαδή της αίτησης για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης.
Φ.  Διαφορές ΚΕΔΕ
Άρθρα 218,219,220 ,228  ΚΔΔ ?  42 και 67  Ν.3900/2010
1. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων επί ανακοπών του ΚΕΔΕ εκδικάζονται από το τριμελές εφετείο, μόνο όταν η απαίτηση για την οποία χωρεί η εκτέλεση υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ?. Για ποσό μικρότερο από αυτό, οι εφέσεις εκδικάζονται από το μονομελές εφετείο.
Σημειώνεται ότι :
 Η ρύθμιση αυτή ισχύει για εφέσεις κατά αποφάσεων που θα δημοσιευθούν ένα έτος μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου.
2. Η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου, στο δανειστή του οποίου προσβάλλεται η κατάταξη (όχι πια στον υπάλληλο του πλειστηριασμού) [άρθρο 219 παρ. 2 περ. β΄ ΚΔΔ].Η διάταξη εναρμονίζεται με τη διάταξη του άρθρου 979 παρ.2 ΚΠολΔ  ( βλ Ολομ ΑΠ  27/2009 ,ΑΠ 1/2000 κλπ) .
3. Η προθεσμία άσκησης καθώς και η άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης αυτής [άρθρο 228 παρ. 1 ΚΔΔ]. Εναρμονίζεται με το άρθρο 980 παρ.2 ΚΠολΔ ,κατά το οποίο  εάν ασκηθεί ανακοπή  κατά του πίνακα κατάταξης αναστέλλεται η διανομή του πλειστηριάσματος μέχρι την τελεσιδικία του πίνακα κατατάξεως ( βλ Α.Π 1100/1996 ΝοΒ 45,783 κλπ)
4. Η ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού ασκείται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών (από την επίδοση του προγράμματος) [άρθρο 220 παρ. 2 ΚΔΔ].
Η προβλεπόμενη 3ήμερη (μόνον) προθεσμία από την προϊσχύσασα διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 220 ΚΔΔ ήταν  αυτονοήτως ανεπαρκής και, συνεπώς, η αντικατάστασή της με προθεσμία 10 ημερών ήταν   επιβεβλημένη ( βλ αιτιολογική έκθεση ) .
Χ. Ευεργέτημα πενίας
Άρθρα 276 ΚΔΔ -44 Ν.3900/2010
Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το ευεργέτημα πενίας, ώστε να απαλειφθεί η αναφορά στα τέλη χαρτοσήμου, τα οποία άλλωστε έχουν ήδη καταργηθεί .


Ψ. Παράβολα
Άρθρα 277 ΚΔΔ- 45 Ν.3900/2010
 Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων, ως εξής:
1.  Για την προσφυγή, τις ανακοπές (ΚΕΔΕ), την ένσταση και την αντένσταση (εκλογικές διαφορές), τις αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας( 200 ΚΔΔ  )  και την αίτηση διόρθωσης / ερμηνείας 100?.  
2.  Εξαιρετικά, για την προσφυγή ασφαλισμένου κατά Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης 25 ?.
3.  Για την ανακοπή ερημοδικίας, την έφεση, την αντέφεση, την αίτηση αναθεώρησης και την τριτανακοπή 150 ?  .
4.  Κατ΄ εξαίρεση, για τις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές & τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβολο για την προσφυγή, την έφεση και την αντέφεση είναι αναλογικό και ορίζεται σε ποσοστό 2% του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των 10.000 ?. Αν το παράβολο υπερβαίνει τις 3.000 ?, καταβάλλεται το ποσό αυτό, το δε επιπλέον, αν συντρέχει περίπτωση, καταλογίζεται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου.
Σημειώνεται ότι:
Δεν διευκρινίζεται στον νόμο ,τι θεωρείται ως αντικείμενο της διαφοράς . Με την νέα ρύθμιση απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 277 ΚΔΔ,  που είχε προστεθεί με το άρθρο 35 ν.3659/2008  ( ΦΕΚ Α 77) .

