ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SOS ΕΑΝΔΑ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΑΝΔΑ
Ποινικά Δικαστήρια, Διοικητικά Δικαστήρια, Διοικητικές Προσφυγές, Διάφορα, Πολιτικά Δικαστήρια

Ανακοπή 933 ΚΠολΔ λόγω Ακυρότητας της Κατάσχεσης

Επιμέλεια: Χαριτίνη Σωτηριάδη

Υπόδειγμα Φύλλου Καταχώρησης Στοιχείων από Έλεγχο Τίτλων Ακινήτων

Επιμέλεια: Γεώργιος Κατσαμπέρης

Υπόδειγμα Αίτησης για τη Θέση σε Δικαστική Συμπαράσταση

Επιμέλεια: Μυρτώ Τόγια

Υπόδειγμα Ανακοπής 954 ΚΠολΔ

Επιμέλεια: Χαριτίνη Σωτηριάδη
Αρχείο: 

Υπόδειγμα Αίτησης Αποσφράγισης Διαμερίσματος

Επιμέλεια: Βασιλική Κυριοπούλου

Υπόδειγμα Μητρώου Παγίων

Επιμέλεια: Γεώργιος Εγγλεζάκης

Αρχείο: 

Υπόδειγμα Αγωγής Καταβολής Μισθωμάτων και Αποζημίωσης Χρήσεως

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου και Καταβολής Μισθωμάτων (1)

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου κατά του Δημοσίου

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου (Λήξη Μίσθωσης Αορίστου Χρόνου)

Αρχείο: 
application/msword iconAgogi_apodosis_misthiou_liksi_misthosis_aoristou_xronou.doc

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου λόγω Απαγορευμένης Υπομίσθωσης

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου λόγω Κακής Χρήσης

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου λόγω Καθυστέρησης Κοινοχρήστων

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου λόγω Λήξης της Μίσθωσης

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Αγροτικού Κτήματος

Υπόδειγμα Αγωγής για Ελάττωση Μισθώματος Αγροτικού Κτήματος

Υπόδειγμα Αγωγής Απόδοσης Μισθίου και Καταβολής Μισθωμάτων (1)

Αγωγή Αποζημίωσης για Παράβαση Εταιρικών Υποχρεώσεων Ο.Ε.

Αγωγή Απόδοσης Μισθίου

Αρχείο: 

Αγωγή Διατάραξης Νομής

Αρχείο: 

Σχόλια