Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης Έργα επί των Οδών Πρόσκρουση ΙΧΕ επί Πινακίδας Σήμανσης Έργων

http://1.bp.blogspot.com/-VlfB-SvseYQ/T_BrGFIPk9I/AAAAAAAAPk8/AKuPM-Zz45g/s1600/court_book.jpg 

Υπαιτιότης - Συνυπαιτιότης

Έργα επί των Οδών

Πρόσκρουση ΙΧΕ επί Πινακίδας Σήμανσης Έργων

  Διαβάστε περισσότερα...
Έργα επί ...
των οδών (ΠΑΘΕ) (1)
Πρόσκρουση ΔΧ Φορτηγού
επί ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-52δ)
με αποτέλεσμα την εκτροπή – ανατροπή
και πρόσκρουση επί θυρίδας υπό κατασκευή διοδίων
 
 Πρόσκρουση ΔΧ φορτηγού το οποίο έσυρε ΔΧ επικαθήμενο όχημα, επί ρυθμιστικής πινακίδας Ρ52δ (υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά  πλευρά εμποδίου), η οποία ευρίσκετο (εκτός στοιχίσεως) πεσμένη στην μοναδική διαθέσιμη λωρίδα κυκλοφορίας, εντός της ζώνης εκτέλεσης έργων οδοποιίας με αποτέλεσμα την εκτροπή του ανωτέρω βαρέως οχήματος και την πρόσκρουση και ανατροπή αυτού επί των θυρίδων των κατασκευαζόμενων διοδίων.
  Υπαιτιότητα 70% των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης εργολήπτριας εταιρίας, η οποία μολονότι ως ανάδοχος εργολάβος της κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, είχε αναλάβει, εκτός των άλλων, την υποχρέωση να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία, εν τούτοις δεν διενεργούσε  δια των αρμοδίων υπαλλήλων της, όπως όφειλε, επαρκείς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί εγκαίρως η πτώση της προαναφερομένης ρυθμιστικής πινακίδας εντός του ρεύματος κυκλοφορίας.
  Επιπροσθέτως, ενόψει του ότι το εργοτάξιο λειτουργούσε κατά τον χρόνο του επιδίκου ατυχήματος, η εναγόμενη  εταιρία όφειλε να στηρίξει τις πινακίδες κατά τον ίδιο τρόπο που στηρίζονται οι πινακίδες μόνιμης σημάνσεως, δηλαδή με πάκτωση στο έδαφος, διότι το εργοτάξιο υπαγόταν στην κατηγορία των εργοταξίων μακράς διαρκείας, ενώ σε κάθε περίπτωση οι χρησιμοποιούμενες πινακίδες έπρεπε να είναι αρκούντως σταθερές ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα  σταθερότητας αυτών.
 Συνυπαιτιότητά  30% του οδηγού του ανωτέρω ΔΧ φορτηγού καθότι δεν οδηγούσε το όχημα του με σύνεση, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί καθυστερημένα την πεσμένη πινακίδα στην μοναδική διαθέσιμη λωρίδα κυκλοφορίας και να πραγματοποιήσει ενστικτωδώς την τελευταία στιγμή αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστερά, χωρίς όμως να αποφύγει την πρόσκρουση επ΄αυτού.


Ολική Καταστροφή Οχήματος

  Από την επίδικη σύγκρουση υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή υπό την οικονομοτεχνική έννοια του όρου ο τράκτορας - ελκυστήρας και η τριαξονική επικαθήμενη ανοιχτή καρότσα, αφού η αξία αποκαταστάσεως των ζημιών που υπέστησαν υπερβαίνουν την εμπορική τους αξία προ του ατυχήματος. Επιδικάσθηκε η αξία τους κατά τον χρόνο του ατυχήματος μειούμενη κατά την αξία των υπολειμμάτων σιδηρικών (σώστρα).