5. Απορρίπτονται ως απαράδεκτα τα ένδικα βοηθήματα και μέσα φορολογικών ,τελωνειακών διαφορών εν γένει ) ,εάν κατά την κατάθεση τους δεν καταβληθεί το 1/3 του πιο πάνω ποσού ( δηλαδή 1000? )  και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3 ( 2000 ?).   Εφαρμόζεται ,εν προκειμένω ,το άρθρο 139 Α;
6. Το (αναλογικό) παράβολο υπολογίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία χορηγεί ατελώς ειδικό σημείωμα στον υπόχρεο, ύστερα από αίτησή του.
7.  Οι παραπάνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, διαφορές. Το τυχόν επιπλέον οφειλόμενο παράβολο στις διαφορές αυτές καταβάλλεται μέχρι την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου.
8. Αν τα ένδικα μέσα στρέφονται κατ’αποφάσεων  μονομελών δικαστηρίων τα αντίστοιχα ποσά ή ποσοστά των παραβόλων μειώνονται στο μισό . Δηλαδή  75 ? και 1 % αντίστοιχα (  άρθρο 277 πρφ 5 ΚΔΔ ) .

 Παρατηρήσεις :
1.Στις περιπτώσεις των ( φορολογικών υποθέσεων ) προεδρικής διαδικασίας  καταβάλλεται παράβολο εκατό ευρώ ( 100?).

Ω.  Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 69 του Ν. 3900/2010
Από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου καταργούνται (μεταξύ των άλλων):
Α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 71 του ΚΔΔ,διάταξη  που είχε δημιουργήσει πληθώρα ερμηνευτικών προβλημάτων .
Β. Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του ΚΔΔ.
Γ. Το άρθρο 273 του ΚΔΔ (τέλη χαρτοσήμου).
Δ. Κάθε άλλη ρύθμιση αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού.



Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ Π.Δ 18/1989- ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ

1. Στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου υπάγονται οι αλλοδαποί εν γένει
Άρθρα 15 Ν.3068/2002 ? 49 Ν.3900/2010  
Στην αρμοδιότητα του τριμελούς πρωτοδικείου υπάγονται πλέον οι ακυρωτικές διαφορές που αφορούν τους αλλοδαπούς εν γένει ,με την εξαίρεση αυτών που υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο και όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ν.3900/2010 .
Ειδικότερα :
Υπάγονται στην αρμοδιότητα του εφετείου οι ακυρωτικές διαφορές που αφορούν (α) την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα και (β) την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
 Σημειώνεται  ότι :
1.        Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις.
2.        Οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων και Διοικητικών Εφετείων υπόκεινται σε έφεση στο ΣτΕ.


2. Προσωρινή διαταγή - αίτηση αναστολής - αίτηση ακύρωσης
Άρθρο 54 Ν.3900/2010
Η αίτηση αναστολής μπορεί να υποβληθεί και πριν από την άσκηση της αίτησης ακύρωσης στις διαφορές που γεννώνται κατ’εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και υπάγονται στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου . Ο διάδικος όμως υποχρεούται να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης αναστολής και πάντως όχι πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας για την άσκησή της (βλ. άρθρο 46 Π.Δ. 18/1989). Η τυχόν χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης ανακαλείται αυτεπαγγέλτως μετά την πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών. Μετά την ανάκληση της προσωρινής διαταγής η αίτηση αναστολής τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου προέδρου. Με τον ίδιο τρόπο τίθενται στο αρχείο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής (δηλαδή χωρίς να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης) εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

3. Η εν συμβουλίω απόρριψη και παραπομπή
Άρθρα 34 Α πδ 18/1989- 7 Ν.3900/2010
Η εν συμβουλίω λαμβανόμενη απόφαση, με την οποία (α) απορρίπτεται ένδικο βοήθημα ή   μέσο που είναι προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο και (β) παραπέμπεται η υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο, είναι ομόφωνη. Μετά τον ορισμό εισηγητή και δικασίμου, ο εισηγητής, αν κρίνει ότι το ένδικο βοήθημα ή   μέσο είναι προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο ή ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου δικαστηρίου, μπορεί να προτείνει στον πρόεδρο την εισαγωγή του στο συμβούλιο. Η πράξη εισαγωγής κοινοποιείται όχι μόνο στη Διοίκηση αλλά και στο διάδικο που άσκησε το ένδικο βοήθημα ή μέσο ( με την επιμέλεια της γραμματείας).


4. Καθήκοντα εισηγητή
 Άρθρα   22 πδ 18/1989 - 6 Ν.3900/2010
Καταργείται η υποχρέωση του εισηγητή να διαλάβει στην έκθεσή του (και) αιτιολογημένη γνώμη για τα ζητήματα που ανακύπτουν. Ο εισηγητής οφείλει 5 ημέρες πριν από τη δικάσιμο να δηλώσει στη γραμματεία αν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση.
 Η παράλειψη της δήλωσης αυτής επάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης και την αυτεπάγγελτη αναβολή της .
Η έκθεση του εισηγητή επισυνάπτεται στον φάκελο τρεις ημέρες πριν από  τη συζήτηση  για να λάβουν γνώση οι διάδικοι. Εάν δεν επισυναφθεί κατά τα ανωτέρω ,η υπόθεση, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από κάποιο διάδικο αναβάλλεται υποχρεωτικώς σε μεταγενέστερη δικάσιμο, προκειμένου να επισυναφθεί η έκθεση εμπροθέσμως στο φάκελο.
Είναι αυτονόητο ότι καταλαμβάνονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις .


