ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Αντιρρήσεις, Αιτήσεις ακύρωσης & Αναστολής απέλασης κλπ)
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εμπράγματες Αγωγές - Κτηματολόγιο - Απαλλοτριώσεις
ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ Υποδείγματα Πολιτικών Δικαστηρίων - ΕΞΩΔΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ (πλειστηριασμοί κλπ)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ - ΥΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (εξαλείψεις κλπ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΔΙΑΖΥΓΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Αγωγές διατροφής τέκνου, συζύγου, άγαμης μητέρας κλπ)
ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Κλήση, επιταγή προς εκτέλεση, κατασχετήριο, κλπ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Υποδείγματα Διοικητικών Δικαστηρίων
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - Πτώχευση - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Διαταγή πληρωμής λόγω απλήρωτης επιταγής κλπ)
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ (Αποζημίωση λόγω απόλυσης κλπ)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ (διαθήκες, νόμιμη μοίρα, αποποίηση & αποδοχή κληρονομιάς κλπ)
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Κάντε κλικ στο υπόδειγμα που σας ενδιαφέρει):

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  [σχετική νομοθεσία-εγκύκλιοι εδώ]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  [Πλήρες κείμενο ΑΚ, ΚΠολΔικ εδώ]

       Διάφορα δυσεύρετα υποδείγματα Πολιτικών Δικαστηρίων - Κτηματολόγιο - Απαλλοτριώσεις

ΝΟΜΗ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΟΔΟΥ


 ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ Υποδείγματα Πολιτικών Δικαστηρίων - ΕΞΩΔΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΕΥΕΡΓΗΕΤΗΜΑ ΠΕΝΙΑΣ

ΕΞΩΔΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ (πλειστηριασμοί κλπ)

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΟΙΟΝΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ

ΔΑΝΕΙΑ - ΥΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (εξαλείψεις κλπ)

Δικαστική διεκδίκηση δανείων μεταξύ ιδιωτών (προφορικό δάνειο ή με ιδιωτικό συμφωνητικό)

ΔΑΝΕΙΟ (γενικές οδηγίες για τραπεζικά δάνεια)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

        ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΖΥΓΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


 • ΑΙΤΗΣΗ 4 ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤ.ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ

  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ

  ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (Κλήση, επιταγή προς εκτέλεση, κατασχετήριο, κλπ)

          Επιταγές προς εκτέλεση

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Υποδείγματα Διοικητικών Δικαστηρίων

  ΚΕΔΕ - Ανακοπές & Αιτήσεις Αναστολής του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

  ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ κλπ


  ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

          ΠΤΩΧΕΥΣΗ

  ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

  ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Διαταγή πληρωμής λόγω απλήρωτης επιταγής κλπ)

  ΕΡΓΑΤΙΚΑ

  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ

  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  Επαγγελματικό Σωματείο - Συνδικαλιστική οργάνωση Ν. 281/1914 & 1264/1982 (Από τη σελίδα της ΓΣΕΕ)

                      Ίδρυση Α' Βαθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης -  Καταστατικό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
                         Εκλογές Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
                          Γενική Συνεύλεση  - Λειτουργία Συνδικαλιστικής Οργάνωσης

  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ

  Αίτηση παροχής κληρονομητηρίου

  ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

  Μισθωτήρια - Συμφωνητικά

  ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  ΠΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  [Πλήρες κείμενο Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εδώ]

  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡAΦΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - Συμβολαιογραφικές πράξεις


 • ΑΙΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ


 • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ και Επιμέλειας τέκνου


 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΜΟΝ ΠΡΩΤ


 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ


 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Β


 • ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ


 • * Αγωγή διαζυγίου λόγω 2ετούς διάσπασης συμβίωσης


 • Διαζύγιο - τετραετής διάσταση
 • Σχόλια