Στέρηση Χρήσης Βλαβέντος οχήματος

  Συνεπεία των ζημιών που υπέστη το φορτηγό εξ αιτίας της ανωτέρω σύγκρουσης ο ενάγων ιδιοκτήτης του αποστερήθηκε την χρήση  και εκμετάλλευσή του για από την 7-7-2004 μέχρι την 30-8-2004 , οπότε το αντικατέστησε με άλλο φορτηγό, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί κατά το ποσό των 13.750 ευρώ, το οποίο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκέρδιζε, αν δεν είχε συμβεί το  επίδικο ατύχημα, εφόσον αποδείχθηκε ότι κέρδιζε 250 ευρώ ημερησίως, αφού το ανωτέρω φορτηγό όχημά του ήταν ενταγμένο σε μεταφορική εταιρία  και πραγματοποιούσε καθημερινώς μεταφορές εμπορευμάτων.


Απόφ. Εφ.Λαμ. 125/2011
Πρόεδρος :  Αικατερίνη Πάνταινα
Εισηγητής : Απόστολος Ντίτουρας
Δικηγόροι : Kων/νος Κουσουλάκος (μετά του Ιωάννη Καθάργιου Aσκ. Δικηγόρου) Κώστας Λιανός


Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. 1)Έργα επί των οδών
Συνυπαιτιότητα οδηγού ΙΧΕ, ο οποίος παρά την απειρία του (είχε αποκτήσει άδεια οδήγησης δέκα μήνες προ του ατυχήματος) οδηγούσε με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί τα διενεργούμενα έργα επί της οδού (τοποθέτησης φυσικού αερίου),  έστω και αν αυτά ήταν πλημμελώς επισημασμένα, αλλά ούτε και τον υπάλληλο της τεχνικής εταιρίας που προειδοποιούσε για την εκτροπή της κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα της πλημμελούς ανωτέρω συμπεριφοράς ήταν να επιχειρήσει αποφευκτικό ελιγμό, στην προσπάθειά του να μην προσκρούσει επί των διενεργούμενων έργων, αλλά με μεγάλη ταχύτητα, με συνέπεια την ανατροπή του οχήματός του, εκ της οποίας έχασε την ζωή της η συνεπιβαίνουσα στα πίσω καθίσματα επιβάτης και τραυματίστηκε ο συνοδηγός αυτού.  Υπαιτιότητα του υπευθύνου μηχανικού του έργου, ο οποίος παρέλειψε να προβεί σε προσωρινή διαγράμμιση της οδού που θα εκκινούσε εκατό μέτρα πριν το σημείο των έργων και σε επισήμανση αυτής της διαγράμμισης με ελαστικούς φθορίζοντες κώνους, φανούς εκπομπής συνεχούς ερυθρού χρώματος, κατά τρόπο ώστε η κυκλοφορία να εκτρέπεται προοδευτικά προς την παρακαμπτήριο οδό.  Επίσης δεν είχε τοποθετήσει  πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, λόγω επικίνδυνου και ανώμαλου οδοστρώματος (Κ-9) και εισόδου σε οδό διπλής κυκλοφορίας (Κ-24) και δεν είχε εφοδιάσει με ειδικούς επενδύτες τους εργαζόμενους για την εκτροπή της κυκλοφορίας. Εφ.Αθ. 1848/2009 ΕΣυγκΔ 2011/540

  Σύμφωνα με το  άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 219/1997 (ΦΕΚ Α΄ 168), συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο "Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων" (Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων) και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των έργων συντήρησης, βελτίωσης και λειτουργίας των κατασκευασμένων και υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμων της χώρας, οδικός άξονας Πατρών, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.), το τμήμα Τρίπολης - διασταύρωσης Π.Α.Θ.Ε. καθώς και κάθε άλλο τμήμα κλειστής οδού που θα είναι αυτοκινητόδρομος.
  Η αρμοδιότητα συντήρησης και μικροβελτίωσης για τους άξονες των οδικών δικτύων, που εκτελούνται με ευθύνη της "Ε.Υ.Δ.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.", εξακολουθεί να ανήκει στις αρμόδιες, Τεχνικές Υπηρεσίες του Κράτους, κατ΄άρθρ. 1 παρ.4 του Π.Δ. 102/2000
  Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 141/1991 "Αρμοδιότητες Οργάνων Υπουργείου Δημοσίας Τάξης" (ΦΕΚ Α' 58), οι διοικητές Τμημάτων Τροχαίας λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της αστυνομίας τροχαίας στην περιοχή τους και την κατάλληλη ρύθμιση της κυκλοφορίας και μεριμνούν ή προκαλούν τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για τον κατάλληλο εξοπλισμό του οδικού δικτύου με κάθετη και ορίζοντια σήμανση …..". Διοικ.Εφ.Αθ. 3806/2008 ΕΣυγκΔ 2009/567