5. Κοινοποιήσεις  
Άρθρα 21 παρ.5 πδ 18/1989 ? 5 Ν.3900/2010
Όταν η συζήτηση της υπόθεσης ματαιώνεται λόγω έκτακτων περιστατικών, οι κοινοποιήσεις δεν επαναλαμβάνονται.

6. Συζήτηση στο ακροατήριο
Άρθρα 33 π.δ. 18/1989 -  6 Ν.3900/2010
Η συζήτηση αρχίζει με την ανάγνωση  από τον εισηγητή της έκθεσής του. Αν όλοι οι παριστάμενοι πληρεξούσιοι δηλώσουν ότι θα αναφερθούν στο δικόγραφο ή στο υπόμνημα, χωρίς προφορική ανάπτυξη, η υπόθεση μπορεί να συζητηθεί κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση.

7.  Παράβολα
Άρθρα  36 π.δ. 18/1989 ? 8 Ν.3900/2010
Αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων, ως εξής:
Α. Για την αίτηση ακύρωσης, την έφεση, την τριτανακοπή και την αίτηση αναίρεσης στις κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές 150?.
Β. Για την αίτηση αναστολής εκτέλεσης και την αίτηση διόρθωσης / ερμηνείας    100 ?.  
Γ. Για την αίτηση αναίρεσης (εκτός κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών) 250?.
Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι ΟΤΑ.
To παράβολο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση του δικογράφου
Δεν καταλαμβάνονται οι εκκρεμείς .



8. Επίδοση αποφάσεων
 Άρθρα 4 παρ.1 περ.ζ Ν.702/1977 -  67 παρ.3  Ν.3900/2010
Στις ακυρωτικές διαφορές, η με επιμέλεια του δικαστηρίου (όπου αυτή προβλέπεται) επίδοση των αποφάσεων, γίνεται κατά τις διατάξεις του ΚΔΔ (όχι κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.)


9. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Άρθρα 76 Ν.3386/2005 ? 55 Ν.3900/2010      
 Οι αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν και προφορικά ( είναι αυτονόητο  ότι αναφερόμαστε στον ίδιο τον αντιλέγοντα , στην εξαιρετική περίπτωση, που τυχόν υποβάλλει τέτοιο αίτημα  στην αστυνομική αρχή ,όπου κρατείται και οδηγηθεί στο δικαστήριο  ) , οπότε συντάσσεται από το γραμματέα σχετική έκθεση. Ο αντιλέγων ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις και να παρίσταται χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο ( άρθρο 27 πρφ 2 περ.γ ΚΔΔ  σε συνδυασμό με  το άρθρο 30 πρφ 1 του ΚΔΔ .Είναι προφανές ότι η συγγένεια πρέπει να αποδεικνύεται ).
Δεν καλούνται  οι διάδικοι από τον πρόεδρο ή τον οριζόμενο δικαστή κατά την εξέταση των αντιρρήσεων ( άρθρο 204 παρ.1 ΚΔΔ ) . Εφόσον όμως ζητηθεί, ακούγεται υποχρεωτικά από το δικαστή ο αντιλέγων ή ο δικαστικός του πληρεξούσιος. Κρίνοντας και για τη νομιμότητα της κράτησης ή της παράτασής της, ο πρόεδρος πρωτοδικών εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του, την οποία διατυπώνει συνοπτικώς στο τηρούμενο πρακτικό.    
          Τέλος, είναι δυνατόν να μην τάσσεται  στον αλλοδαπό  προθεσμία για  αναχώρηση από τη χώρα καθόσον υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η προθεσμία  των 30 ημερών  είναι άνευ πρακτικού αποτελέσματος, όπως στην περίπτωση της ανέφικτης απέλασης ή της αίτησης ασύλου.  Αντίγραφο του πρακτικού αυτού παραδίδεται αμέσως στην αστυνομική αρχή. Η απόφαση δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Οι διαφορές από «Τα αυτοκίνητα» μεταφέρονται  στα πολιτικά δικαστήρια
Άρθρο 48 Ν.3900/2010  
Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης για τις ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο μεταφέρονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ( είναι προφανές ότι αναφέρεται στις ζημιές μεταξύ αυτοκινήτων ) ,στα  πλαίσια της δυνατότητας που παρέχεται με το άρθρο 94 παράγραφος 3 του Συντάγματος για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να επιτυγχάνεται ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας.
Σημειώνεται ότι :
Η ισχύς  του άρθρου  αρχίζει 3 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Καθύλην αρμόδιο το διοικητικό πρωτοδικείο για τα πρόστιμα για  το περιβάλλον  
Άρθρα 30 παρ.3 Ν.1650/1986 και 9 πρφ 7 Ν.2947/2001 - 53 Ν.3900/2010 
Όλες οι προσφυγές κατά των πράξεων επιβολής προστίμου λόγω πρόκλησης ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος κλπ εκδικάζονται πλέον από το πρωτοδικείο ( βλ αιτιολογική έκθεση ).

