ΝΟΜΟΣ 3853/2010

ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ LAW OFFICE ΝΟΜΟΣ 3853/2010


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3853
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Σχόλια