 Τα όρια των επί του οδοστρώματος  εκτελούμενων  εργασιών  ή οι  χώροι εναπόθεσης υλικών  πρέπει  να επισημαίνονται   με την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκομμένων εμποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος. Κατά τη  νύχτα  δε, αν τα εμπόδια  δεν είναι αντανακλαστικά, με  φώτα και αντανακλαστικά  στοιχεία. Τα για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιούμενα αντανακλαστικά στοιχεία και σταθερά φώτα  πρέπει να είναι  χρώματος ερυθρού, αν δε χρησιμοποιηθούν φώτα τα οποία  αναβοσβήνουν, πρέπει  να έχουν χρώμα βαθύ  κίτρινο.  Τα  μέσα σήμανσης τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη των εργοληπτών ή των εκτελούντων τις εργασίες. ΑΠ 1341/2006 ΣΕΣυγκΔ 2007/215


Κείμενο Απόφ. Εφ.Λαμ. 125/2011

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

           Οι  κρινόμενες εφέσεις α) της   ηττηθείσας εναγομένης και ήδη εκκαλούσας κατά της υπ΄αριθμ.142/2007 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία(208 επ.ΚΠολΔ) και β) των εν μέρει νικησάντων εναγόντων και ήδη εκκαλούντων κατά της αυτής ως άνω αποφάσεως, ασκήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως(495, 496, 498,511,513, 518 παρ.2 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως να γίνουν τυπικά δεκτές(532 ΚΠολΔ) και συνεκδικαζόμενες κατ΄άρθρο 246 ΚΠολΔ λόγω της  πρόδηλης συναφείας τους, να ερευνηθούν περαιτέρω ως  προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους κατά την ίδια διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. 
    Στην από 25-2-205 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας οι ενάγοντες Χ1 και X2 ιστορούσαν ότι την 7-7-2004 η εναγόμενη ανώνυμη τεχνική εταιρία με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ κατά την εκτέλεση εργασιών  στην χ/θ 250 της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης(διόδια Πελασγίας) από αμέλεια των  οργάνων της και των προστηθέντων στην εκτέλεση του έργου αρμοδίων υπαλλήλων της, οι οποίοι παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας και προειδοποιήσεως των οδηγών, προκάλεσε στον πρώτο, οδηγό του _____ ΔΧ φορτηγού, το οποίο έσυρε επικαθήμενο όχημα έμφορτο με πυρότουβλα, σωματικές  βλάβες, ενώ το οδηγούμενο υπ΄αυτού όχημα, ιδιοκτησίας του δευτέρου των εναγόντων, υπέστη  ολοσχερή καταστροφή υπό οικονομοτεχνική άποψη, υπό τις συνθήκες που  διαλαμβάνονται λεπτομερώς στην αγωγή.  Ζήτησαν δε να επιδικαστούν τα έναντι ενός εκάστου ποσά (11.203 ευρώ και 95.048 ευρώ αντιστοίχως) για την αποζημίωσή τους και για την χρηματική τους ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας με την  υπ΄αριθμ.142/2007 οριστική απόφασή του, αφού έκρινε συνυπαίτιο του ενδίκου ατυχήματος και τον πρώτο ενάγοντα κατά ποσοστό 30%, έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή και υποχρέωσε την εναγόμενη να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 1.420 ευρώ και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 47.534 ευρώ. Κατά της αποφάσεως  αυτής παραπονούνται οι εκκαλούντες κατά περίπτωση με τις κρινόμενες ως άνω εφέσεις, για τους λόγους που διαλαμβάνονται σ΄ αυτές οι οποίοι συνοψίζονται σε  κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν  η μεν εκκαλούσα – εναγομένη (ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ)  να  εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απόφαση  και να  απορριφθεί καθ΄ολοκληρίαν  η αγωγή των αντιδίκων της, οι δε εκκαλούντες – ενάγοντες (Χ1 και Χ2) να εξαφανιστεί η  προσβαλλόμενη απόφαση και να γίνει δεκτή καθ΄ολοκληρίαν  η αγωγή τους.