3.Διαφορές ουσίας οι πράξεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνον πρόστιμα ?καταλαμβάνονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις .Εξαιρέσεις.
Αρθρα 48- 50  Ν.3900/2010 ? 51 πρφ2  Ν.3659/2008

Με το άρθρο 51 πρφ 2 του ν3659/2008 προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 1 του ν.1406/1983 και ορίσθηκε ότι  οι διαφορές που προκύπτουν από την έκδοση διοικητικών πράξεων ,οι οποίες αφορούν την επιβολή αποκλειστικά και μόνο προστίμου  εκδικάζονται ως διαφορές ουσίας από τα κατά  τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία( ουσιαστικοποίηση των προστίμων),με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄,η΄και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.702/1977 ( διαφορές αρμοδιότητας του διοικητικού εφετείου ).
Η διάταξη όμως αυτή δεν κατέλαβε τις εκκρεμείς υποθέσεις ( πρφ 4 του ίδιου άρθρου ).

Ηδη, με το άρθρο   50 εδ.α του ν.3900/2010  καταλαμβάνονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις ,με την επιφύλαξη ,βεβαίως,της καθύλην αρμοδιότητας του διοικητικού εφετείου για τις οριζόμενες στον νόμο περιπτώσεις (βλ και άρθρο 48  του ίδιου νόμου ) .




Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Δίκη «πιλότος»
   Άρθρο 1 του Ν.3900/2010
Α. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου, με το οποίο τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος (που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων), μπορεί, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων, να εισαχθεί στο ΣτΕ με πράξη τριμελούς  Επιτροπής που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. Μετά την επίλυσή του, το ΣτΕ μπορεί να παραπέμψει το ένδικο βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο δικαστήριο.
Β. Όταν διοικητικό δικαστήριο επιλαμβάνεται υπόθεσης που ανακύπτει τέτοιο ζήτημα, μπορεί, με απόφασή του που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα .       

. Κρίση για αντισυνταγματικότητα νόμου όταν δεν υπάρχει σχετική νομολογία του  ΣτΕ
    Άρθρο 2 Ν.3900/2010
Κατά απόφασης διοικητικού δικαστηρίου που κρίνει διάταξη τυπικού νόμου αντισυνταγματική ή αντίθετη σε άλλη υπερνομοθετική διάταξη (διεθνούς σύμβασης), χωρίς το ζήτημα αυτό να έχει κριθεί με απόφαση του ΣτΕ, χωρεί ενώπιον αυτού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη (για το ανέκκλητο, για έφεση κλπ), αίτηση αναίρεσης (αν πρόκειται για διαφορά ουσίας) ή έφεση (αν πρόκειται για ακυρωτική διαφορά).

 3.Πρότυπη δίκη
    Άρθρο 57 Ν.3900/2010
Κινείται από τον Γενικό Επίτροπο και μετά από αίτημα που μπορεί να υποβάλλεται  σε αυτόν από τους Διευθύνοντες τα Δικαστήρια, τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και τον Υπουργό Οικονομικών, ως εποπτεύοντα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Προβλέπεται ότι η εκδίκαση των ενδίκων βοηθημάτων που στηρίζονται στην ίδια νομική βάση αναστέλλεται μέχρι την δημοσίευση  οριστικής αποφάσεως από το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της πρότυπης δίκης. Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 53 παρ. 5 και 58 παρ. 4 του π.δ. 18/1989, με τις οποίες θεσπίζεται αρμοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια να ασκεί αναίρεση και έφεση  υπέρ του νόμου στις υποθέσεις αυτές .

4. Θετική γνώμη ΝΣΚ για αναίρεση από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
    Άρθρο 3 Ν.3900/2010
Επαναφέρεται η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, στην αίτηση αναίρεσης που ασκείται από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (του οποίου η νομική υπηρεσία και η δικαστική εκπροσώπηση διεξάγεται από το ΝΣΚ ή από μέλη του) απαιτείται, μέσα σε 3 μήνες από την άσκησή της, να κατατεθεί στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπου έχει κατατεθεί, κυρωμένο αντίγραφο θετικής γνώμης (για το παραδεκτό και το βάσιμο ενός τουλάχιστον λόγου αναίρεσης) από  το αρμόδιο όργανο του ΝΣΚ, που θα οριστεί με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία το αναιρεσείον δεν καταθέσει τη θετική γνώμη, η αίτηση αναίρεσης θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και δεν διαβιβάζεται στο ΣτΕ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ΟΤΑ, τα ΑΕΙ και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα .
 Σημειώνεται ότι :
Η υποχρέωση θα ανακύψει για αναιρέσεις που θα ασκηθούν μετά τον Απρίλιο( περίπου )  του 2011.

5.Κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς
 Άρθρο  66  Ν. 3900/2010  - Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)
Μετά τον ανακαθορισμό της εδαφικής περιφέρειας των δήμων στις Νομαρχίες του Νομού Αττικής με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3852/2010 δεν θίγεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο Δήμος εξακολουθεί να υφίσταται).
Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς υπάγονται  21 δήμοι  του Νομού Αττικής:
Α. Από την Νομαρχία Αθηνών 
1.Δήμος Μοσχάτου ?Ταύρου με έδρα το Μοσχάτο ,αποτελούμενος από τους δήμους α) Μοσχάτου  β) Ταύρου ,οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Ελληνικού ?Αργυρούπολης  με έδρα την Αργυρούπολη  αποτελούμενος από τους δήμους α) Ελληνικού και β) Αργυρούπολης ,οι οποίοι καταργούνται.
3.Καλλιθέας 4. Αλίμου 5. Αγίου Δημητρίου 6.Γλυφάδας 7. Παλαιού Φαλήρου
Και  8. Νέας Σμύρνης
Β. Από την Νομαρχία Πειραιώς
 1. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας με έδρα το Κερατσίνι αποτελούμενος από τους δήμους α) Κερατσινίου και β) Δραπετσώνας, οι οποίοι καταργούνται.
 2. Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη με έδρα τη Νίκαια αποτελούμενος από τους δήμους α) Νικαίας και β) Αγίου Ιωάννου Ρέντη, οι οποίοι καταργούνται.
 3. Δήμος Τροιζηνίας με έδρα το Γαλατά αποτελούμενος από τους δήμους α) Τροιζήνος και β) Μεθάνων, οι οποίοι καταργούνται.
 4. Δήμος Κυθήρων με έδρα τα Κύθηρα αποτελούμενος από το δήμο Κυθήρων και την κοινότητα Αντικυθήρων, οι οποίοι καταργούνται.
 5. Δήμος Σαλαμίνας με έδρα τη Σαλαμίνα αποτελούμενος από τους δήμους α) Σαλαμίνας και β)  Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
 6. Η κοινότητα Αγκιστρίου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.
 7. Δήμος Πειραιώς  8. Περάματος 9. Αίγινας  10 . Σπετσών 11. Πόρου και 12. Ύδρας .
Γ. Από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
1.Δήμος Βάρης ?Βούλας ?Βουλιαγμένης με έδρα τη Βούλα αποτελούμενος από τους δήμους α) Βούλας , β) Βάρης και γ) Βουλιαγμένης ,οι οποίοι καταργούνται.
 
6.Τα διοικητικά δικαστήρια  αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης της διοίκησης στις αποφάσεις τους ,οι οποίες  παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης αυτής
Άρθρα 2 Ν. 3068/2002 -   56   Ν.3900/2010


7.Σύσταση ειδικών τμημάτων για τις φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

Αρθρα 57 πρφ 3 Ν.3900/2010 ? 4 του ΚΟΔΚΔΛ

Στα διοικητικά πρωτοδικεία και εφετεία  που λειτουργούν τρία τουλάχιστον τμήματα  με απόφαση του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης  ή του προισταμένου του δικαστηρίου μπορεί να συσταθούν τέτοια ειδικά τμήματα   .Η σχετική απόφαση πρέπει να επικυρωθεί από την Ολομέλεια.

8.Ετήσια επιχορήγηση των δικαστηρίων από το ΤΑΧΔΙΚ  με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των δικαστηρίων της οικείας  Εφετειακής Περιφέρειας  δηλαδή της κάθε περιφέρειας των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, αντίστοιχα.