Συνθήκες Ατυχήματος - Υπαιτιότητα
        Από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και ειδικότερα από τις ένορκες καταθέσεις των  μαρτύρων  αποδείξεως και ανταποδείξεως που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και τα έγγραφα που προσκομίζουν μετ΄επικλήσεως οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Την 7-7-2004 και περί ώρα 03.00 ο πρώτος ενάγων  έχοντας προστηθεί από τον δεύτερο ενάγοντα στην οδήγηση του ____  ΔΧ φορτηγού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του(2ου ενάγοντος), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, μοντέλο 2003, το οποίο έσυρε το υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ____  ΔΧ επικαθήμενο όχημα, εργοστασίου κατασκευής SCHMITZ, μοντέλο 2003, που ήταν έμφορτο με πυρότουβλα, κινούταν επί της ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Αθήνα. Όταν έφθασε στην χ/θ 250 και συγκεκριμένα λίγα μέτρα πριν από τα διόδια Πελασγίας, όπου εκτελούνταν έργα οδοποιίας από την εναγόμενη τεχνική εταιρία, και ειδικότερα εισερχόμενος στην ζώνη εκτελέσεως των έργων, η οποία έπεται της ζώνης προσαρμογής, όπου και τοποθετούνται, με σκοπό τον αποκλεισμό λωρίδας κυκλοφορίας, κάθετες πινακίδες Ρ-52δ περί υποχρεωτικής διελεύσεως μόνο από την δεξιά πλευρά του εμποδίου - σε απόσταση 10 μέτρων η μία από την άλλη - προσέκρουσε σε μια τέτοια πινακίδα, βάρους  περίπου 150 κιλών (μαζί με την κυκλική τσιμεντένια βάση της), η οποία χωρίς να είναι τελευταία στην σειρά  βρισκόταν εκτός της λοιπής στοιχίσεως πεσμένη στην μοναδική διαθέσιμη λωρίδα κυκλοφορίας και σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την πύλη των υπό κατασκευή διοδίων Πελασγίας. Ακολούθως, αφού παρέσυρε την πινακίδα κάτω από το αμάξωμα εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε αρχικώς στο τσιμεντένιο στηθαίο (newJersey) του σταθμού των διοδίων και στην συνέχεια στην θυρίδα αυτών , όπου και τελικώς ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος (πρώτος ενάγων), το δε όχημα που οδηγούσε να υποστεί, όπως θα λεχθεί παρακάτω, ολοσχερή καταστροφή υπό οικονομοτεχνική άποψη.
  Το εν λόγω ατύχημα προκλήθηκε κυρίως από αμέλεια των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης, η οποία μολονότι ως ανάδοχος εργολάβος της κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Ράχες - Άγιοι Θεόδωροι, δυνάμει της από 31-1-2000 εργολαβικής συμβάσεως είχε αναλάβει, εκτός των άλλων, την υποχρέωση να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων (βλ. ιδίως άρθρο 7  της με ημερομηνία Αύγουστος 1999  ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων(ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και την με ημερομηνία Ιούνιος 1997 μελέτη της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ περί εργοταξιακής σημάνσεως αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ), εν τούτοις δεν διενεργούσε  δια των αρμοδίων υπαλλήλων της, όπως όφειλε, επαρκείς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί εγκαίρως η πτώση της προαναφερομένης ρυθμιστικής πινακίδας εντός του ρεύματος κυκλοφορίας. Σημειωτέον ότι η έκταση του εργοταξίου αρχικώς ήταν είκοσι χιλιόμετρα αλλά  κατά τον επίδικο χρόνο που έλαβε χώραν το προπεριγραφέν ατύχημα είχε απομείνει προς αποπεράτωση μόνο ο σταθμός διοδίων Πελασγίας και συνεπώς η εναγόμενη μπορούσε να επικεντρώσει την επιτήρηση σε μόνιμη και διαρκή βάση στον υπό κατασκευή σταθμό διοδίων με την διαρκή και όχι
την περιοδική, όπως συνέβαινε μέχρι τότε, παρουσία υπαλλήλου της.


  Επιπροσθέτως, ενόψει του ότι η εργολαβική σύμβαση είχε καταρτισθεί την 31-1-2000 και το εργοτάξιο λειτουργούσε από εκείνο το χρονικό σημείο μέχρι και τον χρόνο του επιδίκου ατυχήματος, η εναγόμενη όφειλε να στηρίξει τις πινακίδες κατά τον ίδιο τρόπο που στηρίζονται οι πινακίδες μόνιμης σημάνσεως, δηλαδή με πάκτωση στο έδαφος, διότι το εργοτάξιο υπαγόταν στην κατηγορία των εργοταξίων μακρά διαρκείας, ενώ σε κάθε περίπτωση οι χρησιμοποιούμενες πινακίδες έπρεπε να είναι αρκούντως σταθερές ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα  ταθερότητας
αυτών(βλ.ΔΙΠΑΔ οικ/502 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ Β΄ 946/2003).Αλλά και ο οδηγός του ως άνω φορτηγού δεν είναι άμοιρος κάποιας ευθύνης στην επέλευση του παραπάνω ατυχήματος. Η συνυπαιτιότητά του συνίσταται στο ότι αυτός οδηγούσε το φορτηγό χωρίς σύνεση και χωρίς τεταμένη την προσοχή με αποτέλεσμα, μολονότι  κινούταν με ταχύτητα  50-55 χιλιομέτρων περίπου(βλ. και κατάθεση μάρτυρος εναγομένης Αθανασίου Νοτόπουλου «μου είπανε ότι έτρεχε με κανονική ταχύτητα…60 χλμ…») σε ευθεία και επίπεδο οδόστρωμα, να
αντιληφθεί καθυστερημένα την πεσμένη πινακίδα στην μοναδική διαθέσιμη λωρίδα κυκλοφορίας και να πραγματοποιήσει ενστικτωδώς την τελευταία στιγμή αποφευκτικό ελιγμό προς τα αριστερά, χωρίς αποτέλεσμα όμως, αφού δεν αποσόβησε την παραπάνω πρόσκρουση και εκτροπή του οχήματος που οδηγούσε. Το ποσοστό συνυπαιτότητας του πρώτου ενάγοντος στην πρόκληση του επιδίκου ατυχήματος ανέρχεται σε 30%. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ΄ουσίαν η σχετική νόμιμη  εκ του άρθρου 300 ΑΚ  ένσταση συνυπαιτιότητας που προέβαλε η εναγόμενη.


Σωματικές Βλάβες
  Συνεπεία της ως άνω προσκρούσεως και ανατροπής του φορτηγού αυτοκινήτου ο  πρώτος ενάγων υπέστη βαθειά θλαστικά τραύματα δεξιάς γαστροκνημιαίας περιοχής και κακώσεις δεξιού ισχύου,αριστερού ώμου και αριστερής κνήμης.Ο ανωτέρω προ του ατυχήματος εργαζόταν στην  εταιρία εθνικών οδικών μεταφορών  με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ(συμφερόντων του δευτέρου ενάγοντος) και αποκέρδιζε μηνιαίως το ποσό των 1.200 ευρώ. Εξ αιτίας του τραυματισμού του κατέστη ανίκανος προς εργασία για χρονικό διάστημα 15 ημερών(από 9-7-2004 μέχρι 23-7-204) με αποτέλεσμα να απολέσει εισόδημα 600 ευρώ που με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκέρδιζε αν δεν μεσολαβούσε το επίδικο ατύχημα. Η αιτουμένη δαπάνη του ενάγοντος για την υποβολή του σε ορθοπεδικές εξετάσεις είναι απορριπτέα ως αβάσιμη κατ΄ουσίαν αφού, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι αυτός υπεβλήθη στην εν λόγω δαπάνη.