 Αρθρο 64 Ν.3900/2010

                                                                    
                                                                                                                       
                                                                 Το παρόν κείμενο επιμελήθηκε
  η   Aγγελική Παπαπαναγιώτου ?Λέζα
Εφέτης Δ.Δ
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς

==================
Προθεσμίες στην Διοικητική Δίκη




ΑΓΩΓΗ

Περιορισμός αιτήματος αγωγής
Ως το τέλος της συζήτησης (αρθ. 75)

Κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης αγωγής

Επιτρέπεται όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματα της άσκησής της ανατρέχουν στο χρόνο άσκησης της πρώτης (αρθ. 76 παρ. 2 Κ.Δ.Δ -όπως προστέθηκε με Ν. 3659/2008.)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επίδοση αποφάσεως για συμπληρωματική απόδειξη
30 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διαδικασία

Κλήση διαδίκων στη συντηρητική απόδειξη

10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της

Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα

Γίνεται με το αρχικό δικόγραφο το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ή με ειδική αίτηση που κατατίθεται 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Κλήση μαρτύρων

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο
Κλήση διαδίκων σε μαρτυρική κατάθεση κατά την προδικασία

10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

Διορισμός αντικλήτου
Γίνεται με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο ή με νεότερο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου και επιδίδεται στους άλλους διαδίκους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ (Π.Δ. 18/1989)

Προσφυγή υπαλλήλου κατ’ άρθρο 103 Συντάγματος
60 μέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της προσβαλλομένης πράξης

Αίτηση ακυρώσεως

60 μέρες (ενδεικτικώς, αν δεν ορίζεται διαφορετικά), από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλομένης πράξης

Αίτηση αναιρέσεως

60 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης

i) Κοινοποίηση αντιγράφων αιτήσεως αναιρέσεως και της πράξης ορισμού δικασίμου

20 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ii) Αποστολή φακέλου με την έκθεση απόψεων της Διοίκησης

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

iii) Κοινοποίηση πρόσθετων λόγων

15 πλήρεις μέρες πριν από τη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος (οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν υποβληθούν μετά από αναβολή της συζήτησης και ο φάκελος της υπόθεσης είχε περιέλθει στο Δικαστήριο 60 μέρες πριν από τη δικάσιμο της αναβολής)

iv) Υποβολή υπομνήματος

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση

Έφεση

60 ημέρες από την επομένη της ημέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση με επιμέλεια του διαδίκου και πάντως μέσα σε 1 έτος από τη δημοσίευσή της

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας στρέφεται, ενώ δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 20 μέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΠΔΔ

Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη δημοσίευση ή τη δημόσια γνωστοποίηση της πράξης κατά της οποίας στρέφεται, ενώ δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 20 μέρες από την διενέργεια των αρχαιρεσιών

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ


Ένσταση
Ασκείται μέσα σε προθεσμία 5 ημερών αρχόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθ. 248 Κ.Δ.Δ.

Επίδοση δικογράφου ένστασης

Το αργότερο 7 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Υποβολή υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος από τον αντίδικο εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για την κατάθεση του υπομνήματος

Επίδοση δικογράφου παρέμβασης

3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου αντένστασης

Π3 ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο

Δημοσίευση οριστικών αποφάσεων

20 ημέρες από την τελευταία συζήτηση

Επίδοση -Γνωστοποίηση αποφάσεων

Οι αποφάσεις αναρτώνται έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων για 5 συνεχόμενες μέρες, το οποίο επέχει θέση επίδοσης

Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων

Μέσα σε 5 ημέρες από την γνωστοποίηση των αποφάσεων κατ΄αρθρο 260 Κ.Δ.Δ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ


Προθεσμία καταβολής τέλους δικαστικού ενσήμου
Έως την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή των τελών χαρτοσήμου

Υποβάλλεται συγχρόνως με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου

Αίτηση απαλλαγής από την προκαταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου

Υποβάλλεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη συζήτηση

Επίδοση πράξης δικαστού που αποφαίνεται για την παραδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως απαλλαγής του άρθρου 276 παρ. 4 Κ.Δ.Δ.