Ολική Καταστροφή Οχήματος
  Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι από την επίδικη σύγκρουση υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή υπό την οικονομοτεχνική έννοια του όρου ο τράκτορας-ελκυστήρας του δευτέρου ενάγοντος και η τριαξονική επικαθήμενη ανοιχτή καρότσα, αφού η αξία αποκαταστάσεως των ζημιών που υπέστησαν ανέρχεται σε 54.975,94 ευρώ και 21.902,59 ευρώ αντιστοίχως, ποσά τα οποία υπερβαίνουν την εμπορική τους αξία προ του ατυχήματος, η οποία, ενόψει του τύπου, της παλαιότητας και της συνολικής τους καταστάσεως,  ανερχόταν στα ποσά των 43.000 ευρώ και 14.000 ευρώ αντιστοίχως, ενώ η τυχόν επισκευή τους δεν είναι βέβαιο ότι θα τα επαναφέρει στην προτέρα κατάσταση από άποψη ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας(βλ. από 18-7-2004 τεχνική έκθεση μηχανολόγου μηχανικού ____). Ενόψει του ότι  ο τράκτορας και η επικαθήμενη καρότσα του δευτέρου ενάγοντος υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή υπό οικονομοτεχνική άποψη θα του επιδικασθεί η αξία αυτών προ της επελεύσεως του ατυχήματος, μειωμένη κατά τα ποσά των 3.000 ευρώ και 4.000 ευρώ αντιστοίχως στα οποία ανέρχονται τα υπολείματα(«σώστρα»)  αυτών.

   Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι για την  ανέλκυση και μεταφορά του οχήματος με γερανό από τον τόπο του ατυχήματος ο δεύτερος ενάγων δαπάνησε το ποσό των 1.298 ευρώ. Το ως άνω φορτηγό  του δευτέρου ενάγοντος ήταν ενταγμένο  στην προαναφερθείσα  μεταφορική εταιρία  και πραγματοποιούσε καθημερινώς μεταφορές εμπορευμάτων .Από την εν λόγω δραστηριότητα ο δεύτερος ενάγων αποκέρδιζε 250
ευρώ ημερησίως. Συνεπεία της  προπεριγραφείσας συγκρούσεως ο  δεύτερος ενάγων αποστερήθηκε την χρήση  και εκμετάλλευσή του από την 7-7-2004 μέχρι την 30-8-2004 , οπότε το αντικατέστησε με άλλο φορτηγό ,με αποτέλεσμα να ζημιωθεί κατά το ποσό των  13.750 ευρώ, το οποίο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα αποκέρδιζε αν δεν είχε συμβεί το  επίδικο ατύχημα. Τέλος , ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώραν το προπεριγραφέν ατύχημα,  του  βαθμού πταίσματος των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης, του
συντρέχοντος πταίσματος του πρώτου ενάγοντος, του είδους των τραυμάτων του πρώτου, των εκτεταταμένων υλικών ζημιών του οχήματος του δευτέρου, και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των μερών, οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική
βλάβη και πρέπει να επιδικαστούν για την χρηματική τους ικανοποίηση τα ποσά των 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ αντιστοίχως, τα οποία μετά την στάθμιση των κατά νόμον στοιχείων κρίνονται εύλογα.

   Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας που δέχθηκε τα ίδια ως άνω πραγματικά περιστατικά ως αποδειχθέντα και έκρινε συνυπαιτίους του ως άνω ατυχήματος τους προστηθέντες υπαλλήλους της εναγομένης κατά ποσοστό 70% και τον πρώτο ενάγοντα κατά ποσοστό 30% και έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή και επιδίκασε στους ενάγοντες τα ποσά των 1.420 ευρώ και 47.534 ευρώ αντιστοίχως για  την αποζημίωσή τους και   για   την   χρηματική τους ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν , εκτίμησε  ορθώς τις αποδείξεις. Επομένως οι σχετικοί λόγοι εφέσεως της εκκαλούσας-εναγομένης (ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ)  και των εκκαλούντων-εναγόντων (Χ1 και Χ2) πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, και συνακόλουθα  και οι κρινόμενες εφέσεις τους  στο σύνολό τους ως αβάσιμες κατ΄ουσίαν, και να καταδικαστούν κατά περίπτωση οι ασκήσαντες το ένδικο μέσο  στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του αντιδίκου τους στον παρόντα βαθμό(176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την
από 25-10-207 έφεση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ με την από 11-2-2008 έφεση των Χ1 και Χ2.

 Δέχεται τυπικά τις παραπάνω εφέσεις  και τις απορρίπτει κατ΄ουσίαν.
 Επιβάλλει α)εις βάρος της εκκαλούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΤΕ τα δικαστικά έξοδα των εφεσιβλήτων στον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας , το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 600 ευρώ, β) εις βάρος των εκκαλούντων Χ1 και Χ2 τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης  στον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 600 ευρώ.       

  Κρίθηκε
---------------------------
 Υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού .

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος Συνεπιβάτη (ΑΚ 300)
Επιβιβάσθηκε σε όχημα γνωρίζοντας
ότι ο οδηγός τελεί εν μέθη

  Το δικαστήριο υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για άμεση και έμμεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά.

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας
Αποκλειστική υπαιτιτότητα οδηγού ΙΧΕ ο οποίος επιχειρώντας  προσπέρασηετέρου προπορευόμενου οχήματος εισήλθε εξ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμαπορείας, με αποτέλεσμα να παρεμβληθεί αιφνιδίως στην κανονική πορεία της δίκυκλης μοτοσικλέτας, την οποία και απέκλεισε, με περαιτέρω συνέπεια τα δύο οχήματα να συγκρουσθούν μετωπικά, να τραυματιστεί σοβαρά ο ενάγων μοτοσυκλετιστής και να καταστραφεί ολοσχερώς η δίκυκλη μοτοσικλέτα του.
Κρίθηκε ότι στην έκθεση αυτοψίας, βάσει όλων των ευρημάτων και καταθέσεων, δεν έχει αποτυπωθεί όλη η αλήθεια, την οποία όφειλε να διαπιστώσει ο συντάκτης της έκθεσης και του σχεδιαγράμματος.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 11 ΚΠολΔ
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων

Ανακριτικοί Υπάλληλοι
Δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο Ποινικό Δικαστήριο
επί ποινή ακυρώτητας της διαδικασίας

Εκτροπή και πρόσκρουση σε κολώνα της ΔΕΗ
Παράσυρση Πεζής υπό Μοτοσυκλέτας
που βάδιζε ομορρόπως εντός οδοστρώματος
(μισό μέτρο από την άκρη της οδού)


Ηθική Βλάβη 25.000 ευρώ

Αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 15.000 ευρώ 
Αποκλειστική υπαιτιότητα του προσκρούσαντος, ο οποίος οδηγώντας χωρίς να έχει τεταμένη την προσοχή του, με υπερβολική ταχύτητα, δεν αντελήφθηκε το ακινητοποιηθέν έμπροσθεν ερυθρού σηματοδότη όχημα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει επ΄αυτού και να το παρασύρει σε απόσταση 55, 5 μέτρων από το αρχικό σημείο της σύγκρουσης (παράβ. άρθρων 12 παρ.1, 19 παρ.1 και 2 ΚΟΚ).

Ζώνη Ασφαλείας & Έλλειψη

Περισσότερα...

Σχόλια