10 τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη συζήτηση του ένδικου βοηθήματος

Προσκόμιση παραβόλου
Έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

Αίτηση διαδίκου για απαγγελία ακυρότητας
Οφείλει να υποβληθεί κατά την πρώτη μετά την παράβαση συζήτηση (αρθ. 62)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαφορές που αναφύονται κατά την είσπραξη δημοσίων εσόδων - Ανακοπή
Άσκηση ανακοπής αρθ. 217 Κ.Δ.Δ.
30 ημέρες οι οποίες άρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 220 Κ.Δ.Δ

Ανακοπή κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

3 εργάσιμες μέρες από την επίδοση του προγράμματος του πλειστηριασμού. Δεν μπορεί να ασκηθεί ανακοπή αν έχουν περάσει 6 μήνες από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Ορισμός δικασίμου σε περίπτωση ανακοπής κατά του προγράμματος πλειστηριασμού

Πρέπει να απέχει 2 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την διενέργεια του πλειστηριασμού

Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ανακοπής

30 ημέρες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράμματος πλειστηριασμού, οπότε είναι 10 ημέρες

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ανακοπή Ερημοδικίας
60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Έφεση

60 μέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Αναθεώρησης

60 μέρες, οι οποίες άρχονται από τότε που ορίζει το άρθρο 104 Κ.Δ.Δ ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή

Τριτανακοπή

60 μέρες από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της προσβαλλομένης απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή όταν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

Αίτηση Διόρθωσης ή Ερμηνείας

60 μέρες από την επίδοση της απόφασης ή 120 αν ο νομιμοποιούμενος να τα ασκήσει διαμένει στην αλλοδαπή. Δεν μπορεί να ασκηθεί αν έχουν περάσει 3 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Υποβολή ένστασης ενώπιον διοικητικού συμβουλίου ασφαλιστικού οργανισμού για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσιών ως συντάξιμων (αρθ. 1 Ν. 861/1979)
Μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο

Έκδοση αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο επί της ενστάσεως

Μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της

Αίτηση για ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (αρθ. 11 παρ. 1-4 Ν.2882/2001)

Οφείλει να υποβληθεί μέσα στο έτος από την πάροδο της τετραετίας, μέσα στην οποία έπρεπε να ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης

Έκδοση αποφάσεως

Μέσα σε 4 μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Αίτηση εξαίρεσης
Υποβάλλεται ως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο (αρθ. 17 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

Αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του δικαστηρίου

Η αίτηση υποβάλλεται 8 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση (αρθ. 17 παρ. 2 )

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

A. Αίτηση για προσωπική κράτηση

Υποβολή αίτησης

Πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 μήνας από την επίδοση προς τον οφειλέτη της ατομικής ειδοποίησης

Υποβολή νέας αίτησης

Εφόσον έχουν παρέλθει 6 μήνες από την τελεσίδικη απόρριψη της προηγούμενης αίτησης

Επίδοση αίτησης

5 τουλάχιστον μέρες πριν από τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος

Το αργότερο σε 2 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

2 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση

Εκτέλεση αποφάσεως προσωπικής κράτησης εκπροσώπου νομικού προσώπου

Δεν εκτελείται πριν παρέλθουν 3 μέρες από την επίδοση της απόφασης σε αυτόν


Β. Αίτηση απόλυσης κρατουμένου


Επίδοση αίτησης

1 τουλάχιστον μέρα πριν τη συζήτηση


Γ. Προθεσμίες ένδικων μέσων κατά αποφάσεων προσωπικής κράτησης


Ανακοπή ερημοδικίας

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης


Έφεση

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

Αίτηση αναθεώρησης

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

Αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας

5 ημέρες από την επίδοση της προσβαλλομένης απόφασης

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Επίδοση μη οριστικών αποφάσεων με τις οποίες αρχίζει νέα δικάσιμος
30 τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα δικάσιμο

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υποβολή υπομνήματος
3 εργάσιμες ημέρες μετά τη συζήτηση

Υποβολή υπομνήματος αντιδίκου

Μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της τριήμερης προθεσμίας για την υποβολή υπομνήματος (αρθ. 138 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.)

Επανάληψη δίκης

Μέσα σε 60 ημέρες από την συνεδρίαση κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακοπή της

Θυροκόλληση της πράξης ορισμού νέας δικασίμου, η οποία επέχει θέση κλήτευσης προς τους διαδίκους

60 τουλάχιστον μέρες πριν από την διενέργεια διαδικαστικής πράξης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Ανακοίνωση δίκης στα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν παρέμβαση
Με κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίμου 20 πλήρεις ημέρες πριν από την δικάσιμο, από οποιονδήποτε διάδικο (αρθ. 114 παρ. 1 Κ.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με Ν.3659/2008)

Επίδοση αντιγράφου παρέμβασης

6 πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της υποθέσεως

Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση (αρθ. 117 Κ.Δ.Δ)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Χρόνος υποβολής νομιμοποιητικών εγγράφων πληρεξουσίου δικηγόρου
Μέχρι την πρώτη συζήτηση

Συμπλήρωση νομιμοποιητικών εγγράφων

Μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία που τάσσει το δικαστήριο

Λήξη γενικού πληρεξουσίου

Μετά την πάροδο πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισής του (αρθ. 31)

Ανάκληση πληρεξουσιότητας ή παραίτηση δικαστικού πληρεξουσίου

Στο ακροατήριο με προφορική δήλωση ή με γραπτή δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή.

Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων από τον παραιτηθέντα δικαστικό πληρεξούσιο

Τουλάχιστον για 30 μέρες, εφόσον δεν διορίσθηκε άλλος πληρεξούσιος               (αρθ. 32 παρ. 3)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Αίτημα για συζήτηση του ένδικου βοηθήματος, το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή αβάσιμο από το συμβούλιο
Μέσα σε 60 ημέρες από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο και πάντως όχι μετά την πάροδο 3 ετών από την έκδοση της απόφασης (αρθ. 126Α, παρ. 3, όπως προστέθηκε με Ν.3659/2008)

Επίδοση δικογράφου στους καθών τούτο στρέφεται

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση κλήσεων προς τους διαδίκους

30 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Υποβολή διοικητικού φακέλου έκθεσης απόψεων του Δημοσίου

20 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Έκδοση πειθαρχικής απόφασης σε βάρος του Δημοσίου στην περίπτωση που το τελευταίο παραλείψει εκ νέου (μετά την πρώτη αναβολή της συζήτησης), να υποβάλει φάκελο απόψεων

Μέσα σε 6 μήνες από την λήψη του εγγράφου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πρώτη συζήτηση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προθεσμία άσκησης προσφυγής
60 ημέρες η οποία αρχίζει:
α) σε περίπτωση ρητής πράξης:
από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της
β) σε περίπτωση παράλειψης:
από την συντέλεσή της (αρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

Προθεσμία άσκησης προσφυγής από τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις Αρχές του αρθ. 64 παρ. 2 Κ.Δ.Δ

90 ημέρες από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης

Ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή

90 ημέρες η οποία αρχίζει:
α) σε περίπτωση ρητής πράξης:
από την επίδοσή της ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της
β) σε περίπτωση παράλειψης:
από την συντέλεσή της (αρθ. 66 Κ.Δ.Δ.)

Πότε συντελείται παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει έννομη σχέση

Εφόσον από τον νόμο δεν τάσσεται κάτι διαφορετικό, αν περάσει άπρακτο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διοίκηση (αρθ. 63)

Άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που προβλέπεται προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς βοηθήματος

Αφού παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, τεκμαιρομένης της απορρίψεώς της.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ

Επίδοση δικογράφου και κλήσης
6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκδίκαση της αιτήσεως

Κλήση προς τους διαδίκους

6 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Σύντμηση προθεσμιών επίδοσης δικογράφου και κλήσης

Μπορεί να γίνει με πράξη του δικαστή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν μικρότερες των 2 ημερών

Κατάθεση φακέλου απόψεων της Διοίκησης

4 τουλάχιστον ημέρες πριν τη δικάσιμο

Επίδοση δικογράφου πρόσθετων λόγων

3 τουλάχιστον μέρες πριν τη συζήτηση

Θυροκόλληση πράξης ορισμού νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της δίκης

12 ημέρες πριν από τη νέα ημερομηνία εκδίκασης

Υποβολή υπομνημάτων διαδίκων

Το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες μετά τη συζήτηση

Αντίκρουση απόψεων υπομνήματος

Μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες από τη λήξη της διήμερης προθεσμίας για κατάθεση υπομνήματος

Επίδοση αποφάσεως προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεως

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο της κύριας δίκης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προθεσμία στη Διοίκηση για αποστολή φακέλου απόψεων σχετικών με την αίτηση αναστολής
Καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από τον αιτούντα την αναστολή

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί από το Δικαστήριο

Πρόσθετη παρέμβαση τρίτου στη δίκη με υπόμνημα

Μέχρι τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 3 του αρθ. 203 Κ.Δ.Δ. προθεσμίας

Έκδοση οριστικής αποφάσεως σε περίπτωση που διαταχθεί προσωρινή αναστολή

Μέσα σε 30 μέρες από την περιέλευση στο δικαστήριο των στοιχείων

Επίδοση αποφάσεως αναστολής

30 τουλάχιστον μέρες πριν τη δικάσιμο.

Σχόλια